Print this page

Новини

«Інноватика в сучасній освіті»

Тринадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» відбудеться 6-8 жовтня 2021 року в Київському Палаці Спорту.

Організатори виставки: Компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Потенційні учасники виставки: заклади освіти, наукові установи, органи управління освітою, навчально-методичні (науково-методичні) центри (кабінети) професійної (професійно-технічної) освіти, центри професійного розвитку педагогічних працівників, виробники засобів навчання, видавництва тощо.

Заходи, які відбудуться під час виставки: науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, презентації, майстер-класи, воркшопи, експертні дискусії, педагогічні коучинги за участю представників Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», керівників закладів освіти, педагогів-практиків, представників закордонних закладів освіти й міжнародних представництв, виробників і постачальників навчального обладнання.

Для учасників виставки відбудеться конкурс на отримання почесного звання «Лідер інновацій в освіті» за такими напрямами:

  • для закладів вищої, фахової передвищої та післядипломної освіти – «Упровадження інновацій у системі внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти»;
  • для закладів професійної (професійно-технічної) освіти – «Упровадження інноваційних педагогічних технологій, методів, форм роботи в освітній процес».

Також буде проведено конкурс із тематичних номінацій:

  1. Упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітню діяльність закладу освіти.
  2. STEM-напрями як засіб підвищення якості інклюзивної освіти.
  3. Інноваційна педагогічна діяльність в умовах цифровізації освіти.
  4. Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогів в системі післядипломної освіти.
  5. Упровадження освітніх інновацій у професійну підготовку фахівців для сучасного ринку праці.
  6. Природничо-математична освіта в контексті нового Державного стандарту базової середньої освіти: від знань до компетентностей.
  7. Упровадження в освітню діяльність інноваційних проєктів, моделей, систем, технологій, методик, що спрямовані на підвищення якості освіти.
  8. Експериментальна діяльність закладів освіти як чинник професійного зростання педагогів.

Інформацію щодо оформлення заявки та конкурсних матеріалів можна знайти на сайті виставки в розділі «Конкурси»: http://innovosvita.com.ua/index.php/uk/contest

Умови участі, форми заявок розміщено в розділі «Учасникам»: http://innovosvita.com.ua/index.php/uk/to-participants

Додаткову інформацію можна отримати в оргкомітеті виставки за телефонами: (044) 498 42 04, 067 656 51 89.

Read 45 times
Поділитися