5 листопада вчителі міста взяли участь у тренінгу з ...
Дорогі освітяни!                                              
  Шановні освітяни, учні та батьки! Щиро вітаю вас з ...
  Управління освіти і науки Тернопільської міської ради ...
Із 2018 року в Тернопільській Українській гімназії ім. І.Франка

НАКАЗ

 27.08.2021                                                                                                         285

 Про перевірку готовності закладів професійної (професійно-технічної) освіти та

Галицького коледжу ім. В. Чорновола до роботи у 2021/2022 навчальному році

 

         Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», керуючись статтею 26, частиною першою статті 41 Закону України «Про органи місцевого самоврядування», з метою забезпечення своєчасної та якісної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території міста Тернополя та Галицького коледжу ім. В. Чорновола активізації роботи керівників закладів щодо створення належних умов для навчання і виховання учнів

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити склад комісії по перевірці готовності закладів професійної (професійно-технічної) освіти та Галицького коледжу ім. В. Чорновола згідно з  додатком 1(додається).
 2. Комісії   23-24 вересня 2021 року здійснити  перевірку стану готовності    закладів професійної ( професійно-технічної) освіти та Галицького коледжу ім. В. Чорновола до організованого початку 2021/2022 навчального року.
 3. Затвердити акт перевірки готовності закладів професійної ( професійно-технічної ) освіти до організованого початку 2021/2022 навчального року згідно з додатком 2 ( додається). 
 4. Методисту ТКМЦ НОІМ Сенькову В.М. розмістити наказ на сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
 5. 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                                  Ольга ПОХИЛЯК

 Ірина Сум 0352 25343

Олена П’ятночка  0352 528856

 Додаток 1

до  наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради

від  27.08. 2021 р. № 285

 Склад комісії 

по перевірці готовності закладів професійної ( професійно-технічної) освіти

та Галицького коледжу ім. В. Чорновола

до роботи у

2021/2022 навчальному році

 Похиляк О.П. – начальник управління освіти і науки, голова комісії;

Сум І.М. – заступник  начальника-начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти, заступник голови комісії.

Члени комісії:

Кухар В.М.  – голова президії профспілки працівників освіти міста;

П’ятночка О.І. – головний спеціаліст   відділу  дошкільної, середньої та позашкільної освіти;

Представники управління Держпродспоживслужби в м. Тернополі

та Тернопільського  міського  відділу управління ДСНС  України в Тернопільській  області за окремим графіком.

 Додаток 2

до  наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради

від  27.08. 2021 р. № 285

 

АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ

ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

ДО 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

  Повна адреса _____________________________________.

Телефон _________________________________ .

Прізвище, ім’я, по батькові керівника _________________________________________________

Відповідно до рішення  (наказу) ________________(органу управління освітою)

від «__»___20___ р. №_____

перевірку проводила комісія в складі:

___________________органу управління освітою,

  _________________ від органів державного нагляду

  ________________ (пожежна охорона, охорона праці, цивільнийзахист тощо)

 Комісією встановлено:

 Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві

оперативного управління за закладом освіти    ____________»  (наказ МОН №___

від «___»_________20___ р.

 1. У 20__/ 20__ навчальному році в закладі освіти буде навчатися

_____груп, _______учнів,______слухачів.

 1. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік___________________________________________________________
 1. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального________________________________________________

поточного __________________________________________________ 

Хто виконував роботи з ремонту будівель _______________________

 1. Стан території та її площа____________________________________
 2. Кількість і стан допоміжних споруд__________________________________________________________________________________________________

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан ________________________________________________________________________________

 1. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан______________________________________________________________________
 1. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан______________________________________________________________________

 

 1. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

 

Кабінети

(набора-

торії)

 

Кіль

кість

 

Укомплектовано

навчальним обладнанням

відповідно до Переліку

навчально-наочних

посібників і навчального

обладнання

Наявність

перспективного

плану

обладнання

кабінету

 

Наявність правил

безпеки і пам’яток

для кабінетів, їх

виконання

 

повністю

частково

       є 

немає

 

 

Біології,

фізики,

хімії 

тощо

Суміщені

(комбіно-

вані)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид

майстерень

 

Площа,

кв. м

 

Кількість

робочих

місць

 

Наявність

обладнання та

інструмента

за нормою

Тип

підлоги

 

Освітленість

Наявність актів

перевірки

(електрозахист,

вентиляція)

 

З обробки

металу та

деревини

З обробки 

харчових

продуктів

З обробки

тканини

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 1. Наявність методичного кабінету_______________________________________
 2. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників__________________
 3. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

 

з/п

Назва ТНЗ

 

Кількість

 

Справні

Несправні

 

 

  Комп’ютери  та

комп’ютерна

техніка

Магнітофони

Телевізори

Електрофони

Кінопроектори

Діапроектори

Радіовузол

Мовна

лабораторія

Епіпроектори

Пристрій для за-

шторювання

Екрани

Інші пристрої

 

 

 

 

 1. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами ____________________________________________________________
 1. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки____________________________________________________________________.
 1. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо)______________.

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм ____________________________________________________________________.

 1. Наявність їдальні або буфету _______________________________________.

кількість  посадочних місць ____________, забезпеченість та стан меблів

____________________________________________________________________,

забезпеченість технологічним обладнанням_______________________________,

санітарний стан ______________________________________________________,

умови для миття рук __________________________________________________.

Наявність проточної води: холодної ___, гарячої ________.

 1. Організація питного режиму_________________________________________.
 2. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів:

хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я  учнів, слухачів__________________.

 1. Наявність і стан бібліотеки __________________________________________
 2. Фонд підручників, посібників ______________, художньої літератури

_____________, періодичних видань__________________

Забезпеченість підручниками за предметами ___________________________. 

 1. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами__________________________________________________________________.
 1. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення_______________________________________________________________________.
 1. Наявність і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити ________________________________________________;

вогнегасники_______________________________________________________;

блискавкозахист____________________________________________________;

пожежні водойми (гідранти) __________________________________________;

пожежні рукави _____________________________________________________;

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації ________________.

 1. Стан покрівлі ____________________________________________________.
 2. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання_____________________________________________________;

газопостачання (електропостачання) ___________________________________;

каналізація _________________________________________________________.

 1. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну_________________________________________________.
 1. Наявність підсобного господарства та його стан__________________________.
 2. Наявність гуртожитку та його стан_____________________________________
 3. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

(наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки

життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали

реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки  в

кабінетах (лабораторіях) тощо)____________________________________.

 1. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими.

Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан ______________________________________________________________________.

 1. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом _________________.

33.Наявність та реєстрація колективного договору __________________________.

 Висновок комісії про готовність ПТЗО до 2021/2022 навчального року

__________________________________________________________________________________________________________________.

 Голова комісії:                          _____________________________ Похиляк О.П.

 Члени комісії                         _____________________________    Сум І.М.

                                                  _____________________________   П’ятночка О.І.

                                                  __________________________­­­­­___ ­­­   Кухар В.М.

                                                             Н А К А З

 27.08.2021                                                                                 №  284 

     

Про стан та перспективи розвитку освіти в Тернопільській міській територіальній громаді

 На виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 27 серпня 2021 року №145/01-07 «Про стан та перспективи розвитку освіти в Тернопільській області», розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 21 серпня                                                2021 року № 537/01.02-01 ,,Про організований початок 2021/2022 навчального року в закладах освіти області”, враховуючи рішення серпневої конференції педагогічних працівників м. Тернополя від 27.08.2021 року, з метою подальшого реформування освітньої галузі, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної сучасної освіти, забезпечення стабільної діяльності закладів та установ освіти Тернопільської міської ради у 2021/2022 навчальному році

 НАКАЗУЮ:

 1.Управлінню освіти і науки , структурним підрозділам управління :

1.1 Координувати роботу закладів та установ освіти Тернопільської міської ради щодо реалізації законодавчих актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень і доручень міського голови,  обласних та міських програм у галузі освіти.

1.2. Удосконалювати мережу закладів освіти з профільним навчанням, до початку 2021/2022 н.р. вжити заходів щодо розширення мережі класів з поглибленим вивченням предметів та профільним навчанням у відповідності до Концепції профільного навчання в старшій школі, Статутів закладів та їх Програм розвитку, розширювати мережу закладів освіти із профільним навчанням з предметів природничо-математичного циклу.

1.3. Сприяти впровадженню різноманітних моделей організації освіти, координувати роботу щодо реформування мережі закладів та установ освіти  в умовах децентралізації влади.

1.4.  Продовжити роботу з розширення мережі закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності, зокрема шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, впровадження інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти.

1.5. Сприяти виконанню завдань з розбудови Нової української школи та реалізації програм ,,Спроможна школа для кращих результатів” і ,,Велике будівництво”, інвестиційних проєктів у галузі освіти, надавати всебічну допомогу установам та закладам освіти комунальної власності з підготовки цих проєктів, забезпечувати постійний моніторинг їх реалізації.

1.6. Забезпечити контроль стану дотримання вимог чинного законодавства з питань цивільного захисту, охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.7. Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи у початковій школі.

1.8. Активізувати роботу щодо передачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної у комунальну власність.

1.9. Протягом 2021/2022 н. р. спрямовувати роботу закладів професійної (професійно-технічної) освіти на забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці.

1.10. Взяти на контроль виконання державного та регіонального замовлення на підготовку робітників та фахових молодших бакалаврів закладами професійної (професійно-технічної) освіти;

1.11. Продовжити процес оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з метою створення закладів нового типу, здатних забезпечити сучасні умови для якісної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів  враховуючи потреби регіону.

1.12. Здійснювати координацію фізкультурно-спортивної, культурно-екскурсійної та виховної роботи, що базується на формуванні патріотизму, духовних, громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах.

1.13. Координувати діяльність закладів освіти в умовах запроваджених Кабінетом Міністрів України протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом .

1.14. Забезпечувати наповнення веб-сайту управління освіти і науки  інформаційними матеріалами щодо стану реформування й розвитку освітньої галузі.

 1. Керівникам закладів освіти:

2.1.  Забезпечити здійснення комплексу заходів, спрямованих на економію та ефективне використання бюджетних коштів та одночасне залучення коштів інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.

2.2.  Здійснити належну підготовку закладів освіти до нового навчального року, забезпечити безперешкодний доступ для дітей з особливими освітніми потребами до будівель і приміщень.

2.3. Забезпечити дотримання вимог санітарного законодавства , постанов Головного санітарного лікаря України щодо дотримання протиепідемічних заходів у закладах освіти.

2.4.  Забезпечити об’єктивне оцінювання знань учнів як невід’ємної складової освітнього процесу.

2.5. Здійснювати інформатизацію та комп’ютеризацію освітнього процесу, продовжувати забезпечення підключення закладів освіти до високошвидкісного Інтернету.

2.6.  Створювати нове освітнє середовище шляхом облаштування закладів освіти сучасними меблями, комп’ютерним обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання.

2.7. Забезпечити реалізацію інноваційного освітнього проєкту ,,Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти” базової  школи (5 класи) згідно з концепцією реформи НУШ за новими освітніми стандартами на компетентнісній основі в пілотних закладах освіти з 2021/2022 н.р.

2.8. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у освітній простір шляхом створення спеціальних умов для їх навчання в інклюзивних та спеціальних класах(групах) закладів  освіти.

2.9. Вжити необхідних організаційно-практичних заходів щодо надання здобувачам освіти гарантованих послуг з якісного, висококалорійного та безпечного харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                                        від 24 березня 2021 р.  № 305 ,,Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

2.10. Забезпечити організацію безпечного перевезення дітей, учнів і вчителів до місць навчання, праці та проживання, належного використання шкільних автобусів, їх технічного обслуговування, зберігання й використання, розробки й суворого дотримання затверджених транспортних маршрутів.

2.11. Сприяти проведенню профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнівської та студентської молоді.

2.12. Забезпечити створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 р. № 11/34394 ,,Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”.

2.13. Здійснювати профілізацію освітнього процесу, організацію допрофільної та профільної підготовки вихованців закладів позашкільної освіти, організовувати дистанційну, змішану форми навчання, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами.

2.14.  Активізувати роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створювати умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації. Налагодити співпрацю із закладами вищої та фахової передвищої освіти щодо роботи з обдарованими дітьми.

2.15. Забезпечити в закладах освіти атмосферу довіри, співпереживання, взаємоповаги і взаємодопомоги. Розвивати освітнє середовище як безпечне місце, вільне від дискримінації, насильства й булінгу (цькування), у якому дитина завжди може отримати потрібну допомогу.

 1. Тернопільському методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу (Галині Литвинюк):

3.1.  Спрямовувати діяльність ТКМЦНОІМ  на сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічній підтримці та консультуванню, а саме: організовувати і здійснювати консультування з питань планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників; проведення супервізії; розроблення документів закладу освіти; особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання; впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

3.2. Сприяти використанню в роботі фахівцями  професійного стандарту за професіями ,,Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, ,,Вчитель закладу загальної середньої освіти”, ,,Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)” (далі – Професійний стандарт), затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 24 грудня 2020 року №2736 та професійного стандарту за професією ,,Практичний психолог закладу освіти”, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24.11.2020 року № 2425, а саме: розроблення інструментарію для проведення вчителями самооцінювання; допомога вчителям у плануванні та визначенні траєкторії професійного розвитку; формування бази даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (веб-ресурси), необхідних для професійного розвитку вчителів.

3.3.      Забезпечувати консультування учасників освітнього процесу з актуальних питань впровадження Концепції Нової української школи, освітніх програм і навчальних планів, сучасних технологій навчання, використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій.

3.4.      Здійснювати науково-методичний супровід  закладів  освіти, які включені до всеукраїнських, регіональних, локальних експериментів.

3.5.      Сприяти проведенню супервізії для професійного та особистісного розвитку педагогів в умовах реалізації завдань Нової української школи.

3.6.      Забезпечувати консультативний супровід впровадження формувального та рівневого оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

3.7.      Забезпечити організацію та здійснення освітнього процесу в системі неперервної післядипломної педагогічної освіти відповідно до ліцензованих освітніх програм та обсягів.

3.8.        Враховувати Професійні стандарти під час розроблення стратегії розвитку і плану діяльності ТКМЦНОІМ, що мають узгоджуватися із потребами і запитами керівників закладів освіти, вчителів, практичних психологів тощо.

 1. Інклюзивно-ресурсному центру №1 (Тетяні Бабійчук):

4.1.  Дотримуватися змін до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545, у частині збільшення перебування на посаді керівників інклюзивно-ресурсних центрів.

4.2.  Проводити комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з дотриманням протиепідемічних вимог.

4.3. Продовжувати інформувати батьків про можливість дистанційного подання документів для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини через автоматизовану систему роботи інклюзивно-ресурсного центру.

4.4.  Повідомляти батькам або іншим законним представникам дітей з особливими освітніми потребами про їхні права, консультувати щодо мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, зарахування до цих закладів.

4.5.  Сприяти забезпеченню інклюзивно-ресурсного центру відповідними фахівцями.

 1. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти:

5.1.  Здійснювати заходи з модернізації освітнього середовища, ліцензування затребуваних на ринку праці нових професій і спеціальностей.

5.2.  Активно впроваджувати в освітній процес сучасні технології виробництва, проєкти державно-приватного партнерства, налагоджувати співпрацю між роботодавцями та закладами освіти з використанням елементів дуальної форми навчання, проходження практики та працевлаштуванням випускників.

5.3.  Забезпечити виконання основних заходів обласної програми розвитку та підвищення якості професійної освіти на 2019-2022 роки.

5.4.  Не допускати звуження автономії закладів фахової передвищої освіти, яка полягає в їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо освітніх, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань їх діяльності.

5.5.  Активізувати роботу з підготовки установчих документів закладів освіти для передачі цілісних майнових комплексів з державної у комунальну власність.

5.6.  До 01 жовтня 2021 року вжити вичерпних заходів з підготовки до безперебійного функціонування усіх систем в осінньо-зимовий період, впровадження енергозберігаючих технологій, проведення обстежень стану будівель та споруд, а також забезпечення виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

5.7.  Забезпечити постійний контроль за економним споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

5.8.  Вживати заходів щодо поліпшення естетичних і санітарно-гігієнічних умов навчання, проживання, організації харчування та дозвілля учнів та студентів закладів освіти.

5.9. Здійснювати прийом учнів та студентів на перший курс навчання відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових документів, згідно з ліцензійними обсягами та доведеними регіональним й державним замовленнями.

5.10.  Забезпечити оновлення змісту професійної освіти та впровадження з 01 вересня 2021 року підготовки робітників за вимогами Державних стандартів професійної освіти на основі компетентнісного підходу з усіх професій, а також відображення у навчальних програмах сучасних наукових досягнень техніки та технологій.

5.11.  На базі створених навчально-практичних центрів забезпечити не тільки здобуття учнями обраної професії, а й якісне професійно-технічне навчання слухачів, перепідготовку незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування працівників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

5.12.  У ІІ кварталі 2022 року забезпечити належні умови для участі учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти у зовнішньому незалежному оцінюванні.

5.13.  Активізувати пропагування робітничих професій, впроваджувати нові форми і методи профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та незайнятого населення, координувати свої дії з управліннями освіти і науки Тернопільської міської ради та обласної державної адміністрації.

5.14.  Постійно вживати заходів щодо поліпшення умов навчання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з особливими освітніми потребами, надання їм соціально-педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків.

5.15.  Сприяти злагодженій роботі органів учнівського та студентського самоврядування закладів освіти, студентських профспілок, забезпечити тісну співпрацю адміністрацій з їх представниками.

5.16.  Активізувати роботу щодо запровадження міжнародного досвіду, використовувати інноваційні підходи щодо організації освітнього та навчально-виробничого процесів, змісту професійної, фахової передвищої та вищої освіти, участі у міжнародних проєктах та дослідженнях з питань визначення якості освіти.

 6.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

 Начальник  управління                                                             Ольга ПОХИЛЯК

 Ірина Сум 0352 253436

 

Інформація  щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня2020р.№1266, що вносить зміни до постанови КМУ від11 жовтня 2016 року №710 « Про ефективне використання державних коштів», Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (код  ЄДРПУО 26198169; адрес бул. Т.Шевченка,1 м. Тернопіль Тернопільської обл.46000) інформує про  проведення закупівлі природного газу за процедурою відкриті торги .

Закупівля за процедурою відкриті торги «Природний газ», за КЕКВ2274 Оплата природного газу, код національного класифікатора України ДК 021:2015 -09120000-6- Газове паливо (09123000-7 Природний газ ) (Ідентифікатор закупівлі     UA-2021-09-07-005346-b

Очікуваний обсяг постачання газу :  55000 м кубічні

Очікувана вартість предмета закупівлі 1045000,00 один мільйон сорок п’ять тисяч грн.00коп. з ПДВ

Період поставки : по 31.12.2021року

Місце поставки:

М. Тернопіль: дошкільні навчальні заклади та початкові школи управління освіти і науки

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

 • Технічні та якісні характеристики товару, що закуповується, повинні відповідати  технічним умовам та стандартам, передбачений законодавством України діючим на період постачання товару.
 • Фізико-хімічні показники газового палива, яке постачається Споживачу, повинні відповідати міждержавному ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови»), положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем
 • Якість газу, що передається споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно- технічними документами  щодо його якості.
 • За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб.м.), приведений до стандартних умов: температура газу (t)-=20 градусів Цельсія,тиск газу (Р)=760мм ртутного стовпчика (101,325 кПа)
 • Під час виконання договору ро закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України « Про охорону навколишнього природного середовища»
 • Учасники зобов’язані надати відповідне документальне підтвердження про наявність у штаті учасника не менше одного працівника, що пройшов навчання у сфері охорони праці та пожежної безпеки, з наданням у складі пропозиції скан-копії посвідчення про перевірку знань з охорони праці,  протоколу (або витягу з протоколу) засідання комісії з перевірки знань про охорону праці також посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки.
 • Учасником надається інформація у довільній формі щодо зобов’язань учасника дотримуватися  заходів із захисту довкілля, в  тому числі із зазначенням переліку обов’язків суб’єкта господарювання у сфері захисту довкілля,   що передбачені згідно чинного законодавства

Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

 • Закону України «Про ринок природного газу» №329-V-III від 09.04.2015р. та іншим  нормативно- правовим актам, прийняти на виконання Закону України «Про ринок природного газу»;
 • Правила постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015№2496

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС

Вид закупівлі

очікувана вартість предмета закупівлі та/або  розмір бюджетного призначення

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

очікуваної вартості/розміру бюджетного призначення предмета закупівлі

«Природний газ»

 

ДК 021:2015 09120000-6 «Газове паливо»

 

КЕКВ: 2274 – Оплата природного газу

 

 

Відкриті торги

 1045000,00 один мільйон сорок п’ять тисяч грн.00коп. з ПДВ

 

Фізико-хімічні показники газового палива, яке постачається Споживачу, повинні відповідати міждержавному ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови»), положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем

Розрахунок здійснено з урахуванням вартості товару на ринку в межах затверджених кошторисних призначеннях на 2021 рік, відповідно до пп. 2 п.1 розділу ІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

 

Розмір бюджетного  призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису  Управління освіти і науки Тернопільської міської ради та прогнозованих обсягів постачання природного газу протягом 2021року.

Основними джерелами інформації для визначення очікуваної вартості брали до уваги:

 1. Прайс – лист на офіційних сайтах постачальників природного газу.
 2. Інтернет ресурси. Система Prozorro зробила відкрити доступ до побічних закупівель, що дозволяє аналізувати реальні угоди купівлі- продажу інших Замовників.

Для визначення очікуваної вартості використовували формулу середнього арифметичного значення.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710».

На підставі розрахунку Потреби в коштах на оплату  продуктів харчування на 2021 рік Управління освіти і науки Тернопільської міської ради

 1. Предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015 код 15110000-2 М’ясо (Свинина (задок) свіжа чи охолоджена вищого ґатунку   на 2021 рік;
 2. Ідентифікатор закупівліUA-2021-09-02-000894-b 
 3. Відкриті торги;
 4. Очікувана вартість закупівлі: 1921000,00 один мільйон дев’ятсот двадцять одна тисячагрн.
 5. Обсяги закупівлі– Свинина (задок) свіжа чи охолоджена вищого ґатунку– 17000 кг;
 6. Строк поставки – 31 грудня 2021 року;
 7. Товар має  відповідати наступним вимогам:

п/п

Найменування товару

Од.

виміру

К-ть

Якісні характеристики

1

2

3

4

5

1

Свинина (задок) свіжа чи охолоджена вищого ґатунку (ЄЗС 15110000-2 – М'ясо)

кг

17000

Свинина має бути вітчизняного виробника, свіжа або охолоджена, вищого ґатунку, без кісток, великими шматками, без пороків, колір від яскраво-червоного до червоного, без жиру.  На кожній одиниці фасування або на ярлику, який вкладається в упаковку, повинне бути маркування. Без ГМО, що має бути зазначено на упаковці. Якість товару повинна відповідати ДСТУ.

 

Якість повинна відповідати нормам ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території України.

 Протягом дії договору про закупівлю, укладеного за результатами тендерних торгів, товар (предмет закупівлі) доставляється Замовнику за його адресою, транспортом і за рахунок Учасника згідно обсягів визначених в заявках Замовника.

 Графік поставки – дрібними партіями по заявці Замовника, без обмеження розміру мінімального замовлення.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами).

Мета використання Товару: для харчування дітей

Розрахунок потреби на 2021 рік підтверджений розрахунками плановофінансового відділу з економічним обґрунтуванням на використання продуктів харчування, виходячи з основних виробничих показників:

- Постанови КМУ від 22.11.04. №1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах»;

- забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних видатків з бюджету протягом бюджетного періоду.

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710».

На підставі розрахунку Потреби в коштах на оплату  продуктів харчування на 2021 рік Управління освіти і науки Тернопільської міської ради

 1. Предмет закупівлі за кодом код CPV за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 03210000-6 зернові культури та картопля (картопля)на 2021 рік;
 2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-31-003599-c 
 3. Відкриті торги;
 4. Очікувана вартість закупівлі: 700000,00 сімсот тисяч грн.00коп..
 5. Обсяги закупівлі– Картопля – 100000 кг;
 6. Строк поставки – 31 грудня 2021 року;
 7. Товар має  відповідати наступним вимогам:

п/п

Найменування товару

Од.

виміру

К-ть

Якісні характеристики

1

2

3

4

5

1

Картопля врожай 2021року (пізньостигла для тривалого зберігання)

кг

100000

Картопля врожаю2021року

має бути свіжою, пізньою, столових сорті . Картопля середнього або великого розміру (діаметри у розрізі  повинен бути не менше 5см.)Середня маса картоплини 70-125грам. Бульби цілі, чисті, здорові, сухі, не пророслі ,без  ознак в’ялості та пошкоджень шкідниками; однорідні за форою та забарвлення. мати властивий даномуботанічному сорту запах і присмак. Без сторонніх до мішків. Без ГМО. Повинна відповідати ДСТУ 4506:2005

 

Якість повинна відповідати нормам ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території України.

 Протягом дії договору про закупівлю, укладеного за результатами тендерних торгів, товар (предмет закупівлі) доставляється Замовнику за його адресою, транспортом і за рахунок Учасника згідно обсягів визначених в заявках Замовника.

 Графік поставки – дрібними партіями по заявці Замовника, без обмеження розміру мінімального замовлення.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами).

Мета використання Товару: для харчування дітей

Розрахунок потреби на 2021 рік підтверджений розрахунками плановофінансового відділу з економічним обґрунтуванням на використання продуктів харчування, виходячи з основних виробничих показників:

- Постанови КМУ від 22.11.04. №1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах»;

- забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних видатків з бюджету протягом бюджетного періоду.

 

14.05.2021

№  606/04

Керівникам закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти

          Надсилаємо Вам спільний наказ управління сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації від 12.05.2021 № 32/01.01-09 та  управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 12.05. 2021 № 85/01-07 «Про проведення І відкритого Чемпіонату Тернопільської області з інтелектуально-розважальної гри „MindGame”.  (додається).

Просимо проінформувати учнів та сприяти їх участі у інтелектуально-розважальній грі „MindGame”.

         Форма реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl5u8DSJSXJevIyTfccNE4GqL_g0U_LbJBYKXeMraumCJt3w/viewform?fbclid=IwAR0xbizYcZSl7LDTXyEMBMmwHlt3YIdnqY3YlzqYZps1EkrcHYEqx_0bRro

 В.о. начальника управління                                                     Любов ПОТОЧНЯК

 

Н А К А З

 

 від  12  травня 2021 року

№       32/01.01-09

 

           від  12    травня 2021 року

             №      85/01-07

 

Про проведення І відкритого

Чемпіонату Тернопільської області

з інтелектуально-розважальної гри „MindGame

 

Відповідно до  розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки, з метою створення умов для забезпечення потреб молоді в інтелектуальній самореалізації

 

Н А К А З У Є М О:

 1. Затвердити Положення про проведення І відкритого чемпіонату Тернопільської області з інтелектуально-розважальної гри „MindGame” згідно з додатком.
 2. Забезпечити проведення І відкритого чемпіонату Тернопільської області з інтелектуально-розважальної гри „MindGame”, який розпочнеться 19 травня 2021 року.
 3. Керівникам місцевих органів управління освітою забезпечити інформування учнів та студентів області щодо проведення чемпіонату та реєстрацію команд за 10 днів до дня проведення першої гри, яка відбудеться 19 травня 2021 року.
 4. Контроль за виконанням наказу доручити заступнику начальника управління - начальнику відділу молодіжної політики, національно-патріотичного виховання та фінансового забезпечення управління сім’ї та молоді облдержадміністрації Арсену Ляхоцькому та заступнику начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ганні Зварич.

 

Начальник управління                                                 Начальник управління

сім’ї та молоді                                                                освіти і науки                                                               облдержадміністрації                                                         облдержадміністрації                                                                     

______________  Андрій ЧОВГАН                              ______________ Ольга ХОМА

Арсен Ляхоцький

Ганна Зварич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління сім’ї та молоді облдержадміністрації та управління освіти та науки облдержадміністрації

 

 

 

 

Положення

проведення І відкритого чемпіонату Тернопільської області

з інтелектуально-розважальної гри MindGame

Мета: створення умов для забезпечення потреб молоді в інтелектуальній самореалізації, здобуття молоддю нових знань у різноманітних сферах життя, розширення світогляду, розвиток розумових умінь та здібностей, формування інтелектуальної еліти області, розвиток навичок командної роботи, організація змістовного дозвілля та відпочинку молоді.

Учасники змагань: учасниками чемпіонату можуть бути учні                      ЗСО І-ІІІ ступенів та студенти закладів вищої освіти віком 16-23 роки. 

 Етапи проведення:

 1. Реєстрація команд. Реєстрація команд від закладу освіти буде анонсована за 10 днів до дня проведення першої гри. Реєстрація здійснюватиметься шляхом подачі командою заявки через Google Форму.

 У заявці потрібно вказати: назву команди, назву закладу освіти, ПІБ капітана команди, контактний телефон капітана та згоду на обробку персональних даних.

Від одного закладу освіти може бути зареєстрована одна команда. Рекомендована кількість учасників у команді – 5-10 чоловік.

У день гри капітану команди прийде повідомлення з паролем та посиланням, за яким потрібно авторизувати команду на сайті https://mgame.pro/ Після авторизації капітану команди будуть доступні бланки для відповідей, посилання на чат капітанів у Telegram та на трансляцію гри (посилання на трансляцію можна надати усім членам команди).

 1. Проведення рейтингових ігор – І відкритий чемпіонат буде складатися з п’яти ігор, чотири з яких проходитимуть онлайн. П’ята, фінальна гра, відбуватиметься офлайн.

Перша рейтингова гра відбудеться 19 травня з 16:00 по 18:00.

Для участі в онлайн-грі потрібно мінімум два гаджети: один для капітана команди, щоб звітувати про здачу бланків у загальний чат капітанів, інший - команді для перегляду гри (якщо команда перебуватиме в одному приміщенні).

Під час гри ведучим зачитуються запитання в режимі прямої трансляції гри на YouTube, тому команді варто подбати про стабільне підключення до мережі Інтернет.

Рейтингова гра складається з 30-ти запитань різноманітного характеру з усіх можливих галузей знань, що розділені на 6 турів: 

1-й тур „Правда/неправда”: 6 запитань з оцінюванням 1 бал за кожну вірну відповідь (так/ні).

2-й тур „Знали б тему...”: 6 запитань з оцінюванням 1 бал за кожну вірну відповідь, які об’єднані однією спільною темою. Ціль команди не лише розгадати відповіді, але і об’єднати всі відповіді в одну тему та записати її, за що вони отримають додатково 2 бали.

3-й тур „Фототур”: 5 різноманітних фотозапитань з оцінюванням 1 бал за кожну вірну відповідь.

4-й тур „Відеотур”: 5 відеозапитань, до кожного з яких є своє окреме запитання, з оцінюванням 1 бал за кожну вірну відповідь.

5-й тур „Мелотур”: 4 аудіозапитання на спільну тему з оцінюванням 1 бал за кожну вірну відповідь.

6-й тур „Ерудит”: 4 текстових запитання з оцінюванням 2 бали за кожну вірну відповідь.

            Під час гри командам категорично забороняється користуватися будь-якими гаджетами для пошуку відповідей в інтернеті та додатковими «шпаргалками» у вигляді роздрукованих карт, грошових одиниць, блокнотів із готовою інформацією тощо.

            За результатами турів формується рейтингова турнірна таблиця. Якщо у декількох команд за результатами гри однакова кількість балів, то вище місце отримує команда, що має більшу кількість балів в останньому турі.  Якщо в останньому турі команди набрали однакову кількість балів, тоді оцінюється попередній тур.

 Топ-20 команд за результатами перших чотирьох онлайн-ігор візьмуть участь у п’ятій  фінальній грі, що відбудеться офлайн у місті Тернополі.

 Переможцем чемпіонату стане команда, що у підсумку за п’ять ігор набрала найбільшу кількість балів.

 

 

 

Шановні колеги!

Повідомляємо про можливість для Вас відвідати онлайн-подію "Управління школою під час пандемії: виклики та рішення" в рамках програми "Механізми кооперації в школах у кризовий час", яку реалізує громадська організація "Центр інноваційної освіти "Про.Світ"" за підтримки Європейського союзу.

Мета події - актуалізувати питання організації освітнього процесу в умовах пандемії, підвести підсумки року дистанційної освіти, а також проаналізувати досвід 15 директорів зі Сходу та Півдня України - учасників проєкту "Студії освітніх управлінців".

Подія відбудеться 19 квітня о 12.00 і буде транслюватися на Facebook-сторінці Центру інноваційної освіти "Про.Освіт": https://www.facebook.com/CenterPro.Svit

 

Сторінка 13 із 35

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top