Шановні освітяни, учні та батьки! Щиро вітаю вас з ...
  Управління освіти і науки Тернопільської міської ради ...
Із 2018 року в Тернопільській Українській гімназії ім. І.Франка
Пам’ятка засновника (керівника) закладу освіти щодо організації
Для ознайомлення та використання у роботі інформуємо про лист ...

Накази

 

УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 

Н А К А З

23.01.2019                                                                                        № 35

 

 

 

Про підсумки І - ІІ етапу Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових навчальних

дисциплін у 2018-2019 навчальному році

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (далі – Положення), наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 03.10.2018 р. № 251, управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 09.10.2018 р. № 368 (далі – Наказу), рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.01.2016 р. № 7/5/60 «Про іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Тернополя», «Про преміювання учнів та педагогічних працівників», з метою виявлення, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, впровадження нових форм мотивації учнів до творчого самовдосконалення, потреб школярів в ефективній самореалізації індивідуальних інтелектуальних здібностей, соціалізації талановитих учнів на компетентнісно зорієнтований основі із застосуванням сучасних науково-діагностичних та комунікаційних методик, стимулювання системного процесу формування креативного «Я» обдарованої особистості з урахуванням можливостей інформальної освіти, демократизації та надання більшої гласності різним формам конкурсно-навчального спілкування обдарованих учнів проведено  І-ІІ етапи учнівських олімпіад з 19 предметів: української мови та літератури, математики, історії, правознавства, географії, економіки, біології, інформатики, інформаційних технологій, фізики, астрономії, хімії, екології, іноземних мов (англійської, німецької, французької, російської), трудового навчання та образотворчого мистецтва,  а також міську альтернативну лідерську олімпіаду «Терапевт власного «Я»», конкурсу проектів розвитку Клубу обдарованих школярів Тернополя у форматі «печа-куча» «Революція КОШТу».

У І етап Всеукраїнських олімпіад  взяли участь 7262 учні загальноосвітніх навчальних закладів різних типів.

На підставі п. 2.2 Положення і п. 3.1 Наказу знову проведено міжшкільний варіант І етапу учнівських олімпіад з правознавства у 10-му класі (101 учасник).

Під час реєстрації учасників ефективно застосовано електронний варіант. У всіх ЗЗСО забезпечено належний рівень виконавської дисципліни з боку відповідальних осіб щодо контролю за ходом реєстрації та її результатами. Але предметно-методичними комісіями кількох закладів не подано звітів про проведення І (шкільного) етапу олімпіад, як це передбачено п. 1.4. наказу управління освіти і науки. Зазначені причини певною мірою вплинули на встановлення загальної кількості учасників, а також на ступінь задоволення їх пізнавальних інтересів.

Продовжено проведення І (заочний) етап олімпіади з інформатики, під час якого учні виконували завдання, запропоновані міським журі, за комп’ютерами у своїх школах, після чого роботи учасників надсилали в єдиний ресурсний центр на базі ТЗОШ № 4, де і здійснювали перевірку. У цьому етапі взяли участь 8- 11 класів у кількості 89 учнів.

У ІІ етапі учнівських предметних олімпіад взяли участь 1976  учасників.

Найбільше учасників – 224 – представлено на олімпіаді з математики, що становить 11,6 відсотка, англійської мови – 209 (10,8 %), хімії – 171 (8,8%) найменше від загальної кількості учнів – з російської мови та літератури 5 чол., що становить 0,3 відсотка. Така статистика наочно демонструє підвищення ефективності співпраці методичної служби з учителями відповідних предметів.

На ІІ етапі найбільше представників було з ТУГ – 7,1 %, ТСШ № 3 – 6,4%,   ТСШ № 5 – 5 %. Відсоток учасників по класах: 6 – 2,4; 7 – 7,7; 8 – 20,7; 9 – 25, 3; 10 – 20; 11 – 23,8. Кількість учнів по класах, які взяли участь засвідчує  велике зацікавлення дев’ятикласників, що дає змогу прогнозувати більшу результативність у наступні роки.

Найчастіше брали участь в олімпіаді такі учні: Фірман Дмитро (Школа-колегіум) – 9; Зубар Ірина, Кирилюк Тетяна, (ТСШ № 3), Малиняк Роксолана (ТНВК № 9), Слотюк Антон (ТНВК № 30) – 8; Савка Олеся (ТСШ № 3), Микитишин Артем, Сторчак Олександр (ТСШ № 5), Прокопович Світлана (Школа-колегіум) – 7, Сліпченко Дарина (ТСШ № 3), Костюк Віта (ТЗОШ № 14). Зюбровська Юлія (ТЗОШ № 24) – 6. Ще 88 учасників брали участь більше ніж у двох олімпіаді. Тому лише 12 учнів 89 разів забезпечили участь ЗЗСО у міських олімпіадах,  а ще 88 учні – 440 виступів, що становить майже чверть від усіх учасників. Продовжується спостерігатися актуальна проблема застосування здоров’язбережувальних технологій у роботі з обдарованими учнями. Поруч із цим важливими є завдання виявлення нових здібних і талановитих учнів, охочих до участі в олімпіадах.

Закладами освіти міста, ТКМЦ створено належне науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення для проведення міських олімпіад. Завдяки спільним організаційним зусиллям управління, методичної служби,  ТУГ, ТСШ № 3, 5, 7, 17, ТНВК № 6, 9, 15, ТЗОШ № 4, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 28 вдалося забезпечити сприятливі умови для отримання електронної інформації про завдання для учасників, розмноження матеріалів, комфортних умов для виконання завдань учасниками. Особливу готовність до обдарованих дітей проявили дирекція та педколективи ТЗОШ № 4 проведено 4 олімпіади, ТНВК № 9 - 3, ТСШ № 3, ТНВК № 15, ТЗОШ № 16, 22, 26 – 2. Продовжено традицію залучення до роботи у предметних журі професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів м. Тернополя. 

Належно забезпечено гласність у проведенні олімпіад, результати висвітлювалися на професійному блозі методиста, відповідального за роботу з обдарованими дітьми (Сеньків В.М.). Така система оповіщення одержала активну підтримку в учнів, вчителів та батьків. Під час проведення олімпіад було он-лайн прокоментовано 46 запитань, які ставили відвідувачі блогу.  Електронною системою обслуговування олімпіад зафіксовано 25356 відвідувань рубрики «Протоколи ІІ етапу олімпіад» (в середньому – 1334 на одну олімпіаду, що на 30% більше ніж у минулому році). Найбільш популярними були протоколи олімпіад з біології (3432), англійської мови (3252),  хімії (2277), географії та математики (2009).

За підсумками ІІ етапу розглянуто 2 апеляційні заяви – з математики та інформатики. Заяви розглянуті та рішення комісій доведено до заявників. Зміни у балах зафіксовано у протоколах.

Увага до кожної особистості під час олімпіад стимулювала мотивованість учасників на результат. Протоколи олімпіад зафіксували 63 – І місця, 143 – ІІ, 283 – ІІІ, що становить 24, 7 % від загальної кількості учасників ІІ етапу.

Кількісні показники зайнятих місць по класах, засвідчили рівномірність розподілу призових місць у 9 і 11 класах, де і була найбільша кількість учасників.

Найвищий показник І місць зафіксовано серед закладів для обдарованих дітей у ТУГ (30,2 %), ТСШ № 3 (20,6 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 20, 22 (4,8 %).

 

 

Найвищий показник ІІ місць – ТУГ (20,3 %), ТСШ № 3 (16,8 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 14, 24 (4,2 %).

 

 

 

 

 

Найвищий показник ІІІ місць – ТУГ (13,5 %), ТСШ № 3 (10 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 16 (3,6 %), ТЗОШ № 4, 22, 23, 26 (3,2 %).

Загалом можна зазначити, підготовка учнів до предметних олімпіад була спрямована на не кількісний склад команди від закладу загальної середньої освіти, а на якість, що демонструє належний рівень роботи та  підготовки з обдарованими дітьми педагогічними колективами.

Найвищі показники в особистій першості продемонстрували Кипибіда Діана, Костецька Вікторія (ТУГ), Кирилюк Тетяна, Лукащук Василь, Савка Олеся (ТСШ№ 3), Фірман Дмитро (Школа-колегіум), Костюк Віта (ТЗОШ № 14), Софія Бойко (ТКГ), які стали призером  5 олімпіад; учні 8-11 класів Бойко Софія, Волошин Петро, Колесник Роман (ТУГ), Сліпченко Дарина (ТСШ № 3), Микитишин Артем, Сторчак Олександр (ТСШ № 5), Пановик Петро (ТСШ № 17), Малиняк Роксолана (ТНВК № 9) – у 4 олімпіадах. Переможцями та призерами трьох олімпіад стали 21  учень ТУГ, ТТЛ, ТСШ № 3, 17, 29,  ТНВК № 2, 9, ТЗОШ № 16, 18, 22, 23, 24. 

Головним показником ефективності роботи з обдарованими учнями з урахуванням результатів ІІ етапу предметних олімпіад є забезпечення її особистісно зорієнтованого характеру. Такий показник п’ятий рік поспіль встановлено шляхом визначення відсоткової частки призерів олімпіад. За цим коефіцієнтом серед закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей найкращий показник має Тернопільська українська гімназія ім. І.Франка (27,5).

Серед закладів загальної середньої освіти найвищий показник зафіксовано у ТЗОШ № 23 (9,1 %). Показово, що ТЗОШ № 25, третій рік поспіль ввійшла до переліку ЗЗСО, представники яких посіли призові місця.

Результати олімпіад продемонстрували вибіркову ефективність профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів. Другий рік поспіль простежується збільшення результативності профільних навчальних закладів ТНВК № 2, 9.

 Ефективність і системність у роботі з обдарованими дітьми гарантується у багатьох закладах загальної середньої освіти міста належним кадровим забезпеченням творчими учителями, які здійснюють цілеспрямовану педагогічну підтримку здібних школярів, гімназистів, ліцеїстів.

Високу результативність на олімпіадах другого етапу продемонстрували вихованці (які зайняли більше ніж одне І місце) вчителів фізики Киричук Н.В. (ТУГ), біології Товстиги І.З. (ТУГ) – 3; і двох переможців: німецька мова Мудрик О.Б. (ТКГ), Мариніна О.І. (ТСШ № 5), хімія Мартиняк Г.В. (ТУГ), Іщенко О.К.  (ТСШ № 3), фізика, астрономія Бойко Н.З. (ТТЛ), географія Ковальчук Л.О. (ТСШ № 17), історія, правознавство Морозюк Г.С. (ТСШ № 3), інформатика, інформаційні технології Чайка Г.А. (ТУГ).

Повноправною частиною роботи з обдарованими дітьми стали й альтернативні олімпіади, призначення яких полягає у ширшому розкритті комплексних здібностей учнів, фаховій, психологічній підготовці їх до випробувань на формальних олімпіадах.

У поточному навчальному році проведено фінал конкурсу проектів розвитку Клубу обдарованих школярів Тернополя у форматі «печа-куча» «Революція КОШТу», у якому взяли участь 12 учні. Переможцем стала Софія Рябоконь (ТЗОШ № 26).

         Розглянувши результати моніторингових досліджень, матеріали спільних засідань журі та оргкомітетів, висновки і рішення, за підсумками ІІ етапу  Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін,

 

Н А К А З У Ю :

 

 1. Затвердити результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін.
 2. Нагородити грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради учнів, які посіли призові місця у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад (Додаток № 1, 2).
 3. Нагородити грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради за забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до роботи з обдарованими учнями:

- серед закладів загальної середньої освіти для обдарованих учнів – педагогічний колектив Тернопільську Українську гімназію ім. І.Франка;

- серед закладів загальної середньої освіти м. Тернополя – ТЗОШ № 23.

 1. Оголосити подяку:

4.1. Директорам ТСШ № 3, ТНВК № 9, 15, ТЗОШ № 4, 16, 22, 26 (в.о. Пільгун С.В., Рибаку Г.В., Солтис Т.С., Левенець Н.І., Базуновій Р.Р., Климчуку О.А., Ніроді Г.М. ) за кількаразове створення належних  умов для  проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін.

4.2. Учителям, учні  яких посіли І місце на ІІ етапі Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін (Додаток № 3).

 1. Директору ТКМЦ (Литвинюк Г.І.) здійснити виплати згідно з рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.01.2016 р. № 7/5/60 «Про преміювання учнів та педагогічних працівників»:

5.1. Нагородити одноразовими преміями в розмірі 500 грн. учнів - переможців II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад у 2018-2019 навчальному році, які посіли І місце (додаток № 1).

 1. Директорам закладів загальної середньої освіти:

         6.1. Обговорити у педагогічних колективах результативність участі у І та ІІ етапів предметних олімпіад.

6.2. Проаналізувати підсумки проведення І-ІІ етапів учнівських олімпіад  з базових  навчальних дисциплін з метою оптимізації пошуку  та педагогічної підтримки талановитої молоді, запобігання емоційному та фізичному виснаженню учасників олімпіад.

6.3. Надати особливої уваги формуванню компетентності педагогів з питань відбору та електронної реєстрації учасників ІІ етапу та відповідної звітності.

         6.4. Передбачити заохочення вчителів, учні яких досягли значних успіхів за підсумками ІІ етапу олімпіад та учителів – членів журі та оргкомітетів олімпіад.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління освіти і науки                                           О.П.Похиляк

 

 

 

Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84

Сеньків Володимир Михайлович,   52-19-58 

       Додаток № 1

                                             до наказу  управління освіти і науки

Тернопільської міської ради  від ______.2019 № ___

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін

Перше місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Бобровська Ірина Степанівна

ТСШ № 3

10

Дидина Наталія Олександрівна

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Дідик Олеся Володимирівна

Мацевко Євгенія Дмитрівна

ТСШ № 3

9

Новікова Любов Євстахіївна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Чорна Анжела Михайлівна

Астрономія

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

10

Бойко Наталія Зіновіївна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Біологія

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Стахурська Віра Павлівна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

Товстига Ірина Зіновіївна

Заремба Роксолана Ігорівна

ТУГ

10

Товстига Ірина Зіновіївна

Костюк Анна Андріївна

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Географія

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Ковбасюк Віктор Михайлович

ТСШ № 17

10

Ковальчук Лариса Олексіївна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

9

Ковальчук Лариса Олексіївна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

Сампара Оксана Володимирівна

Екологія

Бригідир Євген Ігорович

ТСШ № 5

10

Радкевич Марія Миколаївна

Касянчук Надія Михайлівна

ТУГ

11

Сопівник Галина Ярославівна

Економіка

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Бай Оксана Богданівна

Вдовін Богдан Богдагович

ТТЛ

10

Боднарчук Мирослава Богданівна

Інформатика

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Крамар Марія Петрівна

Струк Олександр Сергійович

ТТЛ

11

Мороз Тетяна Ігорівна

Шевченко Назар Тарасович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

Кобельник Роман Володимирович

ТЗОШ № 11

8

Затильна Галина Леонідівна

Мацик Катерина Дмитрівна

ТУГ

10

Мельничук Ірина Василівна

Семенець Володимир Петрович

ТЗОШ № 4

11

Семчук Андрій Ярославович

Проць Петро Олегович

ТУГ

9

Чайка Галина Адамівна

Історія

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Бармак Олена Ярославівна

Ступак Соломія Вікторівна

ТЗОШ № 22

9

Краснопольська Руслана Андріївна

Мельничук Марта Олексіївна

ТСШ № 3

8

Морозюк Галина Степанівна

Марцінів Юрій Богданович

ТЗОШ № 20

11

Оршак Ольга Юріївна

Математика

Фареник Юлія Віталіївна

ТЗОШ № 20

6

Будняк Галина Мефодіївна

Руснак Андрій Михайлович

ТУГ

8

Ензельт Ольга Павлівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Зажерей Галина Андріївна

Костюк Богдан Андрійович

ТУГ

11

Кондратьєва Лариса Іванівна

Ковальська Каріна Михайлівна

ТЗОШ № 23

7

Скибньовська Ольга Ярославівна

Німецька мова

Гумен Соломія Володимирівна

ТСШ № 5

10

Мариніна Ольга Іванівна

Турківська Вікторія Романівна

ТСШ № 5

11

Мариніна Ольга Іванівна

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

9

Мудрик О.Б.

Мудрик Ольга Ярославівна

ТКГ

8

Мудрик О.Б.

Образотворче мистецтво

Ліщук Юлія Віталіївна

ТСШ № 7

9

Мартинюк Ірина Олегівна

Нікітіна Анастасія Володимирівна

ТЗОШ № 13

11

Тарасова Наталія Степанівна

Правознавство

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

10

Зозуляк Сергій Володимирович

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Морозюк Галина Степанівна

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

9

Ящишин Г.З.

Трудове навчання

Архитко Роман Дмитрович

ТСШ № 7

9

Бомок Анатолій Ярославович

Лемішка Олег Михайлович

ТЗОШ № 28

11

Вовчишин Олег Іванович

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

11

Захарчук Емілія Орестівна

Зьомко Ірина Олександрівна

ТЗОШ № 20

9

Новосад Людмила Леонідівна

Українська мова і література

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

8

Балабан Галина Михайлівна, Нова Марія Антонівна

Шмагло Віталія Дмитрівна

ТЗОШ № 10

7

Волинець Галина Георгіївна

Лепявко Катерина Андріївна

ТУГ

9

Гарматюк Любов Іванівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Канак Валентина Миколаївна

Максимович Катерина Андріївна

ТЗОШ № 22

11

Стасіна Надія Миколаївна

Фізика

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

10

Бойко Наталія Зіновіївна

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Киричук Наталія Володимирівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

7

Петриків Марія Луківна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Хомик Ірина Богданівна

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

Дольна Олена Ігорівна

ТУГ

9

Грабовська Зоряна Ярославівна

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

8

Нагорна Наталя Мар'янівна

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Сагайдак Катерина Олександрівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Сисак Ірина Степанівна

Хімія

Огороднік Василь Романович

ТЗОШ № 11

7

Демків Наталія Іванівна

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

10

Іщенко Ольга Костянтинівна

Стаханська Анастасія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Іщенко Ольга Костянтинівна

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

9

Мартиняк Галина Володимирівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

Мартиняк Галина Володимирівна

         

Додаток № 2

до наказу  управління освіти і науки

Тернопільської міської ради 

від ______.2019 № ____

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін

Друге місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

9

Білоус С.В.

Назаренко Юрій Тарасович

ТСШ № 3

11

Васько Ольга Ігорівна

Гричух Софія Андріївна

ТСШ № 5

8

Галайда Ольга Ярославівна

Петрушка Христина Андріївна

ТСШ № 5

9

Гірняк Галина Ярославівна

Піменова Каміла Юріївна

ТСШ № 3

10

Дидина Наталія Олександрівна

Касіян Максим Ігорович

ТНВК № 6

9

Купецька Ольга Петрівна

Радіо Ольга Олегівна

ТСШ № 29

11

Кутефа Л.В.

Собчишин Мирослав Романович

ТУГ

9

Павлюк Ганна Володимирівна

Маланчук Ілля Ігорович

ТСШ № 3

10

Ростоцька Марія Євстахіївна

Шафранський Іван Вікторович

ТЗОШ № 10

8

Сірачук Лариса Миколаївна

Хрустальова Софія Сергіївна

ТСШ № 3

8

Стецюк Ольга Федорівна

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Астрономія

Величко Діана Вадимівна

ТСШ № 3

11

Базюк Ольга Яківна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

10

Кравчишин Анатолій Тарасович

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Хомик Ірина Богданівна

Біологія

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Катериняк Тетяна Богданівна

Вирста Віталій Володимирович

ТЗОШ № 16

11

Мультан Віра Степанівна

Александрович Діана Олександрівна

ТНВК № 15

11

Олійник Іванна Володимирівна

Касянчук Надія Михайлівна

ТУГ

11

Сопівник Галина Ярославівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Судомир Лілія Мирославівна

Тронка Софія Володимирівна

Школа-колегіум

8

Сусла Ігор Петрович

Горішний Михайло Ігорович

ТУГ

8

Товстига Ірина Зіновіївна

Колесникова Анастасія Русланівна

ТУГ

10

Товстига Ірина Зіновіївна

Ковальчук Яна Михайлівна

ТЗОШ № 18

8

Фірман Богдана Миронівна

Парій Максим Васильович

ТЗОШ № 28

11

Цуп Олена Степанівна

Географія

Поляцко Феодосій Костянтинович

ТУГ

10

Бай Оксана Богданівна

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

8

Бай Оксана Богданівна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

9

Бай Оксана Богданівна

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Дубенська Валентина Михайлівна

Салюк Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 14

8

Дубенська Валентина Михайлівна

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

10

Климюк Ірина Борисівна

Загричук Олеся Григорівна

ТСШ № 7

8

Кузь Віта Миколаївна

Демків Ксенія Миколаївна

ТЗОШ № 11

10

Купчак Людмила Григорівна

Грабовська Уляна Ігорівна

ТЗОШ № 27

9

Мельник Олександра Мирославівна

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Романишин Ольга Миколаївна

Медвідь Арсен Олегович

ТКГ

9

Романишин Ольга Миколаївна

Петришин Станіслав Андрійович

ТУГ

11

Сампара Оксана Володимирівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Слотюк Валентина Миколаївна

Екологія

Дуда Микола Ігорович

ТЗОШ № 11

11

Бригідир Анна Зіновіївна

Федишин Лілія Володимирівна

ТЗОШ № 23

11

Гнатович Ірина Богданівна

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Катериняк Тетяна Богданівна

Ільченко Анастасія Віталіївна

ТЗОШ № 24

10

Курило Світлана Михайлівна

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Судомир Лілія Мирославівна

Батьківська Аліна Мар'янівна

ТЗОШ № 25

10

Чуха Галина Зіновіївна

Економіка

Дідух Марія Юріївна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

10

Водовіз О.В.

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Дубенська Валентина Михайлівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Сампара Оксана Володимирівна

Інформатика

Тригубець Мирослав Іванович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

Новицька Христина Остапівна

ТСШ № 3

10

Величенко Надія Іванівна

Чесниківський Максим Сергійович

ТСШ № 3

8

Драпак Оксана Миколаївна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

8

Крамар Марія Петрівна

Михайлюк Віталій Олегович

ТУГ

8

Мельничук Ірина Василівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

9

Михайлишин Ольга Володимирівна

Зубюк Денис Валентинович

ТТЛ

11

Мороз Тетяна Ігорівна

Кушнір Тетяна Миколаївна

ТЗОШ № 10

9

Серба Наталія Романівна

Історія

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

9

Бакан Тетяна Степанівна

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

9

Вовк Галина Володимирівна

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

10

Конвай Любомир Васильович

Романів Арсен Ростиславович

ТНВК № 6

9

Лихачинська Іванна Іванівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

8

Морозюк Галина Степанівна

Левицька Марта Михайлівна

ТСШ № 3

10

Морозюк Галина Степанівна

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Олійник Марія Григорівна

Ковбасюк Віктор Михайлович

ТСШ № 17

10

Сич Наталія Іванівна

Кушнірчук Ірина Анатоліївна

ТЗОШ № 19

8

Стасишин Віра Петрівна

Саган Максим Євгенович

ТЗОШ № 11

11

Чернецька Інна Вільямівна

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

9

Чечота Ганна Романівна

Математика

Ямкова Єва Дмитрівна

Школа-колегіум

7

Василюк Юлія Зіновіївна

Колесник Роман Романович 

ТУГ

10

Гаук Марія Михайлівна

Зуєв Едгар Едуардович

ТУГ

6

Дайчак Галина Йосифівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

Ензельт Ольга Павлівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Зубович Лілія Василівна

Яворська Софія Сергіївна

ТУГ

7

Зубович Лілія Василівна

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Кондратьєва Лариса Іванівна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Кондратьєва Лариса Іванівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Масло Оксана Василівна

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

10

Солодка Неоніла Михайлівна

Стаханська Анастасія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Штокало Марія Леонідівна

Німецька мова

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

Бойко Ірина Леонівна

Доценко Вікторія Олександрівна

ТКГ

8

Мудрик О.Б.

Стельмах Надія Олегівна

ТКГ

9

Мудрик О.Б.

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Остапенко С.В.

Ковальчук Христина Володимирівна

ТСШ № 17

11

Регалюк Леся Богданівна

Скірак Вікторія Богданівна

ТКГ

10

Рейтор М.В.

Образотворче мистецтво

Барна Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 23

9

Буряк Оксана Василівна

Іванчук Софія Любомирівна

ТНВК № 6

9

Горбач Наталія Дмитрівна

Колісник Катерина Ігорівна

ТЗОШ № 4

11

Кізілова Галина Олександрівна

Валіон Романна Василівна

ТЗОШ № 24

11

Крих Роман Васильович

Калашник Ілона Константинівна

ТЗОШ № 24

9

Крих Роман Васильович

Ковальчук Христина Володимирівна

ТСШ № 17

11

Скібньовська Галина Богданівна

Правознавство

Пановий Петро Романович

ТСШ № 17

9

Лесечко Ю.Ф.

Дідух Марія Юріівна

ТСШ № 3

11

Морозюк Галина Степанівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Морозюк Галина Степанівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

9

Папроцька Світлана Володимирів

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Стародуб Віра Миколаївна

Трудове навчання

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

9

Андрушків Світлана Володимирівна

Жовтонога Анастасія Олександрівна

ТСШ № 7

11

Іващук Вікторія Володимирівна

Іванців Владислав Андрійович

ТЗОШ № 28

9

Кадиков Сергій Георгійович

Душенько Інна Любомирівна

ТСШ № 29

9

Коник Світлана Григорівна

Соловйова Діана Євгенівна

ТСШ № 29

11

Коник Світлана Григорівна

Колісник Владислав Петрович

ТЗОШ № 23

11

Кульчицький Михайло Степанович

Носаль Юлія Василівна

ТЗОШ № 4

11

Левенець Наталя Григорівна

Глиняний Богдан Федорович

ТЗОШ № 22

9

Музика Олександр Юліанович

Сидій Роман Васильович

ТСШ № 29

9

Петрик Богдан Миколайович

Жеребецька Марта Богданівна

ТЗОШ № 22

9

Плюсквік Оксана Євгенівна

Корпак Катерина Володимирівна

ТНВК № 6

9

Яремчук Ганна Семенівна

Українська мова і література

Волошин Сергій Віталійович

Школа-колегіум

10

Даценко Олександра Іванівна

Влох Лілія Сергіївна

ТЗОШ № 18

7

Жизномірська Ірина Іванівна, Мудеревич Ліля Михайлівна

Ляска Анастасія Вадимівна

Гімназія «Гармонія"

7

Зарихта Ольга Володимирівна

Оплета Ольга Іванівна

ТСШ № 3

11

Канак Валентина Миколаївна

Романюк Христина Тарасівна

ТНВК № 9

9

Кобернюк Ганна Іллівна

Малюта Олена Іванівна

ТСШ № 29

9

Кропельницька Тетяна Іванівна

Голда Дана Андріївна

ТУГ

8

Нова Марія Антонівна

Шкурак Людмила Ігорівна

ТУГ

10

Нова Марія Антонівна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

9

Ониськів Леся Василівна

Кобель Христина Богданівна

ТЗОШ № 11

8

Перейма Людмила Ярославівна

Петрова Яна Сергіївна

ТЗОШ № 16

10

Петрокушин Руслана Володимирівна

Радіо Ольга Олегівна

ТСШ № 29

11

Ситар Леся Дмитрівна

Масик Олександра Сергіївна

ТУГ

11

Слюзар Галина Рудольфівна

Бас Тетяна Ігорівна

ТЗОШ № 19

10

Фудорович Галина Орестівна

Андрухів Софія Михайлівна

ТЗОШ № 19

7

Ходякова Тетяна Іванівна

Фізика

Половинко Андрій Юрійович

ТТЛ

9

Бойко Наталія Зіновіївна

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

10

Бойко Наталія Зіновіївна

Юрик Діана Романівна

ТЗОШ № 24

7

Головіна Світлана Анатоліївна

Грицина Ярослав Русланович

ТНВК № 6

7

Ензельт Олександр Миколайович

Бабій Яна Сергіївна

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Кравчишин Анатолій Тарасович

Гуменний Владислав Тарасович

ТСШ № 3

9

Орлова Наталя Василівна

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

Орлова Наталя Василівна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

Кійко Надія Юріївна

ТСШ № 3

8

Нагорна Наталя Мар'янівна

Маркевич Діана Олегівна

ТУГ

9

Панюс Світлана Василівна

Приведа Анастасія Олександрівна

ТУГ

10

Панюс Світлана Василівна

Хімія

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

8

Іщенко Ольга Костянтинівна

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

9

Іщенко Ольга Костянтинівна

Пановик  Петро Романович

ТСШ № 17

9

Каспрук Оксана Дмитрівна

Перегінець Вікторія Тарасівна

ТЗОШ № 18

8

Круляк Ольга Іванівна

Савченко Ілля Іванович

ТУГ

11

Мартиняк Галина Володимирівна

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Сірант Ольга Василівна

Гнідий Дмитро Ігорович

ТЗОШ № 28

8

Стеців Галина Андріївна

Стаханська Ксенія Олександрівна

ТСШ № 3

7

Хома Віра Вячеславівна

         

 Третє місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Ковальчук Станіслав Валерійович

ТСШ № 29

11

Бахурська Н.В.

Бриль Яна Юріївна

ТЗОШ № 16

11

Василенко Неоніла Віталіївна

Когут Аліна Вікторівна

ТСШ № 3

11

Васько Ольга Ігорівна

Романюк Христина Тарасівна

ТНВК № 9

9

Вихристюк Людмила Євгенівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

9

Вихристюк Людмила Євгенівна

Дзига Софія Володимирівна

ТСШ № 5

8

Галайда Ольга Ярославівна

Мила Злата Денисівна

ТСШ № 5

8

Галайда Ольга Ярославівна

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Грода Галина Михайлівна

Бойко Катерина Богданівна

ТСШ № 29

8

Дзюба І.В.

Лупійчук Святослав Вікторович

ТСШ № 5

11

Довгошия Ольга Петрівна

Скірак Вікторія Богданівна

ТКГ

10

Єлфімова С.В.

Пліс Маркіян Русланович

ТНВК № 6

11

Катола Антоніна Іванівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

8

Кацюк Олена Станіславівна

Шумелда Юлія Михайлівна

ТСШ № 7

10

Ковальчук Ніна В'ячеславівна

Цар Анастасія Василівна

ТКГ

8

Король Г.В.

Трач Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 24

8

Кривоус Мирослава Богданівна

Даценко Вікторія Олександрівна

ТКГ

8

Куртяк І.О.

Биндас Яна Едуардівна

ТУГ

9

Мала Людмила Іванівна

Котис Антон Ярославович

ТУГ

9

Мала Людмила Іванівна

Богун Максим Володимирович

ТСШ № 3

9

Павловська-Суїнова Ірина Миколаївна

Деменцевич Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 13

9

Павшок Галина Степанівна

Хорош Софія Володимирівна

ТСШ № 7

8

Перейма Ірина Миколаївна

Трач Яна Андріївна

ТСШ № 5

9

Погоріла Оксана Іванівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

8

Прокопів Алла Мирославівна

Свербіцький Юрій Ігорович

ТКГ

11

Сікора  Г.І.

Захарія Денис Андрійович

ТСШ № 5

10

Славська Ольга Любомирівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Слотюк Оксана Василівна

Кійко Надія Юріївна

ТСШ № 3

8

Стецюк Ольга Федорівна

Дідич Валерія Володимирівна

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Касянчук Надія Михайлівна

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Ониськів Андрій Богданович

ТУГ

10

Теремчук Ірина Василівна

Хмурич Захар Андрійович

ТУГ

10

Теремчук Ірина Василівна

Костенко Еліна Богданівна

ТЗОШ № 11

9

Фокін Віталій Володимирович

Янко Вероніка Василівна

ТСШ № 5

10

Хміляр Марія Зіновіївна

Гулька Антон Сергійович

ТСШ № 29

8

Хоменко Т.В.

Лисак Ігор Ігорович

ТКГ

11

Цибуляк К.П.

Мельничук Марта Олегівна

ТСШ № 3

8

Чорна Анжела Михайлівна

Борщук Христина Любомирівна

ТЗОШ № 8

8

 

Астрономія

Остапчук Костянтин Іванович

ТСШ № 3

10

Базюк Ольга Яківна

Філіпович Тетяна Іванівна

ТЗОШ № 10

11

Білецька Надія Ярославівна

Какараза Євген Андрійович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Біологія

Соломончук Христина Віталіївна

ТЗОШ № 10

11

Беднарчук Тетяна Федорівна

Філик Тетяна Андріївна

ТНВК № 15

9

Брозницька Любов Ярославівна

Романів Арсен Ростиславович

ТНВК № 6

9

Гайда Галина Володимирівна

Федишин Лілія Володимирівна

ТЗОШ № 23

11

Гнатович Ірина Богданівна

Румак Тереза Вікторівна

ТЗОШ № 26

10

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

9

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Коверський Володимир Олегович

ТЗОШ № 24

8

Думенко Галина Іванівна

Чіп Анастасія Миколаївна

ТСШ № 17

8

Каспрук Оксана Дмитрівна

Червінська Ярина Тарасівна

ТКГ

11

Кравчик Ганна Якимівна

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

9

Курило Світлана Михайлівна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

8

Ласійчук Богдана Петрівна

Олексюк Людмила Володимирівна

ТЗОШ № 16

10

Мультан Віра Степанівна

Бінас Анастасія Петрівна

ТНВК № 15

10

Олійник Іванна Володимирівна

Олексієнко Софія Валеріївна

ТНВК № 15

10

Олійник Іванна Володимирівна

Петрук Ірина Русланівна

ТЗОШ № 14

10

Стахурська Віра Павлівна

Литвинюк Діана Віталіївна

ТЗОШ № 22

9

Стецюк Лариса Романівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Судомир Лілія Мирославівна

Знак Катерина Юріївна

Школа-колегіум

11

Сусла Ігор Петрович

Фільварська Христина Володимирівна

ТСШ № 29

8

Табака Оксана Анатоліївна

Бліхар Олександр Володимирович

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Голда Дана Андріївна

ТУГ

8

Товстига Ірина Зіновіївна

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Географія

Оплета Ольга Іванівна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталівна

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

10

Боднарчук Мирослава Богданівна

Шевчук Олександр Олегович

ТТЛ

8

Боднарчук Мирослава Богданівна

Круп"яник Аліна Іванівна

ТЗОШ № 28

11

Ботярко Марія Ярославівна

Пукас Богдан Ігорович

ТЗОШ № 18

10

Вітрук Оксана Мирославівна

Перегінець Вікторія Тарасівна

ТЗОШ № 18

8

Вітрук Оксана Мирославівна

Шозда Ліліана Андріївна

ТНВК № 9

11

Водовіз Ольга Володимирівна

Салюк Олег Богданович

ТСШ № 5

10

Гамулевич Ольга Петрівна

Довбня Дар`я Ігорівна

ТЗОШ № 4

9

Гузанова Ірина Олександрівна

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

9

Дубенська Валентина Михайлівна

Федишин Лілія Володимирівна

ТЗОШ № 23

11

Климюк Ірина Борисівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

9

Крамар Людмила Богданівна

Бабій Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 11

8

Купчак Людмила Григорівна

Драгунцова Вікторія Борисівна

ТНВК № 6

10

Лукашова Валентина Володимирівна

Зюбровська Юлія Євгенівна

ТЗОШ № 24

10

Макаровська Галина Іванівна

Рудакевич Ірина Володимирівна

ТЗОШ № 28

8

Мариняк Наталія Олексіївна

Проць Яна Ігорівна

ТЗОШ № 24

11

Меленчук Ольга Василівна

Паршин Яна Анріївна

Гімназія "Гармонія"

9

Паршин Любомира Анатоліївна

Цар Анастасія Василівна

ТКГ

8

Романишин Ольга Миколаївна

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

9

Царик Леся Василівна

Вирста Богдан Володимирович

ТЗОШ № 16

8

Чотарі Неля Петрівна

Екологія

Мотрук Олег Васильович

ТНВК № 2

11

Дудас Марія Володимирівна

Гопко Валерія Віталіївна

ТЗОШ № 16

11

Лилик Ольга Михайлівна

Зарудна Дарина Олегівна

ТНВК № 6

11

Сиротюк Світлана Василівна

Біловус Ольга Сергіївна

ТСШ № 3

10

Судомир Лілія Мирославівна

Економіка

Величко Діана Вадимівна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Клизуб Павло Петрович

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Зубюк Денис Валентинович

ТТЛ

11

Боднарчук Мирослава Богданівна

Гніденко Анастасія Тарасівна

ТНВК № 9

10

Водовіз О.В.

Василевська Анастасія Володимирівна

ТУГ

9

Сампара Оксана Володимирівна

Корнійчук Роман Сергійович

ТЗОШ № 16

11

Чотарі Неля Петрівна

Інформатика

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Крамар Марія Петрівна

Струк Олександр Сергійович

ТТЛ

11

Мороз Тетяна Ігорівна

Шевченко Назар Тарасович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Тригубець Мирослав Іванович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Цебрій Вікторія Олексіївна

ТУГ

11

Іващук Альона Василівна

Брегін Остап - Павло Ярославович

ТТЛ

8

Мороз Тетяна Ігорівна

Семенець Володимир Петрович

ТЗОШ № 4

11

Семчук Андрій Ярославович

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

9

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

Куцан Анжеліна Михайлівна

ТЗОШ № 22

9

Березовська Лариса Олександрівна

Величко Діана

ТСШ № 3

11

Войтович Богдан Володимирович

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

9

Драпак Оксана Миколаївна

Дворницький Данило Володимирович

ТЗОШ № 25

8

Єрмолаєва Ганна Олексіївна

Бабій Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 11

8

Затильна Галина Леонідівна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

9

Крамар Марія Петрівна

Батьківська Катерина Володимирівна

ТЗОШ № 16

10

Мирон Надія Ярославівна

Багрій Максим Андрійович

ТЗОШ № 18

10

Муринська Наталія Ігорівна

Вибираний Владислав Павлович

ТНВК № 2

8

Панчук Наталія Мирославівна

Цимбалюк Олександр Сергійович

ТЗОШ № 28

9

Пелішко Світлана Іванівна

Штекля Максим Іванович

ТЗОШ № 22

10

Плюсквік-Баран Юлія Тарасівна

Ділай Сергій Романович

ТЗОШ № 4

10

Семчук Андрій Ярославович

Колодій Олег Олегович

ТЗОШ № 10

11

Серба Наталя Романівна

Головняк Максим Русланович

ТЗОШ № 27

9

Смакула Ірина Зіновіївна

Марцинишин Андрій Володимирович

ТЗОШ № 28

8

Телекова Наталія Петрівна

Історія

Фандзига Роман Романович

ТЗОШ № 28

8

Баран Богдан Миколайович

Максимович Катерина Андріївна

ТЗОШ № 22

11

Гринюка Богдан Михайлович

Гулька Антон Сергійович

ТСШ № 29

8

Гуменна Ірина Любомирівна

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

9

Гуменна Ірина Любомирівна

Хоменко Софія Сергіївна

ТЗОШ № 24

11

Карпик Світлана Миколаївна

Щирба Дмитро Олександрович

ТСШ № 5

8

Коваль Сергій Васильович

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Курилович Галина Володимирівна

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

8

Кутень Оксана Антонівна

Попа Михайло Вячеславович

ТУГ

8

Кутень Оксана Антонівна

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

10

Кутень Оксана Антонівна

Майкович Христина Віталіївна

ТНВК № 6

11

Лихачинська Іванна Іванівна

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

9

Максимишина Галина Павлівна

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

10

Матвіїв Іван Йосипович

Петришин Станіслав Андрійович

ТУГ

11

Мельник Ганна Федорівна

Цеберський Володимир Віталійович

ТУГ

11

Мельник Ганна Федорівна

Ковальчук Христина Володимирівна

ТСШ № 17

11

Сич Наталія Іванівна

Хмарук Світлана Юріївна

ТЗОШ № 19

10

Стасишин Віра Петрівна

Пукас Богдан Ігорович

ТЗОШ № 18

10

Схаб Ольга Іванівна

Перегінець Вікторія Тарасівна

ТЗОШ № 18

8

Схаб Ольга Іванівна

Василевська Анастасія Володимирівна

ТУГ

9

Томашевська Лариса Анатоліївна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Томашевська Лариса Анатоліївна

Ханас Олександр Ярославович

ТУГ

9

Томашевська Лариса Анатоліївна

Лебідь Марія Володимирівна

ТСШ № 7

8

Чорна Галина Іванівна

Математика

Мотрук Дмитро Віталійович

ТЗОШ № 23

8

Возна Марія Степанівна

Горошко Назарій Андрійович

ТЗОШ № 11

7

Горошко Надія Михайлівна

Кобельник Роман Володимирович

ТЗОШ № 11

8

Горошко Надія Михайлівна

Бульчак Богдан Вікторович

ТСШ № 29

11

Дворак Галина Григорівна

Любовіцький Данило Олексійович

ТЗОШ № 4

10

Домбровська Галина Михайлівна

Половинко Андрій Юрійович

ТТЛ

9

Козбур Галина Євгенівна

Грицина Ярослав Русланович

ТНВК № 6

7

Лисобей Людмила Василівна

Фомічов Єлісей Антонович

ТЗОШ № 4

7

Павлінська Анелія Василівна

Мохун Володимир Сергійович

Школа-колегіум

8

Панасюк Наталія Дмитрівна

Катрук Станіслав Сергійович

ТЗОШ № 14

6

Серкіз Людмила Олександрівна

Корнилів Володимир Ігорович

ТТЛ

11

Ситник Ірина Василівна

Блохіна Поліна Євгенівна

ТТЛ

8

Солодка Неоніла Михайлівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

8

Солодка Неоніла Михайлівна

Фостик Олександр Володимирович

ТНВК № 2

6

Стецик Галина Петрівна

Курчій Вікторія Олександрівна

ТЗОШ № 11

6

Стецик Оксана Сергіївна

Коробій Павло Петрович

ТЗОШ № 18

7

Татарин Галина Богданівна

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

Штокало Марія Леонідівна

Гришета Ірина Віталіївна

ТТЛ

9

Яцкова Тетяна Василівна

Німецька мова

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Гелюх Тетяна Петрівна

Мужевич Тетяна Володимирівна

ТСШ № 29

8

Кравчук Тетяна Володимирівна

Нікуліна Анастасія Ростиславівна

ТСШ № 17

10

Крушельницький Олександр Романович

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Кулик Ірина Анатоліївна

Борецька Марія Володимирівна

ТСШ № 29

11

Ломакіна М.Я.

Захарія Денис Андрійович

ТСШ № 5

10

Мариніна Ольга Іванівна

Левчук Анастасія Юріївна

ТСШ № 5

10

Мариніна Ольга Іванівна

Ясіновська Діана Андріївна

ТСШ № 17

11

Регалюк Леся Богданівна

Образотворче мистецтво

Бойчук Соломія Василівна

ТЗОШ № 16

9

Безкоровайна Ірина Вячеславівна

Колісник Владислав Петрович

ТЗОШ № 23

11

Буряк Оксана Василівна

Ярема Анастасія Русланівна

ТЗОШ № 19

11

Волянська Любов Василівна

Решетуха Уляна Павлівна

ТСШ № 5

11

Гаргура Галина Степанівна

Поворозник Віталій Володимирович

ТНВК № 6

9

Горбач Наталія Дмитрівна

Овчаренко Марія Ігорівна

Тернопільський ліцей № 21

11

Журавель Наталія Павлівна

Голоюх Ганна Євгенівна

ТЗОШ № 4

9

Кізілова Галина Олександрівна

Вівчар Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 22

9

Лисюк Леся Романівна

Лисенко Вікторія Григорівна

ТЗОШ № 10

9

Осіпова Тетяна Анатоліївна

Соломончук Христина Віталіївна

ТЗОШ № 10

11

Осіпова Тетяна Анатоліївна

Тлумацька Анастасія Володимирівна

ТЗОШ № 13

9

Тарасова Наталія Степанівна

Правознавство

Вербова Єлизавета Сергіївна

ТСШ № 29

9

Гуменна Ірина Любомирівна

Собчак Анастасія Андріївна

ТНВК № 6

9

Зозуляк Сергій Володимирович

Олійник Денис Сергійович

ТЗОШ № 23

9

Конвай Любомир Васильович

Максимович Катерина Андріївна

ТЗОШ № 22

11

Краснопольська Руслана Андріївна

Никифорчин Діана Юріївна

ТЗОШ № 26

9

Кулик Наталія Орестівна

Берегуляк Софія Олександрівна

ТСШ № 7

9

Кульчицька Тетяна Володимирівна

Цеберський Володимир Віталійович

ТУГ

11

Мельник Ганна Федорівна

Зубар Юлія Ігорівна

ТСШ № 3

10

Морозюк Галина Степанівна

Процюк Катерина Сергіївна

ТЗОШ № 4

9

Рилова Галина Володимирівна

Хмарук Світлана Юріївна

ТЗОШ № 19

10

Ухач Олександра Василівна

Трудове навчання

Василюк Олеся Романівна

ТНВК № 2

11

Ящишин Г.З.

Мотлас Вадим Володимирович

ТЗОШ № 26

9

Гоменюк Олег Іванович

Ханас Олександр Ярославович

ТУГ

9

Грабовський Ярослав Ілліч

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

Гробовський Ярослав Ілліч

Ядчишин Мар'ян Володимирович

ТЗОШ № 13

11

Керничний Богдан Васильвич

Лучко Денис Олегович

ТЗОШ № 10

11

Кім Ігор Володимирович

Козак Олена Ігорівна

ТЗОШ № 26

9

Кушнір Надія Цезарівна

Кузьмович Володимир Юрійович

ТЗОШ № 27

11

Марцинюк Роман Дмитрович

Ковбаса Дмитро Романович

ТНВК № 6

9

Марцинюк Роман Дмитрович

Залеська Оксана Іванівна

ТКГ

11

Остапенко Наталія Вікторівна

Огінська Дарина Сеогіївна

ТЗОШ № 19

9

Паляниця Наталія Василівна

Білоскурська Ірина Василівна

ТЗОШ № 22

11

Плюсквік Оксана Євгенівна

Боцян Андрій Ігорович

Школа-колегіум

9

Пшеничний Андрій Андрійович

Халупняк Юрій Миколайович

Тернопільський ліцей № 21

11

Романишин Іван Степанович

Проць Олена Олегівна

ТУГ

9

Фенюк Галина Йосипівна

Маринович Олена Олегівна

ТНВК № 6

11

Яремчук Ганна Семенівна

Українська мова і література

Аметова Есма Діляверівна

ТЗОШ № 10

8

Басіста Ольга Володимирівна

Курилюк Вероніка Ігорівна

ТУГ

9

Грабовська Олександра Миколаївна, Гарматюк Любов Іванівна

Огороднік Василь Романович

ТЗОШ № 11

7

Дика Надія Мирославівна,

Ситар Володимир Григорович

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

10

Зуляк Галина Ярославівна

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

8

Канак Валентина Миколаївна, Мужилівська Ольга Іванівна

Вівчар Марія Михайлівна

ТЗОШ № 23

7

Кліщ Марія Миронівна

Журавлюк Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 26

7

Кобилянська Галина Іванівна

Папірянська Софія Іванівна

ТНВК № 6

9

Кольба Валентина Олексіївна

Антощишин Роман Андрійович

ТСШ № 29

10

Кропельницька Тетяна Іванівна

Олійник Денис Сергійович

ТЗОШ № 23

9

Лисевич Любов Петрівна

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

8

Марусин Галина Іванівна

Гасій Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 20

8

Назарко Надія Зіновіївна

Ониськів Андрій Богданович

ТУГ

10

Нова Марія Антонівна

Ніконенко Ольга Вікторівна

ТСШ № 17

7

Ониськів Леся Василівна

Бугера Юлія Олександрівна

ТЗОШ № 16

8

Очеретнюк Ірина Мирославівна

Гопко Валерія Віталіївна

ТЗОШ № 16

11

Очеретнюк Ірина Мирославівна

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Підручняк Ольга Павлівна

Круп҆яник Аліна Іванівна

ТЗОШ № 28

11

Пюрко Ольга Миколаївна

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

10

Тарасюк Лариса Анастасіївна

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Філь Катерина Дмитрівна

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

9

Форманюк Зоряна Ярославівна

Бортник Вікторія Любомирівна

ТЗОШ № 13

7

 

Фізика

Бас Тетяна Ігоріва

ТЗОШ № 19

10

Байко Руслана Яремівна

Голойда Олександр Сергійович

ТЗОШ № 8

10

Беднарчук Марія Йосипівна

Сампара Софія Русланівна

ТЗОШ № 8

7

Беднарчук Марія Йосипівна

Українець Дмитро Русланович

ТТЛ

11

Бойко Наталія Зіновіївна

Мазур Дмитро Володимирович

ТНВК № 6

10

Бутрин Ольга Богданівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

8

Врублевський Натан Станіславович

Зелененький Юрій Констянтинович

ТСШ № 17

9

Гайдамаха Мирослав Саверинович

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Гукалюк І. О.

Табалюк Антоніна Михайлівна

ТКГ

7

Гукалюк І. О.

Зубюк Денис Валентинович

ТТЛ

11

Дворницька Галина Іванівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

8

Дворницька Галина Іванівна

Михайлова Анастасія Миколаївна

ТНВК № 6

9

Ензельт Олександр Миколайович

Дворницький Данило Володимирович

ТЗОШ № 25

8

Єрмолаєва Ганна Олексіївна

Омелян Олександр Андрійович

ТЗОШ № 27

7

Єрьоменко Тетяна Леонідівна

Гринтус Катерина Михайлівна

ТСШ № 29

8

Іваницька Людмила Ярославівна

Бульчак Богдан Вікторович

ТСШ № 29

11

Іванова Лариса Петрівна

Максимяк Дмитро Русланович

ТСШ № 29

9

Іванова Лариса Петрівна

Костюк Богдан Андрійович

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Рудавський Денис Тарасович

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Салюк Олег Богданович

ТСШ № 5

10

Кравчишин Анатолій Тарасович

Журавлюк Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 26

7

Литвинко Оксана Павлівна

Никифорчин Діана Юріївна

ТЗОШ № 26

9

Литвинко Оксана Павлівна

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

9

Оверко Ольга Йосипівна

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

10

Орлова Наталя Василівна

Войтюк Вікторія Сергіївна

ТСШ № 3

7

Орлова Наталя Василівна

Хомишин Олександра Андріївна

ТСШ № 3

11

Орлова Наталя Василівна

Диба Максим Ігорович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Руснак Андрій Михайлович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Романів Тарас Володимирович

Кушнір Тетяна Миколаївна

ТЗОШ № 10

9

Семчишин Тетяна Сергіївна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

8

Сенишин Олег Ярославович

Агеєв Ілля В`ячиславович

ТЗОШ № 11

8

Сівозад Ірина Василівна

Вирста Богдан Володимирович

ТЗОШ № 16

8

Туранова Тетяна Станіславівна

Мохун Володимир Сергійович

Школа-колегіум

8

Хомик Ірина Богданівна

Французька мова

Жук Дарія Андріївна

ТСШ № 3

9

Сагайдак Катерина Олександрівна

Хімія

Дзюма Вікторія Ігорівна

ТТЛ

9

Більчук Людмила Петрівна

Гасій Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 20

8

Грицюк Тетяна Володимирівна

Борух Юлія Михайлівна

ТНВК № 15

10

Грицюк Тетяна Володимирівна

Рудакевич Юлія Іванівна

ТЗОШ № 24

8

Зарічна Олена Василівна

Клизуб Павло Петрович

ТСШ № 3

11

Іщенко Ольга Костянтинівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Іщенко Ольга Костянтинівна

Волянська Дарина Юріївна

ТСШ № 17

8

Каспрук Оксана Дмитрівна

Климчук Андрій Олександрович

ТЗОШ № 8

7

Козенко Маргарита Григорівна

Мотрук Дмитро Віталійович

ТЗОШ № 23

8

Кравчук Володимир Миколайович

Пукас Богдан Ігорович

ТЗОШ № 18

10

Круляк Ольга Іванівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Мартиняк Галина Володимирівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Насипана Ольга Володимирівна

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

9

Нірода Галина Михайлівна

Петрик Петро Зіновійович

ТЗОШ № 13

8

Ратинська Ліна Гнатівна

Радіо Ольга Олегівна

ТСШ № 29

7

Романишин Тетяна Вікторівна

Парій Максим Васильович

ТЗОШ № 28

11

Стеців Галина Андріївна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

7

Сторож Марія Романівна

Ховалко Олена Ігорівна

ТЗОШ № 22

11

Тарас Наталія Іванівна

Чайковська Діана Андріївна

ТЗОШ № 27

9

Фімляр Надія Ярославівна

Поляк Богдан іванович

ТЗОШ № 19

7

Шенюк Тетяна Богданівна

 Додаток № 3

                                                                                                 до наказу  управління освіти і науки

                                                                                                  Тернопільської міської ради                  

                                                                                              від _______.2019 № ___________

 

Список учителів,

учні  яких посіли І місце на ІІ етапі Всеукраїнських  олімпіад

з базових навчальних дисциплін

Предмет

ЗЗСО

Прізвище, ім’я, по батькові учителя

Англійська мова

ТСШ № 3

Дидина Наталія Олександрівна

Англійська мова

ТСШ № 3

Дідик Олеся Володимирівна

Англійська мова

ТСШ № 3

Новікова Любов Євстахіївна

Англійська мова

ТСШ № 3

Чорна Анжела Михайлівна

Астрономія, фізика

ТТЛ

Бойко Наталія Зіновіївна

Астрономія, фізика

ТУГ

Киричук Наталія Володимирівна

Біологія

ТЗОШ № 14

Стахурська Віра Павлівна

Біологія

ТУГ

Товстига Ірина Зіновіївна

Географія

ТСШ № 3

Бердей Олена Віталіївна

Географія

ТСШ № 17

Ковальчук Лариса Олексіївна

Географія

ТУГ

Сампара Оксана Володимирівна

Екологія

ТСШ № 5

Радкевич Марія Миколаївна

Екологія

ТУГ

Сопівник Галина Ярославівна

Економіка

ТУГ

Бай Оксана Богданівна

Економіка

ТТЛ

Боднарчук Мирослава Богданівна

Інформатика

ТСШ № 5

Крамар Марія Петрівна

Інформатика

ТТЛ

Мороз Тетяна Ігорівна

Інформатика, інформаційні технології

ТУГ

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

ТЗОШ № 11

Затильна Галина Леонідівна

Інформаційні технології

ТУГ

Мельничук Ірина Василівна

Інформаційні технології

ТЗОШ № 4

Семчук Андрій Ярославович

Історія

ТНВК № 9

Бармак Олена Ярославівна

Історія

ТЗОШ № 22

Краснопольська Руслана Андріївна

Історія

ТЗОШ № 20

Оршак Ольга Юріївна

Історія, правознавство

ТСШ № 3

Морозюк Галина Степанівна

Математика

ТЗОШ № 20

Будняк Галина Мефодіївна

Математика

ТУГ

Ензельт Ольга Павлівна

Математика

Школа-колегіум

Зажерей Галина Андріївна

Математика

ТУГ

Кондратьєва Лариса Іванівна

Математика

ТЗОШ № 23

Скибньовська Ольга Ярославівна

Німецька мова

ТСШ № 5

Мариніна Ольга Іванівна

Німецька мова

ТКГ

Мудрик О.Б.

Образотворче мистецтво

ТСШ № 7

Мартинюк Ірина Олегівна

Образотворче мистецтво

ТЗОШ № 13

Тарасова Наталія Степанівна

Правознавство

ТНВК № 6

Зозуляк Сергій Володимирович

Правознавство

ТНВК № 2

Ящишин Г.З.

Трудове навчання

ТСШ № 7

Бомок Анатолій Ярославович

Трудове навчання

ТЗОШ № 28

Вовчишин Олег Іванович

Трудове навчання

ТНВК № 9

Захарчук Емілія Орестівна

Трудове навчання

ТЗОШ № 20

Новосад Людмила Леонідівна

Українська мова і література

ТУГ

Балабан Галина Михайлівна

Українська мова і література

ТУГ

Нова Марія Антонівна

Українська мова і література

ТЗОШ № 10

Волинець Галина Георгіївна

Українська мова і література

ТУГ

Гарматюк Любов Іванівна

Українська мова і література

ТСШ № 3

Канак Валентина Миколаївна

Українська мова і література

ТЗОШ № 22

Стасіна Надія Миколаївна

Фізика

ТЗОШ № 22

Петриків Марія Луківна

Фізика

Школа-колегіум

Хомик Ірина Богданівна

Фізика

ТУГ

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

ТУГ

Грабовська Зоряна Ярославівна

Французька мова

ТСШ № 3

Нагорна Наталя Мар'янівна

Французька мова

ТСШ № 3

Сагайдак Катерина Олександрівна

Французька мова

ТСШ № 3

Сисак Ірина Степанівна

Хімія

ТЗОШ № 11

Демків Наталія Іванівна

Хімія

ТСШ № 3

Іщенко Ольга Костянтинівна

Хімія

ТУГ

Мартиняк Галина Володимирівна

 

 НАКАЗ

03.01.2019                                                                                              № 11

 

Про підготовку та проведення

засідання колегії управління

освіти і науки Тернопільської

міської ради

 

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки Тернопільської міської ради на 2018 рік

 НАКАЗУЮ:

 

 1. Провести 30 січня 2019 року засідання колегії управління освіти і науки за участю керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти з таким порядком денним:
 2. Про  виконання бюджету освітньої галузі за 2018 рік та завдання на 2019 рік. (Доповідає Пельвецька  О.П.)
 3. Про  роботу закладів освіти міста щодо попередження  травматизму, виконання заходів з протипожежної безпеки, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності у 2018 році. (Доповідає Гірчиця П.Г.)
 4. Про стан роботи в управлінні освіти і науки зі зверненнями громадян у 2018 році. (Доповідає Сум І.М.)
 5. Про стан профілактики правопорушень та злочинності серед учнів та учнівської молоді у 2018 році. (Доповідає П’ятночка О.І.)
 6. Про підсумки стану виконання угоди між управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради і радою Профспілки працівників освіти м. Тернополя. (Доповідає Кухар В.М.)
 7. Схвалення плану роботи управління освіти і науки на 2019 рік. (Доповідає Маланчук І.Й.)
 8. Доповідачам до 28.01.2019 року підготувати проекти рішень колегії з визначених питань.
 9. Пельвецькій О.П., Сум І.М., Гірчиці П.Г., Маланчук І.Й., П’ятночці О.І. у триденний термін після засідання підготувати проекти наказів по виконанню рішень колегії.
 10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  

В. о. начальника управління                                                            І.М.Сум                                 

 Сум Ірина Михайлівна 253436

УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 

Н А К А З

26.12.2018                                                                   № 507

 

 

 

Про участь команди м. Тернополя

у ІІІ етапі Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових навчальних

дисциплін у 2018-2019 навчальному році

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 03.10.2018 р. № 251, управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 09.10.2018 р. № 368 та на підставі рішення оргкомітетів та журі ІІ етапу олімпіад

 

НАКАЗУЮ:

 1. Командам м. Тернополя взяти участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:

 

15 січня, 9.00

- географія,

16 січня, 9.00

- астрономія, 

17 січня, 9.00

- російська мова і література,

20 січня, 9.00

- математика,

21 січня, 9.00

- образотворче мистецтво,

22 січня, 9.00

- економіка,

23 січня, 9.00

- хімія,

24 січня, 9.00

- англійська мова, 

25 січня, 9.00

- правознавство,

26 січня, 9.00

- біологія,

27 січня, 9.00

- фізика,

28 січня, 9.00

- історія,

29 січня, 9.00

- німецька мова,

- французька мова,

30 січня, 9.00

- екологія,

31 січня, 9.00

- українська мова і література,

02 лютого, 9.00

- трудове навчання,

03лютого, 9.00

- інформатика,

09 лютого, 9.00

- інформаційні технології.

 2.Відповідальність за підготовку команд, забезпечення їх участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів покласти на Тернопільський методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, зокрема:

 - математика

- Фролову В.С.;

- правознавство

- Вівчара А.Д.;

- російська мова і література

- Сенькова В.М.;

- географія

- Вітрук О.М.;

- німецька мова

- Турчин О.М.;

- французька мова

- Турчин О.М.;

- трудове навчання

- Репіленко Л.Л.;

- фізика

- Фролову В.С.;

- українська мова і література

- Гапон Л.О.;

- хімія

- Тарас Н.І.;

- історія

- Вівчара А.Д.;

- біологія

- Козловську Л.П.;

- екологія

- Козловську Л.П.;

- англійська мова

- Турчин О.М.;

- економіка

 

- Вітрук О.М.;

- образотворче мистецтво

 

- Федун Г.П.;

- астрономія

- Фролову В.С.;

- інформатика

- Фролову В.С.;

- інформаційні технології

- Фролову В.С.;

 1. Затвердити склад команд для участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (Додаток № 1).
 2. Відповідальність за збереження життя і здоров’я членів команд покласти на керівників команд.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 В.о. начальника управління освіти і науки                                  І.М.Сум

 

Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84

Сеньків Володимир Михайлович, 52 19 58

Додаток № 1

                                                                       до наказу  управління освіти і науки

                                                                         Тернопільської міської ради           

                                                                                        від ___________  № ___________

Екологія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Бригідир Євген Ігорович

ТСШ № 5

10

10

І

2.

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

10

ІІ

3.

Касянчук Надія Михайлівна

ТУГ

11

11

І

4.

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Радкевич Марію Миколаївну, вчителя екології ТСШ № 5

 Образотворче мистецтво:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Ліщук Юлія Віталіївна

ТСШ № 7

9

9

І

2.

Валіон Романна Василівна

ТЗОШ № 24

10

11

ІІ

3.

Нікітіна Анастасія Володимирівна

ТЗОШ № 13

11

11

І

4.

Ковальчук Христина Володимирівна

ТСШ № 17

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Криха Романа Васильовича, вчителя образотворчого мистецтва ТЗОШ № 24

 Російська мова і література:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Борецька Каміла Ігорівна

ТЗОШ № 4

9

9

І

2.

Мильнікова Катерина Олексіївна

ТЗОШ № 4

10

10

І

3.

Рига Христина Олегівна

ТЗОШ № 4

11

11

І

Керівником команди призначено Комарову Світлану Ігорівну, вчителя російської мови і літератури ТЗОШ № 4

 Математика:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Ковальська Каріна Михайлівна

ТЗОШ № 23

7

7

І

2.

Руснак Андрій Михайлович

ТУГ

8

8

І

3.

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

8

ІІ

4.

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

9

ІІ

5.

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

10

І

6.

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

10

ІІ

7.

Костюк Богдан Андрійович

ТУГ

11

11

І

Керівником команди призначено Ензельт Ольгу Павлівну, вчителя математики ТУГ

 Географія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

8

І

2.

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

9

9

І

3.

Медвідь Арсен Олегович

ТКГ

9

9

ІІ

4.

Ковбасюк Віктор Михайлович

ТСШ № 17

10

10

І

5.

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

10

10

ІІ

6.

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

11

І

7.

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

11

ІІ

             

Керівником команди призначено Ковальчук Ларису Олексіївну, вчителя географії ТСШ № 17

 Трудове навчання:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Зьомко Ірина Олександрівна

ТЗОШ № 20

9

9

І

2.

Архитко Роман Дмитрович

ТСШ № 7

9

9

ІІ

3.

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

11

11

І

4.

Носаль Юлія Василівна

ТЗОШ № 4

11

11

ІІ

5.

Жовтонога Анастасія Олександрівна

ТСШ № 7

11

11

ІІ

6.

Лемішка Олег Михайлович

ТЗОШ № 28

11

11

І

7.

Колісник Владислав Петрович

ТЗОШ № 23

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Іващук Вікторію Володимирівну, вчителя трудового навчання ТСШ № 7

 Англійська мова:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Мацевко Євгенія Дмитрівна

ТСШ № 3

9

9

І

2.

Собчишин Мирослав Романович

ТУГ

9

9

ІІ

3.

Бобровська Ірина Степанівна

ТСШ № 3

10

10

І

4.

Маланчук Ілля Ігорович

ТСШ № 3

10

10

ІІ

5.

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

11

І

6.

Назаренко Юрій Тарасович

ТСШ № 3

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Дидину Наталію Олександрівну, вчителя англійської мови ТСШ № 3

 Німецька мова:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

9

9

І

2.

Стельмах Надія Олегівна

ТКГ

9

9

ІІ

3.

Гумен Соломія Володимирівна

ТСШ № 5

10

10

І

4.

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

10

ІІ

5.

Турківська Вікторія Романівна

ТСШ № 5

11

11

І

6.

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Мудрик О.Б., вчителя німецької мови ТКГ

 Французька мова:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Дольна Олена Ігорівна

ТУГ

9

9

І

2.

Маркевич Діана Олегівна

ТУГ

9

9

ІІ

3.

Жук Дарія Андріївна

ТСШ № 3

9

9

ІІІ

4.

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

10

І

5.

Приведа Анастасія Олександрівна

ТУГ

10

10

ІІ

6.

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

11

І

Керівником команди призначено Панюс Світлану Василівну, вчителя французької мови ТУГ

 Історія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Мельничук Марта Олексіївна

ТСШ № 3

8

8

І

2.

Ступак Соломія Вікторівна

ТЗОШ № 22

9

9

І

3.

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

9

9

ІІ

4.

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

10

І

5.

Левицька Марта Михайлівна

ТСШ № 3

10

10

ІІ

6.

Марцінів Юрій Богданович

ТЗОШ № 20

11

11

І

7.

Саган Максим Євгенович

ТЗОШ № 11

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Морозюк Галину Степанівну, вчителя історії ТУГ

 Економіка:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

9

ІІ

2.

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

10

10

І

3.

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

10

10

ІІ

4.

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

11

І

5.

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Боднарчук Мирославу Богданівну, вчителя економіки ТТЛ

 Астрономія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

10

10

І

2.

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

10

ІІ

3.

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

10

ІІ

4.

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

11

І

5.

Величко Діана Вадимівна

ТСШ № 3

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Хомик Ірину Богданівну, учителя астрономії Школи-колегіум

 Українська мова і література:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

8

8

І

3.

Лепявко Катерина Андріївна

ТУГ

9

9

І

4.

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

9

9

ІІ

5.

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

10

І

6.

Максимович Катерина Андріївна

ТЗОШ № 22

11

11

І

7.

Радіо Ольга Олегівна

ТСШ № 29

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Балабан Галину Михайлівну, вчителя української мови і літератури ТУГ

 Хімія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

8

І

2.

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

9

9

І

3.

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

9

9

ІІ

4.

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

10

10

І

5.

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

10

ІІ

6.

Стаханська Анастасія Олександрівна

ТСШ № 3

11

11

І

7.

Савченко Ілля Іванович

ТУГ

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Іщенко Ольгу Костянтинівну, вчителя хімії ТСШ № 3

 Фізика:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

8

8

І

2.

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

9

І

3.

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

9

ІІ

4.

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

10

І

5.

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

10

І

6.

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

11

І

7.

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

11

ІІ

       Керівником команди призначено Ремез Галину Антонівну, вчителя фізики ТУГ

 Інформатика:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

2.

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

9

І

3.

Шевченко Назар Тарасович

ТУГ

11

11

І

4.

Тригубець Мирослав Іванович

ТУГ

11

11

ІІ

       Керівником команди призначено Чайку Галину Адамівну, вчителя інформатики ТУГ

 Біологія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

8

І

2.

Горішний Михайло Ігорович

ТУГ

8

8

ІІ

3.

Костюк Анна Андріївна

ТУГ

9

9

І

4.

Заремба Роксолана Ігорівна

ТУГ

10

10

І

5.

Колесникова Анастасія Русланівна

ТУГ

10

10

ІІ

6.

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

11

І

7.

Александрович Діана Олександрівна

ТНВК № 15

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Товстигу Ірину Зіновіївну, вчителя біології ТУГ

 Правознавство:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

9

9

І

2.

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

9

9

ІІ

3.

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

10

10

І

4.

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

10

ІІ

5.

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

11

І

6.

Дідух Марія Юріівна

ТСШ № 3

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Морозюк Галину Степанівну, вчителя правознавства ТСШ № 3

 Інформаційні технології:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Проць Петро Олегович

ТУГ

9

9

І

2.

Мацик Катерина Дмитрівна

ТУГ

10

10

І

3.

Семенець Володимир Петрович

ТЗОШ № 4

11

11

І

Керівником команди призначено Мельник Ірину Василівну, вчителя інформатики ТУГ 

НАКАЗ

 

15.11.2018                                                                                      № 431

 

Про роботу методичної служби міста

з питань реалізації Концепції «Нова

українська школа»

 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Тернопільської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 16.03.2018 року №7/23/30, плану роботи управління на 2018 рік, на виконання наказу управління від 16.10.2018 року №373 «Про підготовку та проведення засідання колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради», враховуючи інформацію «Про роботу методичної служби з питань реалізації Концепції «Нова українська школа» ( додається) та на виконання рішення колегії  управління від 24.10.2018 (протокол №3/2)

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Управлінню освіти і науки:
 2. Забезпечити в повному обсязі виконання плану заходів щодо запровадження Концепції «Нова українська школа».
 3. Тримати на постійному контролі стан забезпечення закладів загальної середньої освіти меблями.
 4. До 01 грудня 2018 року проаналізувати питання щодо раціонального розподілу та використання коштів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року №237 «Нова українська школа» керівниками закладів загальної середньої освіти.
 1. Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу:

2.1. Здійснювати науково-методичний супровід педагогічних колективів закладів освіти щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти, оновлених навчальних програм у практику роботи.

2.2. Сприяти формуванню нової моделі методичної підготовки вчителя школи І ступеня відповідно до концептуальних засад Нової української школи, змінивши її зміст, форми та результат.

2.3. Створювати умови для творчої самореалізації педагогів через залучення їх до методичної роботи, фахових конкурсів, виставок, мотивувати до створення авторських науково-методичних посібників.

2.4. Здійснювати  моніторинг процесу впровадження нового Держстандарту закладів пілотного дослідження  на базі 2-Б класу ТЗОШ № 16 та 2-Г класу ТЗОШ № 28.

 1. Керівникам освітніх закладів м.Тернополя:

3.1. Створювати  належні умови для обов’язкового проходження онлайн-  курсу педагогами початкових класів на платформі студії онлайн-освіти EdEra відповідно до Концепції «Нова українська школа» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

                                                                                    Постійно

3.2. Забезпечити обов'язкове проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 навчальному році згідно з Планом-графіком очного навчання та Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України від 15.01.2018 № 36.                                 

                                                                                     Жовтень-листопад, 2018

3.3.  Завершити облаштування  освітнього  середовища 1-их класів сучасними меблями, комп’ютерним обладнанням і дидактичними матеріалами, передбачених наказом МОН України від 23 березня 2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової  української школи».

                                                                                      До 01.12.2018

3.4.  Упроваджувати особистісно зорієнтовані технології компетентнісного та діяльнісного підходів в освітній процес закладів.                       

                                                                                      Постійно

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                       О.П.Похиляк

 

Сум Ірина Михайлівна 253436

Гордіюк Надія Мирославівна 251283

 

Додаток

до наказу управління

освіти і науки

від 15.11.2018 року № 431

 

Інформація

«Про роботу методичної служби з питань реалізації Концепції “НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА”

Успіх освітньої реформи у великій мірі залежить від професіоналізму нас усіх: управлінців, методичних служб, керівників, учителів, які повинні не тільки усвідомлювати  суть та шляхи модернізації, а й вибудовувати умови практичного її втілення. І тому не конкуренція, а співпраця в учительських спільнотах – основа успіху під час впровадження нового Держстандарту.

Отож, НУШ стартувала.

ЯК НАВЧАТИМУТЬ СЬОГОДНІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ?

Головна ідея Нової української школи – компетентнісне навчання.Це означає,що учні не просто будуть набуватиз нань, а вчитимуться використовувати  їх на практиці.

Значну частину навчального часу в НУШ буде присвячено роботі в групі. Причому школярі не просто разом розв’язуватимуть, наприклад, математичні приклади, а робитимуть проекти і спільно шукатимуть рішення проблем.

Тому В НУШ діти часто навчатимуться, граючись. Для таких дітей природно-відповідний спосіб сприйняття світу через діяльність, зокрема, через гру наранньому етапі навчання – у шестирічному віці, а далі через діяльнісне навчання . Це означає, що вони опановуватимуть той самий навчальний матеріал, але в інший спосіб. Вчителю не потрібно буде більшість часу розповідати щось класу, стоячи біля дошки. Через гру (тобто моделювання ситуацій із додаванням руху, гумору й творчих завдань) учні зможуть дізнатись набагато більше.

У світі, який швидко змінюється, потрібно не відставати, а значить – уміти самостійно навчатись. Саме тому навчання в НУШ буде побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислюватиме вивчене, а вчитель допомагатиме їй у цьому.

Емоційний інтелект і вміння спілкуватись.Навчання цьому – одне з важливих завдань Нової української школи. Дітям пропонуватимуть висловлювати свої почуття і думки,слухати один одного і не робити людині щось, що їй неприємно. Цьому, зокрема, навчатимуть під час ранкового кола – щоденної зустрічі, на якій діти обговорюватимуть свій емоційний стан, власні думки, актуальні питання класного і шкільного життя, або ж просто говоритимуть на цікаві їм теми.

Аби діти розуміли взаємозв’язки й мали цілісну картинку світу, у початковій школі пропонується інтегроване навчання.

НУШ – це школа, доступна для всіх. Саме тому двері всіх шкіл розкриваються перед дітьми з особливими освітніми потребами.

Нове освітнє середовище , що дає  можливість для різних форм навчальної діяльності.

І , звичайно, НОВИЙ УЧИТЕЛЬ з новими професійними ролями.

У зв’язку з реформуванням середньої освіти   у 2017-2018 н.р.   активізовано науково-методичну роботу  з учителями початкових класів та їх самоосвітню роботу щодо  переосмислення своєї ролі при здійсненні освітнього процесу у Новій українській школі. Процес і зміст підготовки вчителя зазнає суттєвих змін. Відповідно оновлені і всі інші форми методичної роботи.

 Структура методичної роботи з учителями школи І ступеня підпорядкована реалізації нової методичної проблеми   «Розвиток професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителя початкових класів як основа моделювання інноваційного освітнього простору».

Пріоритети у методичній роботі: допомога вчителеві швидко адаптуватися до змін в освітньому процесі,  науково-методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти, активізація інноваційного потенціалу педагогічних колективів.

З метою створення умов для професійного зростання, підвищення педагогічної  майстерності і кваліфікації педагогів працює ІНТЕРАКТИВНА ШКОЛА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  «Формування інноваційного навчально-виховного середовища молодшого школяра».

Нинішня революція у навчанні стосується саме переосмислення ролі вчителя, який нині в Україні не в фаворі.  У Концепції Нової української школи зазначено, що «Нова  школа потребує нового вчителя,   який може стати агентом змін… У зв’язку з цим варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерела знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини».

 І тому перше заняття ІШСВ було присвячене ознайомленню з діяльністю педагога з тьюторською позицією та використанням тьюторських технологій.  

За словами міністра освіти Л.Гриневич «освітня реформа орієнтована на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну  до критичного мислення цілісну особистість,  патріота  з активною позицією,  інноватора,      здатного змінювати навколишній світ та вчитися          впродовж життя.  Важливими є розвиток вмінь: вміння розв’язувати проблеми; вміння приймати рішення; вміння конструктивно керувати емоціями; вміння співпрацювати в команді -   вміння критично мислити.                                                                        Наступне   заняття  ІШСВ  – тренінг «Методика розвитку критичного мислення учнів у початковій школі»,  проведений за участю  Олени Пометун, члена–кореспондента НАПН України, доктора пед.наук, професорки, творчої директорки неурядової організації «Учителі за демократію та партнерство», наукової керівниці та консультантки українських українських  і міжнародних освітніх проектів, авторки посібників, програм, підручників, наукових статей, експертки з освітніх інновацій, і Тетяни Ремех, старшого наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук, учителя-методиста.

За програмою професійного розвитку учителів «Методика розвитку критичного мислення учнів початкової школи» у 2017-2018 н.р. пройшли навчання 150 педагогів.

Оновлення змісту й методик навчання молодших школярів зумовлене потребою в систематичному використанні можливостей початкової освіти для здійснення особистісно орієнтованого навчання в умовах інтегрованого навчання. Реформування сучасної освіти лежить на шляху подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних програм, де освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний інтегративний підхід. «Формування ключових компетентностей молодшого школяра на засадах міжпредметної інтеграції» - тема  практикуму ще одного заняття ІШСВ.

Ще одна нова форма роботи – ФОКУС-ГРУПИ  (focus group discussion)  «Забезпечення особистісно-компетентнісного  підходу до навчання» (Презентуючи концепцію «Нова українська школа», міністр оголосила важливим пріоритетом оновлення змісту освіти - введення особистісно-компетентнісного підходу в середній школі) -    один  із різновидів групових дискусій (бесід) з однорідними групами працівників, здібності та інтелект яких сконцентровані (сфокусовані) на певній темі. Застосування фокус-групи дає можливість вирішувати типові завдання (групи учителів 1, 2, 3,4 класів,  учителів інформатики, української мови).

Учителі 1-их класів (20.09.2017, ТЗОШ № 16) під час роботи  своєї групи (моделювання) обговорили особливості методики проведення нестандартних форм організації навчального процесу з метою створення сприятливого середовища для адаптації  дітей, оскільки успішність адаптаційного періоду має надзвичайно важливе значення у початковий період навчання першокласника,   познайомились з досвідом роботи проведення уроків «під відкритим небом», а також розробили модель однієї з найпоширеніших форм  уроку – екскурсії. На цьому ж занятті відбулася презентація методичного посібника  «Осінні уроки першокласника» , в якому  творчим колективом учителів початкових класів м. Тернополя  розроблені конспекти окремих навчальних занять у формі уроків-екскурсій, уроків-імпровізацій, уроків-ігор, уроків-театралізацій, інтегрованих уроків, які проводяться за межами класу, школи впродовж вересня-жовтня.

Учителі української мови початкових класів (22.11.2017, ТСШ № 17) (практикум) вирішували важливу проблему  щодо викладання рідної мови: як досягнути ефективності уроку української мови. Педагоги ознайомились  із завданнями мовно-літературної освітньої галузі згідно з новим Державним стандартом початкової загальної освіти; склали конструктор сучасного уроку української мови; а також створили модель уроку в 3 класі, дотримуючись компетентнісно зорієнтованого підходу. Під час створення конструктора (конспекту) уроку учителі звертали увагу на чітке формулювання мети, завдань, типу, форми проведення  уроку; конкретизацію методів, прийомів; запис дій учителя та передбачування  дій учнів; раціональний розподіл часу; виділення структурних елементів навчальної діяльності.

Для учителів 2-их класів (06.12.2017, ТНВК ШМЛ № 15) проведено панорамне заняття «Формування здоров’язбережувальної компетентності школярів засобами технології «Навчання в русі»,  як суттєво необхідного заходу, стимулюючого пошук найбільш ефективних форм, засобів та методів розширення рухової активності, що забезпечує один із найважливіших факторів здорової життєдіяльності дітей.

Реалізуючи особистісно-компетентнісний  підхід до навчання,  ФОКУС-ГРУПА учителів 3-іх класів  познайомилась  із новими методами навчання на основі запиту учнів через дослідження (Inqury Based Learning), при використанні яких можна навчити дитину вчитися самостійно, уникнути пасивності учнів на уроці (21 лютого 2018, ТЗОШ № 14). 

Сьогодні  виникає потреба готовності вчителя до використання нововведень у навчальний процес.  МАЙСТЕРНЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ (кер. Копка Т.В., ТСШ № 3) «Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом упровадження нових форм та методів навчання»-   виконує роль лабораторії, де напрацьовуються й апробуються педагогічні ідеї, новітні технології, нові підходи до викладання, авторські програми, методичні посібники, систематизується та узагальнюється передовий педагогічний досвід, наукові досягнення, розробляються технології їх впровадження.

      У центрі уваги  роботи першого заняття МАЙСТЕРНІ - експрес-курсів (31.10.2017) стояло питання щодо реалізації наскрізних вмінь молодшого школяра засобами технології «Читання та письмо для розвитку критичного мислення. Під час практичного опрацювання системи DAILY 5 педагоги переконались, що технологія розроблена таким чином, щоб навчати учнів виробляти витривалість та самостійність у кожному з її компонентів. Вправи системи є надзвичайно різноманітними, що збільшує мотивацію та інтелектуальну зайнятість учнів, їх творчу діяльність.

На допомогу учителям з даного питання підготовлено методичний посібник «Щоденні кроки до успіху».

02 грудня 2017 року МАЙСТЕРНЯ  запросила педагогів на медіа-журнал «Використання мобільних та ігрових технологій в освітньому процесі».  Учасники ознайомились з on-line сервісами для створення дидактичних матеріалів (ребусів, кросвордів, пазлів, хмар, карт знань та ін.) для проведення уроків, вчилися створювати власні інтерактивні вправи. Під час складання  конструктора уроку з ігровими технологіями, учителі дізналися, як активізувати учнів, відправивши їх у віртуальну подорож; як занурити у навчання, створивши доповнену реальність на уроці; як викликати дитячі емоції, працюючи із зображеннями в онлайн-режимі. Підбиваючи підсумки медіа-журналу, учасники дійшли висновку, що знання методики використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи надасть можливість використовувати інструментарій активного та безпечного входження дитини в інформаційне суспільство, сприяти  бажанню вчитися і мати від цього задоволення.

Опановуючи новітні практики, технології, методики, учасники МАЙСТЕРНІ (кер. Копка Т.В., ТСШ №3) у ІІ семестрі ознайомились з роллю і значенням соціо-ігрової технології у соціально-особистісному розвитку та організації навчальної діяльності дитини. Свою роботу Майстерня закінчила панорамою педагогічних знахідок, якими поділились учасники V міського конкурсу «Парадигма освітніх інновацій» (Перун Н.В., ТЗОШ № 11; Пасічник М.П., ТЗОШ № 20; Томащук Р.В., ТЗОШ № 10; Горбачук І.В., ТЗОШ № 23; Волкова О.Ю., ТЗОШ № 28; Волинська Л.В., ТЗОШ № 13).

31 жовтня 2017 року на базі  ТСШ № 3 відбувся тренінг для вчителів початкових класів «Впровадження ІКТ в освітній процес на прикладі інтерактивного курсу з математики VCHY.COM.UA" .               

Тренінг провела спеціаліст по роботі з освітніми установами освітньої платформи vchy.com.ua  Порицька Оксана Іванівна, тренер «Інтерактивної школи». Мета навчання – інформування вчителів про освітні можливості  платформи «ВЧИ.КОМ.ЮА», розгляд можливостей її використання для навчання школярів 1-4 класів.

З метою усунення суперечок між  запитами школи і програмними можливостями ДНЗ,  удосконалення  форм організації і методів навчання, спрямування освітньо-виховного процесу на становлення особистості дитини працює інтегрована форма робота  - ПРОЛЕМНЕ КОЛО фахівців дошкільної і початкової освіти. 25  жовтня 2017 року на базі  Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа–колегіум  Патріарха Йосифа Сліпого»   відбулось засідання проблемного столу  вихователів  дошкільних навчальних закладів  та вчителів початкових класів з теми «Діагностика невдач у навчанні першокласників», мета якого - здійснити аналіз причин, що призводять до невдач у навчанні першокласників; з'ясувати особливості адаптації першокласників, включаючи дошкільний етап; налагодити співпрацю між дошкільними  і загальноосвітніми навчальними закладами.

10 травня 2018 р. на базі ЗДО № 20 відбувся психолого-педагогічний семінар з теми «Портрет старшого дошкільника напередодні вступу до школи».

Ці заходи дають змогу педагогам дитячого садка і школи розв’язувати проблемні питання, виявляти недоліки, що заважають здійсненню наступності у роботі, визначати способи вдосконалення освітньої роботи.

         

Протягом усього періоду функціонував  КОНСУЛЬТПУНКТ «Особистісно-професійний розвиток педагога». Перебудові педагога сприяють не тільки групові,  колективні форми методичної діяльності, але й індивідуальна робота, кропітка самоосвіта. 

У  2017-2018 н.р.  основна увага приділена підготовці учителів початкових класів , які у цьому н.р. працюють у 1-их класах.

Здійснено роз’яснювальну роботу щодо підвищення кваліфікації вчителів через обов’язковий онлайн-курс на платформі EdEra (http://gordiuknadija.blogspot.com/ 2018/01/26; 2018/01/31);

проведено навчання 110 вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 навчальному році, відповідно до  Типової  освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типової  освітньої програми  організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти» від 15.01.2018 № 36): настановча очна сесія (лютий), друга очна сесія (березень), підсумкова очна сесія (червень);

організовано авторський майстер-клас Скворцової Світлани Олексіївни, доктора педагогічних наук, професора, члена кореспондента НАПН України, розробника Державного стандарту початкової освіти та співавтора навчально - методичного комплекту "Математика. 1 клас", розробленого до програми НУШ 1 ( Савченко О.Я.), який Світлана Олексіївна презентувала (10.05.2018 року, ТЗОШ № 28);

організовано  зустріч-діалог учителів майбутніх перших класів з представниками видавництв "БОГДАН", "ПІДРУЧНИКИ І  ПОСІБНИКИ", "АСТОН", "РАНОК" і авторами підручників («Математика» Корчевська О.П.. Козак М.В.; «Мистецтво» Кізілова Г.О., Шулько О.А.; «Українська мова. Буквар» Наумчук М.М.; Чумарна М.І.; «Я досліджую світ» Гладюк Т.В.),  які розповіли про особливості упровадження та приділили особливу увагу концептуальним засадам нових підручників (14 травня 2018 р., ТЗОШ №24). Учителі початкових класів  - співавтори нових підручників, за якими будуть навчатися учні1-их класів (Заброцька С.Г.,ТСШ №3 «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах); Шулько О.А., ТЗОШ №22; Кізілова Г.О., ТЗОШ № 4 - «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти).

А у вересні уже цього н.р. – творча зустріч з авторами підручника і посібника «Я досліджую світ» Ольгою Волощенко і Олексанрою Козак, які є також членами авторського колективу зі створення нового Держстандарту і Типової освітньої програми НУШ2 (під керівництвом Шияна);

Здійснюється  спостереження за впровадженням проекту нового Держстандарту початкової загальної освіти  у 1 класах ТЗОШ №16 (вч. Роговська Л.І.), ТЗОШ № 28 (Коник Н.Я.) (Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 26.09.2017 № 438 «Про проведення пілотного дослідження на локальному рівні щодо впровадження державного стандарту початкової загальної освіти на базі 1-Б класу ТЗОШ № 16 та 1-Г класу ТЗОШ № 28). Як показали результати, найголовніші зміни стосувалися методів навчання: перехід від знаннєвої школи до школи компетентностей. Головне завдання , яке стояло перед учителями,  адаптувати дітей  до життя. На уроках  діти вчилися  використовувати отримані знання на практиці. Учителі задоволені успіхами вихованців. Зокрема, діти на уроках активні, самоорганізовані, зацікавлені у навчальному процесі, мають можливість більше рухатися. У цих двох освітніх закладах  маємо унікальну ситуацію, яка проявляється в тому, що є можливість зіставляти результати успішності пілотних класів з класами, які навчаються за старою програмою для 1 класу. Результати пілотного дослідження висвітлювалися на сайті ТКМЦ та сайтах шкіл.

Підготовлено Методичні рекомендації щодо підвищення кваліфікації учителів початкових класів «Як вчителям пройти обов’язковий  онлайн-курс з підвищення кваліфікації» , Методичні рекомендації щодо проведення інтегрованих уроків, Методичні рекомендації  щодо організації освітнього простору Нової української школи.

У місті , крім двох нових Типових освітніх програм, реалізується Освітня  Програма початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (ХНПУ ім. Г.Сковороди). У ньому беруть участь 8 освітніх закладів м. Тернополя (ТНВКШПЛ №2, ТЗОШ №4, ТСШ№5, ТЗОШ №13, ТЗОШ № 18, ТЗОШ № 24, ТЗОШ №28, ТСПІМ, ТСПОЕ).  

 ТЗОШ № 4  працює за освітньою програмою «На крилах успіху» для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук, науковий керівник А.Цимбалару)

Усі програми відповідають Державному стандарту. Підтвердженням є лист МОНУ про проведення відповідних експертиз Державної служби якості освіти від 25.05.2018 № 1/9-344.

Нове освітнє середовище.

Для того, щоб реалізувати ідеї Концепції НУШ, учні мають перебувати в новому освітньому середовищі для забезпечення особистісно зорієнтованого навчання. З Держбюджету виділено один мільярд гривень на обладнання для класів.

Це – парти-трансформери, які можна легко пересунути для роботи в групах, нова техніка і розвивальні ігри.

Під час відзначення міського свята Дня працівника освіти у фойє Українського   дому «Перемога»  облаштовано частинку інтер’єру сучасного класного приміщення з осередками навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями, змінним тематичним осередком (фліп-чарт дошка), осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, кріслами-пуфами, подушками з м'яким покриттям. Ще раз висловлюємо слова вдячності за допомогу ТСШ №3, 4,7,  14, 24, ОЕ.

З Держбюджету виділено один мільярд гривень на обладнання для класів. У м. Тернополі виділено на впровадження Держстандарту початкової освіти    6 593 700 грн., в т.ч.:

- з державного бюджету 4 615 600 грн.

- з  місцевого бюджету    1 978 100грн. на придбання     

     -   дидактичного  матеріалу ( з розрахунку на один клас  - 20, 3 тис. грн.)

 • закупівлі меблів (парти, стільчики з розрахунку на 1 учня – 1,3 тис. грн.)
 • комп’ютерного та мультимедійного обладнання (з розрахунку на  1 школу – 10, 1 тис. грн.)

Освоєно       62% коштів, в т.ч.:

 • - з державного бюджету   59% - 2 705 800 грн.
 • - з  місцевого бюджету      67% - 1 334 000 грн. 

Придбано

 • 6,3 тис. наборів дидактичного матеріалу,
 • 1206 комплектів меблів,
 • 86 одиниць техніки ( 21 од. ноутбуків, 7 од. інтерактивних проекторів, 37 од. багатофункціональних пристроїв, 16 од. ламінаторів, 39 од. мобільних стаціонарних дощок та інше обладнання) .

У відповідності до графіку виготовлення та завезення продукції до кінця жовтня має бути освоєно 83% коштів. Залишок коштів заплановано використати у листопаді 2018 року.

 

НАКАЗ

 

 15.11.2018                                                                                                                        №427                                                      

 

Про підготовку та проведення в 2019 році

зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на

основі повної загальної середньої освіти

 

            Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту» частини третьої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення зовнішнього  незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986, наказів Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р . за № 1030/32482, від 28 вересня 2018 року №1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2018 року №790-од «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 2019 році», наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 12 жовтня 2018 року №154 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році», на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 08.11.2018 року. №283 «Про підготовку та проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з метою організованого проведення у 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Заступнику начальника-начальнику відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Тернопільської міської ради Сум І.М., директору Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методисту Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчуку А.В., керівникам закладів освіти  м. Тернополя:

1.1.Забезпечити проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з української мови і літератури, історії України, математики, англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології, географії, фізики, хімії.

1.2.Довести до відома учнів-випускників закладів освіти, педагогічної й батьківської громадськості м. Тернополя інформацію про надання права кожному зареєстрованому учаснику зовнішнього незалежного оцінювання на складання тестів не більше як із чотирьох навчальних предметів, зазначених у пункті 1.1. цього наказу, а також, що в 2019 році результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів   (українська мова і література (українська мова), математика або історія України (період XX – початок XXІ століття), а також один навчальний предмет за вибором випускника) зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів закладів загальної середньої освіти які у 2019 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

1.3. Забезпечити проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року в травні-червні згідно з графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

1.4. До 05 квітня 2019 року сформувати мережу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання на території м. Тернополя і забезпечити згідно з вимогами всі необхідні умови для їх роботи.

1.5.Погодити кандидатури відповідальних за пункти тестування, заступників відповідальних за пункти тестування й забезпечити внесення даних про них у електронну базу залучених.

 1. Керівникам закладів освіти м. Тернополя:

2.1. Створити умови для реєстрації та подання реєстраційних документів з 05 лютого до 18 березня 2019 року всіх випускників закладів освіти 2019 року та надання їм консультаційної та технічної допомоги.

2.2. Призначити в підпорядкованих навчальних закладах осіб, відповідальних за реєстрацію.

2.3. У визначені терміни інформувати управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу про кількість зареєстрованих учасників тестування.

2.4. Директорам ТЗОШ № 10, 24, 26, 27, 28, ТЛ-СМШ № 21 і ТСШ № 29 забезпечити аудиторії пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов  засобами відтворення звукових файлів із CD-дисків (із розрахунку один засіб на аудиторію тестування).

 1. Директору Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методисту Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчуку А.В., керівникам закладів загальної середньої освіти:

3.1. До 17.05.2019 року здійснити підбір, навчання педагогічних працівників та внести дані про них в електронну базу залучених, які забезпечуватимуть проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування (старші інструктори, інструктори, чергові), та в пунктах перевірки завдань сертифікаційних робіт з української мови і літератури, математики і  англійської мови.

3.2. Під час роботи з електронною базою осіб, залучених до тестування, дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Забезпечити виконання в повному обсязі навчальних планів і програм в тих навчальних закладах, приміщення яких будуть використовуватися як пункти тестування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в травні 2019 року.

3.4. Провести 16 та 23 березня 2019 року пробне тестування з предметів,

зазначених в п.1.1. наказу, за кошти фізичних та юридичних осіб, та з дотриманням вимог, зазначених в п.2.4. наказу.

 1. Директору Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методисту Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчуку А.В.:

4.1. Здійснити інформаційне, організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році.

4.2. У визначені терміни подавати узагальнені інформації, звіти про хід підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році.

4.3. Провести протягом 2018/2019 навчального року цикл семінарів, нарад, зустрічей щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання для педагогічних працівників, спеціалістів управління освіти і науки,  методистів ТКМЦНОІМ, керівників навчальних закладів, громадськості та засобів масової інформації міста.

4.4. Забезпечити організаційно-методичний супровід пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

 1. Відповідальність за своєчасне і повне виконання заходів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році покласти на заступника начальника-начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Тернопільської міської ради Сум І.М., директора Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методиста Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчука А.В., керівників закладів загальної середньої освіти міста.
 2. Даний наказ розмістити на сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                                    О.П. Похиляк

  

Трофимчук Андрій Васильович (0352)40-09-94

 

НАКАЗ

 24.10.2018                                                                                         № 389

 Про результати

зовнішнього незалежного

оцінювання у 2018 році

 Відповідно до Положення про управління освіти і науки Тернопільської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 16.03.2018 року № 7/23/30,плану роботи управління  на 2018 рік, на виконання наказу управління від 16.10.2018 року № 373 «Про підготовку та проведення засідання колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради», враховуючи інформацію«Про результати зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році»(додається) та рішення колегії управління від 24.10.2018 року (протокол № 3/3)

 НАКАЗУЮ:

 

 1. Роботу відповідальних та помічників відповідальних за пункти тестування ТНВК ШЛ № 6, ТНВК ШЕЛ № 9, ТНВК ШМЛ № 15, ТЗОШ № 10, 11, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, ТСШ № 29 та за пункти перевірки ТЗОШ № 4, ТСШ № 5 вважати задовільною.
 2. Заступнику начальника – начальнику відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Сум І.М., методисту ТКМЦНОІМ Трофимчуку  А.В. до 01.12.2018 року визначити необхідну кількість навчальних закладів для проведення ЗНО – 2019.
 3. Директору ТКМЦ НОІМ Литвинюк Г.І., методисту ТКМЦ НОІМ Трофимчуку А.В.:
 4. До 25.10.2018 року довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти дані моніторингу результатів ЗНО – 2018.
 5. До 01.11.2018 року розробити План заходів щодо підготовки та проведення ЗНО – 2019.
 6. Постійно висвітлювати на сайті управління освіти і науки інформацію щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
 7. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
 8. Щорічно аналізувати результати державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників основної та старшої школи під час проведення серпневих нарад.
 9. Забезпечувати сучасні підходи до навчання відповідно до вимог Нової української школи, оновлених Критеріїв оцінювання, ціннісних орієнтацій та перспектив розвитку особистості.
 10. Протягом 2018-2019 навчального року забезпечити проведення цілеспрямованого внутрішнього моніторингу якості освітнього процесу.
 11. Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання якості знань випускників.
 12. Довести до відома учнів 9-их класів, їх батьків і педагогічних працівників інформацію про те, що починаючи з 2021 року підтвердженням факту здобуття особою повної загальної середньої освіти буде успішне проходження нею державної підсумкової атестації, а також про обов’язковість державної підсумкової атестації з математики, яка буде проводитись з використанням завдань 2-х рівнів

(стандарт і профільний).

 1. Забезпечити залучення педагогічних працівників для організації та проведення ЗНО – 2019.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник управління                                                       О.П.Похиляк

 

Сум Ірина Михайлівна 253436

Трофимчук Андрій Васильович 40 09 84

  Додаток

                                                                               до наказу управління

                                                                                 освіти і науки ТМР

від 24.10.2018 року №389

 

ДОВІДКА

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ У 2018 РОЦІ

 

ВСТУП.

Одним із пріоритетних завдань освітянської галузі є оцінювання навчальних досягнень випускників закладів освіти. Одною із ефективних складових, яка сприяє реалізації цього завдання є зовнішнє незалежне оцінювання. У 2018 році у систему ЗНО було введено кілька інновацій.

 

Основні новації ЗНО-2018.

 • Окрім учнів закладів загальної середньої освіти, ДПА з української мови у формі ЗНО проходили також учні (слухачі, студенти) професійних (професійно-технічних) закладів освіти та студенти закладів вищої освіти.
 • Суттєве розширення змісту тестів з іноземних мов, а саме включення до них нової частини – «Розуміння мови на слух» (аудіювання). ЗНО з іноземних мов проведено на базі ТЗОШ №10, ТЗОШ №24, ТЗОШ №26, ТЗОШ №27, ТЗОШ №28, ТСШ №29 (англійська мова), ТЗОШ №21 (німецька, французька, іспанська мови).
 • У 2018 році під час додаткової сесії ЗНО відбулась апробація технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб з порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля. Апробаційне тестування проведено з 3-х предметів: українська мова і література, математика та історія України.

 

У 2018 році у якості пунктів тестування залучались наступні навчальні заклади:ТНВК ШЛ №6, ТНВК ШЕЛ №9, ТНВК ШМЛ №15, ТЗОШ №10,11,13,16,20,21,22,24,26,27,28, ТСШ №29.

 

У якості пунктів перевірки завдань з відкритою формою відповіді з української мови і літератури, математики і англійської мови залучались навчальні заклади: ТЗОШ №4 і ТСШ №5.

 

Необхідно відзначити, що зовнішнє незалежне оцінювання, яке і у 2018 році відбулося на належному організаційному рівні, є результатом постійної уваги до нього центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, організацій, підприємств, установ і тисяч педагогічних, науково-педагогічних працівників, залучених до його організації та проведення.

 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року

серед випускників ЗЗСО.

 

1.Рейтинги результативності ЗНО-2018 за даними сайту Освіта.ua.

PowerPoint.Slide.12  І місце – м. Київ (138,2), ІІ – м. Львів (136,9), ІІІ – Тернопіль (135,4).

І місце – Тернопільська Українська гімназія імені І. Франка (149,9 бала). 72 місце у ТОП-200 ЗЗСО України (приріст +28 позицій у порівнянні із 2017 роком).

ІІ місце – Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича (147,9 бала). 100 місце у ТОП-200 ЗЗСО України (мінус 3 позиції у порівнянні із 2017 роком).

ІІІ місце – ТСШ №3 (147,5 бала). 106 місце у ТОП-200 ЗЗСО України (приріст +25 позицій у порівнянні із 2017 роком).

IV місце – ТСШ №29 (147 бала). 118 місце у ТОП-200 ЗЗСО України (приріст +54 позиції у порівнянні із 2017 роком).

Рейтинг шкіл м. Тернополя за результатами ЗНО 2018 року

(рейтинг сайту osvita.ua)

Місце

Назва навчального закладу

TOP

Рейтинговий бал

Бал ЗНО

Учнів / тестів

Склав (%)

І

ТУГ

72

149.9

167.7

83/298

99

ІІ

ТСШ №3

106

147.5

165.5

82/279

99

ІІІ

ТСШ №29

118

147

169.7

31/110

100

4

ТКГ

202

143.4

165.1

34/124

99

5

ТСШ №17

404

137.9

159.8

25/89

98

6

ТСШ №5

460

136.9

157.0

42/147

98

7

ТНВК ШМЛ №15

504

136

157.6

24/89

99

8

ТЗОШ №27

552

135.2

157.1

20/73

99

9

ТСШ №7

560

135.1

155.8

31/115

99

10

ТЗОШ №14

616

134.4

155.7

24/89

97

11

ТНВК ШЛ №6

671

133.6

152.4

50/180

97

12

ТТЛ

695

133.1

153.0

38/135

99

13

ТЗОШ №19

897

130.6

148.6

54/197

95

14

ТЗОШ №28

926

130.3

149.4

41/152

96

15

ТЗОШ №11

971

129.9

150.1

30/106

97

16

ТЗОШ №16

1121

128.5

145.3

65/234

94

17

ТЗОШ №4

1152

128.2

148.3

28/100

96

18

ТЗОШ №22

1287

126.8

146.4

34/111

97

19

ТЗОШ №24

1328

126.5

143.8

56/202

97

20

ТЗОШ №13

1372

126.1

147.2

13/45

96

21

ТЗОШ №18

1625

124

144.4

15/58

95

22

ТЗОШ №8

1687

123.4

143.8

15/57

95

23

ТЗОШ №21

1744

123

142.6

23/84

94

24

ТНВК ШЕЛ №9

1969

121.2

139.6

33/122

93

25

Колегіум

2074

120.4

140.6

12/42

95

26

ТЗОШ №23

2215

119.4

138.4

24/88

92

27

ТЗОШ №10

2342

118.5

136.7

32/113

91

28

ТЗОШ №26

2557

117.1

135.4

28/103

92

29

ТЗОШ №20

3775

109.9

128.2

14/49

86

30

ТВШ

4023

108.7

127.6

4/15

93

31

ТНВК ШПЛ №2

4186

107.9

124.7

27/104

87

32

ТЗОШ №25

4236

107.7

125.5

16/56

88

33

ТПЛ

8001

85.6

98.0

40/158

82

За результатами ЗНО-2018 року перші три місця у рейтингу посіли Тернопільська Українська гімназія імені І.Франка, ТСШ №3, ТСШ №29. Найнижчі рейтингові бали отримали ТНВК ШПЛ №2, ТЗОШ №25, ТПЛ.

Також, необхідно відзначити, що серед 10-ти найкращих ЗЗСО міста є дві загальноосвітні школи: ТЗОШ №27 (8 місце) і ТЗОШ №14 (10 місце). 

 

2.Результати ЗНО-2018 випускників ЗЗСО м.Тернополя в межах Тернопільської області.

Українська мова і література

В області не подолали поріг 8,36% від загальної кількості випускників ЗЗСО, що на 0,04% більше від середнього по Україні. Найменше учасників (набрали менше 100 балів)  у Бережанському районі (0,85%). Місто Тернопіль (2,26%) - ІІІ місце.

 

Найкращу якість знань з української мови та літератури за шкалою 160-200 балів продемонстрували учасники тестування з м.Бережани (67,62%). Місто Тернопіль (66,06%) – ІІ місце.

 

Історія України

PowerPoint.Slide.12  В області не подолали поріг 12,12% від загальної кількості випускників ЗЗСО, що на 2,31% менше від середнього по Україні. Найменше учасників (набрали менше 100 балів)  у м. Чорткові (4,65%). Місто Тернопіль (6,16%) - ІІІ місце.

Найкращу якість знань з історії України за шкалою 160-200 балів продемонстрували учасники тестування з м.Чорткова (45,34%). Місто Тернопіль (36,12%) – 4 місце.

 

Математика

В області не подолали поріг 15,88%  від загальної кількості випускників ЗЗСО, що на 0,81% більше від середнього по Україні. Найменше учасників (набрали менше 100 балів)  у м. Кременець (2,17%). Місто Тернопіль (6,4%) - ІІІ місце.

 

Найкращу якість знань з математики за шкалою 160-200 балів продемонстрували учасники тестування з м.Кременця (50%). Місто Тернопіль (35,76%) – ІІІ місце.

 

Англійська мова

PowerPoint.Slide.12 

В області не подолали поріг 7,26%  від загальної кількості випускників ЗЗСО, що на 3,0% менше від середнього по Україні. Найменше учасників (набрали менше 100 балів)  у Чортківському районі (0,0%). Місто Тернопіль (5,36%) - 6 місце.

Найкращу якість знань з англійської мови за шкалою 160-200 балів продемонстрували учасники тестування з м.Чорткова (56,6%). Місто Тернопіль (43,55%) – ІІ місце.

3.Результати ЗНО-2018 випускників ЗЗСО Тернополя в межах міста.

 

Українська мова і література

ЗНО-2018

Українська мова та літератури

Показник якості навченності за шкалою 160-200 балів

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг

160-180 балів

180-200 балів

Показник

якості навченості

160-200 балів

1

2

3

4

5

6

7

1

ТСШ №29

31

0

38,71

54,84

93,55

2

ТУГ

83

0

25,3

63,86

89,16

3

ТКГ

34

0

29,41

58,82

88,23

4

ТЗОШ №27

20

5

30

55

85

5

ТСШ №17

25

0

32

52

84

6

ТСШ №3

82

0

29,27

52,44

81,71

7

ТСШ №5

42

0

35,71

45,24

80,95

8

ТЗОШ №14

24

0

25

54,17

79,17

9

ТНВК №15

24

0

33,33

45,83

79,16

10

ТНВК №6

50

0

34

44

78

11

ТТЛ

37

0

45,95

29,73

75,68

12

ТВШ

4

0

75

0

75

13

ТСШ №7

31

0

38,71

32,26

70,97

14

ТЗОШ №19

54

0

31,48

38,89

70,37

15

ТЗОШ №13

13

7,69

46,15

23,08

69,23

16

ТЗОШ №4

28

0

25

42,86

67,86

17

ТЗОШ №18

15

0

26,67

40

66,67

18

ТЗОШ №28

41

2,44

31,71

34,15

65,86

19

ТЗОШ №16

65

1,54

27,69

35,38

63,07

20

ТЗОШ №21

23

4,35

30,43

30,43

60,86

21

ТЗОШ №8

15

0

20

40

60

22

ТЗОШ №10

32

6,25

34,38

25

59,38

23

ТЗОШ №11

29

3,45

24,14

34,48

58,62

24

ТЗОШ №24

56

0

32,14

21,43

53,57

25

ТЗОШ №26

27

0

29,63

22,22

51,85

26

ТНВК №9

33

3,03

24,24

24,24

48,48

27

ТНВК №2

27

7,41

37,04

11,11

48,15

28

ТЗОШ №23

24

4,17

20,83

25

45,83

29

ТЗОШ №22

34

0

11,76

32,35

44,11

30

ТЗОШ №20

14

28,57

21,43

21,43

42,86

31

колегіум

12

0

16,67

25

41,67

32

ТЗОШ №25

16

12,5

18,75

18,75

37,5

33

ТПЛ

40

17,5

0

0

0

Середній показник

64,137

Найкращу якість знань з української мови та літератури за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТКГ, ТЗОШ №27, ТСШ №17, ТСШ №3, ТСШ №5 (80% і більше). Найнижчий показник у випускників педагогічного ліцею (0%). Середній показник – 64,1 %.

 

ЗНО-2018

Українська мова та література

Показник якості навченності за шкалою 180-200 балів

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг

Показник

якості навченності       180-200 балів

1

2

3

4

5

1

ТУГ

83

0

63,86

2

ТКГ

34

0

58,82

3

ТЗОШ №27

20

5

55

4

ТСШ №29

31

0

54,84

5

ТЗОШ №14

24

0

54,17

6

ТСШ №3

82

0

52,44

7

ТСШ №17

25

0

52

8

ТНВК №15

24

0

45,83

9

ТСШ №5

42

0

45,24

10

ТНВК №6

50

0

44

11

ТЗОШ №4

28

0

42,86

12-13

ТЗОШ №18

15

0

40

ТЗОШ №8

15

0

40

14

ТЗОШ №19

54

0

38,89

15

ТЗОШ №16

65

1,54

35,38

16

ТЗОШ №11

29

3,45

34,48

17

ТЗОШ №28

41

2,44

34,15

18

ТЗОШ №22

34

0

32,35

19

ТСШ №7

31

0

32,26

20

ТЗОШ №21

23

4,35

30,43

21

ТТЛ

37

0

29,73

22-24

ТЗОШ №10

32

6,25

25

ТЗОШ №23

24

4,17

25

колегіум

12

0

25

25

ТНВК №9

33

3,03

24,24

26

ТЗОШ №13

13

7,69

23,08

27

ТЗОШ №26

27

0

22,22

28-29

ТЗОШ №20

14

28,57

21,43

ТЗОШ №24

56

0

21,43

30

ТЗОШ №25

16

12,5

18,75

31

ТНВК №2

27

7,41

11,11

32

ТВШ

4

0

0

33

ТПЛ

40

17,5

0

Середній показник

34,36333

Найкращу якість знань з української мови та літератури за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТКГ, ТЗОШ №27, ТСШ №29, ТЗОШ №14, ТСШ №3, ТСШ №17 (52% і більше). Найнижчі показники у випускників ТНВК ШПЛ №2 (11,11%), вечірньої школи (0%) і педагогічного ліцею (0%). Середній показник – 34,3%.

 

Історія України

ЗНО-2018

Історія України

Показник якості навченності за шкалою 160-200 балів

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг

160-180 балів

180-200 балів

Показник якості навченості

160-200 балів

1

2

3

4

5

6

7

1

ТСШ №3

61

3,28

36,07

18,03

54,1

2

ТУГ

62

3,23

30,65

22,58

53,23

3

ТСШ №7

27

0

29,63

22,22

51,85

4-7

ТСШ №17

20

0

20

30

50

ТСШ №29

22

0

31,82

18,18

50

ТКГ

20

0

35

15

50

ТЗОШ №13

10

0

50

0

50

8

ТЗОШ №14

19

0

26,32

21,05

47,37

9

ТЗОШ №28

36

2,78

38,89

8,33

47,22

10

ТЗОШ №19

49

8,16

32,65

14,29

46,94

11

ТНВК №6

43

2,33

34,88

11,63

46,51

12

ТЗОШ №27

14

0

28,57

14,29

42,86

13

ТЗОШ №22

26

7,69

19,23

19,23

38,46

14

ТЗОШ №11

21

4,76

28,57

9,52

38,09

15

ТТЛ

16

6,25

25

12,5

37,5

16

ТЗОШ №16

41

7,32

29,27

7,32

36,59

17

ТСШ №5

31

3,23

29,03

6,45

35,48

18

ТНВК №9

26

0

23,08

7,69

30,77

19

ТЗОШ №10

23

13,04

26,09

4,35

30,44

20

ТЗОШ №4

24

4,17

12,5

16,67

29,17

21

ТЗОШ №8

11

9,09

18,18

9,09

27,27

22

ТНВК №15

19

5,26

21,05

5,26

26,31

23

ТЗОШ №18

12

8,33

16,67

8,33

25

24

ТЗОШ №24

45

2,22

17,78

6,67

24,45

25

ТЗОШ №20

13

15,38

23,08

0

23,08

26

ТЗОШ №21

19

21,05

15,79

5,26

21,05

27

колегіум

10

20

10

10

20

28

ТЗОШ №23

21

9,52

4,76

14,29

19,05

29

ТЗОШ №26

22

0

13,64

4,55

18,19

30

ТЗОШ №25

12

16,67

0

8,33

8,33

31

ТНВК №2

25

8

4

0

4

32-33

ТВШ

3

0

0

0

0

ТПЛ

39

25,64

0

0

0

Середній показник

32,8276

Найкращу якість знань з історії України за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №3, ТУГ, ТСШ №7, ТСШ №17, ТСШ №29, ТКГ, ТЗОШ №13 (50% і більше). Найнижчі показники у випускників ТНВК ШПЛ №2 (4%), вечірньої школи (0%) і педагогічного ліцею (0%).

Середній показник - 32,8 %.

 

ЗНО-2018

Історія України

Показник якості навченності за шкалою 180-200 балів

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг

Показник якості навченності                   180-200 балів

1

2

3

4

5

1

ТСШ №17

20

0

30

2

ТУГ

62

3,23

22,58

3

ТСШ №7

27

0

22,22

4

ТЗОШ №14

19

0

21,05

5

ТЗОШ №22

26

7,69

19,23

6

ТСШ №29

22

0

18,18

7

ТСШ №3

61

3,28

18,03

8

ТЗОШ №4

24

4,17

16,67

9

ТКГ

20

0

15

10-12

ТЗОШ №19

49

8,16

14,29

ТЗОШ №27

14

0

14,29

ТЗОШ №23

21

9,52

14,29

13

ТТЛ

16

6,25

12,5

14

ТНВК №6

43

2,33

11,63

15

колегіум

10

20

10

16

ТЗОШ №11

21

4,76

9,52

17

ТЗОШ №8

11

9,09

9,09

18-20

ТЗОШ №28

36

2,78

8,33

ТЗОШ №18

12

8,33

8,33

ТЗОШ №25

12

16,67

8,33

21

ТНВК №9

26

0

7,69

22

ТЗОШ №16

41

7,32

7,32

23

ТЗОШ №24

45

2,22

6,67

24

ТСШ №5

31

3,23

6,45

25-26

ТНВК №15

19

5,26

5,26

ТЗОШ №21

19

21,05

5,26

27

ТЗОШ №26

22

0

4,55

28

ТЗОШ №10

23

13,04

4,35

29-33

ТЗОШ №13

10

0

0

ТЗОШ №20

13

15,38

0

ТНВК №2

25

8

0

ТВШ

3

0

0

ТПЛ

39

25,64

0

Середній показник

10,6397

Найкращу якість знань з історії України за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №17, ТУГ, ТСШ №7, ТЗОШ №14 (21% і більше). Найнижчі показники у випускників ТЗОШ №13 (0%), ТЗОШ №20 (0%), ТНВК ШПЛ №2 (0%), вечірньої школи (0%), педагогічного ліцею (0%).

Середній показник – 10,6%.

Математика

ЗНО-2018                                                                                                              Математика                                                                                                            Показник якості навченності за шкалою 160-200 балів

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг

160-180 балів

180-200 балів

Показник якості навченості 160-200 балів

1

2

3

4

5

6

7

1

ТСШ №29

14

0

21,43

50

71,43

2

ТУГ

42

0

40,48

21,43

61,91

3

ТЗОШ №27

12

0

50

8,33

58,33

4

ТТЛ

33

0

39,39

18,18

57,57

5-7

ТЗОШ №14

8

12,5

37,5

12,5

50

ТЗОШ №20

2

0

0

50

50

ТКГ

14

0

35,71

14,29

50

8

ТНВК №15

7

0

42,86

0

42,86

9

ТСШ №3

27

0

22,22

18,52

40,74

10

ТЗОШ №11

15

0

6,67

33,33

40

11

ТСШ №17

13

15,38

23,08

15,38

38,46

12

ТСШ №7

11

0

18,18

18,18

36,36

13-16

ТЗОШ №10

12

8,33

25

8,33

33,33

ТЗОШ №23

6

16,67

33,33

0

33,33

ТСШ №5

12

0

25

8,33

33,33

колегіум

6

0

33,33

0

33,33

17

ТЗОШ №16

40

10

10

22,5

32,5

18

ТНВК №9

16

25

0

31,25

31,25

19

ТЗОШ №18

7

14,29

14,29

14,29

28,58

20

ТЗОШ №4

11

9,09

18,18

9,09

27,27

21

ТЗОШ №13

4

0

25

0

25

22

ТЗОШ №24

21

4,76

14,29

9,52

23,81

23

ТЗОШ №28

18

11,11

16,67

5,56

22,23

24

ТЗОШ №22

14

0

7,14

14,29

21,43

25

ТНВК №6

19

5,26

15,79

5,26

21,05

26

ТЗОШ №21

10

0

20

0

20

27

ТЗОШ №25

8

25

0

12,5

12,5

28

ТНВК №2

10

30

0

10

10

29

ТЗОШ №19

12

8,33

8,33

0

8,33

30

ТЗОШ №26

14

7,14

7,14

0

7,14

31-33

ТВШ

3

33,33

0

0

0

ТЗОШ №8

5

20

0

0

0

ТПЛ

3

33,33

0

0

0

Середній показник

30,9718

Найкращу якість знань з математики за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №29, ТУГ, ТЗОШ №27, ТТЛ, ТЗОШ №14, ТЗОШ №20, ТКГ (50% і більше). Найнижчі показники у випускників вечірньої  школи (0%), ТЗОШ №8 (0%) і педагогічного ліцею (0%).

Середній показник – 30,9 %.

ЗНО-2018

Математика

Показник якості навченності за шкалою 180-200 балів

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг

Показник якості навченності       180-200 балів

1

2

3

4

5

1-2

ТСШ №29

14

0

50

ТЗОШ №20

2

0

50

3

ТЗОШ №11

15

0

33,33

4

ТНВК №9

16

25

31,25

5

ТЗОШ №16

40

10

22,5

6

ТУГ

42

0

21,43

7

ТСШ №3

27

0

18,52

8-9

ТТЛ

33

0

18,18

ТСШ №7

11

0

18,18

10

ТСШ №17

13

15,38

15,38

11-13

ТКГ

14

0

14,29

ТЗОШ №18

7

14,29

14,29

ТЗОШ №22

14

0

14,29

14-15

ТЗОШ №14

8

12,5

12,5

ТЗОШ №25

8

25

12,5

16

ТНВК №2

10

30

10

17

ТЗОШ №24

21

4,76

9,52

18

ТЗОШ №4

11

9,09

9,09

19-21

ТЗОШ №27

12

0

8,33

ТЗОШ №10

12

8,33

8,33

ТСШ №5

12

0

8,33

22

ТЗОШ №28

18

11,11

5,56

23

ТНВК №6

19

5,26

5,26

24-33

ТНВК №15

7

0

0

ТЗОШ №21

10

0

0

колегіум

6

0

0

ТЗОШ №13

4

0

0

ТЗОШ №26

14

7,14

0

ТЗОШ №19

12

8,33

0

ТЗОШ №23

6

16,67

0

ТЗОШ №8

5

20

0

ТВШ

3

33,33

0

ТПЛ

3

33,33

0

Середній показник

12,4564

Найкращу якість знань з математики за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №29, ТЗОШ №20, ТЗОШ №11, ТНВК ШЕЛ №9 (31% і більше). Найнижчі показники у випускників ТНВК ШМЛ №15 (0%), ТЗОШ №21 (0%), ТНВК ШК (колегіум) (0%), ТЗОШ №13 (0%), ТЗОШ №26 (0%), ТЗОШ №19 (0%), ТЗОШ №23 (0%), ТЗОШ №8 (0%), вечірньої школи (0%) і педагогічного ліцею (0%). 

Середній показник – 12,4%.

Англійська мова

ЗНО-2018

Англійська мова

Показник якості навченності за шкалою 160-200 балів

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг

160-180 балів

180-200 балів

Показник якості навченості 160-200 балів

1

2

3

4

5

6

7

1

ТСШ №29

22

0

40,91

36,36

77,27

2

ТСШ №3

64

0

37,5

35,94

73,44

3

ТСШ №17

11

0

63,64

0

63,64

4

ТСШ №7

24

4,17

33,33

29,17

62,5

5

ТСШ №5

39

5,13

41,03

20,51

61,54

6

ТУГ

53

0

37,74

20,75

58,49

7

ТКГ

19

0

26,32

26,32

52,64

8-9

ТЗОШ №16

30

3,33

26,67

23,33

50

колегіум

4

0

50

0

50

10

ТНВК №9

16

6,25

18,75

25

43,75

11

ТЗОШ №21

7

0

42,86

0

42,86

12

ТЗОШ №11

19

5,26

26,32

15,79

42,11

13

ТЗОШ №24

32

12,5

34,38

6,25

40,63

14

ТЗОШ №22

16

0

25

12,5

37,5

15

ТНВК №6

35

8,57

14,29

20

34,29

16

ТЗОШ №4

15

6,67

20

13,33

33,33

17

ТЗОШ №18

10

0

20

10

30

18

ТЗОШ №28

17

5,88

29,41

0

29,41

19

ТЗОШ №10

20

5

25

0

25

20

ТЗОШ №19

30

3,33

10

13,33

23,33

21-22

ТЗОШ №14

10

20

10

10

20

ТЗОШ №25

5

0

20

0

20

23

ТТЛ

16

0

18,75

0

18,75

24

ТЗОШ №23

11

9,09

18,18

0

18,18

25-26

ТЗОШ №8

6

16,67

16,67

0

16,67

ТНВК №15

6

0

0

16,67

16,67

27

ТЗОШ №27

14

0

14,29

0

14,29

28-29

ТЗОШ №26

16

31,25

6,25

6,25

12,5

ТНВК №2

8

25

12,5

0

12,5

30-33

ТВШ

1

0

0

0

0

ТЗОШ №13

6

0

0

0

0

ТЗОШ №20

1

0

0

0

0

ТПЛ

3

66,67

0

0

0

Середній показник

32,7664

Найкращу якість знань з англійської мови  за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №29, ТСШ №3, ТСШ №17, ТСШ №7, ТСШ №5, ТУГ, ТКГ, ТЗОШ №16, колегіум (50% і більше). Найнижчі показники у вечірній школі (0%), ТЗОШ №13 (0%), ТЗОШ №20 (0%) і педагогічному ліцеї (0%).

Середній показник – 32,7 %.

ЗНО-2018

Англійська мова

Показник якості навченності за шкалою 180-200 балів

№  з/п

ЗЗСО

Кіл-ь осіб, які взяли участь у тестуванні

не подолали поріг

Показник якості навченності       180-200 балів

1

2

3

4

5

1

ТСШ №29

22

0

36,36

2

ТСШ №3

64

0

35,94

3

ТСШ №7

24

4,17

29,17

4

ТКГ

19

0

26,32

5

ТНВК №9

16

6,25

25

6

ТЗОШ №16

30

3,33

23,33

7

ТУГ

53

0

20,75

8

ТСШ №5

39

5,13

20,51

9

ТНВК №6

35

8,57

20

10

ТНВК №15

6

0

16,67

11

ТЗОШ №11

19

5,26

15,79

12-13

ТЗОШ №4

15

6,67

13,33

ТЗОШ №19

30

3,33

13,33

14

ТЗОШ №22

16

0

12,5

15-16

ТЗОШ №18

10

0

10

ТЗОШ №14

10

20

10

17-18

ТЗОШ №24

32

12,5

6,25

ТЗОШ №26

16

31,25

6,25

19-33

ТСШ №17

11

0

0

колегіум

4

0

0

ТЗОШ №21

7

0

0

ТЗОШ №28

17

5,88

0

ТЗОШ №10

20

5

0

ТЗОШ №25

5

0

0

ТТЛ

16

0

0

ТЗОШ №23

11

9,09

0

ТЗОШ №8

6

16,67

0

ТЗОШ №27

14

0

0

ТНВК №2

8

25

0

ТВШ

1

0

0

ТЗОШ №13

6

0

0

ТЗОШ №20

1

0

0

ТПЛ

3

66,67

0

Середній показник

10,3485

Найкращу якість знань з англійської мови  за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №29, ТСШ №3, ТСШ №7, ТКГ, ТНВК ШЕЛ №9, ТЗОШ №16, ТУГ, ТСШ №5, ТНВК ШЛ №6 (20% і більше). Найнижчі показники у ТСШ №17 (0%), ТНВК ШК (колегіум) (0%), ТЗОШ №21 (0%), ТЗОШ №28 (0%),  ТЗОШ №10 (0%), ТЗОШ №25 (0%), технічному ліцеї (0%), ТЗОШ №23 (0%), ТЗОШ №8 (0%), ТЗОШ №27 (0%), ТНВК ШПЛ №2 (0%), вечірній школі, ТЗОШ №13 (0%), ТЗОШ №20 (0%) і педагогічному ліцеї (0%).

Середній показник – 10,3 %.

 

4.Середній показник ЗНО випускників ЗЗСО м.Тернополя
 за період 2016-2018р.р.

160-200 балів

 

Аналіз даних показує, що у 2017 році відбулося зниження середнього показника ЗНО за шкалою 160-200 балів у порівнянні із 2016 роком з української мови  і літератури (-6,9%), історії України (-3,0%), математики 

(-1,9%), але підвищення середнього показника ЗНО з англійської мови (+1,5%).

Проте, у 2018 році відбулося підвищення середнього показника ЗНО з  української мови і літератури (+13,7%), історії України (+1,5%), математики (+1,9%) у порівнянні із 2017 роком, але зниження середнього показника ЗНО з англійської мови (-1,5%).

Таким чином, за період з 2016 по 2018 роки спостерігається тенденція щодо мінімальних коливань середніх показників ЗНО за шкалою 160-200 балів з історії України, математики і англійської мови, а також значний ріст цього показника з української мови і літератури у 2018 році.

180-200 балів

 

Аналіз даних показує, що у 2017 році у порівнянні із 2016 роком відбулося зниження середнього показника ЗНО за шкалою 180-200 балів з української мови   і   літератури (-6,2%), історії України (-3,2%), але підвищення середнього показника ЗНО з математики (+1,73%),  англійської мови (+3,0%).

У 2018 році у порівнянні із 2017 роком відбулося підвищення середнього показника ЗНО з   української мови і літератури (+11,1%), математики (+2,37%), але зниження середнього показника ЗНО з історії України (0,3%), англійської мови (-5,8%).

Таким чином, за період з 2016 по 2018 роки спостерігається стійка тенденція щодо поступового зростання  середнього показника ЗНО за шкалою 180-200 балів з математики протягом  усього періоду, а також значний ріст цього показника з української мови і літератури у 2018 році.

Проте, з історії України спостерігається стійка тенденція щодо поступового зниження  середнього показника ЗНО за шкалою 180-200 балів,  а також значне зниження цього показника з англійської мови у 2018 році, що пояснюється суттєвим розширенням змісту тестів з іноземних мов, а саме включення до них нової частини – «Розуміння мови на слух» (аудіювання).

 

5.ЗНО-2018 – 200 балів (в межах Тернопільської області).

6.Особливості ЗНО-ДПА 2019 року.

 

РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО.

- Формування та відправлення до ІФРЦОЯО навчальними закладами комплектів реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів), які складатимуть ДПА, триватиме з 05.02.2019 до 18.03.2019 року (включно)!!!

- Подання реєстраційних документів іншими особами для участі в ЗНО триватиме з 05.02.2019 по 25.03.2019 року.

- Унесення за вимогою учасників ЗНО змін до реєстраційних даних (перереєстрація) триватиме з 05.02.2019 по 25.03.2019 року.

 

7.Деякі особливості проведення ЗНО-ДПА починаючи з 2021 року.

 

- ДПА з математики для осіб, які завершуватимуть здобувати повну загальну середню освіту, буде обов’язковою (крім учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти). 

- ДПА з математики буде проводитися з використанням завдань 2-х рівнів: рівня стандарту і профільного рівня.

Підтвердженням факту здобуття особою повної загальної середньої освіти, буде  успішне проходження нею державної підсумкової атестації!!!

 

ВИСНОВКИ.

1.Зовнішнє незалежне оцінювання в 2018 році відбулося відповідно до норм і вимог чинного законодавства.

2.Згідно із рейтингом сайту освіта.ua серед обласних центрів України місто Тернопіль посідає ІІІ місце.

3.Згідно із рейтингом сайту освіта.ua серед ЗЗСО Тернопільської області Тернопільська Українська гімназія імені І. Франка,  Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов і Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов увійшли до п’яти найкращих закладів загальної середньої освіти.

4.Випускники закладів загальної середньої освіти м. Тернополя входять до п’ятірки найкращих серед випускників районів та міст обласного підпорядкування Тернопільської області за результатами ЗНО 2018 року за шкалою 160-200 балів з української мови і літератури, історії України, математики, англійської мови.

5.Найкращу якість знань з української мови та літератури за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТКГ, ТЗОШ №27, ТСШ №17, ТСШ №3, ТСШ №5 (80% і більше). Найнижчий показник у випускників педагогічного ліцею (0%). Середній показник – 64,1 %.

6.Найкращу якість знань з української мови та літератури за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТУГ, ТКГ, ТЗОШ №27, ТСШ №29, ТЗОШ №14, ТСШ №3, ТСШ №17 (52% і більше). Найнижчі показники у випускників ТНВК ШПЛ №2 (11,11%), вечірньої школи (0%) і педагогічного ліцею (0%). Середній показник – 34,3%.

7.Найкращу якість знань з історії України за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №3, ТУГ, ТСШ №7, ТСШ №17, ТСШ №29, ТКГ, ТЗОШ №13 (50% і більше). Найнижчі показники у випускників ТНВК ШПЛ №2 (4%), вечірньої школи (0%) і педагогічного ліцею (0%).

Середній показник - 32,8 %.

 1. Найкращу якість знань з історії України за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №17, ТУГ, ТСШ №7, ТЗОШ №14 (21% і більше).Найнижчі показники у випускників ТЗОШ №13 (0%), ТЗОШ №20 (0%), ТНВК ШПЛ №2 (0%), вечірньої школи (0%), педагогічного ліцею (0%).

Середній показник – 10,6%. 

9.Найкращу якість знань з математики за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №29, ТУГ, ТЗОШ №27, ТТЛ, ТЗОШ №14, ТЗОШ №20, ТКГ (50% і більше). Найнижчі показники у випускників вечірньої  школи (0%), ТЗОШ №8 (0%) і педагогічного ліцею (0%).

Середній показник – 30,9 %.

10.Найкращу якість знань з математики за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №29, ТЗОШ №20, ТЗОШ №11, ТНВК ШЕЛ №9 (31% і більше). Найнижчі показники у випускників ТНВК ШМЛ №15 (0%), ТЗОШ №21 (0%), ТНВК ШК (колегіум) (0%), ТЗОШ №13 (0%), ТЗОШ №26 (0%), ТЗОШ №19 (0%), ТЗОШ №23 (0%), ТЗОШ №8 (0%), вечірньої школи (0%) і педагогічного ліцею (0%).

Середній показник – 12,4%.

11.Найкращу якість знань з англійської мови  за шкалою 160-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №29, ТСШ №3, ТСШ №17, ТСШ №7, ТСШ №5, ТУГ, ТКГ, ТЗОШ №16, колегіум (50% і більше). Найнижчі показники у вечірній школі (0%), ТЗОШ №13 (0%), ТЗОШ №20 (0%) і педагогічному ліцеї (0%).

Середній показник – 32,7 %.

 1. Найкращу якість знань з англійської мови за шкалою 180-200 балів продемонстрували випускники ТСШ №29, ТСШ №3, ТСШ №7, ТКГ, ТНВК ШЕЛ №9, ТЗОШ №16, ТУГ, ТСШ №5, ТНВК ШЛ №6 (20% і більше). Найнижчі показники у ТСШ №17 (0%), ТНВК ШК (колегіум) (0%), ТЗОШ №21 (0%), ТЗОШ №28 (0%),  ТЗОШ №10 (0%), ТЗОШ №25 (0%), технічному ліцеї (0%), ТЗОШ №23 (0%), ТЗОШ №8 (0%), ТЗОШ №27 (0%), ТНВК ШПЛ №2 (0%), вечірній школі, ТЗОШ №13 (0%), ТЗОШ №20 (0%) і педагогічному ліцеї (0%).

Середній показник – 10,3 %.

 1. За період з 2016 по 2018 роки спостерігається тенденція щодо мінімальних коливань середніх показників ЗНО за шкалою 160-200 балів з історії України, математики і англійської мови, а також значний ріст цього показника з української мови і літератури у 2018 році.
 2. За період з 2016 по 2018 роки з історії України спостерігається стійка тенденція щодо поступового зниження  середнього показника ЗНОза шкалою 180-200 балів,  а також значне зниження цього показника з англійської мови у 2018 році, що пояснюється суттєвим розширенням змісту тестів з іноземних мов, а саме включення до них нової частини – «Розуміння мови на слух» (аудіювання).
 3. 15. Учениця ТСШ №3 Симко Катерина Євгенівна отримала 200 балів за результатами ЗНО-2018 з української мови і літератури.
 4. 16. За результатами ЗНО-2018, як і у 2016-2017 роках, найкращу якість знань продемонстрували випускники Тернопільської Української гімназії імені І. Франка, Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов і Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов.

 

Начальник управління                                                    О.П. Похиляк

 

Н  А  К  А  З

19.10.2018                                                                                   № 381

 

Про внесення змін до наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від  09.10.2018 № 368 «Про проведення  I-II  етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році»

 

                У зв’язку із виробничою необхідністю

Н А К А З У Ю:

 1. Внести зміни у графік та місце проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад:

Дата і час проведення

Предмет

Класи

Місце проведення

Остання дата реєстрації

01 листопада

- економіка

9-11

ТНВК № 9

25.10

02 листопада

- образотворче мистецтво

9 і 11

ТНВК № 9

26.10

03 листопада

- німецька мова

8-11

ТСШ № 17

29.10

03 листопада

- французька мова

8-11

ТЗОШ № 11

29.10

04 листопада

- математика

6-11

ТНВК № 6

30.10

10 листопада

- географія

8-11

ТСШ № 7

01.11

11 листопада

- англійська мова

8-11

ТЗОШ № 26

02.11

17 листопада

- трудове навчання

9 і 11

ТЗОШ № 26, 27

08.11

18 листопада

- хімія

7-11

ТНВК № 15

09.11

24 листопада

- історія

8-11

ТЗОШ № 20

15.11

25 листопада

- екологія

9-11

ТЗОШ № 10

16.11

01 грудня

- астрономія

10-11

ТУГ

22.11

02 грудня

- українська мова і література

7-11

ТЗОШ № 16

23.11

08 грудня

- інформатика

8-11

ТЗОШ № 4

29.11

09 грудня

- фізика

7-11

ТСШ № 3

30.11

15 грудня

- правознавство

9-11

ТЗОШ № 23

07.12

16 грудня

- біологія

8-11

ТЗОШ № 22

08.12

23 грудня

- інформаційні технології

8-11

ТУГ,  ТСШ № 3, 5, ТНВК № 9, 15, ТЗОШ № 4, 13, 16, 18, 22, 28

14.12

23 грудня

- російська мова і література

9-11

ТЗОШ № 4

14.12

 1. Змінити персональний склад оргкомітетів, журі, експертів-консультантів учнівських олімпіад з базових дисциплін та галузей знань (додаток 1).
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                                  О.П.Похиляк

 

Сеньків Володимир Михайлович, 52 19 58

 

 

 

Додаток

до  наказу  управління освіти і науки ТМР

 від19.10.2018 р. № 381

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ ТА ЖУРІ

І (міжшкільного) та заочного етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад

з базових навчальних дисциплін

 

Гнатюк Ю.В. – ТКМЦ, голова оргкомітету             

Члени оргкомітету:                                          

Вівчар А.Д. – ТКМЦ

Ковальчук Л.М. – ТКМЦ

Козловська Л.П. – ТКМЦ

Несмашна Г.Є. –ТКМЦ

Сеньків В.М. –ТКМЦ

Трофимчук А.В. - ТКМЦ

Фролова В.С. –ТКМЦ

 

 

Члени журі з правознавства:

Конвай Л.В. – ТЗОШ № 23

Петкова О.С. – ТЗОШ № 4

Морозюк Г.С. – ТСШ № 3

Максимик О.Д. – ТСШ № 5

Сисюк Г.В. – ТЗОШ № 8

Качунь М.І. –ТНВК № 9

Човник Я.Б. – ТЗОШ № 13

Кушпінська В.П. – ТЗОШ № 16

Мадараш М.В. – ТЗОШ № 18

Дмитрущак Л.М. – ТЗОШ № 22

Бортняк Н.О. - ТКГ

Члени журі з інформатики:

Семчук А.Я. – ТЗОШ  № 4, голова журі

Члени журі:

Мельничук І.В. – ТУГ

Войцехівський А.З. – ТЗОШ № 4

Новосад О.В. – ТНВК № 9

Серба Н.Р. – ТЗОШ № 10

Затильна Г.Л. – ТЗОШ № 11

Горпинюк О.Б. – ТЗОШ № 16

Чайка Г.А. – ТЗОШ № 16

Муравицька О.В. – ТСШ № 17

Кульманицька О.Р. – ТНВК № 21

Пелішко С.І. – ТЗОШ № 28

 

 

СКЛАД ЖУРІ, ОРГКОМІТЕТІВ, ЕКСПЕРТИ-КОНСУЛЬТАНТИ

ІІ етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін

 

З української мови і літератури:

Голова оргкомітету – Гапон Л.О., ТКМЦ

Члени оргкомітету:                                          

Козловська Л.П. – ТКМЦ

Колодій А.Р. – ТУГ

Загазей О.М. – ТКГ

Мацієвська О.В.  - ТНВК № 2

Южин Н.І. –  ТНВК №  9

Антонюк Н. А. – ТЗОШ № 13

Савінцева Л.В. – ТЗОШ № 16

Ковальчук Л.В. – ТЗОШ № 19

Баліцька Л.В. – ТЗОШ № 20

Бабій А.В. – ТНВК № 21

Николишин Н.П. – ТЗОШ № 24

Рудяк О. М. – ТЗОШ № 24

Ващак Л.А. – ТСШ № 29

 

Експерти-консультанти:

Даценко О.І. – Школа-колегіум

Вовк І.Є.– ТНВК № 15

Мельничук Н.Н.  – ТЗОШ № 28

 

Бачинська Г.М. – доктор філологічних наук, зав. кафедри, ТНПУ (за згодою), голова журі

Члени журі:

Слюзар Г.Р. – ТУГ

Підручняк О.П. – ТКГ

Парацій Л.М. – Школа-колегіум

Марусин Г.І. – ТНВК № 2

Сагайдак В.З. – ТСШ № 3

Семенець Г.В. – ТЗОШ № 4

Костинська С.Й. – ТСШ № 5

Флешар О.Б. – ТНВК № 6

Козак О.Б. – ТСШ № 7

Бараннікова Г.О. – ТЗОШ № 8

Волинець Г.Г. – ТЗОШ № 10

Григор’єва Л.З. – ТЗОШ № 11

Зарихта О.В. – гімназія «Гармонія»

Яськів Г.Д.  – ТЗОШ № 14

Бусько О.П. – ТНВК  № 15

Петрокушин Р.В. – ТЗОШ № 16

Комащук М. З. – ТСШ № 17

Жизномірська І.І. – ТЗОШ № 18

Дрозд О.Б. – ТЗОШ № 19

Кучерук С.П. – ТНВК № 21

Стасіна Н.М. – ТЗОШ № 22

Ножак Л.В. – ТЗОШ № 26

З математики:

Голова оргкомітету – Фролова В.С., ТКМЦ

Члени оргкомітету:

Гнатюк Ю.В. – ТКМЦ

Дайчак Г.Й. – ТУГ

Стецик Г.П. – ТНВК № 2

Врублевська М.С. – ТЗОШ № 4

Лисобей Л.В. – ТНВК № 6

Базюк Ю. Й. – ТЗОШ № 8

Ваврів Н.Д. – ТНВК № 9

Василюк Ю.З. – Школа-колегіум

Бутковська Г.П. – ТЗОШ № 13

Будь Л.І. – ТНВК № 15

Хоптій З.М. – ТЗОШ № 16

Фарина О.М. – ТЗОШ № 18

Ковч О.С. – ТЗОШ № 19

Майсак Н.І. – ТЗОШ № 20

Ковальчук І.О. – ТЗОШ № 22

Гонта Т.Б. – ТЗОШ № 24

Сарахман Н.О. – ТЗОШ № 26

Королевич А.І. – ТЗОШ № 27

Довбенько І.І. – ТЗОШ № 28

Експерти-консультанти:

Гаук М.М. – ТУГ

Ситник І.В. - ТТЛ

Собко Я.Е. – ТЗОШ № 27

Дзядик М.В. – ТЗОШ № 23, голова журі

Члени журі:

Кондратьєва Л.І. – ТУГ

Яцкова Т.В. – ТТЛ

Солодка Н.М. – ТТЛ

Кобур Г.Є. – ТТЛ

Штокало Г.Є. – ТСШ № 3

Ільчук Л.М. – ТСШ № 7

Курганнікова Т.В. – ТЗОШ № 10

Горошко Н.М. – ТЗОШ № 11

Стецик О.С. – ТЗОШ № 11

Зажерей Г.А. – Школа-колегіум

Юречко Н.М. – ТЗОШ № 16

Білоус Л.С. – ТЗОШ № 16

Соловей О.М. – ТЗОШ № 16

Тепцова О.М. – ТСШ № 17

Дудар Г.М. -  ТЗОШ № 19

Кулешко Б.І. – ТНВК№ 6

Шляпська М.М. – ТЗОШ № 26

Дворак Г.Г. – ТСШ № 29

Солодченко Л.І. – ТСШ № 29

 

З історії:

Голова оргкомітету – Вівчар А.Д.,  ТКМЦ

Члени оргкомітету:

Трофимчук А.В. – ТКМЦ

Кутень О.А. - ТУГ

Козачок Т.В. – ТНВК № 2

Гринда Ю.О. – ТСШ № 3

Матвіїв І.Й. – ТНВК № 6

Бакан Т.С. – ТНВК № 9

Якимчук В.З. – ТЗОШ № 10

Сендзюк І.С. – Школа-колегіум

Горулько А.Я. – ТНВК № 15

Стоян Н.Б. – ТВШ

Казаєва Н.А. – ТНВК № 21

Рудик М.З. – ТЗОШ № 22

Чечота Г.Р. – ТЗОШ № 24

Карпик С.М. – ТЗОШ № 24

Заверуха Т.М. – ТЗОШ № 25

Литвинчук О.В. – ТЗОШ № 27

Семочук В.І. – ТСШ № 29

Експерти-консультанти:

Оршак О.Ю. – ТЗОШ № 20

Вовк Ю.Й. – ТЗОШ  № 16

Лихачинська І.І.– ТНВК № 6

Бармак М.В.  – ТНПУ ім. В.Гнатюка, голова журі (за згодою)

Члени журі:

Томашевська Л.А. – ТУГ

Курилович Г.В. – ТСШ № 3

Коваль С.В. – ТСШ № 5

Чорна Г.І. – ТСШ  № 7

Бачинська І.К. – ТЗОШ № 8

Чернецька І.В. – ТЗОШ № 11

Вовк Г.В. – ТЗОШ № 14

Лесечко Ю.Ф. – ТСШ № 17

Схаб О.І. – ТЗОШ № 18

Коваль В.Б. – ТЗОШ № 19

Краснопольська Р.А. – ТЗОШ № 22

Матвіїв Н.Л. – ТЗОШ № 23

Сидор Н.В.. – ГГК

Мигас М.І. – ТЗОШ № 26

Бойко Т.В. – ТТЛ

Гуменна І.Л. – ТСШ № 29

 

 

З географії:

Голова  оргкомітету – Вітрук О.М., ТКМЦ

Члени оргкомітету:

Гнатюк Ю.В..  – ТКМЦ

Осадчук  Л.Б. – Школа-колегіум

Бердей О.В. - ТСШ № 3

Федоруц М.В. – ТЗОШ № 4

Когут М.З. - ТЗОШ № 6

Самагала І.В. - ТНВК № 21

Савчук О.Ф. - ТНВК № 15

Легка О.В. - ТЗОШ № 25

Данилів М.Є. - ТЗОШ № 22

Бречко М.І. - ТЗОШ № 29

Гарасюк М.З. – ТЗОШ № 26

Карпюк Н.В. - ТНВК № 30

Експерти-консультанти:

Галас О.А . - ТЗОШ № 4

Губар Т.В.  - ТСШ №7

Макаровська Г.І. - ТЗОШ №24

Вавринів Л.А. – ТЗОШ № 28, голова журі

Члени журі:

Купчак Л.Г. – ТЗОШ №11

Лукашова В.В. ‒ ТНВК №6

Паршин Л.А. - ГГК

Слотюк В.М. - ТСШ №3

Романишин О.М.  - ТУГ

Вітяк Л.В.  - ТЗОШ №19

Яремчук Н.О. – ТНВК № 21

Тарасова Л.Б - ТЗОШ №10

Ромасишин Г.П.– ТНВК № 2

Чотарі Н.П. - ТЗОШ №16

Ковальчук Л.О. - ТСШ № 17

Насипана М.Г.  - ТЗОШ № 20

Климюк І.Б.  - ТЗОШ № 23

Боднарчук М.Б.  - ТТЛ

Мариняк Н.О. ‒ ТЗОШ № 28

Швець Є.С. – ТСШ № 29

З біології:

Голова  оргкомітету – Козловська Л.П., ТКМЦ

Члени оргкомітету:

Трофимчук А.В. – ТКМЦ

Судомир Л.М. – ТСШ № 3

Ляврін І.І. – ТЗОШ № 4

Радкевич М.М. – ТСШ № 5

Сиротюк С.В. – ТНВК № 6

Кічурчак Е.І. – ТЗОШ № 8

Кицкало Г.Р. – ТНВК № 9

Стець Л.Б. – ТЗОШ № 10

Савка О.З. – «Школа-колегіум»

Мозіль М.П. – ТЗОШ № 19

Вашусь Л.І. – ТЗОШ № 20

Карпунь Н.В. – ТНВК № 30

Чорнописький С.Є. – ТТЛ

 

Експерти-консультанти:

Дудас М.В. – ТНВК № 2

Мультан В.С. –  ТЗОШ № 16

Стецюк Л.Р. ‒ ТЗОШ № 22

 

Міщук Н.І. – ТНПУ ім. В.Гнатюка,

голова журі (за згодою)

Члени журі:

Товстига І.З. – ТУГ

Гайда Г.В. – ТНВК №6

Бенч О.В. – ТСШ №7

Катериняк Т.Б. – ТНВК № 9

Беднарчук Т.Ф. – ТЗОШ № 10

Крутовська О.С. – ТЗОШ № 11

Вавричук Т. М. – ТЗОШ № 13

Стахурська В.П. – ТЗОШ № 14

Олійник І.В. – ТНВК № 15

Мультан В.П. – ТЗОШ № 16

Каспрук О.Д. ‒ ТСШ № 17

Фірман Б.М. – ТЗОШ №18

Заворська О.А. – ТНВК №21

Фічка Л.Б. – ТЗОШ № 22

Курило С.М. – ТЗОШ № 24

Дем’янчук І.М. – ТЗОШ № 26

Берестецька Л.М. – ТЗОШ № 28

Табака О.А. – ТСШ № 29

 Банах С.В. – Гімназія «Гармонія»

З фізики:

Голова  оргкомітету – Фролова В.С., ТКМЦ

Члени оргкомітету:

Сеньків В.М. – ТКМЦ

Іздебська Н.С. – ТНВК № 2

Бутрин О.Б. – ТНВК № 6

Беднарчук М.Й. – ТЗОШ № 8

Мурза С.З. – ТНВК № 9

Сенишин Т.С. – ТЗОШ № 10

Сівозад І.В. – ТЗОШ № 11

Ларва Н.Б. – ТНВК № 15

Безкоровайний Р.І. – ТЗОШ № 18

Гарко Л.В. – ТЗОШ № 20

Марущак З.М. – ТНВК № 21

Лящук З.Д. – ТСШ № 7

Луцик С.Л. - ТЗОШ № 24

Шандрук Т.А. – ТПЛ

Заболотна М.Л. – ТЗОШ №25

Оверко О.І. – ТНВК № 9, голова журі

Члени журі:

Киричук Н.В. – ТУГ

Бойко Н.З. – ТТЛ

Дворницька Г.І. – ТТЛ

Орлова Н.Б.  – ТСШ № 3

Врублевський Н.С. – ТЗОШ № 4

Сусла Н.Б. – ТЗОШ № 16

Литвинко О.П. – ТЗОШ № 26

Слободян О.Г. – ТЗОШ № 28

Іванова Л.П. – ТСШ № 29

Іваницька Л.Я. – ТСШ № 29

Остапп’юк С.І. – ТСШ № 7

Експерти-консультанти:

Гандзій Р.Я. – ГГК

Гайдамака М.С. – ТСШ № 17

Нагаченко М.А. – ТЗОШ № 28

З астрономії:

Голова  оргкомітету – Фролова В.С.,  ТКМЦ

Члени оргкомітету:

Гнатюк Ю.В. – ТКМЦ

Шандрук Т.А. – ТТЛ

Чорномаз О.З. – ТЗОШ № 11

Бойко Р.Я. – ТЗОШ № 19

Заболотна М.Л. – ТЗОШ № 25

Ворощук Н.М. – ТНВК № 30

Експерти-консультанти:

Кравчишин А.Т. – ТСШ № 5

Головіна С.А. – ТЗОШ № 24

Плисюк Б.В. – ТЗОШ № 27, голова журі

 

Члени журі:

Ремез Г.А. – ТУГ

Ензельт О.М. – ТНВК № 6

Гайдамаха М.С. – ТСШ № 17

Безух М.І. – ТЗОШ № 23

Нагаченко М.А. – ТЗОШ № 28

 

З англійської мови:

Голова  оргкомітету – Турчин О.М.,  ТКМЦ

 

Члени оргкомітету:

Гнатюк Ю.В. – ТКМЦ 

Сеньків В.М. – ТКМЦ

Марчук Ю.М. – ТУГ

Алексєєва О.М. - ТУГ

Василишин З.В. – ТНВК № 2

Білоус Г.Б. – ТНВК № 2

Стецюк О.Ф. – ТСШ № 3

Пронкевич М.В. – ТЗОШ № 4

Лесишин Н.Л.  – ТСШ № 5

Олійник Д.П. – ТНВК № 6

Муравська Ю.Р.- ТСШ № 7

Свистун О.В. - ТСШ № 7

Олійник О.І. - ТЗОШ № 8

Чайка Т.Л. - ТНВК № 9

Білецька Н.М. – ТЗОШ №10

Курило С.В. – ТЗОШ № 11

Власюк І.В. – школа-колегіум

Ожогань У.М. – ТНВК № 15

Сампара Н.В. - ТЗОШ № 16

Гербут Т.Я. - ТСШ № 17

Махова М.С. – ТЗОШ №18

Зьомко О.С. – ТЗОШ № 19

Швалюк І.Б. – ТЗОШ №20

Журба Н.Б. -   ТЗОШ № 23

 

 

Експерти – консультанти:

Погоріла О.І.  - ТСШ № 5               

Костюк Г.М. - ТСШ № 7

Каразія І.Ю. – ТЗОШ № 24

                                                                                       

           

          

 

Задорожна І.П. – ТНПУ, голова журі (за згодою)

Члени журі:

Клименко А.О. - ТНПУ (за згодою)

Серняк О.М. - ТНПУ (за згодою)

Бабій Л.Б. - ТНПУ (за згодою)

Шонь О.Б. - ТНПУ (за згодою)

Чорній Р.П. – ТНПУ (за згодою)

 Порохняк Н.Т. – гімназія «Гармонія»

 Теремчук І.В. - ТУГ

 Холоденко Т.В. – ТКГ

 Єлфімова С.В. – ТКГ

 Мамрош А.А. – ТКГ

 Сікора Г.В. - ТКГ

 Слободян Л.О. - ТСШ № 3

 Гречкосій І.Є.– ТСШ № 3

 Васько О.І. - ТСШ № 3

 Сабат М.Р. - ТСШ № 3

 Сеньків Г.П. – ТЗОШ № 4

 Довгошия О.П. – ТСШ № 5

 Заверуха Н.Б. - ТСШ № 5

 Солтисяк О.Л. - ТСШ № 5

 Шавуляк Г.Б. - ТСШ № 5

 Славська О.Л. – ТСШ № 5

 Кашуба Н.Б. - ТНВК № 6

 Горін Г.Т. - ТСШ № 7

 Проць Г.В. - ТСШ № 7

 Денека З. З. - ТЗОШ № 8

 Розновська Н.Є. - ТНВК № 9

 Батуринська Г.О. - ТЗОШ № 11

 Бринь А.В. - ТЗОШ № 11

 Шафранська О.В. - ТЗОШ № 11

 Слотюк О.В. - Школа-колегіум

 Аксак О.Є. - ТЗОШ № 13

 Павшок Г.С. – ТЗОШ № 13

 Чміль М.М. – ТЗОШ № 14

Катрук О.Ф. – ТЗОШ № 14

 Крива Ю.М. – ТЗОШ №15

 Собчак Н.Р. – ТЗОШ №16

Юрчак М.Л. - ТСШ № 17

Трач О.Р. - ТЗОШ № 18

Кузів Г.І. - ТЗОШ № 19

Секелик І.І. - ТНВК № 21

Попович Н.Б. - ТЗОШ № 22

Головацька М.І. – ТЗОШ №22

Марусина Ю.В. – ТЗОШ №23

Деревінська Т.Б. - ТЗОШ № 23

Носок О.І. - ТЗОШ № 24

Гринчишин В.М. - ТЗОШ № 24

Гардзеєвська І.М. –ТЗОШ №26

Балакер Є.О. – ТЗОШ № 27

Борищук О.Я. - ТЗОШ № 28

Бахурська Н.В. - ТСШ № 29

Бондаренко О.Б. - ТСШ № 29

Дзюба І.В. – ТСШ №29

Хоменко Т.В. - ТСШ № 29

З німецької мови:

Голова  оргкомітету – Турчин О.М., ТКМЦ

Члени оргкомітету:

Сеньків В.М. – ТКМЦ

Рейтор М.В. - ТКГ

Власюк І.В. – Школа-колегіум,

Качор О.В. ТСШ №17,

Крушельницький О. Р. - ТСШ №17,

Собчак Н.Р. – ТЗОШ № 16

Ятчук М.А. – Гімназія «Гармонія»

 

Експерти – консультанти:

Василишин М.П. – ТСШ № 17

Брегін Г.В. - ТЗОШ № 26

Гнатишин Г.Л. - ТСШ №5,

Стасишин О.З. - ТСШ № 7,

Гудима О.М. – ТСШ № 17

 

Маєвська  Л.І. – ТНПУ ім. В.Гнатюка, голова журі (за згодою)

Члени журі:

Деркевич Н. А. - ТНПУ (за згодою)Ломакович В.Я. - ТНПУ (за згодою) М‘ясковський М.Є. - ТНПУ (за згодою) Пеляк О.М. - ТНПУ (за згодою)Притолюк С.А. - ТНПУ (за згодою)

Бойко І.Л. - ТСШ № 3,

Дурай О.Д. - ТСШ № 5,

Мариніна О.І. -  ТСШ № 5,

Куземко Н.Д. - ТНВК №6,

Табака Н.В. – ТСШ №1 7,

Максимишин О.І. - ТСШ № 17,

Колибабюк М.К. – ТСШ № 17,

Геляс І.І. - ТЗОШ № 20,

Ломакіна М. Я. - ТСШ № 29,

Мудрик О.Б. - ТКГ

Куземко Н.Д. – ТНВК № 6

З французької мови:

Голова  оргкомітету – Краса Г.В., ТЗОШ №11

Члени оргкомітету:

Несмашна Г.Є. - ТКМЦ

Грабовська З.Я.  – ТУГ

Сагайдак К.О. – ТСШ № 3

Цар З.В.  – ТСШ № 7

Краса Г.В. – ТЗОШ № 11

Василик О. М. – ТЗОШ № 19          

Експерти – консультанти:

Струнь О.Я. - ТЗОШ № 18

Матлак Л.І. - ТЗОШ № 19

Шуст Г.І. - ТУГ

Бубняк Р.А. –ТНПУ, голова журі (за згодою)

Члени журі:

Пежинська О.М. – ТНПУ (за згодою)

Бабій О.Г. – ТУГ

Панюс С.В. – ТУГ

Шуст Г.І. - ТУГ

Нагорна Н.В. – ТСШ № 3

Сисак І.С. ‒ ТСШ № 3

Хомишина Н.Р. – ТСШ № 5

Тулай Г.Т. – ТСШ № 7

Матлак Л.І. – ТЗОШ № 19

З хімії:

Голова  оргкомітету – Тарас Н.І.,  ТКМЦ 

Члени оргкомітету:

Несмашна Г.Є. - ТКМЦ

Кучер Лідія Євгенівна –ТНВК № 15                              Згурська С.Б. – ТНВК №2

Ткачук Л.М. – ТСШ № 5

Моліцька А.Л. – ТНВК № 6

Переяславська С.С. –ТСШ № 7

Павлюк .Т.П. –ТЗОШ № 10

Демків Н.І. – ТЗОШ № 11

Насипана О.В. – Школа-колегіум

Михальська В.В. –ТСШ № 3

Сторож М.Р. –ТЗОШ № 22                           Шкіра В.В.-   ТЗОШ № 23

Кайда О.В. – ТЗОШ № 25

Катрук Н.І. – ТЗОШ № 16

Експерти – консультанти:

Мартиняк Г.І. - ТУГ

Вишневська А.П.- ТЗОШ № 13

Надоба Г.П. - ТЗОШ№ 19

Барановський В.С. –ТНПУ ім. В.Гнатюка,  голова журі (за згодою)

Члени журі:

Іщенко О.К.-  ТСШ № 3

Вишневська Л.П. – ТНВК № 6

Сірант О.В. – ТНВК № 9

Ратинська Л.Г. – ТЗОШ № 13

Грицюк Т.В. –ТНВК № 15

Більчук Л.П.– ТТЛ

Круляк О.І. –ТСШ № 18

Нірода Г.В .- ТЗОШ № 26

Фімляр Н.Я. – ТЗОШ №  27

Стеців Г.А. – ТЗОШ № 28

Романишин Т.В. – ТСШ № 29

Биць Т.В.- ТКГ

З інформатики:

Голова  оргкомітету – Фролова В.С., ТКМЦ

Члени оргкомітету:

Сеньків В.М. – ТКМЦ

 Панчук Н.М. – ТНВК № 2

Крамар М.П. – ТСШ № 5

Дмитрик Г.В. – ТНВК №  9

Цимбала – Л.С. – ТЗОШ № 11

Солтис О.Р. – ТЗОШ № 13

Зелінка А.В. – ТЗОШ № 14

Михайлишин О.В. – ТЗОШ № 18

Телекова Н.П. – ТЗОШ № 28

Експерти – консультанти:

Івасюк Г.І. _ ТЗОШ № 4

Гнатик І.В. – Школа-колегіум

Шост Д.М. – ТЗОШ № 19

Семчук А.Я. – ТЗОШ  № 4, голова журі

Члени журі:

Мельничук І.В. – ТУГ

Войцехівський А.З. – ТЗОШ № 4

Новосад О.В. – ТНВК № 9

Серба Н.Р. – ТЗОШ № 10

Затильна Г.Л. – ТЗОШ № 11

Горпинюк О.Б. – ТЗОШ № 16

Чайка Г.А. – ТЗОШ № 16

Муравицька О.В. – ТСШ № 17

Кульманицька О.Р. – ТНВК № 21

Пелішко С.І. – ТЗОШ № 28

 

З екології:

Голова оргкомітету – Козловська Л.П., ТКМЦ 

Члени оргкомітету:

Трофимчук А.В. – ТКМЦ

Васусь Л.І. – ТЗОШ № 20

Макар І.М. – ТЗОШ № 22

Проців С.В. – ТЗОШ № 26

Карпунь Н.В. – ТНВК № 30

Чорнописький С.Є. – ТТЛ   

Експерти – консультанти:

Стець Л.Б. – ТЗОШ № 10

Гнатович І.Б. – ТЗОШ № 23

Поліщук Л.В. – ТЗОШ № 24

 Бригідир А.З. – ТЗОШ №11, голова журі

 

Члени журі:

Дудас М.В. – ТНВК № 2

Лиса Н.С. – ТЗОШ № 4

Радкевич М.М. – ТСШ № 5

Сиротюк С.В. – ТНВК № 6

Катериняк Т.Б. – ТНВК № 9

Фірман Б.М. – ТЗОШ № 18

Заворська О.А. – ТНВК № 21

Чуха Г.З. – ТЗОШ № 25

Берестецька Л.М. – ТЗОШ №28

З російської мови та літератури:

 

Голова оргкомітетуСеньків В.М., ТКМЦ

Член оргкомітету:

Бабіна М.О. – ТЗОШ № 4

 

Експерти – консультанти:

Мацек С.Л. – ТЗОШ № 11

Вовк Л.П. – ТЗОШ № 22

Мелимука Г.Ф. – ТЗОШ № 26

Галевська С.І. – ТЗОШ № 10, голова журі

Члени журі:

Клименко М.В. ‒ ТКГ

Гордій Н.В. – ТЗОШ № 16

Панченко А.В. – ТСШ № 17

Довбуш Т.І. – ТЗОШ № 19

Ярець Л.В. – ТЗОШ № 20

Дмитрусь О.Г. – ТЗОШ № 23

З правознавства:

 

Голова  оргкомітету – Вівчар А.Д., ТКМЦ

Члени оргкомітету:                                           

Сеньків В.М.  – ТКМЦ

Прокопчук С.А. – ТНВК № 2

Сидор Н.В. – ГГК

Зозуляк С.В. – ТНВК № 6

Сидор М.М. – школа-колегіум

Оршак С.В. – ТЗОШ № 11

Вирста О.В. – ТЗОШ № 16

Цибульська М.В. – ТЗОШ № 19 

Чижевська О.І. – ТЗОШ № 20

Бубенко О.В. – ТЗОШ № 28

Чарнош В.Б. – ТКГ

Цибульська К.А. – ТНВК № 30

Експерти-консультанти:

Рудик  М.С. – ГГК

Тарноруда О.П. – ТНВК № 6

Конвай Л.В. – ТЗОШ № 23

Заставна О.П.  –  Галицький коледж             ім. В.Чорновола, голова журі (за згодою)

Мельник Г.Ф. – ТУГ

Ящишин Г.З. – ТНВК № 2

Морозюк Г.С. – ТСШ № 3

Рилова Г.В. – ТЗОШ № 4

Папроцька С.В. – ТНВК № 9

Шульгіна В.В. – ТЗОШ № 10

Кушпінська Г.П. – ТЗОШ № 16

Сич Н.І. – ТСШ № 17

Іваник М.Д. – ТЗОШ № 20

Кулик Н.О. – ТЗОШ № 26

Кульчицька Т.В. – ТСШ № 7

Лесечко О.В. – ТЗОШ № 27

 

З трудового навчання (хлопці):

 

Голова оргкомітету – Репіленко Л.Л., ТКМЦ

Члени оргкомітету:                                           

Трофимчук А.В.  – ТКМЦ

Дзядик Я. В.. – ТЗОШ № 27 (11 кл.)

Марцинюк Р. Д. – ТЗОШ № 27(11 кл.)

Шинкарук В. М. - ТЗОШ № 24 (11 кл.)

Головацький Б. М. –ТСШ № 5 (11 кл.)

Гоменюк О. І  - ТЗОШ № 26 (9 кл.)

Пшеничний А. А. – школа –колегіум (9 кл.)

 Кметь О. С- ТЗОШ № 8 (9 кл.)

Паляниця В. І.  - ТЗОШ № 16 (9 кл.)

 

Експерти-консультанти:

Петрик Б М. – ТСШ № 29

Марцинюк Р. Д. – ТНВК № 6

Вітяк Р. В. – ТЗОШ № 19

Видойник М. С..– ТЗОШ №20,, голова журі

 

Члени журі:

Музика О.Ю. – ТЗОШ № 22 (9 кл.)

Сірант В. Т.  - ТНВК № 9 (9 кл.)

Атаманчук М. С. - ТЗОШ № 25 (9 кл.)

Грабовський Я. І. - ТУГ (9 кл.)

Керничний Б.В. - ТЗОШ №13 (11 кл.)

Кульчицький М. С.. – ТЗОШ № 23 (11 кл.)

Бомок А. Я.  - ТСШ № 7 (11 кл.)

Вовчишин О.І. – ТЗОШ № 28 (11 кл.)

З трудового навчання (дівчата):

 

Голова оргкомітету – Репіленко Л.Л., ТКМЦ

Члени оргкомітету:

Трофимчук А.В.  – ТКМЦ

Кушнір Н. Ц.. – ТЗОШ №  26 (9кл.)

Новосад Л.Л..  - ТЗОШ № 26 (9кл.)

Андрушків С.В. - ТЗОШ № 24 (9кл.)

Плюсквік О. Є. - ЗОШ № 22 (9кл.)

Микитів Н. М.. -  ТЗОШ № 27(11 кл.)

Івахів О. Р.. -  ТЗОШ № 27  (11 кл.)

Ларва Н. Б. -  ТНВК № 15 (11 кл.)

 Садовська Н. М.-  ТЗОШ № 23 (11 кл.)

Експерти-консультанти:

Корчевська І. Я.– ТЗОШ № 29

Іващук В. В. – ТСШ № 7

Шушкевич А. Ф. – ТЗОШ № 11

Левенець Н. Г. – ТЗОШ № 4, голова журі

 

Члени журі:

Ждаха А. М.-  ТЗОШ № 19 (9 кл.)

 Яворська О. М – ТНВК № 21 (9 кл.)

Чопик Т. І.- ТНВК № 2 (9 кл.)

 Кулеша О. М.- ТЗОШ № 14 (9 кл.)

Коник С.Г. – ТСШ № 29 (11 кл.)

Уруська Н. В. – ТЗОШ № 10 (11 кл.)

Захарчук Е. О. – ТНВК № 9 (11 кл.)

Остапенко Н.В. – ТКГ (11 кл.)

 

З інформаційних технологій:

 

Голова оргкомітету – Фролова В.С., ТКМЦ

Члени оргкомітету:                                           

Несмашна Г.Є. – ТКМЦ

Михайлинин О.І. – ТКГ

Солтис О.Р. – ТЗОШ № 13

Зелінка А.В. – ТЗОШ № 14

Чайка Г.А. – ТЗОШ № 16

Теребус Л.В. – ТЗОШ № 20

Березовська Л.О. – ТЗОШ № 22

Грім М.Є. – ТЗОШ № 24

Карась Г.Г. – ТЗОШ № 26

Кекот С.І. – ТВШ

Експерти-консультанти:

Івасюк Г.І. – ТЗОШ № 4

Шост Д.М. – ТЗОШ № 16

Шидловський С.М. – ТЗОШ № 27

Семчук А.Я. – ТЗОШ № 4, голова журі

Члени журі:

Мельничук І.В. – ТУГ

Войцехівський А.З. – ТЗОШ № 4

Серба Н.І. – ТЗОШ № 10

Затильна Г.Л. – ТЗОШ № 11

Горпинюк О.Б. – ТЗОШ № 16

Чайка Г.А. – ТЗОШ № 16

Муравицька О.В. – ТСШ № 17

Пелішко С.І. – ТЗОШ № 28

Кульманицька О.Р. – ТНВК № 21

Новосад О.В. – ТНВК № 9

Гнатик І.В. – школа-колегіум

 

З економіки:

 

Голова оргкомітету – Чотарі Н.П., ТЗОШ № 16

Члени оргкомітету:                                           

Несмашна Г.Є. – ТКМЦ

Балан М.В. - ТЗОШ № 24

Царик Л.В. - ТНВК № 9

Носихіна Л.М. - ТЗОШ № 26

Кадуліна І.Б. - ТСШ № 5

Експерти-консультанти:

Бердей О.В. – ТСШ № 3

Галас О.А. – ТЗОШ № 4

Клапоущак І.Г. – Педагогічний ліцей, голова журі

Члени журі:

Легка О.В. – ТЗОШ № 25

Бай О.Б. - ТУГ

Дідич О.І. - ТЗОШ № 13

Антонюк С.М. - ТЗОШ № 19

Мельник О. М. – ТЗОШ № 27

Меленчук О.В. - ТЗОШ № 24

З образотворче мистецтво:

 

Голова оргкомітету – Федун Г.П., ТКМЦ

Члени оргкомітету:                         

Трофимчук А.В.  – ТКМЦ

Михалевич Г.Р. - ТУГ

Береза О.В. – ТКГ

Гаргура Г.С. – ТСШ № 5

Зелінка У.С. – ТЗОШ № 14

Філь К.Д. – ТСШ № 3

Фугель С.Б. – ТНВК № 9

Фугель Н.А. – ТНВК № 15

Безкоровайна І.В. – ТЗОШ № 16

Експерти-консультанти:

Шевченко Н.Т. – ТЗОШ № 24

Шумило В.М. – ЦДТЮ

Вольська С.О. – ТНПУ ім. В. Гнатюка (за згодою)

Маркович М.І. – ТНПУ ім. В.Гнатюка, голова журі (за згодою)

 

Члени журі:

Удін Є.Т. - заслужений художник України

Поворозник Л. – художник (за згодою)

Поворозник В.П. - художник (за згодою)

Кафтан М.З. – художник (за згодою)

Кізілова Г.О. – ТЗОШ № 4

Осіпова Т.А. – ТЗОШ № 10

Тарасова Н.С. – ТЗОШ № 13

Чернявська Т.Т. – ТНВК № 2

 

 

 

 

 

Сторінка 8 із 10

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top