Державної служби якості освіти України  (http://www.sqe.gov.ua)
19 вересня 2020 року о 10.00 Україна разом із мільйонами ...
Сьогодні ми схиляємо голову в скорботі. 17 вересня 2020 року у
12-14 жовтня 2020 року відбудуться Дванадцята міжнародна ...
Через масове звернення батьків і ...
До уваги  членів конкурсної комісії та претендентів на заміщення

Новини

Конкурсу на заміщення вакантної посади директора  Державного професійно-технічного навчального закладу «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  Державного професійно-технічного навчального закладу «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»

 Тернопільська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора  Державного професійно-технічного навчального закладу «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі».

 Місце знаходження закладу: м.Тернопіль, проспект Степана Бандери, 32.

 Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», наказу МОН від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

 Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: Керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти може бути особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан якої дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років).

 Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти:

- організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

- діє від імені закладу освіти;

- у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності закладу освіти;

 - приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;

- створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

- видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення;

- затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу освіти;

- встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників закладу освіти за конкретні результати праці;

- забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

- на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків або законних представників в обов’язковому порядку утворює інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають в управління освіти і науки Тернопільської міської ради (м.Тернопіль, бульвар Шевченка,1,   каб. 23) такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографію;
  • копію паспорта громадянина України або ID-картки;
  • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

-    копію трудової книжки;

  • довідку про відсутність судимості.

            Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

            Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

 Строк подання документів для участі в конкурсі становить 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

            Конкурсний відбір проводиться у два етапи.

            На першому етапі конкурсу, який триває не більше 15 днів, розглядаються заяви на участь у конкурсному відборі та подані документи. Особи, документи яких мають незначні відхилення, за рішенням конкурсної комісії можуть бути допущені до другого етапу.

            Претенденти, можуть ознайомитися із відповідним закладом, вивчити питання, пов’язані із виконанням обов’язків директора тощо.

            На другому етапі конкурсу, який триває не більше 15 днів відбуваються загальні збори трудового колективу закладу, на яких претенденти на заміщення вакантної посади директора закладу презентують свої програми розвитку закладу. Загальні збори трудового колективу закладу визначають та рекомендують кандидатуру на посаду директора шляхом таємного або відкритого голосування і не пізніше одного робочого дня  з дня проведення зборів надають своє рішення Комісії. Рішення загальних зборів трудового колективу Закладу має дорадчий характер.

           На засіданні Комісія приймає рішення щодо кандидатури на заміщення посади директора  відповідно до умов оголошеного конкурсу шляхом  проведення співбесіди з кандидатом, на посаду директора, розгляду документів, поданих претендентами, пропозицій трудового колективу.

            Голова конкурсної комісії повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом одного робочого дня після  його завершення.

            Конкурсна комісія упродовж одного робочого дня з дня завершення конкурсу оприлюднює результати конкурсу на веб-сайтах міської ради та управління освіти і науки міської ради.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Про час і місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Довідки за телефоном: 52-57-02; 52-56-94.

 

 

Міський голова                                                                                                     С.В. Надал

Read 318 times Last modified on Вівторок, 16 червня 2020 05:15
Share this article

Керівникам

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top