Print this page

Новини

І міський науковий марафон «STEP UP»

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Управління освіти й науки Тернопільської міської ради

Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу

Лабораторія розвитку здібностей та лідерства дітей

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

Медіастудія «INSIDE MEDIA»

Всесвітній молодіжний рух YMCA

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ

 У І МІСЬКОМУ НАУКОВОМУ МАРАФОНІ «STEP UP»,

який відбудеться у березні 2022 р. (дату буде уточнено)

у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка

 Мета форуму – сприяти зростанню інтересу учнівської молоді до науково-дослідної діяльності, надати можливість учасникам наукового марафону представити результати своїх досліджень у фаховому колі, розвинути навички публічних виступів і самопрезентації, отримати консультації та поради від авторитетних вчених.

 До участі у науковому марафоні «Step up» запрошуються здобувачі закладів загальної середньої, професійно-технічної  та позашкільної освіти міста Тернополя.

 ОСНОВНІ СЕКЦІЇ НАУКОВОГО МАРАФОНУ

Секція 1. Природнича (біологія, географія, хімія, фізика, астрономія, екологія).

Секція 2. Суспільно-гуманітарна (історія, філологія (іноземні мови), мовознавство, українська література (проза, поезія),краєзнавство, філософія, релігієзнавство).

Секція 3. Економічно-правова (соціологія, економіка, правознавство).

Секція 4. Математично-комп’ютерна (математика, інформатика, ІТ програмування, комп’ютерна безпека).

Секція 5. Мистецька (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, поезія, художня культура, дизайн і архітектура).

Секція 6. Психолого-педагогічна (психологія, інклюзія, педагогіка).

Секція 7. Комунікативно-лідерська ( соціальні проєкти, есе, спіч, вільне спілкування, комунікація, ораторське мистецтво).

 УМОВИ УЧАСТІ В НАУКОВОМУ МАРАФОНІ

У марафоні можуть брати участь учні 7-11 класів.

Для участі у науковому марафоні «Step up» необхідно до 18 лютого  2022 року:

а) заповнити реєстраційну форму учасника/ці за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1dWuNjjo5VAVS9einbVV0651mMgR088Xdol7oG-6ZANA/edit

http://vsenkiv.blogspot.com 

б) надіслати статтю (3-5 ст.) (назва файлу: № секції_прізвище автора_стаття) на адресу оргкомітету: vmsenkiv@gmail.com:

Про отримання матеріалів і виконання вимог щодо їх оформлення оргкомітет повідомляє автора протягом 3 робочих днів.

Текст статті має бути ретельно перевірений та відредагований. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.

Робочі мови: українська, польська, англійська.

За результатами роботи наукового марафону буде видано електронний і друкований збірники матеріалів марафону.

Науковий марафон передбачає 2 етапи:

І заочний етап: оцінка та відбір членами журі поданих матеріалів за такими критеріями: відповідність вимогам до оформлення та структури статті; актуальність дослідження; інноваційність змісту статті тощо.

ІІ очний етап (фінал) буде проходити у формі захисту наукових досліджень  у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Критеріями оцінювання на даному етапі є відповідність презентації змісту дослідження; культура мовлення та комунікації; володіння матеріалом тощо.

За результатами ІІ етапу конкурсу будуть визначені кращі статті учнів наукового змісту, вручені дипломи переможців та учасників, відбудеться нагородження у додаткових номінаціях цінними призами.

Вимоги до оформлення статей

 • обсяг публікації: 3–5 сторінок (повних);
 • оформлення тексту: всі поля – 2 см; шрифт – Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1; вирівнювання по ширині; абзацний відступ –1 см; орієнтація аркуша – книжкова;
 • на початку статті у верхньому куті зазначити прізвище та ім’я автора, клас, заклад освіти, дані про наукового керівника (прізвище та ініціали, категорія, педагогічне звання, науковий ступінь, вчене звання, заклад освіти/організація);
 • назва статті – по центру ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ – виділена напівжирним;
 • анотація (4-6 речень) та ключові слова (3-5 слів) мовою статті;
 • вступ, мета і завдання, текст статті;
 • рисунки (графіки, схеми, діаграми, фотографії) мають бути обов’язково з назвами і посиланням у тексті;
 • у тексті не використовувати виділень жирним шрифтом або з підкресленням, допускається лише курсив;
 • посилання на використані джерела «Список використаних джерел» подаються у квадратних дужках [], зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела, напр. [3, с. 63]; нумерація списку вручну!;
 • у статті не можуть бути розміщені додатки, всі таблиці та рисунки
  подаються у тексті;
 • сторінки статті не потрібно нумерувати;
 • не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.

 

Зразок оформлення статті

Терещенко Валентина Сергіївна,
учениця 8-Б класу

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №___
Тернопільської міської ради Тернопільської області
Андрусенко Лілія Володимирівна
учитель географії, к.п.н., методист
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №___
Тернопільської міської ради Тернопільської області
м. Тернопіль
andrusenkoLV@ gmai.com

 БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

 Анотація

У статті на основі проведеного спостереження окреслені проблемні аспекти поведінки дітей в Інтернеті, показано способи формування безпечного особистого онлайн середовища дитини та її інформаційно-психологічної безпеки. Розглянуто Інтернет як фактор соціалізації, його вплив на формування особистості та психологічні аспекти подолання таких негативних наслідків інформатизації як Інтернет-залежність, кіберагресія та кіберзлочинність.

 Ключові слова (3-5 слів) аналогічно

Вступ 

Мета і завдання

Виклад основного матеріалу

Висновок

Список використаних джерел (в алфавітному порядку, не більше 10 джерел)

                                      АНКЕТА УЧАСНИКА НАУКОВОГО ФОРУМУ

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Ваш статус (учень / вихованець ПНЗ)

 

Повна назва закладу освіти:

 

Науковий керівник (ПІБ, категорія, педагогічне звання, науковий ступінь, учене звання):

 

Контактні телефони:

 

E-mail:

 

Секція марафону:

 

Тема доповіді:

 

З усіх питань звертайтесь до членів Оргкомітету:

Голова оргкомітету  Володимир Сеньків, +380935412000, vmsenkiv@gmail.com

Федоруц Микола, +380981249199, mykolafedoruts@gmail.com

 

Read 106 times Last modified on Четвер, 23 грудня 2021 13:38
Поділитися