Діти, перебуваючи за кордоном, не мають навчатися паралельно
  Під час проведення вступної кампанії Міністерство освіти і
20 грудня 2022 року в Українському Домі «Перемога» відбулося ...
Безпечний простір, який задовольняє потреби дітей бути ...
5 листопада вчителі міста взяли участь у тренінгу з ...
Дорогі освітяни!                                              

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА   РАДА

Управління освіти і науки

 

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 

 

НАКАЗ

22.10.2021                                                                                        № 345

Про кадрове забезпечення

освітнього процесу у закладах

освіти Тернопільської міської ради

 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки, затвердженого рішенням Тернопільської міської ради   від 22 лютого 2019 року № 7/32/27 (зі змінами та доповненнями), на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 24.09.2021 №324 «Про підготовку та проведення засідання колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради», враховуючи довідку «Про кадровезабезпечення освітнього процесу у закладахосвіти Тернопільської міської ради» (додається), на виконання рішення колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 20.10.2021 року,протокол 3/3 «Про кадровезабезпечення освітнього процесу у закладахосвіти Тернопільської міської ради», з метою удосконалення системи роботи з кадрами, покращення якісного складу педагогічних працівників, створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників

НАКАЗУЮ:

 1. Управлінню освіти і науки ТМР:
  • Дотримуватися процедури та строків проведення етапів конкурсної комісії на обрання керівників закладів та установ системи освіти.
  • Забезпечувати формування статистичної звітності про чисельність та склад педагогічних працівників закладів освіти.
 1. Керівникам закладів освіти:

2.1. Дотримуватись законодавчих актів, що регламентують діяльність закладу з питань кадрового забезпечення.

2.2. Налагодити співпрацю з Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка щодо залучення випускників вишу для роботи у закладах освіти міста.

2.3. Здійснювати контроль за дотриманням умов трудового договору щодо особового складу закладу відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника – начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Ірину СУМ.

 

Начальник управління                                                              Ольга ПОХИЛЯК

 

Наталя Вишинська  0352525702

 

Додаток

до наказу управління освіти і науки ТМР

від 22.102021 №345

 

Про кадрове забезпечення освітнього процесу

 у закладах освіти Тернопільської міської ради

 

Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших та найвідповідальніших професій. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, тому що від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку молодого покоління, його переконання, світогляд і моральні якості.

Освітній процес у місті забезпечує когорта висококваліфікованих спеціалістів.

За результатами аналізу статистичних звітів про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (форма №83-РВК), таблиці аналізу педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти, а також  списків педагогічних працівників навчальних закладів міста станом на 05.09.2021 року можна сказати наступне:

На сьогодні в навчальних закладах міста освітній процес забезпечують 3922 педагогічних працівники. З них:

- в закладах загальної середньої освіти – 2825 педагогів, у закладах позашкільної – 127, у закладах дошкільної освіти - 970.

Перебувають у соціальних відпустках 273 педагогічні працівники. З них:

- у закладах загальної середньої освіти– 176, у закладах позашкільної освіти – 6,в закладах дошкільної освіти- 91.

104 педагогічні працівники працюють в навчальних закладах за сумісництвом. З них:

- у закладах загальної середньої освіти– 82, у закладах позашкільної освіти – 13, в закладах дошкільної освіти - 9.

В навчальних закладах міста працює 1975 осіб технічно-обслуговуючого персоналу. З них:

- в закладах загальної середньої освіти – 969, у закладах позашкільної освіти – 71, у закладах дошкільної освіти- 935.

ВСЬОГО особовий склад в навчальних закладах міста складає 5897 працівників.

По мірі зростання вимог до ефективності процесу виховання зростають і соціальні очікування по відношенню до особистості та діяльності педагогічного працівника. 

Якість дії педагогічного працівника, що забезпечує ефективність вирішення професійних проблем, які виникають у реальних ситуаціях педагогічної діяльності, залежить від кваліфікації, загальноприйнятих цінностей моралі та етики, володіння освітніми технологіями, технологіями педагогічної діагностики та психолого-педагогічної корекції, життєвого досвіду, постійного удосконалення та впровадження у практику ідей сучасної педагогіки, методів навчання та викладання навчальних дисциплін і предметів.

Провівши аналіз педагогічних кадрів у закладах загальної середньої освіти, встановлено, що серед педагогічних працівників:

-1350 мають вищу кваліфікаційну категорію;

- 238 - I кваліфікаційну категорію;

- 221- II кваліфікаційну категорію.

36 педагогів-організаторів є невід’ємною ланкою освітнього процесу, який сприяє реалізації завдань нової української школи, орієнтуючись на кожного учня, тісно співпрацюючи з вчителями, батьками та громадськістю.

А також 18-учителів-логопедів, 40-практичних психологів,                             26-соціальних педагогів сприяють повноцінному розвитку учнів
на кожному віковому етапі, створюють умови для формування
мотивації до самовиховання і саморозвитку, забезпечують індивідуальний   підхід  до  кожного  учасника освітнього процесу.

Згідно аналізу стажу педагогічної роботи у закладах загальної середньої освіти встановлено, що найбільша кількість вчителів мають педагогічний стаж від 20 і більше років, що свідчить про те, що кадровий потенціал шкіл міста є достатньо високим. Створені всі умови для творчого зростання кожного вчителя.

- 140 вчителів мають педагогічний стаж до 3 років;

- 271 - від 3 до 10 років;

- 453 – від 10 до 20 років;

- 1328 – від 20 і більше.

Серед працюючих педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти - 25 навчаються за індивідуальним планом,  29 - заочно (з них здобувають другу вищу освіту -21 педагог) .

Цьогоріч в заклади загальної середньої освіти міста працевлаштовано40 випускників закладів вищої освіти.

Але слід зауважити, що потреба в педагогічних кадрах існує, а саме:  у вихователях в закладах дошкільної освіти, учителях інформатики, фізики, фізичної культури.

На сьогоднішній день в законодавстві України немає чіткого визначення терміну «молодий спеціаліст», проте, існують формулювання інших понять, що опосередковано вказують на його ознаки. А саме: «Випускник вищого навчального закладу, якому присвоєно кваліфікацію спеціаліста з вищою освітою певного професійного спрямування або спеціальності і який працевлаштований на роботу, вважається молодим спеціалістом протягом трьох років з моменту укладення ним трудового договору».

Станом на 05 вересня 2021 року в закладах загальної середньої освіти міста працюють 129 молодих спеціалістів.

Також, відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», ветерани праці та громадяни похилого віку мають рівні права на працю з іншими громадянами.

Водночас, відповідно до ст.22 та підпункту 2 ст.3 Прикінцевих та перехідних Положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють  на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

Станом на 05 09.2021 року у закладах загальної середньої освіти працюють 385 пенсіонерів.

Яскравий зразок реалізації вимог сучасного суспільства демонструють освітяни  Тернополя. У місті створено потужне інноваційне середовище, в якому працюють фахівці найвищого гатунку, гуманізації, випереджувальності, варіативності, мобільності та інтеграції. Вони володіють актуальними технічними й академічними знаннями, мають високий рівень розвитку педагогічної майстерності, оперують методиками, що сприяють усвідомленому навчанню, тож демонструють блискучі результати і кар’єрне зростання.

У закладах загальної середньої освіти одинадцятьом педагогічним працівникам присвоєно почесні звання «Заслужений вчитель України» та «Заслужений працівник освіти України».

Цьогоріч з нагоди відзначення Всеукраїнського дня дошкілля нагороджено нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» ЦІМЕРМАН Людмилу Анатоліївну, завідувача Тернопільського дошкільного навчального закладу №4, та Подякою Міністерства освіти і науки України ЖМУРКО Тетяну Володимирівну, заступника директора з навчально-виховної роботи  комунального закладу Тернопільської міської ради «Школа народних ремесел». 

Середкерівників закладів загальної середньої освіти - чотири кандидати наук:

- ІВАНЮК Інна Володимирівна, директор Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів-правовий ліцей №2»,  кандидат педагогічних наук;

-БУРДЕНЮК Тарас Григорович, директор Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №11, кандидат економічних наук;

-ВАВРИНІВ Лілія Анатоліївна, директор Тернопільської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №28, кандидат географічних наук;

-БОЙЦУН Оксана Борисівна, директор Тернопільської класичної гімназії, кандидат педагогічних наук.

 

Сучасна школа може бути успішною лише тоді, коли на чолі стане згуртована команда професіоналів, що володіє новими технологіями навчання, виховання та менеджменту освіти, та яку очолює керівник з організаційними здібностями та високими моральними цінностями.

Зорієнтованість на розвиток – ось основна мета діяльності керівника. Людина, яка не уникає відповідальності, професійно грамотна та компетентна, самостійно розробляє план вдосконалення закладу, чітко його дотримується.

Так, відповідно до ст.39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», окреслено повноваження засновника щодо обрання, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу загальної середньої освіти. Де вказано, що керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться до вимог вищезазначеного Закону та Положення про конкурс, затвердженого засновником. Рішення про проведення конкурсу приймається засновником державного чи комунального ЗЗСО або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти регламентується Законом України «Про повну загальну середню освіту» (окремими пунктами статей 37-39), Типовим положенням про конкурс на посаду державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 28.03.2018р. №291 в частині, що не суперечить Закону України «Про повну загальну середню освіту», з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020р. №1/9-264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти» та Положенням про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти міста Тернополя, затвердженого рішенням Тернопільської міської ради від 15.06.2018 року №7/25/39 із змінами від 26.06.2020р. №7/51/14. 

Хочу зауважити, що процедура проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади проводилась відповідно до вимог чинного законодавства з дотриманням усіх термінів.

Так, у 2021 році було проведено 12 конкурсівна заміщення посад керівників закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади. За результатами яких було призначено 5 керівників закладів загальної середньої освіти (ТЗОШ №11; ТЗОШ №19; ТЗОШ №23; ТЗОШ №25; ТЗОШ №27) та 7 керівникам продовжено термін перебування на посаді (ТПШ №1; ТЗОШ №4; ТУГ ім.І.Франка; ТНВК «Школа колегіум Й.Сліпого»; ТНВК «Школа-ліцей №6 ім.Н.Яремчука »; ТПШ №2; ТПШ №4;).

Також у 2021 році було призначено двох керівників закладів дошкільної освіти (ТДНЗ №5; ТДНЗ №21).

 

Обрання керівника закладу освіти на конкурсній основі є важливим кроком на шляху забезпечення якості освіти. Відкритість і прозорість під час проведення конкурсу на посаду директора ЗЗСО, дотримання вимог чинного законодавства та етапів проведення конкурсного відбору стануть запорукою обрання найбільш відповідних кандидатів, а також надастьможливіть засновнику призначити на посаду особу, яка гарантуватиме надання якісних освітніх послуг в закладі освіти.

Правильний керівник ставить високі вимоги до колег, але і сам відповідає їм. Він цінує роботу та час працівників, з повагою ставиться до них, готовий вислухати критику та зауваження. Якості керівника мають вирішальний вплив на управлінську діяльність закладу. Причому, важливі як ділові, так і особисті.

Сучасний директор школи – це лідер, здатний вести колектив до визначених перспектив, переборюючи стереотипи, долаючи труднощі та перешкоди, упроваджуючи зміни. Лідерство не вичерпує і не заміняє процес управління, а доповнює його і робить більш ефективним як  невід'ємний компонент роботи команд і груп.

А спільна робота в команді дасть успішний результат.

 

        

 

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА   РАДА

Управління освіти і науки

 

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 
   

 

 

НАКАЗ

 

21.10.202                                                                                                                          1№ 344

 

Про створення комфортного освітнього

середовища та організований початок

2021/2022 навчального року

 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки, затвердженого рішенням Тернопільської міської ради від 22 лютого 2019 року №7/32/27, на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 24.09.2021 №324 «Про підготовку та проведення засідання колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради» , враховуючи довідки « Про створення комфортного освітнього середовища та організований початок 2021/2022 навчального року» ( додатки 1,2 додаються), на виконання рішення колегії від 20.10.2021 року протокол №3/1, наказу управління Державної служби якості освіти в Тернопільській області від 04.10.2021 №69-од «Про основні напрямки і завдання створення здорового і безпечного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти Тернопільської області», з метою здійснення консолідованих заходів для створення безпечного освітнього середовища в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Тернопільської міської ради

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Управліннюосвіти і науки:

1.1. Здійснювати контроль за неухильнимдотриманнямзаконодавствакерівникамизакладівосвіти, зокремавимогстатті 30 Закону України «Про освіту».

1.2. Посилити контроль за харчуванням у закладах освіти,  дотриманнямвимогсанітарногозаконодавства з питаньбезпеки та якостіхарчовихпродуктів, виконання норм харчування, відповідності меню вимогамчотиритижневого сезонного меню (крімвипадків, коли використовується меню, рекомендоване МОЗ України), а такожвимогстосовноматеріально-технічногозабезпеченняшкільнихїдалень та харчоблоків закладів дошкільної освіти.

1.3. Забезпечити надання якісних освітніх послуг дітям дошкільного віку шляхом розширення мережі закладів дошкільної освіти  і створення додаткових місць.

1.4. Організувативеденняоблікудітейшкільноговіку, якіпроживаютьчиперебувають на територіїадміністративно-територіальноїодиниці, шляхом створення й оновленняреєстру за формою та процедурою, передбаченими пунктами 5–8 Порядку веденняоблікудітейдошкільного, шкільноговіку та учнів, затвердженогоПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 13.09.2017 № 684 (іззмінами).

1.5. Відповіднимрозпорядчим документом щорічновизначатитериторіюобслуговування для закладівзагальноїсередньої та дошкільноїосвіти.

 1. Керівникамзакладівдошкільної, загальноїсередньої та позашкільноїосвіти:

  2.1. Забезпечитизбереженнянавчально-методичної та матеріально-технічноїбазизакладівосвіти на рівні, достатньому для виконаннявимогдержавнихстандартівосвіти та ліцензійних умов провадженняосвітньоїдіяльності

2.2. Постійнооновлювати й поповнюватиматеріально-технічну базу кабінетівфізики, хімії, біології, географії, інформатики, іноземнихмов, навчальнихмайстерень.

2.3. Забезпечитиздоровехарчуваннядітей в закладах освіти, налагодившибезперебійнепостачанняякісними продуктами.

  2.4. Створити в закладах освітиінклюзивнесередовище, яке гарантує особам з особливимиосвітніми потребами безперешкодний доступ до освітніхпослуг.

  2.5. Забезпечитизакладиосвітидостатньоюкількістюцифровихзасобівнавчання.

  2.6. Умотивовуватипедагогічнихпрацівниківпідвищуватирівеньвикладання шляхом використаннясучасних психолого-педагогічнихта  інформаційно-комунікаційнихтехнологій.

  2.7. З 2022/2023 року впровадити в практику обов’язковеведенняелектроннихжурналів у початковихкласахзакладівосвіти.

  2.8. Забезпечуватипрозорість і публічністьухвалення й виконанняуправлінськихрішень шляхом оприлюднення  наофіційних вебсайтах закладівосвітизвітів про отримані й використанікошти, закупленітовари, замовлені й наданіпослуги, спрямовані на розвитокматеріально-технічноїбази закладу.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника-начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Ірину Сум.

 

 

 

Начальник управління  Ольга ПОХИЛЯК                   

 

 

 

 

Ірина Сум 0352253436

Ірина Антонюк 0352528856

 

 

Умови та порядок проведення Конкурсу "Учитель року-2022" за посиланням:

https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2022/dokumenti-2022

НАКАЗ

 22.10. 2021                                                                                                      346

 Про підсумки зовнішнього незалежного оцінювання навчальних

досягнень випускників 2021 року

 Відповідно до Положення про управління освіти і науки, затвердженого рішенням Тернопільської міської ради   від 22 лютого 2019 року № 7/32/27 (зі змінами та доповненнями), на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 24.09.2021 №324 «Про підготовку та проведення засідання колегії управління освіти  і  науки Тернопільської міської ради», враховуючи довідку «Про підсумки зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 2021 року» (додається), на виконання рішення колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 20.10.2021 року, протокол 3/4 «Про підсумки зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 2021 року»

 НАКАЗУЮ:

 1.Управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради визначити необхідну кількість закладів освіти для проведення ЗНО-2022 року.

2.Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу (Галина Литвинюк):

2.1.Довести до відома закладів загальної середньої освіти дані моніторингу результатів ЗНО 2021 року.

2.2.Розробити  План заходів щодо підготовки та проведення ЗНО 2022 року.

3.Керівникам закладів загальної середньої освіти:

3.1.Проаналізувати результати ЗНО 2021 року на засіданні педагогічних рад та прийняти відповідні управлінські рішення.

 3.2.Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання якості знань випускників.

3.3.Продовжити системне інформування батьків, педагогів, учнів 11-12 класів щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

3.4.Продовжити систематизацію роботи шкільних предметних методичних структур з питань вивчення кращого досвіду щодо підготовки  учнів до ЗНО.

3.5.Забезпечити залучення педагогічних працівників для організації та проведення ЗНО 2022 року, відповідно до кількості учасників.

3.6. При  підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання своєчасно подавати інформацію, статистичні матеріали в управління освіти і науки Тернопільської міської ради та Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу.

4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника-начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Ірину Сум.

 Начальник управління                                            Ольга ПОХИЛЯК

 Андрій Трофимчук (0352)520003  

Додаток

до наказу управління   освіти і науки ТМР   від 22.10.2021 року №346

 ДОВІДКА

ПРО ПІДСУМКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ 2021 РОКУ

 ВСТУП.

          У 2021 році згідно чинної законодавчої бази управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу, закладами загальної середньої освіти, спільно із Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Івано-Франківським регіональним центром оцінювання якості освіти та за сприяння Тернопільської міської ради на належному рівні здійснено комплекс заходів, пов’язаних з організацією та проведенням зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2021 році у якості пунктів тестування залучались наступні заклади освіти: ТНВК ШЛ №6, ТНВК ШЕЛ №9, ТЛ №21-СМШ, ТЗОШ №10,11,13,14,16,20,22,24,26,27,28, ТСШ №17,29.

У якості пунктів перевірки завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з української мови та літератури, англійської мови, математики у 2021 році залучались наступні заклади освіти: ТСШ №3 і ТСШ №5.

У травні 2021 року відповідно до тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 року №24, спільно із МОН України, Українським центром оцінювання якості освіти, Івано-Франківським регіональним центром оцінювання якості освіти, Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти, за сприяння Тернопільської міської ради забезпечено пункти тестування і пункти перевірки наступними матеріалами: антисептиками, рідким милом, одноразовими паперовими рушниками, дезінфікуючими засобами,  спеціальними захисними халатами і щитками для медичних працівників.

Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року залучалися 766 педагогічних працівників Тернопільської МТГ, 62 педагогічних працівника Тернопільського району та 183 екзаменатора ЗНО.

 Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року серед випускників ЗЗСО.

 1.Рейтинги результативності ЗНО-2021 за даними сайту Освіта.ua.

Рейтинг шкіл (ТОП-5)

обласних центрів України за результатами ЗНО 2021 року (рейтинг сайту osvita.ua)

Місце в Україні

Регіон

Шкіл

Бал ЗНО

Учнів

Тестів

Склав (%)

І

м.Львів

158

134.6

9634

29280

89

ІІ

м.Київ

480

134.5

28999

95762

90

ІІІ

м.Рівне

45

131.6

3238

9586

89

4

м.Харків

243

131.4

12821

39281

89

5

м.Тернопіль

47

130

3270

9666

89

І місце – м. Львів (бал ЗНО – 134,6), ІІ місце – м. Київ (бал ЗНО – 134,5), ІІІ місце – м. Рівне (бал ЗНО - 131,6). Випускники ЗЗСО м. Тернополя – 5 місце (130,0).

 

Рейтинг шкіл (ТОП-5)

Тернопільської області за результатами ЗНО 2021 року (рейтинг сайту osvita.ua)

Назва ЗЗСО

Місце в ТОП-200 ЗЗСО  України

Місце в Тернопільській обл.

Рейтинговий бал

Бал ЗНО

Учнів / тестів

Склав (%)

ТУГ

51

(2020-54)

І

(2020-І)

149.7

171.8

94/365

99

Чортківська гімназія ім. М. Шашкевича

120

(2020-103)

ІІ

(2020-ІІ)

144.5

168.8

26/101

100

ТСШ №29

152

(2020-144)

ІІІ

(2020-4)

142.7

166.1

42/157

99

Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського

168

(2020-1652)

4

(2020-0)

142.2

166.3

24/86

99

Зборівська державна українська гімназія ім. Романа Завадовича

180

(2020-396)

5

(2020-0)

141.9

166.4

13/49

98

 

І місце – Тернопільська Українська гімназія імені І. Франка (149,7 рейтингових бала). 51 місце у ТОП-200 ЗЗСО України (приріс + 3 позиції у порівнянні із 2020 роком).

ІІ місце – Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича (144,5 рейтингових бала). 120 місце у ТОП-200 ЗЗСО України (зниження на 17 позиції у порівнянні із 2020 роком).

ІІІ місце – ТСШ №29 (142,7 рейтингових бала). 152 місце у ТОП-200 ЗЗСО України (зниження на 8 позицій у порівнянні із 2020 роком).

ІV місце – Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського (142,2 рейтингових бала). 168 місце серед ЗЗСО України (приріст + 1484 позиції у порівнянні із 2020 роком).

V місце – Зборівська державна українська гімназія ім. Романа Завадовича (141,9  рейтингових бала). 180 місце серед ЗЗСО України (приріст + 216 позиції у порівнянні із 2020 роком).

 Рейтинг закладів освіти Тернопільської МТГ за результатами ЗНО-2021*

Назва навчального закладу

Місце

TOP

Рейт. бал

Бал ЗНО

Учнів / тестів

Склав (%)

ТУГ

1

51

149.7

171.8

94/365

99

ТСШ №29

2

152

142.7

166.1

42/157

99

ТСШ №3

3

235

140.1

160.9

92/358

99

ТКГ

4

256

139.1

162.1

37/137

99

ТТЛ

5

302

138

160.7

36/151

100

ТСШ №5

6

473

134.2

154.8

79/293

98

ТЗОШ №19

7

556

132.3

153.2

63/233

97

ТНВК ШМЛ №15

8

591

131.8

153.9

29/116

97

ТСШ №7

9

675

130.4

151.9

40/152

97

ТНВК ШЛ №6

10

678

130.4

151

61/235

95

ТЗОШ №13

11

706

130

151.8

31/110

96

ТЗОШ №26

12

794

128.5

149.8

34/129

93

ТЗОШ №18

13

913

127.1

148.8

19/72

94

ТЗОШ №22

14

984

126.4

146.1

67/255

95

ТЗОШ №14

15

1144

124.5

145.1

42/145

96

ТЗОШ №24

16

1226

123.7

142.9

71/268

94

ТЗОШ №23

17

1243

123.5

143.8

38/148

95

ТЗОШ №27

18

1362

122.1

142.3

39/141

94

ТЗОШ №28

19

1713

119.1

138.6

42/163

96

ТЗОШ №16

20

1890

117.8

136.3

58/241

93

ТЗОШ №20

21

1982

117.2

137.1

22/81

93

ТЛ №21-СМШ

22

2083

116.5

136

36/109

93

ТНВК ШПЛ №2

23

2151

116

135.2

40/141

89

ТЗОШ №8

24

2335

114.9

133.9

33/136

93

ТЗОШ №11

25

2684

112.6

130.4

54/225

90

ТЗОШ №4

26

2803

111.9

130.2

42/166

92

ТСШ №17

27

3202

109.4

127.7

30/120

87

ТНВК  ШЕЛ  №9

28

3338

108.7

126.7

34/135

82

ТЗОШ №10

29

3528

107.6

125.1

48/180

87

ТНВК Школа-колегіум

30

3564

107.5

125.8

21/71

87

ТПЛ

31

3775

106.3

123.7

40/157

94

ТЗОШ №25

32

4083

104.5

122.5

11/44

84

Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької

33

4457

102.3

119.1

76/158

89

Відокремлений структурний підрозділ "Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя"

34

4737

100.7

108

471/1410

82

Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола

35

5049

99

111.7

270/621

84

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету"

36

5171

98.3

110

193/734

81

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

37

5497

96.2

110.8

104/318

85

Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі"

38

5582

95.6

111.5

98/128

85

Чернихівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської міської ради Тернопільської обл.

39

5936

93.3

109.5

10/33

79

Приватний фаховий навчальний заклад "Медичний коледж"

40

6223

91.5

105.7

93/259

81

Державний навчальний заклад "Тернопільський центр професійно-технічної освіти"

41

7732

78.9

92

138/143

74

Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука

42

8013

75.8

88.5

86/102

74

Державний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну"

43

8222

72.9

85.4

53/62

71

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму"

44

8229

72.8

85.3

104/64

72

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі"

45

8449

68.8

79.9

144/185

67

*-з рейтингу виключено Кобзарівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, оскільки,  загальна кількість тестів зовнішнього незалежного оцінювання, складена учнями, п'ятнадцять або менше (2 випускники).

За результатами ЗНО-2020 року перші три місця у рейтингу посіли Тернопільська Українська гімназія імені І.Франка, ТСШ №29, ТСШ №3.

Найнижчі рейтингові бали серед ЗЗСО отримали Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю, ТЗОШ №25, Чернихівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 Рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2021 з навчальних предметів

ТОП-200

Українська мова 

Назва навчального закладу

Місце

TOP

Рейт. бал

Бал ЗНО

Тестів/ склав

Склав (%)

ТУГ

50

51

153.2

176

94/94

100

ТСШ №29

167

152

147.4

171.6

42/42

100

 Математика 

Назва навчального закладу

Місце

TOP

Рейт. бал

Бал ЗНО

Тестів/ склав

Склав (%)

ТУГ

71

51

146

167.2

86/85

98

ТТЛ

99

302

142.8

166.1

36/36

100

ТСШ №29

113

152

141.9

165.3

32/32

100

 Історія України 

Назва навчального закладу

Місце

TOP

Рейт. бал

Бал ЗНО

Тестів/ склав

Склав (%)

ТУГ

84

51

145

167.1

39/39

100

ТКГ

127

256

142.4

165.9

18/18

100

 Англійська мова 

Назва навчального закладу

Місце

TOP

Рейт. бал

Бал ЗНО

Тестів/ склав

Склав (%)

ТУГ

78

51

151.6

174.6

72/72

100

Географія 

Назва навчального закладу

Місце

TOP

Рейт. бал

Бал ЗНО

Тестів/ склав

Склав (%)

ТСШ №3

159

235

144.7

166.4

36/36

100

Біологія

Назва навчального закладу

Місце

TOP

Рейт. бал

Бал ЗНО

Тестів/ склав

Склав (%)

ТСШ №29

13

152

161.1

188.6

5/5

100

ТУГ

44

51

157.1

181.9

17/17

100

ТНВК ШМЛ №15

105

591

152.2

177.9

7/7

100

ТКГ

182

256

148

172.4

11/11

100

ТСШ №3

186

235

147.9

170.8

20/20

100

Фізика

Назва навчального закладу

Місце

TOP

Рейт. бал

Бал ЗНО

Тестів/ склав

Склав (%)

ТТЛ

105

302

139.9

162.9

10/10

100

ТУГ

119

51

138.9

160.3

19/18

94

Хімія 

Назва навчального закладу

Місце

TOP

Рейт. бал

Бал ЗНО

Тестів/ склав

Склав (%)

ТУГ

6

51

162.6

186.3

9/9

100

ТСШ №3

77

235

139.2

160.8

6/6

100

ТЗОШ №16

150

1890

126.3

146.4

5/5

100

 2.Результати ЗНО-2021 випускників ЗЗСО Тернопільської МТГ в межах Тернопільської області.

 Українська мова і література

Українська мова і література-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не подолали поріг "склав"/"не склав"

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

не подолали поріг "склав"/"не склав" (кількість осіб)

1

2

3

4

5

1

м. Бережани

63

0

34

2

м. Тернопіль

1088

2,3

3

3

Заліщицький

124

2,42

5

4

Підгаєцький

68

2,94

4

5

Підволочиський

142

3,52

6

6

м. Чортків

131

3,82

6

7

Україна

153629

5,62

3

8

Лановецький

102

5,88

12

9

Збаразький

194

6,7

3

10

Область

3905

7,02

12

 В області не подолали поріг 7,02% від загальної кількості випускників ЗЗСО, що на 1,4% більше від середнього показника в Україні. Найкращий показник у випускників м. Бережани (0%).  Випускники  Тернопільської МТГ (2,3%) – ІІ місце. 

Українська мова і література-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Показник якості навченості за шкалою 160-200 балів

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кіл-ь осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

160-180 (%)

180-200 (%)

Показник якості навченості 160-200 балів (%)

1

2

3

4

5

6

7

1

м. Бережани

63

0

31,75

33,33

65,08

2

м. Тернопіль

1088

2,3

27,4

26,7

54

3

Підгаєцький

68

2,94

22,06

30,88

52,94

4

Зборівський

113

7,97

23,89

24,78

48,67

5

м. Чортків

131

3,82

22,14

25,95

48,09

6

Область

3905

7,02

21,85

19,77

41,62

7

Козівський

137

10,95

21,9

18,25

40,15

8

Підволочиський

142

3,52

21,83

18,31

40,14

9

Лановецький

102

5,88

21,57

17,65

39,22

15

Україна

153629

5,62

20,66

15,98

36,64

 Найкращу якість знань з української мови та літератури за шкалою 160-200 балів продемонстрували учасники тестування з м.Бережани (65,08%). Тернопільська МТГ (54%) – ІІ місце. 

Українська мова і література-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Показник якості навченості за шкалою 180-200 балів

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

180-200 (%)

1

2

3

4

5

1

м. Бережани

63

0

33,33

2

Підгаєцький

68

2,94

30,88

3

м. Тернопіль

1088

2,3

26,7

4

м. Чортків

131

3,82

25,95

5

Зборівський

113

7,97

24,78

6

м. Кременець

117

10,26

21,37

7

Збаразький

194

6,7

20,62

8

Область

3905

7,02

19,77

9

Підволочиський

142

3,52

18,31

16

Україна

153629

5,62

15,98

 Найкращу якість знань з української мови та літератури за шкалою 180-200 балів продемонстрували учасники тестування з м.Бережани (33,33%). Тернопільська МТГ (26,7%) – ІІІ місце.

Українська мова

Українська мова-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не подолали поріг "склав"/"не склав"

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

не подолали поріг "склав"/"не склав" (кількість осіб)

1

2

3

4

5

1

м. Бережани

94

1,06

1

2

м. Тернопіль

1415

2,8

40

3

Підгаєцький

88

3,41

3

4

Заліщицький

157

4,52

7

5

Підволочиський

170

4,79

8

6

м. Чортків

159

5,09

8

7

Україна

195091

5,87

11452

8

Лановецький

130

6,92

9

9

Область

4895

7,37

361

10

Шумський

136

7,41

10

 В області не подолали поріг 7,37% від загальної кількості випускників ЗЗСО, що на 1,5% більше від середнього показника в Україні. Найкращий показник у випускників м. Бережани (1,6%).  Випускники  Тернопільської МТГ (2,8%) – ІІ місце. 

Українська мова-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Показник якості навченості за шкалою 160-200 балів

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кіл-ь осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

160-180 (%)

180-200 (%)

Показник якості навченості 160-200 балів (%)

1

2

3

4

5

6

7

1

м. Бережани

94

1,06

36,17

20,21

56,38

2

м. Тернопіль

1415

2,8

29,9

23,7

53,6

3

Підгаєцький

88

3,41

25

23,86

48,86

4

м. Чортків

159

5,09

25,48

21,66

47,14

5

Зборівський

140

10,07

25,18

20,86

46,04

6

м. Кременець

145

9,03

25,69

18,75

44,44

7

Козівський

191

10,95

21,9

18,25

40,15

8

Область

4895

7,37

22,84

16,7

39,54

9

Україна

195091

5,87

21,98

15,65

37,63

10

Заліщицький

157

4,52

24,52

12,9

37,42

 Найкращу якість знань з української мови за шкалою 160-200 балів продемонстрували учасники тестування з м.Бережани (56,38%). Тернопільська МТГ (53,6%) – ІІ місце. 

Українська мова-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Показник якості навченості за шкалою 180-200 балів

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

180-200 (%)

1

2

3

4

5

1

Підгаєцький

88

3,41

23,9

2

м. Тернопіль

1415

2,8

23,7

3

м. Чортків

159

5,09

21,7

4

Зборівський

140

10,07

20,9

5

м. Бережани

94

1,06

20,2

6

м. Кременець

145

9,03

18,8

7

Козівський

191

10,95

18,3

8

Збаразький

243

9,09

16,9

9

Область

4895

7,37

16,7

10

Україна

195091

5,87

15,7

 Найкращу якість знань з української мови за шкалою 180-200 балів продемонстрували учасники тестування Підгаєцького району (23,9%). Тернопільська МТГ (23,7%) – ІІ місце.

Історія України 

Історія України-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не подолали поріг "склав"/"не склав"

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

не подолали поріг "склав"/"не склав" (кількість осіб)

1

2

3

4

5

1

Підгаєцький

65

6,15

4

2

м. Бережани

60

6,67

4

3

м. Тернопіль

805

7,1

57

4

Лановецький

109

8,26

9

5

Заліщицький

122

9,02

11

6

Шумський

108

9,26

10

7

Підволочиський

143

10,49

15

8

м. Чортків

110

10,91

12

11

Область

3553

13,12

466

13

Україна

129552

14,85

19238

 В області не подолали поріг 13,12% від загальної кількості випускників ЗЗСО, що на 1,73% краще від середнього показника в Україні. Найкращий показник у випускників Підгаєцького району (6,15%).  Випускники  Тернопільської МТГ (7,1%) – ІІІ місце. 

Історія України-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Показник якості навченості за шкалою 160-200 балів

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

180-200 (%)

Показник якості навченності 160-200 балів (%)

180-200 (кількість осіб)

Показник якості навченності 160-200 балів (кількість осіб)

1

2

3

4

5

6

7

1

м. Бережани

60

6,67

30

21,67

51,67

2

Підгаєцький

65

6,15

29

17

46

3

м. Чортків

110

10,91

22,73

16,36

39,09

4

м. Тернопіль

805

7,1

22,7

14,8

37,5

5

Підволочиський

143

10,49

25,87

11,19

37,06

6

Лановецький

109

8,26

20,18

15,59

35,77

7

Заліщицький

122

9,02

20,49

14,75

35,24

8

Борщівський

219

11,87

19,18

11,87

31,05

10

Область

3553

13,12

18,1

10,78

28,88

17

Україна

129552

14,85

13,98

7,74

21,72

 Найкращу якість знань з історії України за шкалою 160-200 балів продемонстрували учасники тестування м. Бережани (51,67%). Тернопільська МТГ (37,5%) – 4 місце.

 

Історія України-2021

Показник якості навченості за шкалою 180-200 балів

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

180-200

(%)

1

2

3

4

5

1

м. Бережани

60

6,67

21,67

2

Підгаєцький

65

6,15

17

3

м. Чортків

110

10,91

16,36

4

Лановецький

109

8,26

15,59

5

м. Тернопіль

805

7,1

14,8

6

Заліщицький

122

9,02

14,75

7

м. Кременець

99

13,13

12,12

8

Монастириський

154

21,43

12

12

Область

3553

13,12

10,78

15

Україна

129552

14,85

7,74

Найкращу якість знань з історії України за шкалою 180-200 балів продемонстрували учасники тестування з м. Бережани (21,67%). Тернопільська МТГ (14,8%) –5 місце.

 

Математика

 

Математика-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не подолали поріг "склав"/"не склав"

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

не подолали поріг "склав"/"не склав" (кількість осіб)

1

2

3

4

5

1

м. Тернопіль

1188

13,2

157

2

м. Чортків

122

18,85

23

3

Збаразький

190

19,48

37

4

Підгаєцький

74

21,62

16

5

м. Кременець

130

22,31

29

6

м. Бережани

78

23,08

18

7

Лановецький

112

24,11

27

8

Україна

163349

24,73

40396

9

Заліщицький

121

24,79

30

12

Область

4163

27,02

1125

 В області не подолали поріг 27,02%  від загальної кількості випускників ЗЗСО, що на 2,29% більше від середнього показника в Україні. Найкращий показник у випускників Тернопільської МТГ - 13,2%. 

Математика-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Показник якості навченості за шкалою 160-200 балів

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

180-200 (%)

Показник якості навченності 160-200 балів (%)

180-200 (кількість осіб)

Показник якості навченності 160-200 балів (кількість осіб)

1

2

3

4

5

6

7

1

Підгаєцький

74

21,62

22,97

12,16

35,13

2

м. Бережани

78

23,08

25,64

7,69

33,33

3

м. Тернопіль

1188

13,2

21,3

11

32,3

4

м. Чортків

122

18,85

18,03

9,84

27,87

5

м. Кременець

130

22,31

16,92

7,69

24,61

6

Заліщицький

121

24,79

20,66

3,31

23,97

7

Україна

163349

24,73

14,15

8,83

22,98

8

Збаразький

190

19,48

16,31

4,74

21,05

9

Область

4163

27,02

14,61

6,37

20,98

10

Зборівський

117

33,33

14,53

5,98

20,51

 Найкращу якість знань з математики за шкалою 160-200 балів продемонстрували учасники тестування Підгаєцького району (35,13%). Випускники Тернопільської МТГ (32,3%) – ІІІ місце. 

Математика-2021

Показник якості навченості за шкалою 180-200 балів

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

180-200

(%)

1

2

3

4

5

1

Підгаєцький

74

21,62

12,2

2

м. Тернопіль

1188

13,2

11

3

м. Чортків

122

18,85

9,84

4

Україна

163349

24,73

8,83

5

Бережанський

82

45,12

8,22

6-7

м. Бережани

78

23,08

7,69

м. Кременець

130

22,31

7,69

8

Область

4163

27,02

6,37

9

Зборівський

117

33,33

5,98

10

Лановецький

112

24,11

5,36

 Найкращу якість знань з математики за шкалою 180-200 балів продемонстрували учасники тестування з Підгаєцького раойну (12,2%). Тернопільська МТГ (11,0%) –ІІ місце. 

Англійська мова 

Англійська мова-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Не подолали поріг "склав"/"не склав"

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

не подолали поріг "склав"/"не склав" (кількість осіб)

1

2

3

4

5

1

Бережанський

11

0

0

2

Зборівський

64

1,56

1

3

м. Бережани

55

1,82

1

4

м. Тернопіль

945

3,3

31

5

м. Чортків

78

5,13

4

6-7

Гусятинський

80

6,25

5

Підволочиський

64

6,25

4

8

Підгаєцький

31

6,45

2

9

Область

2206

6,62

146

11

Україна

97958

7,86

7699

 В області не подолали поріг 6,62%  від загальної кількості випускників ЗЗСО, що на 1,24% менше від середнього показника в  Україні. Найкращий показник у випускників  Бережанського району (0%). Випускники Тернопільської МТГ (3,3%) – 4 місце. 

Англійська мова-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Показник якості навченості за шкалою 160-200 балів

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

180-200 (%)

Показник якості навченності 160-200 балів (%)

180-200 (кількість осіб)

Показник якості навченності 160-200 балів (%) (кількість осіб)

1

2

3

4

5

6

7

1

м. Чортків

78

5,13

30,77

19,23

50,00

2

м. Тернопіль

945

3,3

22,9

24,4

47,3

3

Зборівський

64

1,56

29,69

15,63

45,32

4

м. Бережани

55

1,82

23,64

18,18

41,82

5

Область

2206

6,62

20,53

17,86

38,39

6

Україна

97958

7,86

19,51

18,61

38,12

7

Шумський

39

10,26

25,64

10,26

35,90

8

Лановецький

28

7,14

17,86

17,86

35,72

9

Підгаєцький

31

6,45

25,81

9,68

35,49

10

Монастириський

69

17,39

8,70

26,09

34,79

 Найкращу якість знань з англійської мови за шкалою 160-200 балів продемонстрували учасники тестування  з м. Чорткова. Випускники Тернопільської МТГ (47,3%) – ІІ місце. 

Англійська мова-2021

Показник якості навченості за шкалою 180-200 балів

РАЙОН/МІСТО ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

Кількість осіб, які взяли участь у ЗНО

не подолали поріг "склав"/"не склав" (%)

180-200

(%)

1

2

3

4

5

1

Монастириський

69

17,39

26,09

2

м. Тернопіль

945

3,3

24,4

3

м. Чортків

78

5,13

19,23

4

Україна

97958

7,86

18,61

5

м. Бережани

55

1,82

18,18

6-7

Область

2206

6,62

17,86

Лановецький

28

7,14

17,86

8

Збаразький

63

7,94

17,46

9

Заліщицький

49

10,2

16,32

10

Зборівський

64

1,56

15,63

 Найкращу якість знань з англійської мови за шкалою 180-200 балів продемонстрували учасники тестування Монастириського району (26,09%). Тернопільська МТГ (24,4%) –ІІ місце.

 3.Результати ЗНО-2021 випускників ЗЗСО Тернопільської міської територіальної громади (в межах громади).

Українська мова і література

ЗНО-2021                                                                                                                                                                                                                                                                    Українська мова та література                                                                                                                                                 Показник якості навченості за шкалою 160-200 балів

 

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг, %

160-180 балів,%

180-200 балів,%

Показник якості навченості 160-200 балів,%

не подолали поріг (кількість осіб)

 180-200 балів (кількість осіб)

Показник якості навченості 160-200 балів (кількість осіб)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

ТУГ

56

0

26,79

51,79

78,58

0

29

44

 

2

ТСШ №29

32

0

37,5

40,62

78,12

0

13

25

 

3

ТЗОШ №26

25

4

40

36

76

1

9

19

 

4

ТСШ №3

68

0

33,82

38,24

72,06

0

26

49

 

5

ТЗОШ №18

10

0

20

50

70

0

5

7

 

6

ТНВК №6

46

0

26,09

43,48

69,57

0

20

32

 

7-8

ТЗОШ №13

26

0

38,46

30,77

69,23

0

8

18

 

ТКГ

26

0

26,92

42,31

69,23

0

11

18

 

9

ТСШ №5

51

0

31,37

37,25

68,62

0

19

35

 

10-11

ТНВК №9

25

0

28

40

68

0

10

17

 

ТНВК №15

25

0

40

28

68

0

7

17

 

12

ТТЛ

21

0

38,1

28,57

66,67

0

6

14

 

13

ТЗОШ №19

47

0

21,28

42,55

63,83

0

20

30

 

14

ТЗОШ №14

33

0

36,36

21,21

57,57

0

7

19

 

15

ТЗОШ №22

60

1,67

25

30

55

1

18

33

 

16

ТСШ №7

30

0

33,33

20

53,33

0

6

16

 

17

ТЛ №21

23

8,7

30,43

21,74

52,17

2

5

12

 

18

ТНВК №2

28

14,29

25

25

50

4

7

14

 

19

ТЗОШ №20

21

4,76

33,33

14,29

47,62

1

3

10

 

20

ТЗОШ №11

49

6,12

32,65

14,29

46,94

3

7

23

 

21

ТЗОШ №23

32

3,12

34,38

12,5

46,88

1

4

15

 

22

ТСШ №17

24

8,33

29,17

16,67

45,84

2

4

11

 

23

ТЗОШ №24

43

0

23,26

20,93

44,19

0

9

19

 

24

ТЗОШ №28

37

2,7

24,32

16,22

40,54

1

6

15

 

25

ТЗОШ №27

35

2,86

20

20

40

1

7

14

 

26

ТЗОШ №16

54

3,7

22,22

14,81

37,03

2

8

20

 

27

ТЗОШ №4

38

0

28,95

7,89

36,84

0

3

14

 

28

ТЗОШ №8

31

0

16,13

16,13

32,26

0

5

10

 

29

ТЗОШ №25

7

0

0

28,57

28,57

0

2

2

 

30

ТЗОШ №10

39

7,69

20,51

7,69

28,2

3

3

11

 

31

Колегіум

17

5,88

11,76

5,88

17,64

1

1

3

 

32

ТПЛ

22

4,55

0

9,09

9,09

1

2

2

 

33-34

Кобзарівка

2

0

0

0

0

0

0

0

 

Чернихів

5

20

0

0

0

1

0

0

 

Середній показник

1088

2,3

27,4

26,7

54,0

25

290

588

 

Найкращу якість знань з української мови та літератури за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТСШ №29, ТЗОШ №26, ТСШ №3, ТЗОШ №18 (70,0 % і більше). Найнижчий показник у Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%). Середній показник – 54,0 %.

ЗНО-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Українська мова та література                                                                                                                                           Показник якості навченості за шкалою 180-200 балів

 

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг,%

Показник якості навченості 180-200 балів,%

 
 

1

2

3

4

5

 

1

ТУГ

56

0

51,79

 

2

ТЗОШ №18

10

0

50

 

3

ТНВК №6

46

0

43,48

 

4

ТЗОШ №19

47

0

42,55

 

5

ТКГ

26

0

42,31

 

6

ТСШ №29

32

0

40,62

 

7

ТНВК №9

25

0

40

 

8

ТСШ №3

68

0

38,24

 

9

ТСШ №5

51

0

37,25

 

10

ТЗОШ №26

25

4

36

 

11

ТЗОШ №13

26

0

30,77

 

12

ТЗОШ №22

60

1,67

30

 

13-14

ТТЛ

21

0

28,57

 

ТЗОШ №25

7

0

28,57

 

15

ТНВК №15

25

0

28

 

16

ТНВК №2

28

14,29

25

 

17

ТЛ №21

23

8,7

21,74

 

18

ТЗОШ №14

33

0

21,21

 

19

ТЗОШ №24

43

0

20,93

 

20-21

ТСШ №7

30

0

20

 

ТЗОШ №27

35

2,86

20

 

22

ТСШ №17

24

8,33

16,67

 

23

ТЗОШ №28

37

2,7

16,22

 

24

ТЗОШ №8

31

0

16,13

 

25

ТЗОШ №16

54

3,7

14,81

 

26-27

ТЗОШ №20

21

4,76

14,29

 

ТЗОШ №11

49

6,12

14,29

 

28

ТЗОШ №23

32

3,12

12,5

 

29

ТПЛ

22

4,55

9,09

 

30

ТЗОШ №4

38

0

7,89

 

31

ТЗОШ №10

39

7,69

7,69

 

32

Колегіум

17

5,88

5,88

 

33-34

Кобзарівка

2

0

0

 

Чернихів

5

20

0

 

Середній показник

26,7

 

 Найкращу якість знань з української мови та літератури за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТЗОШ №18, ТНВК ШЛ №6, ТЗОШ №19, ТКГ, ТСШ №29, ТНВК ШЕЛ №9 (40,0% і більше). Найнижчі показники у випускників Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%).  Середній показник – 26,7.

 Українська мова

ЗНО-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Українська мова                                                                                                                                                                                                                                                                                           Показник якості навченості за шкалою 160-200 балів

 

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг, %

160-180 балів,%

180-200 балів,%

Показник якості навченості 160-200 балів,%

не подолали поріг (кількість осіб)

 180-200 балів (кількість осіб)

Показник якості навченості 160-200 балів (кількість осіб)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

ТУГ

94

0

34,04

47,87

81,91

0

45

77

 

2

ТЗОШ №18

18

0

44,44

33,33

77,77

0

6

14

 

3

ТСШ №29

42

0

28,57

47,62

76,19

0

20

32

 

4

ТТЛ

36

0

38,89

36,11

75

0

13

27

 

5

ТЗОШ №26

33

6,06

42,42

27,27

69,69

2

9

23

 

6-7

ТЗОШ №13

29

0

41,38

27,59

68,97

0

8

20

 

ТНВК №15

29

0

44,83

24,14

68,97

0

7

20

 

8

ТСШ №3

92

0

34,78

32,61

67,39

0

30

62

 

9

ТНВК №6

61

0

36,07

31,15

67,22

0

19

41

 

10

ТСШ №5

76

0

40,79

26,32

67,11

0

20

51

 

11

ТКГ

37

0

21,62

43,24

64,86

0

16

24

 

12

ТЗОШ №19

63

0

30,16

28,57

58,73

0

18

37

 

13

ТСШ №7

40

2,5

32,5

22,5

55

1

9

22

 

14

ТЗОШ №22

67

1,49

28,36

25,37

53,73

1

17

36

 

15

ТЗОШ №16

56

3,57

37,5

14,29

51,79

2

8

29

 

16

ТНВК №9

33

12,12

18,18

30,3

48,48

4

10

16

 

17

ТЛ №21

32

6,25

34,38

12,5

46,88

2

4

15

 

18

ТЗОШ №11

54

7,41

37,04

9,26

46,3

4

5

25

 

19

ТЗОШ №27

39

2,56

23,08

23,08

46,16

1

9

18

 

20

ТЗОШ №24

71

1,41

30,99

14,08

45,07

1

10

32

 

21

ТСШ №17

30

6,67

33,33

10

43,33

2

3

13

 

22

ТНВК №2

37

10,81

18,92

21,62

40,54

4

8

15

 

23

ТЗОШ №28

42

2,38

26,19

14,29

40,48

1

6

17

 

24

ТЗОШ №14

40

2,5

25

15

40

1

6

16

 

25

ТЗОШ №23

38

2,63

21,05

18,42

39,47

1

7

15

 

26

ТЗОШ №20

22

4,55

22,73

13,64

36,37

1

3

8

 

27

ТЗОШ №25

11

18,18

18,18

18,18

36,36

2

2

4

 

28

ТЗОШ №10

47

8,51

19,15

17,02

36,17

4

8

17

 

29-30

ТЗОШ №4

42

2,38

23,81

9,52

33,33

1

4

14

 

ТЗОШ №8

33

0

24,24

9,09

33,33

0

3

11

 

31

Колегіум

20

5

15

10

25

1

2

5

 

32

ТПЛ

40

5

5

2,5

7,5

2

1

3

 

33-34

Кобзарівка

2

0

0

0

0

0

0

0

 

Чернихів

9

22,22

0

0

0

2

0

0

 

Середній показник

1415

2,8

29,9

23,7

53,6

40

336

759

 

 Найкращу якість знань з української мови за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТЗОШ №18, ТСШ №29, ТТЛ (75,0 % і більше). Найнижчий показник у Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%). Середній показник – 53,6 %. 

ЗНО-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Українська мова                                                                                                                                                                                                                                                                                            Показник якості навченості за шкалою 180-200 балів

 

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг,%

Показник якості навченості       180-200 балів,%

 
 

1

2

3

4

5

 

1

ТУГ

94

0

47,87

 

2

ТСШ №29

42

0

47,62

 

3

ТКГ

37

0

43,24

 

4

ТТЛ

36

0

36,11

 

5

ТЗОШ №18

18

0

33,33

 

6

ТСШ №3

92

0

32,61

 

7

ТНВК №6

61

0

31,15

 

8

ТНВК №9

33

12,12

30,3

 

9

ТЗОШ №19

63

0

28,57

 

10

ТЗОШ №13

29

0

27,59

 

11

ТЗОШ №26

33

6,06

27,27

 

12

ТСШ №5

76

0

26,32

 

13

ТЗОШ №22

67

1,49

25,37

 

14

ТНВК №15

29

0

24,14

 

15

ТЗОШ №27

39

2,56

23,08

 

16

ТСШ №7

40

2,5

22,5

 

17

ТНВК №2

37

10,81

21,62

 

18

ТЗОШ №23

38

2,63

18,42

 

19

ТЗОШ №25

11

18,18

18,18

 

20

ТЗОШ №10

47

8,51

17,02

 

21

ТЗОШ №14

40

2,5

15

 

22-23

ТЗОШ №16

56

3,57

14,29

 

ТЗОШ №28

42

2,38

14,29

 

24

ТЗОШ №24

71

1,41

14,08

 

25

ТЗОШ №20

22

4,55

13,64

 

26

ТЛ №21

32

6,25

12,5

 

27-28

ТСШ №17

30

6,67

10

 

Колегіум

20

5

10

 

29

ТЗОШ №4

42

2,38

9,52

 

30

ТЗОШ №11

54

7,41

9,26

 

31

ТЗОШ №8

33

0

9,09

 

32

ТПЛ

40

5

2,5

 

33-34

Кобзарівка

2

0

0

 

Чернихів

9

22,22

0

 

Середній показник

 

23,7

 

 Найкращу якість знань з української мови за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТСШ №29, ТКГ (43,24% і більше). Найнижчі показники у випускників Тернопільського педагогічного ліцею (2,5%), Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%).  Середній показник – 23,7%.

 Історія України 

ЗНО-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Історія України                                                                                                                                                                                Показник якості навченості за шкалою 160-200 балів

 

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг, %

160-180 балів,%

180-200 балів,%

Показник якості навченості 160-200 балів,%

не подолали поріг (кількість осіб)

 180-200 балів (кількість осіб)

Показник якості навченості 160-200 балів (кількість осіб)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

ТНВК №15

14

7,14

50

21,43

71,43

1

3

10

 

2

ТКГ

18

0

44,44

22,22

66,66

0

4

12

 

3

ТУГ

39

0

25,64

38,46

64,1

0

15

25

 

4

ТЗОШ №26

20

10

25

35

60

2

7

12

 

5

ТЗОШ №22

46

2,17

34,78

23,91

58,69

1

11

27

 

6

ТСШ №29

19

0

31,58

26,32

57,9

0

5

11

 

7

ТСШ №7

16

0

37,5

18,75

56,25

0

3

9

 

8

ТСШ №3

29

0

34,48

17,24

51,72

0

5

15

 

9

ТНВК №6

33

3,03

27,27

24,24

51,51

1

8

17

 

10

ТЗОШ №19

35

2,86

25,71

25,71

51,42

1

9

18

 

11

ТЗОШ №24

36

8,33

27,78

19,44

47,22

3

7

17

 

12

ТЗОШ №14

20

0

25

20

45

0

4

9

 

13

ТЗОШ №18

5

0

20

20

40

0

1

2

 

14

ТЗОШ №8

28

7,14

32,14

7,14

39,28

2

2

11

 

15

ТСШ №5

39

2,56

20,51

17,95

38,46

1

7

15

 

16

ТЗОШ №28

34

0

17,65

17,65

35,3

0

6

12

 

17

ТЗОШ №27

26

3,85

23,08

11,54

34,62

1

3

9

 

18

ТЗОШ №23

21

4,76

23,81

9,52

33,33

1

2

7

 

19

ТЗОШ №20

16

12,5

25

6,25

31,25

2

1

5

 

20

ТЛ №21

18

5,56

27,78

0

27,78

1

0

5

 

21

ТНВК №2

26

15,38

19,23

7,69

26,92

4

2

7

 

22

ТЗОШ №13

15

0

26,67

0

26,67

0

0

4

 

23

ТСШ №17

23

8,7

13,04

13,04

26,08

2

3

6

 

24-25

ТЗОШ №11

32

12,5

21,88

3,12

25

4

1

8

 

ТНВК №9

24

25

4,17

20,83

25

6

5

6

 

26

ТЗОШ №25

9

11,11

22,22

0

22,22

1

0

2

 

27

ТТЛ

10

0

20

0

20

0

0

2

 

28

ТЗОШ №16

34

8,82

17,65

0

17,65

3

0

6

 

29

ТЗОШ №10

32

21,88

9,38

6,25

15,63

7

2

5

 

30

ТЗОШ №4

27

11,11

7,41

7,41

14,82

3

2

4

 

31

ТПЛ

37

13,51

5,41

2,7

8,11

5

1

3

 

32

Колегіум

15

20

6,67

0

6,67

3

0

1

 

33-34

Кобзарівка

2

50

0

0

0

1

0

0

 

Чернихів

7

14,29

0

0

0

1

0

0

 

Середній показник

805

7,1

22,7

14,8

37,5

57

119

302

 

 Найкращу якість знань з історії України за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники  ТНВК ШМЛ №15, ТКГ, ТУГ, ТЗОШ №26 (60% і більше).

Найнижчі показники у випускників Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 37,5 %. 

ЗНО-2021                                                                                                                                                                                              Історія України                                                                                                                                                                           Показник якості навченості за шкалою 180-200 балів

 

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг, %

Показник якості навченості

180-200 балів,%

 
 

1

2

3

4

5

 

1

ТУГ

39

0

38,46

 

2

ТЗОШ №26

20

10

35

 

3

ТСШ №29

19

0

26,32

 

4

ТЗОШ №19

35

2,86

25,71

 

5

ТНВК №6

33

3,03

24,24

 

6

ТЗОШ №22

46

2,17

23,91

 

7

ТКГ

18

0

22,22

 

8

ТНВК №15

14

7,14

21,43

 

9

ТНВК №9

24

25

20,83

 

10-11

ТЗОШ №14

20

0

20

 

ТЗОШ №18

5

0

20

 

12

ТЗОШ №24

36

8,33

19,44

 

13

ТСШ №7

16

0

18,75

 

14

ТСШ №5

39

2,56

17,95

 

15

ТЗОШ №28

34

0

17,65

 

16

ТСШ №3

29

0

17,24

 

17

ТСШ №17

23

8,7

13,04

 

18

ТЗОШ №27

26

3,85

11,54

 

19

ТЗОШ №23

21

4,76

9,52

 

20

ТНВК №2

26

15,38

7,69

 

21

ТЗОШ №4

27

11,11

7,41

 

22

ТЗОШ №8

28

7,14

7,14

 

23-24

ТЗОШ №20

16

12,5

6,25

 

ТЗОШ №10

32

21,88

6,25

 

25

ТЗОШ №11

32

12,5

3,12

 

26

ТПЛ

37

13,51

2,7

 

27-34

ТЛ №21

18

5,56

0

 

ТЗОШ №13

15

0

0

 

ТЗОШ №25

9

11,11

0

 

ТТЛ

10

0

0

 

ТЗОШ №16

34

8,82

0

 

Колегіум

15

20

0

 

Кобзарівка

2

50

0

 

Чернихів

7

14,29

0

 

Середній показник

14,8

 

 Найкращу якість знань з історії України за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТЗОШ №26, ТСШ №29, ТЗОШ №19 (25,71% і більше). Найнижчі показники у випускників ТЛ №21-СМШ (0%), ТЗОШ №13 (0%), ТЗОШ №25 (0%), технічного ліцею (0%), ТЗОШ №16 (0%), ТНВК «Школа-колегіум» (0%), Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 14,8%.

Математика

ЗНО-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Математика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Показник якості навченості за шкалою 160-200 балів

 

з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг, %

160-180 балів,%

180-200 балів,%

Показник якості навченості 160-200 балів,%

не подолали поріг (кількість осіб)

 180-200 балів (кількість осіб)

Показник якості навченості 160-200 балів (кількість осіб)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

ТУГ

86

1,16

34,88

38,37

73,25

1

33

63

 

2

ТТЛ

36

0

38,89

30,56

69,45

0

11

25

 

3

ТСШ №29

32

0

31,25

31,25

62,5

0

10

20

 

4

ТНВК №15

28

7,14

42,86

3,57

46,43

2

1

13

 

5

ТСШ №7

35

8,57

25,71

20

45,71

3

7

16

 

6

ТКГ

28

3,57

28,57

14,29

42,86

1

4

12

 

7

ТНВК №6

52

17,31

25

9,62

34,62

9

5

18

 

8-9

ТЗОШ №18

18

16,67

22,22

11,11

33,33

3

2

6

 

ТЗОШ №27

30

13,33

20

13,33

33,33

4

4

10

 

10

ТЗОШ №26

31

12,9

19,35

12,9

32,25

4

4

10

 

11

ТЗОШ №13

25

12

20

12

32

3

3

8

 

12

ТЗОШ №23

38

13,16

26,32

5,26

31,58

5

2

12

 

13

ТНВК №2

23

13,04

26,09

4,35

30,44

3

1

7

 

14

ТЗОШ №19

50

10

18

12

30

5

6

15

 

15

ТСШ №3

81

2,47

19,75

9,88

29,63

2

8

24

 

16

ТЗОШ №10

36

22,22

22,22

5,56

27,78

8

2

10

 

17

ТСШ №5

63

6,35

14,29

12,7

26,99

4

8

17

 

18

Колегіум

15

26,67

20

6,67

26,67

4

1

4

 

19-21

ТЗОШ №14

32

12,5

18,75

6,25

25

4

2

8

 

ТНВК №9

28

32,14

10,71

14,29

25

9

4

7

 

Чернихів

8

50

25

0

25

4

0

2

 

22

ТЗОШ №24

62

17,74

17,74

6,45

24,19

11

4

15

 

23

ТСШ №17

27

29,63

11,11

11,11

22,22

8

3

6

 

24

ТЗОШ №22

56

19,64

17,86

3,57

21,43

11

2

12

 

25

ТЗОШ №20

19

15,79

15,79

5,26

21,05

3

1

4

 

26

ТЗОШ №11

52

23,08

15,38

3,85

19,23

12

2

10

 

27

ТЛ №21

21

9,52

19,05

0

19,05

2

0

4

 

28

ТЗОШ №16

51

17,65

15,69

1,96

17,65

9

1

9

 

29

ТЗОШ №8

30

20

16,67

0

16,67

6

0

5

 

30

ТЗОШ №28

37

8,11

13,51

0

13,51

3

0

5

 

31

ТПЛ

10

20

10

0

10

2

0

1

 

32

ТЗОШ №25

11

27,27

9,09

0

9,09

3

0

1

 

33

ТЗОШ №4

35

22,86

8,57

0

8,57

8

0

3

 

34

Кобзарівка

2

50

0

0

0

1

0

0

 

Середній показник

1188

13,2

 21,3

11,0

32,3

157

131

382

 

 Найкращу якість знань з математики за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТТЛ, ТСШ №29 (62,5% і більше). Найнижчі показники у випускників Кобзарівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 32,3 %. 

ЗНО-2021                                                                                                                                                                                     Математика                                                                                                                                                                               Показник якості навченості за шкалою 180-200 балів

 

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг, %

Показник якості навченості 180-200 балів,%

 
 

1

2

3

4

5

 

1

ТУГ

86

1,16

38,37

 

2

ТСШ №29

32

0

31,25

 

3

ТТЛ

36

0

30,56

 

4

ТСШ №7

35

8,57

20

 

5-6

ТКГ

28

3,57

14,29

 

ТНВК №9

28

32,14

14,29

 

7

ТЗОШ №27

30

13,33

13,33

 

8

ТЗОШ №26

31

12,9

12,9

 

9

ТСШ №5

63

6,35

12,7

 

10-11

ТЗОШ №13

25

12

12

 

ТЗОШ №19

50

10

12

 

12-13

ТЗОШ №18

18

16,67

11,11

 

ТСШ №17

27

29,63

11,11

 

14

ТСШ №3

81

2,47

9,88

 

15

ТНВК №6

52

17,31

9,62

 

16

Колегіум

15

26,67

6,67

 

17

ТЗОШ №24

62

17,74

6,45

 

18

ТЗОШ №14

32

12,5

6,25

 

19

ТЗОШ №10

36

22,22

5,56

 

20-21

ТЗОШ №23

38

13,16

5,26

 

ТЗОШ №20

19

15,79

5,26

 

22

ТНВК №2

23

13,04

4,35

 

23

ТЗОШ №11

52

23,08

3,85

 

24-25

ТНВК №15

28

7,14

3,57

 

ТЗОШ №22

56

19,64

3,57

 

26

ТЗОШ №16

51

17,65

1,96

 

27-34

Чернихів

8

50

0

 

ТЛ №21

21

9,52

0

 

ТЗОШ №8

30

20

0

 

ТЗОШ №28

37

8,11

0

 

ТПЛ

10

20

0

 

ТЗОШ №25

11

27,27

0

 

ТЗОШ №4

35

22,86

0

 

Кобзарівка

2

50

0

 

Середній показник

11,0

 

 Найкращу якість знань з математики за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТСШ №29, ТТЛ (38,37% і більше).

Найнижчі показники у випускників Чернихівської ЗОШ (0%), ТЛ №21-СМШ (0%), ТЗОШ №8 (0%), ТЗОШ  №28 (0%), педагогічного ліцею (0%), ТЗОШ №25 (0%), ТЗОШ №4 (0%), Кобзарівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 11,0%. 

Англійська мова

ЗНО-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Англійська мова*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Показник якості навченості за шкалою 160-200 балів

 

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг, %

160-180 балів,%

180-200 балів,%

Показник якості навченості 160-200 балів,%

не подолали поріг (кількість осіб)

 180-200 балів (кількість осіб)

Показник якості навченості 160-200 балів (кількість осіб)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

ТУГ

72

0

25

51,39

76,39

0

37

55

 

2

ТСШ №29

38

2,63

28,95

39,47

68,42

1

15

26

 

3

ТСШ №3

86

0

27,91

34,88

62,79

0

30

54

 

4

ТСШ №5

67

0

28,36

31,34

59,7

0

21

40

 

5

ТНВК №6

42

4,76

21,43

33,33

54,76

2

14

23

 

6

ТЗОШ №14

19

0

26,32

26,32

52,64

0

5

10

 

7

ТТЛ

27

0

14,81

37,04

51,85

0

10

14

 

8

ТЗОШ №19

44

0

27,27

22,73

50

0

10

22

 

9

ТСШ №7

33

3,03

21,21

27,27

48,48

1

9

16

 

10

ТЗОШ №13

21

4,76

19,05

28,57

47,62

1

6

10

 

11

ТКГ

32

0

18,75

28,12

46,87

0

9

15

 

12

ТНВК №2

22

9,09

22,73

22,73

45,46

2

5

10

 

13

ТЗОШ №27

25

4

24

20

44

1

5

11

 

14-15

ТЗОШ №18

14

7,14

21,43

21,43

42,86

1

3

6

 

ТЗОШ №26

21

0

23,81

19,05

42,86

0

4

9

 

16

ТНВК №9

19

5,26

15,79

26,32

42,11

1

5

8

 

17

ТЗОШ №23

24

0

20,83

20,83

41,66

0

5

10

 

18

ТЗОШ №24

46

0

26,09

15,22

41,31

0

7

19

 

19

ТНВК №15

22

4,55

18,18

22,73

40,91

1

5

9

 

20

ТЗОШ №25

5

20

20

20

40

1

1

2

 

21

ТЗОШ №8

16

12,5

25

12,5

37,5

2

2

6

 

22

ТЗОШ №22

43

0

16,28

20,93

37,21

0

9

16

 

23

ТЗОШ №20

11

0

27,27

9,09

36,36

0

1

4

 

24

ТЗОШ №16

40

5

25

10

35

2

4

14

 

25

ТЗОШ №11

31

0

16,13

16,13

32,26

0

5

10

 

26

Колегіум

10

10

30

0

30

1

0

3

 

27

ТСШ №17

18

22,22

22,22

5,56

27,78

4

1

5

 

28

ТЗОШ №28

26

7,69

15,38

7,69

23,07

2

2

6

 

29

ТЗОШ №10

22

9,09

22,73

0

22,73

2

0

5

 

30

ТПЛ

5

20

20

0

20

1

0

1

 

31

ТЗОШ №4

26

7,69

15,38

3,85

19,23

2

1

5

 

32

ТЛ №21

17

17,65

17,65

0

17,65

3

0

3

 

33

Чернихів

1

0

0

0

0

0

0

0

 

Середній показник

945

3,3

22,9

24,4

47,3

31

231

447

 

 *-Випускники Кобзарівської ЗОШ не реєструвалися на англійську мову.

Найкращу якість знань з англійської мови за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники  ТУГ, ТСШ №29, ТСШ №3 (62,79% і більше).

Найнижчі показники у випускників Чернихівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 47,3 %. 

ЗНО-2021                                                                                                                                                                                          Англійська мова                                                                                                                                                                     Показник якості навченості за шкалою 180-200 балів

 

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг, %

Показник якості навченості

180-200 балів,%

 
 

1

2

3

4

5

 

1

ТУГ

72

0

51,39

 

2

ТСШ №29

38

2,63

39,47

 

3

ТТЛ

27

0

37,04

 

4

ТСШ №3

86

0

34,88

 

5

ТНВК №6

42

4,76

33,33

 

6

ТСШ №5

67

0

31,34

 

7

ТЗОШ №13

21

4,76

28,57

 

8

ТКГ

32

0

28,12

 

9

ТСШ №7

33

3,03

27,27

 

10-11

ТЗОШ №14

19

0

26,32

 

ТНВК №9

19

5,26

26,32

 

12-14

ТЗОШ №19

44

0

22,73

 

ТНВК №2

22

9,09

22,73

 

ТНВК №15

22

4,55

22,73

 

15

ТЗОШ №18

14

7,14

21,43

 

16

ТЗОШ №22

43

0

20,93

 

17

ТЗОШ №23

24

0

20,83

 

18-19

ТЗОШ №27

25

4

20

 

ТЗОШ №25

5

20

20

 

20

ТЗОШ №26

21

0

19,05

 

21

ТЗОШ №11

31

0

16,13

 

22

ТЗОШ №24

46

0

15,22

 

23

ТЗОШ №8

16

12,5

12,5

 

24

ТЗОШ №16

40

5

10

 

25

ТЗОШ №20

11

0

9,09

 

26

ТЗОШ №28

26

7,69

7,69

 

27

ТСШ №17

18

22,22

5,56

 

28

ТЗОШ №4

26

7,69

3,85

 

29-33

Колегіум

10

10

0

 

ТЗОШ №10

22

9,09

0

 

ТПЛ

5

20

0

 

ТЛ №21

17

17,65

0

 

Чернихів

1

0

0

 

Середній показник

24,4

 

 *-Випускники Кобзарівської ЗОШ не реєструвалися на англійську мову.

Найкращу якість знань з англійської мови за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТСШ №29, ТТЛ, ТСШ №3, ТНВК ШЛ №6, ТСШ №5 (31,34% і більше).

Найнижчі показники у випускників ТНВК «Школа-колегіум» (0%), ТЗОШ №10 (0%), педагогічного ліцею (0%), ТЛ №21-СМШ (0%),  Чернихівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 24,4%. 

4.ЗНО-2021 – 200 балів. 

Предмет

ЗЗСО

ПІП ВИПУСКНИКА

МАТЕМАТИКА

ТУГ

Костецька Вікторія

МАТЕМАТИКА

ТУГ

Драган Богдан

МАТЕМАТИКА

ТСШ №5

Микитишин Артем

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТНВК ШЕЛ №9

Шашкевич Анастасія

БІОЛОГІЯ

ТУГ

Костюк Анна

БІОЛОГІЯ

ТНВК ШПЛ №2

Соломахіна Марія

ХІМІЯ

ТУГ

Костецька Вікторія

Аналіз зазначених у таблиці даних демонструє, що:

а) кількість навчальних закладів, випускники яких отримали оцінку за ЗНО 200 балів - 4;

б) кількість випускників ЗЗСО, які отримали оцінку за ЗНО 200 балів - 6;

в) кількість оцінок 200 балів, яку отримали випускники ЗЗСО – 7;

г) кількість навчальних предметів, з яких  випускники ЗЗСО отримали 200 балів - 4;

д) випускниця Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Костецька Вікторія отримала 200 балів з 2-х предметів: математики і хімії.

 ВИСНОВКИ.

 1. Зовнішнє незалежне оцінювання в 2021 році відбулося відповідно до норм і вимог чинного законодавчої бази.
 2. Згідно із рейтингом сайту освіта.ua серед обласних центрів України місто Тернопіль посідає 5 місце.
 3. Згідно із рейтингом сайту освіта.ua серед ЗЗСО Тернопільської області Тернопільська Українська гімназія імені І. Франка і Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов увійшли до п’ятірки найкращих закладів загальної середньої освіти Тернопільської області.
 4. За результатами ЗНО-2021 перші три місця у рейтингу ЗЗСО Тернопільської міської територіальної громади посіли Тернопільська Українська гімназія імені І.Франка, ТСШ №29, ТСШ №3.

Найнижчі рейтингові бали серед ЗЗСО отримали ТЗОШ №25, педагогічний ліцей спортивного профілю, Чернихівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 1. Згідно із рейтингом сайту освіта.ua до ТОП-200 ЗЗСО з навчальних предметів увійшли 7 закладів освіти Тернопільської МТГ: ТУГ, ТСШ №29, ТСШ №3, ТТЛ, ТКГ, ТНВК ШМЛ №15, ТЗОШ №16.
 2. Випускники закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади входять до трійки найкращих серед випускників районів та міст обласного підпорядкування Тернопільської області за результатами ЗНО 2021 року за показником «Кількість осіб, які не подолали поріг «склав»/»не склав» з української мови і літератури, української мови, історії України, математики.
 3. Випускники закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади входять до трійки найкращих серед випускників районів та міст обласного підпорядкування Тернопільської області за результатами ЗНО 2021 року за шкалою 160-200 балів з української мови і літератури, української мови, математики, англійської мови.
 4. Випускники закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади входять до трійки найкращих серед випускників районів та міст обласного підпорядкування Тернопільської області за результатами ЗНО 2021 року за шкалою 180-200 балів з української мови і літератури, української мови, математики, англійської мови.
 5. Найкращу якість знань з української мови та літератури за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТСШ №29, ТЗОШ №26, ТСШ №3, ТЗОШ №18 (70,0 % і більше). Найнижчий показник у Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%). Середній показник – 54,0 %.

Найкращу якість знань з української мови та літератури за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТЗОШ №18, ТНВК ШЛ №6, ТЗОШ №19, ТКГ, ТСШ №29, ТНВК ШЕЛ №9 (40,0% і більше). Найнижчі показники у випускників Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%).  Середній показник – 26,7%.

 1. Найкращу якість знань з української мови за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТЗОШ №18, ТСШ №29, ТТЛ (75,0 % і більше). Найнижчий показник у Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%). Середній показник – 53,6 %.

Найкращу якість знань з української мови за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТСШ №29, ТКГ (43,24% і більше). Найнижчі показники у випускників Тернопільського педагогічного ліцею (2,5%), Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%).  Середній показник – 23,7%

 1. Найкращу якість знань з історії України за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТНВК ШМЛ №15, ТКГ, ТУГ, ТЗОШ №26 (60% і більше).

Найнижчі показники у випускників Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 37,5 %.

Найкращу якість знань з історії України за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТЗОШ №26, ТСШ №29, ТЗОШ №19 (25,71% і більше). Найнижчі показники у випускників ТЛ №21-СМШ (0%), ТЗОШ №13 (0%), ТЗОШ №25 (0%), технічного ліцею (0%), ТЗОШ №16 (0%), ТНВК «Школа-колегіум» (0%), Кобзарівської ЗОШ (0%) і Чернихівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 14,8%.

 1. Найкращу якість знань з математики за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТТЛ, ТСШ №29 (62,5% і більше). Найнижчі показники у випускників Кобзарівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 32,3 %.

Найкращу якість знань з математики за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТСШ №29, ТТЛ (38,37% і більше).

Найнижчі показники у випускників Чернихівської ЗОШ (0%), ТЛ №21-СМШ (0%), ТЗОШ №8 (0%), ТЗОШ  №28 (0%), педагогічного ліцею (0%), ТЗОШ №25 (0%), ТЗОШ №4 (0%), Кобзарівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 11,0%.

 1. Найкращу якість знань з англійської мови за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТСШ №29, ТСШ №3 (62,79% і більше).

Найнижчі показники у випускників Чернихівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 47,3 %.

Найкращу якість знань з англійської мови за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТСШ №29, ТТЛ, ТСШ №3, ТНВК ШЛ №6, ТСШ №5 (31,34% і більше).

Найнижчі показники у випускників ТНВК «Школа-колегіум» (0%), ТЗОШ №10 (0%), педагогічного ліцею (0%), ТЛ №21-СМШ (0%),  Чернихівської ЗОШ (0%).

Середній показник – 24,4%.

 1. 17. Шість випускників ЗЗСО Тернопільської МТГ отримали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року (троє учнів - з математики, двоє учнів – з біології, один учень – з історії України і один учень – з хімії).
 2. випускниця Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Костецька Вікторія отримала 200 балів з 2-х предметів: математики і хімії.
 3. За результатами ЗНО 2021 року найкращу якість знань продемонстрували випускники Тернопільської Української гімназії імені І. Франка, Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов.
 4. Довідку «Про підсумки зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 2021 року» взяти до відома.
 5. Роботу відповідальних та помічників відповідальних за пункти тестування ТНВК ШЛ №6, ТНВК ШЕЛ №9, ТЛ №21-СМШ, ТЗОШ №10,11,13,14,16,20,22,24,26,27,28, ТСШ №17,29 вважати задовільною.
 6. Роботу відповідальних за пункти перевірки ТСШ №3 і ТСШ №5 вважати задовільною.
 7. Відзначити роботу керівництва та педагогічних колективів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка, Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов за високі навчальні досягнення випускників згідно з результатами ЗНО 2021 року.

              

РІШЕННЯ

колегії  управління  освіти і науки Тернопільської  міської  ради

 

20.10. 2021                                                                                   Протокол № 3/4

 

Про підсумки зовнішнього незалежного

оцінювання навчальних досягнень випускників 2021 року

          Заслухавши і обговоривши довідку «Про підсумки зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 2021 року», колегія управління освіти і науки

 ВИРІШИЛА:

 Довідку «Про підсумки зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 2021 року» взяти до відома.

 1. Роботу відповідальних та помічників відповідальних за пункти тестування ТНВК ШЛ №6, ТНВК ШЕЛ №9, ТЛ №21-СМШ, ТЗОШ №10,11,13,14,16,20,22,24,26,27,28, ТСШ №17,29 вважати задовільною.
 2. Роботу відповідальних за пункти перевірки ТСШ №3 і ТСШ №5 вважати задовільною.
 3. Відзначити роботу керівництва та педагогічних колективів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка, Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов за високі навчальні досягнення випускників згідно з результатами ЗНО 2021 року.

5.Управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради визначити необхідну кількість навчальних закладів для проведення ЗНО 2022 року.

До 17.12.2021  року.

 6.Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу (Галина Литвинюк):

6.1.Довести до відома закладів загальної середньої освіти дані моніторингу результатів ЗНО 2021 року.

До 22.10.2021 року.

 6.2.Розробити  План заходів щодо підготовки та проведення ЗНО 2022 року.

 До 01.12.2021 року.

7.Керівникам закладів загальної середньої освіти:

7.1.Проаналізувати результати ЗНО 2021 року та заслухати  на педагогічних радах.

Протягом листопада 2021 року.

 7.2.Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання якості знань випускників.

                                                             Протягом навчального року.

 7.3.Продовжити системне інформування батьків, педагогів, учнів 11-12 класів щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Протягом листопада-червня 2021/2022 н.р.

 7.4.Продовжити систематизацію роботи шкільних предметних методичних структур з питань вивчення кращого досвіду щодо підготовки  учнів до ЗНО.

Протягом навчального року.

 7.5.Забезпечити залучення педагогічних працівників для організації та проведення ЗНО 2022 року, відповідно до кількості учасників.

Протягом навчального року.

 7.6. При  підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання своєчасно подавати інформацію, статистичні матеріали в управління освіти і науки Тернопільської міської ради та Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу.

Протягом навчального року.

 8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника начальника-начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Ірину Сум.

 Голова колегії                                                                Ольга ПОХИЛЯК

 Секретар                                                                    Олена П’ЯТНОЧКА

                                                                    НАКАЗ

           25.10.2021                                                                                           № 349

 Про стан забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти

підручниками та навчальними посібниками у 2021/2022 навчальному році

 

            Відповідно до Положення про управління освіти і науки, затвердженого рішенням Тернопільської міської ради   від 22 лютого 2019 року № 7/32/27 (зі змінами та доповненнями), на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 24.09.2021року №324 «Про підготовку та проведення засідання колегії управління освіти  і  науки Тернопільської міської ради», враховуючи довідку «Про стан забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти підручниками та навчальними посібниками у 2021/2022 навчальному році» (додається), на виконання рішення колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 20.10.2021 року, протокол 3/2 «Про стан забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти підручниками та навчальними посібниками у 2021/2022 навчальному році», з метою збереження наявних фондів підручників, системи постачання та розповсюдження літератури, створення умов для забезпечення закладів загальної середньої освіти підручниками

 НАКАЗУЮ:

 1. Управлінню освіти і науки забезпечити чисельність працівників шкільних бібліотек відповідно до  потреби.
 2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

2.1. Здійснювати належний контроль за роботою бібліотек освітніх закладів, щорічно заслуховувати на педраді звіт завідуючих бібліотеками про роботу за поточний навчальний рік.

2.2. Звернути увагу на стан облаштування  шкільних бібліотек, особливо, засобами цифровізації, сприяти працівникам  бібліотек у оформленні  приміщень бібліотек відповідно до вимог Концепції Нової української школи  схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р.
            2.3. Організовувати системне інформування батьків, педагогічних працівників, про забезпечення підручниками здобувачів освіти 1-12 класів.

2.4. Посилити контроль за об’єктивністю вибору та замовлення підручників педагогічними працівниками.

2.5.Аналізувати результати вибору та замовлення підручників з подальшим затвердженням на педагогічних радах та оприлюднювати на сайтах закладів загальної середньої освіти.

2.6.Сприяти та мотивувати педагогів ЗЗСО до написання якісних підручників та отримання грифу Міністерства освіти і науки України.

 1. Працівникам шкільних бібліотек:

3.1.Створити  блоги  або сторінки на сайтах закладів, наповнювати їх актуальною інформацією для всіх учасників освітнього процесу.

3.2. Включити в плани індивідуальної траєкторії професійного розвитку питання нарощування цифрової компетентності  шкільного бібліотекаря.

 1. Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу:

4.1. З метою якісної підготовки державного замовлення на видання підручників, щорічно надавати інформацію про фактичну та прогнозовану кількість здобувачів освіти і педагогічних працівників в  управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

4.2.Організовувати зустрічі  з авторами підручників та навчальних посібників, видавцями.

4.3. Включити в план курсів неперервної освіти програму «Цифрова грамотність бібліотечного фахівця».

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника – начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Ірину Сум.

 Начальник управління                                                              Ольга ПОХИЛЯК

 Ольга Кульчицька  0352520003

Додаток до наказу

управління освіти і науки ТМР

від 25.10.2021 № 349      

 

Довідка

про стан забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти підручниками  та навчальними посібниками у 2021/2022 н.р.

         Контроль за використанням навчальної літератури у  закладах загальної середньої освіти – один з важливих напрямків роботи управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

        Відповідно до нормативних документів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України,  зокрема, Листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021року № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році” , наказу  МОН від 12.07.2021 № 795 “Про надання грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти”, наказу МОН від 10.08.2021року №898 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року №795» у   ЗЗСО  використовуються лише підручники і посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки та відповідають Переліку діючих програм та підручників на поточний навчальний рік.

         Закон України «Про освіту» (прийнятий 05.09.2017року і набрав чинності 28.09.2017) ст.4, п.3 гласить, що держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України № 41 від 23.01.2019 року «Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників»), проте, з року в рік  їх не вистачає, і органи управління освітою та керівники закладів освіти  шукають можливості для 100% забезпечення учнів та вчителів.

Але якщо вартість підручників, виданих за державні кошти з великими накладами, становить 35-45 грн, то вартість закупівлі батьками та управлінням освіти – від 100 до 170 грн.

              Видання паперових підручників з окремого навчального предмета здійснюється один раз на п’ять навчальних років з розрахунку до 120% максимальної кількості здобувачів освіти за наступні п’ять навчальних років та фактичної кількості педагогічних працівників.

Якщо прогнозована кількість здобувачів освіти певного класу за наступні п’ять навчальних років зменшується, видання підручників здійснюється з розрахунку 100% максимальної кількості здобувачів освіти і педагогічних працівників.

Прогнозовану кількість учнів та педагогічних працівників та потребу у підручниках подають обласні департаменти (управління) освітою тобто «Придбання підручників та посібників здійснюється у порядку, визначеному законодавством, у осіб, які мають виключно майнові права на зазначені підручники та посібники» (пункт 7  Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників).

В останні роки держава друкує кілька лінійок підручників – для початкової та базової середньої освіти:

у 2018 році – для 1,5 та 10 класів;

у 2019 році – для 2, 6 та 11 класів;

у 2020 році, відповідно, для 3 та частково для 7 класів;

у 2021 році друкувалися підручники для 4 та частково для 8 класів.

  Оскільки, у початковій школі впроваджується Нова українська школа й відбулося оновлення Державного стандарту початкової школи і програм, то створюються нові підручники.

 У Додатоку 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 22.01.2020 року № 1/9-39 «Інструктивно-методичні матеріали для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 3 та 7 класів за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору» сказано, що безпосередній вибір підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника здійснюють вчителі ЗЗСО, який схвалюється на засіданні педагогічної ради ЗЗСО, протокол якого підписують члени педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір підручників. ЗЗСО на своїх вебсайтах оприлюднюють протокол педагогічної ради.

   Будь-яка зміна вибору ЗЗСО не допускається. Кожен факт зміни вибору ЗЗСО розглядається на Колегії Міністерства освіти і науки України (далі - МОН) під час розгляду питання про затвердження переліку підручників, що друкуватимуться за кошти державного бюджету.

Остаточне рішення про включення або не включення кожного з таких підручників до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, ухвалюється Колегією МОН.

Кожен педагогічний працівник ЗЗСО має право повідомити на «гарячу телефонну лінію» МОН (044) 248-17-50, (044) 248-21-61 чи письмово на поштову адресу МОН (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) або ІМЗО (вул. Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035) про вплив або бажання третіх осіб вплинути на його волевиявлення щодо вибору підручників чи про факт зміни волевиявлення вчителів ЗЗСО, у якому він працює. А вчителі мають змогу обрати підручник для викладання під час конкурсного відбору серед запропонованих авторами.

Друк підручників для початкової школи відбувається у повному обсязі.

Конкурс підручників для класів базової середньої школи відбувається частково і лише з тих предметів, де оновилися програми, по більшій частині предметів здійснюється перевидання підручників п’ятирічної давності.

Перевидання підручників.

    Відповідно до законодавства, підручники з окремих навчальних предметів, що були раніше видані за кошти державного бюджету, за рішенням МОН можуть бути повторно видані, у тому числі іншим видавцем, без проведення конкурсного відбору, з урахуванням результатів їх повторного вибору закладами освіти та педагогами (пункт 12 Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників). Але з однієї назви видаються не більше трьох підручників,  які за результатами повторного вибору закладами освіти отримали найвищі узагальнені результати. З умовами повторного друку ви можете ознайомитися у відповідній постанові Кабінету Міністрів. П. 12. Підручники (крім електронних) з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що були раніше видані за кошти державного бюджету, за рішенням МОН можуть бути повторно видані, у тому числі іншим видавцем, без проведення конкурсного відбору з урахуванням результатів їх повторного вибору закладами освіти.

        Наприклад, у 2021 році (Наказ МОН № 477 від 27.02.2021 року «Про видання підручників для 8 класу закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2021 році»)  відбувся друк підручників для 8 класу.

   Частина підручників видавалася за результатами конкурсного відбору («Всесвітня історія», «Історія України», «Інформатика»), а частина – це перевидання підручників 2016 року. Не перевидавалися:«Зарубіжна література», «Основи здоров’я», «Мистецтво», «Біологія»,  «Українська мова» автор Глазова О.П., «Німецька мова», «Французька мова».

        Якщо, наприклад, у 2016 році вчителі могли обирати на конкурсі серед восьми підручників з української мови для 8 класу різних авторів, то у 2021 році відбулося перевидання старих підручників з української мови лише двох назв, і вчителі могли обирати підручники лише серед двох авторів.

        Щодо предмета англійська мова для 8 класів, то у 2021 році був перевиданий лише один підручник для 8 класу авторки О. Карп’юк , видання 2016 року.

        Така ж ситуація з таких предметів: українська мова, англійська мова, алгебра, геометрія, географія, фізика, хімія та мови національних меншин. Тобто з цих предметів учні вчилися, а вчителі навчали з 2018 до 2021 року, а тепер будуть навчатися і навчати з 2021 по 2026 роки, тобто ті самі підручники протягом 10 років.

        Подібна ситуація з друком підручників для 7-го класу у 2020 році. Конкурс був оголошений (Наказ МОН № 1543 від 12.12.2019 року «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (7 клас)») з таких предметів: історія України, всесвітня історія, інформатика та українська мова для класів з навчанням мовами національних меншин (польська, румунська, угорська). А повторне видання підручників для 7 класу редакції 2015 року було здійснено (Наказ МОН № 731 від 02.06.2020 року «Про повторне видання підручників для 7 класу закладів загальної середньої освіти») з таких предметів: українська мова та література, англійська, німецька, французька та іспанська мови, зарубіжна література, алгебра, географія, біологія, хімія, фізика, основи здоров’я, мистецтво та мови національних меншин. 

        У 2019 році конкурс підручників для 6 класів відбувся (Наказ МОН № 474 від 12.04.2019 року «Про видання підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2019 році») лише для таких предметів: всесвітня історія, інформатика, українська мова для класів з навчанням мовами національних меншин (молдавською, польською, російською, румунською, угорською). Але лише у листопаді 2020 року були перевидані (Наказ МОН № 1372 від 04.11.2020 року «Про повторне видання підручників для 6 класу закладів загальної середньої освіти у 2020 році») підручники редакції 2014 року з української мови, зарубіжної літератури, математики, біології, географії та основ здоров’я.            Така ситуація з перевиданням підручників пов’язана з нестачею коштів у бюджеті та складністю проведення одночасно кількох конкурсів підручників для різних класів.

   Чому виникає нестача підручників?

    Щороку у соціальних мережах батьки та вчителі скаржаться на нестачу підручників. Чому так стається, адже їх друкують відповідно до максимальної кількості здобувачів освіти на наступні п’ять навчальних років та фактичної кількості педагогічних працівників?

     Причин декілька.

Одна з головних – це зміна контингенту учнів. Простіше кажучи: підручників загалом по країні вистачає, але їх розподіл за регіонами і громадами не відповідає реальній потребі.

Така ситуація виникає через наступні причини:

 • різке збільшення населення у великих містах та у навколишніх населених пунктах;
 • реформа децентралізації, у результаті якої утворилися нові громади;
 • реорганізація та оптимізація мережі закладів освіти, створення опорних шкіл та їх філій, ліцеїв, гімназій.

Друга причина – відсутність централізованого всеукраїнського обліку та інвентаризації підручників.

      Як вирішується проблема:      

1.Завдяки створеній  системі роботи щодо забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти здійснюється моніторинг  реальної потреби у навчальній літературі за всіма типами навчальних програм; 

2.Органи управління освітою та школи здійснюють перерозподіл підручників у межах територіальної одиниці;

3.Частина батьків все ж купує підручники;

   Відповідно до Наказу МОН від 22.08.2017р. №1228 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 р. за № 1139/31007 «Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації»   П. 11.  Прописано, що списані згідно з актом підручники і навчальні посібники передаються до установ, що займаються заготівлею вторинної сировини. Кошти, одержані від списаних підручників і навчальних посібників, перераховуються на відповідний поточний рахунок загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу чи вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації і повинні бути використані для придбання необхідних навчальних підручників і посібників».

  Якщо питання не вирішується, то передбачається направлення листів-запитів від батьків або закладу освіти до місцевого управління освітою, від нього до обласного департаменту (управління) освітою і далі – до резервного фонду. А це – досить довго. Адже, відповідно до законодавства, кожен орган влади зобов’язаний надати відповідь протягом 30 днів.

   Які питання можна вирішити через  Державну інформаційну систему освіти (ДІСО) :  

 1. Реальна потреба для учнів та учителів на поточний навчальний рік по кожному з підручників за авторами видань;
 2. Кількість отриманих підручників з зазначенням років видання;
 3. Фактична наявність підручників на обліку у фондах бібліотек навчальних закладів (за даними щорічної інвентаризації);
 4. Рух фонду підручників (обмін між ЗЗСО та ОУО) – отримання та надання на тимчасове використання
 5. Додаткова потреба у підручниках (кількість, якої не вистачає для 100% забезпечення);
 6. Наявність резерву для здійснення обміну підручниками;
 7. Аналітико-статистичні показники забезпечення навчальною літературою у розрізі основних ланок загальної середньої освіти (початкова школа, неповна середня та повна середня освіти).

  Але потрібно, щоб кожен бібліотекар мав доступ до електронної системи ДІСО, а це означає: на робочому столі у бібліотекаря має бути комп’ютер, підключений до мережі Інтернет, логін і пароль для входу, якими користуються відповідальні за звітність.

 Якщо в межах області також відсутні підручники, яких так потребують учні та педагоги, наступний, третій крок – заклад освіти або управління освітою   міста  або обласне  управління освіти може звернутися до спеціального резервного фонду підручників, за зберігання та видачу з нього підручників відповідає 

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

Юридична адреса:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36,

тел. (044) 248-91-13

 Особливої уваги потребує забезпечення підручниками учнів ЗЗСО з інклюзивною формою навчання.  В Україні ще поки не розроблено ніякого державного механізму щодо забезпечення підручниками учнів цієї категорії і діти навчаються за звичайними підручниками. 

Залишається дієвим контроль  управління освіти і науки за використанням учнями усієї друкованої продукції шкільного асортименту. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 16.09.2013 р. № 639, у  ЗЗСО не повинна використовуватися продукція без документального підтвердження відповідності санітарно-епідеміологічним нормам та педагогічним вимогам, адже за цим стоїть питання фізичного та морального здоров'я учнів. 

Щодо забезпечення художньою літературою. В основному за кошти державного бюджету із серії «Шкільна бібліотека», а також організація акцій у ЗЗСО «Подаруй бібліотеці книгу».

Хочу відзначити, що у 2021 завдяки проєкту «Портал» фонд художньої літератури у навчальних закладах № 3, №16, №24 поповнився на 100 тис. в кожній.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017року №177 «Про припинення використання бібліотечно – бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек» у бібліотеках ЗЗСО триває робота щодо переходу на УДК.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710».

На підставі розрахунку Потреби в коштах на оплату  продуктів харчування на 2021 рік Управління освіти і науки Тернопільської міської ради

 1. Предмет закупівлі за кодом CPV за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хліб пшеничний, хліб житньо - пшеничний, батон)на 2021 рік;
 2. Ідентифікатор закупівліUA-2021-10-06-014082-b
 3. Відкриті торги;
 4. Очікувана вартість закупівлі: 905000,00 дев’ятсот п’ять тисяч грн. 00коп з ПДВ.
 5. Обсяги закупівлі– Хліб пшеничний, хліб житньо - пшеничний, батон– 17000 кг;
 6. Строк поставки – 31 грудня 2021 року;
 7. Товар має  відповідати наступним вимогам:

п/п

Найменування товару

Од.

виміру

К-ть

Якісні характеристики

1

2

3

4

5

1

Хліб пшеничний, хліб житньо  - пшеничний, батон

кг

17000

       Хліб білий з борошна вищого ґатунку – виготовлений з пшеничного борошна вищого ґатунку. Повинен мати цілу форму без ознак забруднення, пошкоджень (вм’ятин, деформацій). Верхня шкоринка не повинна бути приплюснута або зморщена. Колір золотисто-коричневий. Хліб повинен бути добре пропеченим, еластичним, не липким, не вологим на дотик, без грудочок та слідів поганого вимішування, а також не крихким.

Хліб житньо-пшеничний – виготовлений з борошна житнього та пшеничного борошна (з житнього борошна). Повинен мати цілу форму без ознак забруднення, пошкоджень (вм’ятин, деформацій). Верхня шкоринка не повинна бути приплюснута або зморщена. Колір коричневий. Хліб повинен бути добре пропеченим, еластичним, не липким, не вологим на дотик, без грудочок та слідів поганого вимішування, а також не крихким.

На кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва харчового продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термін придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність.

 Якість повинна відповідати нормам ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території України.

 Протягом дії договору про закупівлю, укладеного за результатами тендерних торгів, товар (предмет закупівлі) доставляється Замовнику за його адресою, транспортом і за рахунок Учасника згідно обсягів визначених в заявках Замовника.

 Графік поставки – дрібними партіями по заявці Замовника, без обмеження розміру мінімального замовлення.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами).

Мета використання Товару: для харчування дітей

Розрахунок потреби на 2021 рік підтверджений розрахунками плановофінансового відділу з економічним обґрунтуванням на використання продуктів харчування, виходячи з основних виробничих показників:

- Постанови КМУ від 22.11.04. №1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах»;

- забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних видатків з бюджету протягом бюджетного періоду.

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710».

На підставі розрахунку Потреби в коштах на оплату  продуктів харчування на 2021 рік Управління освіти і науки Тернопільської міської ради

 1. Предмет закупівлі за кодом CPV за ДК 021:2015Єдиний закупівельний словник 15530000-2 вершкове масло (масло вершкове та молочні пасти)на 2021 рік;
 2. Ідентифікатор закупівліUA-2021-10-06-013045-b
 3. Відкриті торги;
 4. Очікувана вартість закупівлі: 500000,00 п’ятсот тисяч грн. з ПДВ
 5. Обсяги закупівлімасло вершкове – 2500 кг;
 6. Строк поставки – 31 грудня 2021 року;
 7. Товар має  відповідати наступним вимогам:

п/п

Найменування товару

Од.

виміру

К-ть

Якісні характеристики

1

2

3

4

5

1

Масло вершкове

кг

2500

овар. Масло вершкове селянське (не менше 72,5% жирності) повинно відповідати ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови», Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та іншим вимогам законодавства в сфері обігу харчових продуктів.

Пакування і тара. Масло вершкове щільним монолітом (маса нетто не більше 20 кг) повинно бути запаковане в ящики із гофрованого картону вистелені пергаментом, алюмінієвою фольгою полімерною плівкою або іншим пакувальним матеріалом. Всі пакувальні матеріали повинні бути дозволені до використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України та забезпечувати збереження продукції під час транспортування та зберігання.

Маркування. Кожна пакувальна одиниця маркується фарбою, яка не змивається, за допомогою трафарету, штампу, наклеювання етикетки із зазначенням інформації визначеної ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови».

Маркування має бути виконане державною мовою, згідно з законодавством України та може містити додаткову інформацію визначену виробником.

Термін придатності. Термін придатності товару до споживання в день його постачання до Замовника повинен становити не менше 80 % від загального терміну його зберігання при температурі не вищій ніж мінус 12℃.

 Якість повинна відповідати нормам ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території України.

 Протягом дії договору про закупівлю, укладеного за результатами тендерних торгів, товар (предмет закупівлі) доставляється Замовнику за його адресою, транспортом і за рахунок Учасника згідно обсягів визначених в заявках Замовника.

 Графік поставки – дрібними партіями по заявці Замовника, без обмеження розміру мінімального замовлення.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами).

Мета використання Товару: для харчування дітей

Розрахунок потреби на 2021 рік підтверджений розрахунками плановофінансового відділу з економічним обґрунтуванням на використання продуктів харчування, виходячи з основних виробничих показників:

- Постанови КМУ від 22.11.04. №1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах»;

- забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних видатків з бюджету протягом бюджетного періоду.

Сторінка 16 із 40

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top