Міжнародне наукове стажування у Варшаві серед потенційно ...
  Традиційний всеукраїнський конкурс «Учитель року» буде ...
Опитування з питань проведення предметних олімпіад за ...
Привітали освітян громади з професійним святом міський голова ...
Дорога освітянська родино! Щиро вітаю з професійним святом!
  Визначено результати спецсесії ЄВІ до магістратури. Її ...

Новини

Тривають дистанційні засідання атестаційної комісії ІІ рівня управління освіти і науки Тернопільської міської ради. У складі атестаційної комісії працюють голова - начальник управління освіти і науки ТМР Ольга Похиляк, заступники начальника - Ірина Сум, Олена Пельвецька, голова Президії профспілок міста Валентина Кухар, директор ТКМЦНОІМ Галина Литвинюк, головні спеціалісти управління, фахівці ТКМЦНОІМ.

01.04.2021 відбулось чергове  розширене засідання інтервізійної групи практичних психологів , організоване Несмашною Г.Є. ,  психологом ТКМЦНОІМ  за  участі Бабійчук Т. М., директора  КУ “Інклюзивно-ресурсний центр №1” Тернопільської міської ради,  яка проінформувала учасників про первинну діагностику дітей з ООП, надала рекомендації, схему  її проведення та зразок характеристики,  відповіла на актуальні питання щодо конкретних складних випадків в організації  супроводу дітей з ООП. 

У роботі інтервізійної групи взяли участь як практичні психологи так і соціальні педагоги, асистенти вчителя,  вихователі та зацікавлені вчителі. 

01.04.2021 року головним спеціалістом управління освіти і науки ТМР  І.О.Антонюк було проведено інформаційно-методичну нараду з керівниками закладів дошкільної освіти з питання прозорості та відкритості закладу освіти.

Особливу увагу було привернуто до завдань, які стоять перед керівниками щодо висвітлення обов’язкової інформації, а саме:

  • створення умов для мережевої взаємодії з іншими установами, спрямованої на розв’язання актуальних питань організації освітнього процесу, надання можливості відвідувачам сайту поставити питання й отримати на них відповіді тощо;.
  • стимулювання творчої активності педагогічних, працівників освіти.
  • обмін педагогічним досвідом.
  • висвітлення досягнень закладу освіти, результатів участі педагогічного колективу та/або здобувачів освіти в інноваційній, дослідно-експериментальній діяльності.
  • розвиток інтересу здобувачів освіти до дослідницької та інноваційної діяльності, зокрема із застосуванням інформаційних технологій.

У Державній службі якості освіти затвердили оновлену форму анкети самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності, а також методичні рекомендації щодо її заповнення. Самооцінювання власної педагогічної майстерності є другим етапом сертифікації учителів початкових класів.

Оновлена анкета самооцінювання розроблена з урахуванням вимог нового професійного стандарту за професіями «Учитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Учитель закладу загальної середньої освіти», «Учитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)».

Метою самооцінювання є відстеження та оцінювання учасником сертифікації динаміки особистісного зростання та індивідуального розвитку, виявлення сильних та слабких сторін власної професійної діяльності, осмислення досягнутого та  проєктування подальшого професійного вдосконалення.

Оновлена анкета самооцінювання містить 100 тверджень, зміст яких відповідає трудовим діям професійних компетентностей, зазначених у професійних стандартах учителів. До кожного твердження запропоновано 5 варіантів відповідей.

Для заповнення анкети необхідно прочитати запропоновані твердження, усвідомити й оцінити, якою мірою кожне з них відповідає професійній діяльності учасника сертифікації та обрати один із п'яти варіантів відповіді.

Результати самооцінювання учасники сертифікації мають надіслати у строки та на адреси електронної пошти, визначені Держслужбою. Інформація щодо строків та адрес електронної пошти для надсилання результатів самооцінювання буде оприлюднена не пізніше 31 березня 2021 року.

Джерело: https://osvita.ua/school/82124/

26 березня відбулося засідання тернопільського міського штабу по боротьбі з коронавірусом. 

"Ми рекомендуємо на наступний тиждень, з 29 березня, у Тернополі для учнів 5-11 класів зробити навчання дистанційне, а для учнів 1-4 класів - офлайн - тобто з відвідуванням школи- відзначила Ольга Похиляк, начальник управління освіти ТМР.  - На сьогодні ми маємо  -закритими 5 класів на самоізоляцію у трьох школах Тернополя -  9, 11 22. Дошкільна освіта  - ізольовані 8 груп в 5 садочках, де є хворі".

Тому на засіданні штабу запропонували, щоб з наступного тижня школи працювали, але відвідувати їх будуть тільки учні 1-4 класів, а 5-11 дистанційно. 

Садочки працюватимуть у штатному режимі. 

ПТУ у Тернополі наступного тижня також продовжать навчання дистанційно.

Із 24 по 25 березня 2021 року у м.Тернополі відбулося Дистанційне освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей (D#06 T’mistechko-2021), зініційоване Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу та проведене спільно з науковцями Університету менеджменту освіти НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ТНПУ ім. В. Гнатюка, Галицького коледжу ім. В.Чорновола.

У режимі онлайн було проведено 24 заходи у 3 локаціях ( 17 підлокаціях).

Під час презентаційної локації  начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк відзначила, що освіта для Тернополя була і є пріоритетом. Вдосконалення освітнього й управлінського процесів сприяє розвитку освітньої системи громади. Похиляк О.П. подякуваланауковцям заефективну та плідну співпрацю з управлінням освіти і науки ТМР, ТКМЦНОІМ та освітянами громади.

Директор ТКМЦНОІМ Галина Литвинюк ознайомила учасників  із темоюD #06T’mistechkа та окреслила змістовий концепт оцінювання навчального заняття.Довела ефективність та актуальність проведених методичних заходів  попередніх п’яти попередніх засідань інтеграційної методичної інфраструктури – Освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей. спроєктувалаосновні функції оцінювання навчального заняття в умовах компетентнісного підходу. Звернула увагу на тому, що саме формувальне оцінювання сприяє розвитку ключових компетентностей особистості для її життєвого успіху.

Артур Кочарян, PhD, директор Приватного закладу освіти «Модерн Скул» м. Київ у роботі з керівникам закладів освіти громадипрезентував тему «Індивідуальна траєкторія навчання як тренд дистанційного навчання, розкрив таківажливі питання для сучасного керівника:

 - загальні тренди в освіті, що виникли під час пандемії;

- дистанційне навчання як реальність (статистика, динаміка);

- індивідуальна траєкторія під час дистанційного навчання.

- до чого готуватися директорам шкіл? Системний підхід додистанційного навчання. Власні платформи, LMS.

Науковці ТНПУ ім. В. Гнатюка плідно працювали в локаціях із керівниками закладів освіти, їх заступниками та педагогами.

БарнаО.В., к.п.н., доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка, заслужений працівник освіти України, автор підручників, ознайомила заступників директорів школи І ст. з основними інструментами та підходами щодо оцінювання досягнень учнів у початковій школі.

Балик Н.Р., к.п.н., доцент, завідувач кафедри інформатики та методики навчання ТНПУ ім. В.Гнатюка  та ШмигерГ.П., к.б.н., доцент кафедри інформатики та методики навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка акцентували увагу заступників директорів школи ІІ-ІІІ ст. на оцінюванні навчального заняття у контексті компетентнісного підходу.

ГузарО.В., к.ф.н., доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка в локації для заступників директорів з методичної роботи розглянула питання «Самооцінювання: інструмент розвитку учнів чи елемент контролю».

Харченко Н.В., завідувачка лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, к.п.н,старша наукова співробітниця, керівниця проєкту видавництва педагогічної преси та літератури «Шкільний світ», ознайомила заступників з виховної роботи та педагогів-організаторів із ефективними прийомами розвитку критичного мислення».

Рябова З.В., д.п.н., професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та прав Університету менеджменту НАПН України, ознайомила заступників керівників закладів освіти громади із проєктним підходом побудови та критеріями оцінювання освітньої програми закладу освіти.

Працівники ТКМЦНОІМ працювали у підЛокаціях із педагогами громади щодо напрацювань аналітичних інструментів оцінювання у різних типах навчальних занять. Змоделювали власні технологічно-експертні карти (мапи) модернових практик у розрізі наскрізності через усі освітні галузі. Деталізовано питання щодо складанняSWOT-аналізу як важливого інструменту для оцінювання навчальних занять в умовах інтеграції. Розкрито дієвість критеріальних моделей оцінювання та самооцінюванняв розрізі різних видів навчальних занять. Інноваційною складовою оцінювального навчального заняття було розглянуто шляхи оцінювання та самооцінювання STEM-компетентностей здобувачів освіти.

Матеріали усіх заходів D#06 T’mistechko-2021 розміщені на сайті та блогах працівників ТКМЦНОІМ.

Інноваційні заходи, проведені вшосте науковцями та працівниками ТКМЦНОІМ, підтвердили, що T’mistechko– потужний компетентнісний інструмент моделі зростання професійної траєкторії педагогів як інвестиції в розвиток освіти громади.

 

 

Сторінка 8 із 64

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top