4 серпня у Київському Палаці Спорту   стартувала головна подія
  Привітання випускникам 2020 від освітян файного міста ...
До уваги  членів конкурсної комісії та претендентів на заміщення
ПРОТОКОЛ  №2 засідання конкурсної комісії щодо проведення ...
Вітаємо учня 11-А класу Тернопільської спеціалізованої школи ...

Новини

Наказ про перевірку готовності закладів освіти до 2019/2020 навчального року

                                                                     

УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

 

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 

НАКАЗ

 

06.08.2019                                                                                     № 258

Про перевірку  готовності

закладів загальної середньої освіти

міста дороботи у новому

2019/2020  навчальному році

 

        Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», керуючись статтею 26, частиною першою статті 41 Закону України «Про органи місцевого самоврядування», з метою організованого початку нового 2019/2020  навчального року

НАКАЗУЮ:

 1. Для проведення перевірки готовності  закладів загальної середньої освіти  міста створити  комісію у складі :

Похиляк О.П. – начальник управління освіти і науки, голова комісії.

Члени комісії:

Сум І.М. заступник начальника-начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної  освіти , заступник голови комісії;

Кухар В.М.  – голова президії профспілки працівників освіти міста;

Климчук  Б.В.-методист ТКМЦНОІМ;

Маланчук І.Й.- головний  інспектор шкіл відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти;

Мандрик Т.Ю.-головний спеціаліст Тернопільського міського  управління головного управління Держпродспоживслужбив Тернопільській області;

 

Представник Тернопільського  міського  відділу управління ДСНС  України в Тернопільській  області.

Представник Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Депутати міської ради (за згодою).

2.Затвердитиакт  перевіркиготовності  закладу загальної середньої освіти до роботи у 2019/2020навчальномуроці (додаток1).

 1. Комісії здійснити відповідно до графіка (додаток 2) 21 серпня, 22 серпня, 23 серпня, 27серпня та 30 серпня 2019 року перевірку стану готовності  закладів загальної середньої освіти до організованого початку 2019/2020 навчального року.
 2. Головному інспектору шкіл Маланчук І.Й. узагальнити матеріали перевірки готовності закладів освіти до нового 2019/2020 навчального року на колегію управління освіти і науки.

5.Розмістити наказ на сайтіуправління освіти і науки Тернопільської міської ради.

 1. Контроль за виконаннямданого наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                      О.П.Похиляк

 

 

Маланчук Ірина Йосипівна528856

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказом управління освіти і науки

Тернопільської міської ради

від 06..08.2019  №285

 

 

АКТ

перевірки готовності загальноосвітнього навчального закладу

до роботи у 2019/2020 навчальному році

 

Складений ___ серпня 2019 року

Повна назва закладу, тип, №, рік будівництва______________________________________

_____________________________________________________________________________

Адреса закладу________________________________________________________________

Телефони:____________________________________________________________________

Директор_____________________________________________________________________

Відповідно до наказу управління освіти і науки від06.08.2019 р. №285«Про перевірку готовності навчальних закладів міста до роботи у 2019/2020  навчальному році»  комісія в складі:

Голова комісії:

Похиляк О.П. – начальник управління освіти і науки , голова комісії.

Члени комісії:

Сум І.М.- заступник начальника-начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти, заступник голови комісії;

Кухар В.М.  – голова президії профспілки працівників освіти міста;

Климчук Б.В.-методист ТКМЦНОІМ;

Маланчук І.Й.- головний інспектор шкіл відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти;

Мандрик Т.Ю.-головнийспеціалістТернопільськогоміськогоуправління головного управлінняДержпродспоживслужбив Тернопільськійобласті;

 Представник Тернопільського  міського  відділу управління ДСНС  України в Тернопільській  області.

Депутати міської ради (за згодою).

  проводила перевірку готовності навчального закладу до роботи у новому навчальному   році.

Комісією встановлено :

1.Наявність витягу з рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради про закріплення території обслуговування_______________________________________

2.Наявність плану роботи на 2019/2020 н.р.________________________________________

4.Наявність документації (планів, навчальних програм тощо)_________________________

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Обладнано для шестирічок:

Спалень___, кімнат для відпочинку______________, спортмайданчиків________________.

6.Кількість:

груп продовженого дня__________________________________________________

кімнат для відпочинку_________________________________________________

 1. У 2018/2019н.р. в навчальному закладі буде навчатися___класів, ____учнів, з них 1-х класів/учнів __________ ; у I зміну ____________ кл. , у II зміну __________ кл., середня наповнюваність класів: 1-4 ___________ , 5-9 ________________ , 10-11 (12) ____________.

8.Якість ремонту : капітального __________________________________________________

                                поточного ____________________________________________________

Хто виконував роботи з ремонту будівель _________________________________________

 _____________________________________________________________________________

9.Стан території та її площа _____________________________________________________

благоустрій та озеленення території ______________________________________________

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан__________________

Огорожа навколо території навчального закладу та її стан____________________________

10.Підготовлені до нового навчального року:

Кабінети

(лабораторії)

Кіль

кість

     Укомплектованість

 

Перспективність

Відповідність Положенню

Про кабінети

повністю

частково

є

немає

- Української мови

- Української

літератури

- Зарубіжної

літератури

- Історії України

- Всесвітньої історії

- Правознавства

- Іноземних мов

- Образотворчого

мистецтва

- Музичного

мистецтва

- Художньої культури

- Математики

- Біології

- Хімії

- Фізики

- Інформатики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           11.Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Майстерні

Площа

К-сть

робочих

місць

Наявність

обладнання,

інструментів

за нормою

Тип

підлоги

Освіт -ленність

Електро-

захист і

вентиляція

- Столярна

- Слюсарна

- Інші

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу ( в т.ч. наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, актів-дозволів на експлуатацію кабінетів, майстерень тощо)________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12.Наявність кабінетів обслуговуючої праці, їх стан, характеристика обладнання___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

13.Наявність ТЗН, їх стан і зберігання:

Найменування

Кількість

З них справних

Умови зберігання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Стан спортивної бази ( в т.ч. забезпеченість спортінвентарем, поновлення та поповнення матеріально-технічної бази)___________________________________________

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

15.Наявність актового залу, його стан ____________________________________________

16.Наявність їдальні або буфету  ________________________________________________

кількість посадочних місць_____________________________________________________

забезпеченість технологічним обладнанням, меблями ______________________________

санітарний стан_______________________________________________________________

умови для миття рук  __________________________________________________________

наявність проточної води: холодної__________, гарячої_____________________________.

17.Організація питного режиму _________________________________________________

18.Наявність медичного, стоматологічного кабінетів _______________________________

19.Стан шкільних меблів_______________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і вікових груп).

 1. Санітарно-гігієнічний стан навчального закладу________________________________

____________________________________________________________________________

21.Відомості про бібліотеку:

художній фонд_______________________________________________________________

кількість підручників____________ , забезпеченість 1-4 кл. _____________ %,

5-9 кл. __________ %, 10-11(12)кл. ________ %,

науково-методична та фахова література _________________________________________

періодичні видання ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

22.Готовність закладу до зими (наявність заходів по підготовці). Характер та стан опалювальної системи__________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 1. Наявність кімнати школяра___________________________________________________
 2. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж й заземлення _______________
 3. Наявність і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити______________;

вогнегасники____________________;

блискавкозахист_________________;

пожежні водойми(гідранти)______;

пожежні рукави_______________;

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації________________________.

26.Стан покрівлі_______________________________________________________________

27.Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання___________________________;

газопостачання(електропостачання)_____________________;

каналізація__________________________________;

 1. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом________________________

29.Наявність та реєстрація колективного договору_________________________________

 

Висновки комісії про готовність навчального закладу:

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

 

Пропозиції комісії :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Голова комісії _________________________________________/________________/

Члени комісії: _________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/

_______________________________________________________/________________/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу управління                                                

освіти і науки

                                                       від 06.08.2019 №285

 

 

Графік

проведення перевірки готовності

закладів загальної середньої освіти до 2019/2020 навчального  року

Дата проведення: 21серпня 2019 року

Час проведення : 9.00 - 18.00 год.

Об’єкти перевірки:

1.Тернопільськаспеціальназагальноосвітня школа 

2.Тернопільськийтехнічнийліцей 

3. Тернопільськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22

4.Тернопільськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20

5.Тернопільськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19.

6.Заклад дошкільної освіти Тернопільської міської ради №21.

7.Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов.

8.Тернопільськазагальноосвітня школа І-ІІІ ст. №28 

9.Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №26 імені Дмитра Заплітного

10.Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 імені Віктора Гурняка 

 

Дата проведення: 22 серпня 2019 року

Час проведення: 9.00 – 18.00 год.

Об’єкти перевірки:

1.Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10

2.Тернопільський ліцей №21-спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети

3.Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 

 1. Тернопільська класична гімназія

5. Тернопільський навчально-виховний комплекс ,,Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука"

6. Гімназія "Гармонія" - відокремлений структурний підрозділ Галицького коледжу імені В. Чорновола.

 1. ТернопільськаУкраїнськагімназіяім. І. Франка.

8.Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов. 

 1. Тернопільськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4.

10.Тернопільськаспеціалізована школа I-III ступенів №5 з поглибленимвивченняміноземнихмов. 

 

Дата проведення : 23 серпня 2019року

Час проведення: 9.00-18.00 год.

Об’єкти перевірки:


1.Тернопільський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2"
.

2.Тернопільськазагальноосвітня школа І-ІІ ступенів №30

3.Тернопільськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25

4.Тернопільський навчально-виховний комплекс "Загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич"

5.Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16ім.В.Левицього

6.Тернопільський  педагогічний ліцей спортивного профілю

 1. ТНВК «Школа-християнський колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»
 2. Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов.

9.Школа допризовноїпідготовки.

10.Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24. 

 

Дата проведення : 27 серпня 2019 року

Час проведення: 9.00-18.00 год.

Об’єкти перевірки:

 1. Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11.
 2. Тернопільськийнавчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичнийліцей №15" 
 3. Тернопільськаспеціалізованазагальноосвітня школа І ступеняповного дня з поглибленимвивченням основ економіки

4.Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов 

5.Тернопільська спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня повного дня з поглибленимвивченняміноземнихмов

 1. Тернопільська загальоноосвітня школа І-ІІІступенів №14 імені Богдана Лепкого
 2. Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18

8.Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13. 

9.Тернопільськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8. 

 

Дата проведення : 30 серпня 2019 року

Час проведення: 9.00-18.00 год.

Об’єкти перевірки

1.Кобзарівська загальноосвітня школа I-III ступенів 

 1. Курівецьказагальноосвітня школа І-ІІ ст. ім. М. Бенцаля
 2. Чернихівськазагальноосвітня школа I-III ступенів.

 

 

 

 

 

Read 1318 times
Share this article

Керівникам

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top