Про програму EducationUA – соціальний проект, який дає ...
Учениця Тернопільської загальноосвітньої школи №24 Марія Сивак
Рік математики: найкращі завдання для дитини За результатами
У ТЕРНОПОЛІ ПЛАНУЮТЬ ЗАПРОВАДИТИ ЕЛЕКТРОННУ РЕЄСТРАЦІЮ ДІТЕЙ У
До уваги членів конкурсної комісії та претендентів ТСЗОШ ТМР ТО

Новини

19 серпня 2019 року стартувала  Всеукраїнська конференція освітян "Нова українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи". Участь у роботі бере начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Похиляк О.П.

Важливо, що саме тут будуть окреслені  завдання на новий навчальний рік, визначені  наступні кроки впровадження реформи освіти. 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС
Назва закладу: Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №19 Тернопільської міської
ради Тернопільської області
Місце знаходження закладу: м.Тернопіль, вулиця Братів Бойчуків, 2.
Назва посади: соціальний педагог.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду соціального педагога школи може обіймати
особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту
за спеціальністю «Соціальний педагог», а також організаторські здібності та фізичний і
психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Вид трудового договору: строковий трудовий договір.
Режим роботи: 40 годинний робочий тиждень відповідно до графіку, затвердженого директором
школи.
Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від
20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної
плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної
ставки», наказу МОН від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження
схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,
наказу МОН від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти».
Строки подання документів: 14.08.2019р. - 02.09.2019р.
Адреса, за якою здійснюється прийом документів:
м.Тернопіль, вулиця Братів Бойчуків, 2, кабінет № 114, у робочі дні з 09 год. до 16 год.
Перелік обов'язкових документів, які подаються на конкурс:
Заява про участь у конкурсі.
Копія паспорта громадянина України.
Ксерокопії документів про освіту з додатками.
Копія трудової книжки (при наявності).
Копія атестаційного листа (для тих, хто атестувався протягом попередніх п’яти років).
Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.
Заповнена особова картка (форма П-2) з відповідними додатками.
Копії інших документів, що надають законні переваги.

Директор школи Г.В. Ярема

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад фахівців комунальної
установи «Інклюзивно-ресурсний центр №1»

Тернопільської міської ради

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр №1»
Тернопільської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних
посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №1»
Тернопільської міської ради, а саме:
- вчителя-логопеда (1 штатна одиниця);
- вчителя-олігофренопедагога (1 штатна одиниця).
Узяти участь у конкурсі мають право особи, які мають вищу освіту
(диплом магістра або спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта»,
«Корекційна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія» за спеціалізацією
логопеда, олігофренопедагога і за своїм рівнем кваліфікації та професійними
якостями відповідають вимогам, установленим до педагогічних працівників
чинним законодавством України та умовам оголошеного конкурсу, зокрема:
громадяни України, які вільно володіють українською мовою;
- мають стаж роботи за фахом не менше як три роки;
- мають відповідну профільну освіту та спеціальну підготовку.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі на заміщення
вакантної посади педагогічних працівників, подає:
- копію паспорта громадянина України;
- заяву про участь у конкурсі, написану власноруч та зареєстровану
претендентом у комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр
№1» Тернопільської міської ради;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану
автобіографію, фото 3х4;
- анкету-резюме в друкованому та електронному вигляді;
- засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом
кадрів установи, закладу освіти, де працює претендент, чи нотаріально
засвідчені) копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь,
вчене звання (при наявності);
- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом
останніх п'яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством
України);
- копію трудової книжки;
- заяву про згоду на збір та обробку персональних даних.
Документи приймаються з 13.08.2019 р. по 02.09.2019 р. включно за
адресою: м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1 (Інклюзивно-ресурсний
центр).
За додатковою інформацією звертатись  за телефоном: 434942,
0972686255.
Про час і місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Здобувачем ліцензії на здійснення післядипломної освіти для осіб з вищою освітою став Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу!!!

Натхнення та креативу лекторам , цікавих, інноваційних знахідок педагогам!

Запрошуємо до співпраці всіх охочих педагогічних працівників!!!

Витяг

з Протоколу № 146 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України  від 8 серпня 2019 р. № 146

ІІ. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

  1. Видача ліцензій на освітню діяльність здобувачам ліцензій у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, розширення провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою:

4.1. Видача ліцензій на провадження освітньої діяльності здобувачам ліцензій у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код

(найменування відокремленого структурного підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу)

Код та найменування галузі знань

Шифр

та найменування спеціальності,

освітня програма

Вид освітньої діяльності

Ліцензова-ний обсяг,

осіб

 

26.

 

Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу

22607760

01 Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

1100

 

 

ПРОТОКОЛ №1

засідання конкурсної комісії щодо проведення 1- го етапу

конкурсу на заміщення вакантної посади вчителя обслуговуючої праці

Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16

імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради

Тернопільської області

 

09.08.2019р.                                     09.00 год.

 

Місце проведення – кабінет № 201.

 

ПРИСУТНІ:

Балящук Марія Михайлівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, голова комісії;

Соловей Оксана Михайлівна –вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, звання «Вчитель-методист», секретар комісії;

Члени комісії:

Іванюк Тетяна Михайлівна – практичний психолог;

Сампара Ніна Василівна – голова профспілкового комітету школи;

Івахів Мирон Володимирович – голова ради школи від батьківської громадськості;

Місько Володимир Володимирович – депутат Тернопільської міської ради.

 

Відсутні:

1чол.:

Федун Галина Павлівна – заступник директора з навчально-виховної роботи ТКМЦНОІМ.


  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Розгляд заяв претендентів та поданих ними документів на відповідність установленим законодавством вимогам для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади вчителя обслуговуючої праціТернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області.
  2. Голосування про допущення претендентів для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади вчителя обслуговуючої праціТернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області.

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Розгляд заяв претендентів та поданих ними документів на відповідність установленим законодавством вимогам для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади вчителя обслуговуючої праціТернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області.

 

ІНФОРМУВАЛИ: Голова конкурсної комісії Балящук М.М., яканагадала присутнім про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького, а також повідомила, що на розгляд конкурсної комісії поступила одна заява відМаланчук Тетяни Іванівнипро бажання взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади вчителя обслуговуючої праціТернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького. Вона перелічила всі подані претендентом документи для участі у конкурсі та зазначила, що всі вони відповідають вимогам Положення про конкурс на посаду вчителя обслуговуючої праці.

СЛУХАЛИ: 2. Голосування про допущення претендентів для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади вчителя обслуговуючої праціТернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області.

 

ГОЛОСУВАЛИ: Про допуск до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади вчителя обслуговуючої праціТернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області:

 

Підсумки голосування:

 П.І.П. кандидата на посаду

за

проти

утримались

Маланчук Тетяна Іванівна

6

-

-

 
  ВИРІШИЛИ:

  1. Допустити до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади вчителя обслуговуючої праціТернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області Маланчук Тетяну Іванівну.
  2. Конкурсній комісії у своїй роботі керуватися «Положенням про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького» затверджене наказом по школі від 10.01.2019 р. № 03-к розроблене відповідно до «Типового Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти м.Тернополя», затвердженого рішенням Тернопільської міської ради від 22.11.2018р.  №7/30/32.

 

 

Голова комісії                                __________М.М.Балящук

 Заступник голови комісії                __________О.М.Соловей

 Члени комісії:                                                                                                          

__________ Т.М.Іванюк

__________ Н.В.Сампара

__________ М.В.Івахів

__________ В.В.Місько

ПРОТОКОЛ №1

засідання конкурсної комісії щодо проведення 1- го етапу

конкурсу на заміщення вакантної посади вчителя інформатики

Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16

імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради

Тернопільської області

 

09.08.2019р.                                     09.00 год.

 

Місце проведення – кабінет № 201.

 

ПРИСУТНІ:

Балящук Марія Михайлівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, голова комісії;

Соловей Оксана Михайлівна – вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, звання «Вчитель-методист», секретар комісії;

Члени комісії:

Іванюк Тетяна Михайлівна – практичний психолог;

Сампара Ніна Василівна – голова профспілкового комітету школи;

Івахів Мирон Володимирович – голова ради школи від батьківської громадськості;

Місько Володимир Володимирович – депутат Тернопільської міської ради.

 

Відсутні:

1чол.:

Федун Галина Павлівна – заступник директора з навчально-виховної роботи ТКМЦНОІМ.


  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Розгляд заяв претендентів та поданих ними документів на відповідність установленим законодавством вимогам для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади вчителя інформатики Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області.
  2. Голосування про допущення претендентів для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади вчителя інформатики Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області.

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Розгляд заяв претендентів та поданих ними документів на відповідність установленим законодавством вимогам для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади вчителя інформатики Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області.

 

ІНФОРМУВАЛИ: Голова конкурсної комісії Балящук М.М., яка повідомила, що на розгляд конкурсної комісії поступили дві заяви від Дмитерка Анатолія Тарасовича та Музики Наталі Степанівни про бажання взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади вчителя інформатики Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького. Вона перелічила всі подані претендентами документи для участі у конкурсі та зазначила, що всі вони відповідають вимогам Положення про конкурс на посаду вчителя інформатики.

СЛУХАЛИ: 2. Голосування про допущення претендентів для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади вчителя інформатики Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області.

 

ГОЛОСУВАЛИ: Про допуск до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади вчителя інформатики Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області:

 

Підсумки голосування:

 П.І.П. кандидата на посаду

за

проти

утримались

Дмитерко Анатолій Тарасович

6

-

-

Музика Наталя Степанівна

6

-

-

 
  ВИРІШИЛИ:

  1. Допустити до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади вчителя інформатики Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області Дмитерка Анатолія Тарасовича та Музику Наталю Степанівну.
  2. Провести ознайомлення кандидатів на посаду вчителя інформатики Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області із закладом, трудовим колективом 09 серпня2019 року.
  3. Конкурсній комісії у своїй роботі керуватися «Положенням про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №16 імені Володимира Левицького» затверджене наказом по школі від 10.01.2019 р. № 03-к розроблене відповідно до «Типового Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти м. Тернополя», затвердженого рішенням Тернопільської міської ради від 22.11.2018р.  №7/30/32.

 

 

Голова комісії                                __________М.М.Балящук

 Заступник голови комісії                __________О.М.Соловей

 Члени комісії:                                                                                                          

__________ Т.М.Іванюк

__________ Н.В.Сампара

__________ М.В.Івахів

__________ В.В.Місько

Сторінка 11 із 41

Керівникам

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top