Діти, перебуваючи за кордоном, не мають навчатися паралельно
  Під час проведення вступної кампанії Міністерство освіти і
20 грудня 2022 року в Українському Домі «Перемога» відбулося ...
Безпечний простір, який задовольняє потреби дітей бути ...
5 листопада вчителі міста взяли участь у тренінгу з ...
Дорогі освітяни!                                              

Накази

НАКАЗ

 

05.02.2019                                                                                        № 47

 

 Про роботу із зверненнями

громадян у 2018 році

 

Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян на сучасному етапі є одним із пріоритетних завдань управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Протягом 2018 року розгляд звернень громадян в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради проводився відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та ґарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів.

Аналіз стану забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення свідчить, що управлінням освіти і науки здійснювалися заходи, спрямовані на вирішення важливих проблем заявників, дотримання конституційних прав і свобод громадян. Належна увага зосереджувалась на підвищенні персональної відповідальності посадових осіб управління освіти і науки за розгляд письмових звернень громадян, поданих прохань на особистих прийомах у міського голови, його заступників, у начальника управління освіти і науки та тих, що надійшли на урядову телефонну «гарячу лінію».

Відповідно до чинного законодавства розроблялися й реалізовувалися заходи з покращення організації роботи зі зверненнями та об’єктивним розглядом звернень. Затверджено графік прийому громадян начальником управління та його заступниками, на громадських засадах організовувалися юридичні консультації методистом ТКМЦНОІМ Вівчарем А.Д.

Для забезпечення неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, задоволення законних вимог заявників наказами управління освіти і науки Тернопільської міської ради створювалися комісії, які кваліфіковано вивчали порушені питання і готували відповіді заявникам. Так, протягом жовтня-грудня 2018 року відповідно до наказу управління освіти і науки від 16.10.2018 № 375 «Про створення комісії» розглядалося звернення мами учня 7-го класу ТНВК «Школи-ліцею № 6» на урядову телефонну «гарячу лінію» з проханням провести перевірку щодо порушення прав дітей.Розгляд даного звернення проводився за участю заявниці.

Відповідно до наказу управління від 29.10.2018 №396 «Про розгляд звернення Войтової Марини Вікторівни, матері учня 5- Б класу ТЗОШ №4 Войтова Ярослава» розглядалися звернення заявниці, які надійшли до управління освіти і науки Тернопільської міської ради та департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України щодо конфлікту між однокласниками. Дане звернення також розглядалося за участю заявниці та її законного представника.

Відповідно до наказу управління освіти і науки від 23.11.2018 № 461 «Про розгляд звернення Бояринцевої О.Б.» комісійно розглядалися звернення заявниці до Тернопільської місцевої прокуратури щодо психологічного тиску зі сторони адміністрації закладу .

Відповідно до наказу управління освіти і науки від 27.12.2018 № 509 «Про створення комісії» розглядалося звернення батьків ДНЗ № 31 на урядову телефонну «гарячу лінію» щодо збору коштів з батьків.

За результатами розгляду звернень громадян, у ході яких підтвердились факти серйозних порушень у роботі та суттєві недоліки в організації освітнього процесу, незадовільної роботи щодо порушення прав дітей та приниження їхньої гідності окремим педагогічним працівникам вказано на неналежне виконання посадових обов’язків, оголошено догани.

У 2018 році до управління освіти і науки надійшло 792 звернення від юридичних та фізичних осіб, проти 510 у 2017 році. Порівняно з 2017 роком кількість звернень збільшилась на 282.

На урядову телефонну «гарячу лінію» у 2018 році надійшло 15 звернень, що удвічі перевищує показник 2017 року. До Міністерства освіти і науки України заявники зверталися з такими питаннями:

-придбання підручників з англійської мови (ТНВК «Школа-правовий ліцей № 2»);

-оплата за перебування дітей у групах продовженого дня (ТСШ № 5, ТНВК «Школа-медичний ліцей № 15», ТЗОШ № 27);

-поділ класів на групи при вивченні англійської мови ( ТСШ № 5);

- щодо порушення прав дітей (ТНВК «Школа-ліцей № 6»);

-щодо неналежного освітлення класних приміщень та коридорів школи (ТСШ № 7);

- навчання по суботах із 27.10.2018 року, що в свою чергу несе за собою перевантаження учнів;

-про зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладів дошкільної освіти (ЗДО № 20);

-зарахування та оплата за надані послуги у закладах дошкільної освіти дітей, які не зареєстровані у м. Тернополі;

-про відмову у зарахуванні до закладу дошкільної освіти через відсутність вакцинації (ЗДО № 14);

-про збір коштів з батьків (ЗДО № 31).

Слід зазначити, що на всі ці звернення надані обґрунтовані відповіді. Повторних звернень із зазначених питань не надходило.

У 2018 році надійшло 46 депутатських звернень, у яких депутати різних рівнів порушували питання:

-влаштування дітей, які не зареєстровані у м. Тернополі у заклади дошкільної освіти та оплата за надані послуги у цих закладах;

-надання платних послуг у закладах загальної середньої освіти;

-звільнення від плати за харчування;

-фінансова звітність та матеріально-технічна база закладів освіти;

-приниження гідності дітей та педагогічну етику.

Рекордною у цьому році була кількість колективних звернень. Найбільше таких звернень надійшло від батьків Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені І. Ґерети, що становить 28% від усіх звернень фізичних осіб,які розглядались у 2018 році. Слід зазначити , що частина цих звернень розглядалась безпосередньо начальником  та працівниками управління у закладі. Неодноразово відбувалися зустрічі з педагогічним колективом та батьківською громадськістю.

У порівнянні з 2017 роком збільшилась кількість скарг батьків щодо неетичної поведінки педагогів по відношенню до дітей, недотримання норм педагогічної етики, порушення прав дітей, приниження їхньої гідності, необ’єктивного оцінювання, перевантаження домашніми завданнями.

Звернення, що містять інформацію про надзвичайні ситуації техногенного та природного характерута про обставини, існування яких може спричинити шкоду життю та здоров’ю учасникам освітнього процесу, розглядаються невідкладно.

Своєчасне реагування на проблемні питання порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань та вжиття заходів щодо подальшого упередження скарг одне з основних завдань управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Питання організації роботи зі зверненнями громадян заслуховується щомісячно на розширених нарадах при міському голові, двічі на рік на колегіях управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської міської ради, апаратних нарадах у начальника управління.

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також підвищення ефективності роботи закладів освіти міста із зверненнями громадян, на виконання рішення колегії управління освіти і науки від 30 січня 2019 року протокол № 1/2 «Про роботу із зверненнями громадян у 2018 році»

НАКАЗУЮ:

 1. Заступникам начальника, головним інспекторам та спеціалістам управління освіти і науки:
 2. Посилити контроль за повним, об’єктивним і кваліфікованим розглядом звернень громадян, не допускати порушень термінів їх розгляду, фактів надання некоректних, неповних або неточних відповідей та перебування звернення на розгляді й контролі тривалий час.
 3. Постійно здійснювати моніторинг у закладах освіти міста, які знаходяться у підпорядкуванні управління щодо дотримання законодавства з питань звернень громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують та за результатами аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо вирішення порушених проблем.
 4. Детально аналізувати стан розгляду заяв і скарг громадян, в тому числі звернень, які надходять на прямі телефонні лінії, звертаючи при цьому особливу увагу на ті негативні фактори, що породжують звернення.
 5. Керівникам закладів освіти:
 6. Забезпечувати своєчасний, повний, об’єктивний і кваліфікований розгляд звернень громадян на рівні закладів освіти.
 7. Інформувати педагогів та батьківську громадськість пропочерговість звернень у різні інстанції, мотивуючи тим, що усі питання повертаються на розгляд у заклад освіти.
 8. З метою попередження та врегулювання конфліктних ситуацій проводити роз’яснювальну роботу з актуальних питань галузі освіти та трудового законодавства серед учасників освітнього процесу.
 9. Двічі на рік обговорювати на нарадах у педагогічних колективах питання щодо організації роботи із зверненнями громадян.
 10. Методисту ТКМЦ НОІМ Сенькову В.М. оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки.
 11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Начальник управління                                            О.П.Похиляк

 Сум Ірина Михайлівна 253436

НАКАЗ

 30.01.2019                                                                                          № 39

 Про дотримання заходів щодо

запобігання захворюваності на кір

у закладах освіти м. Тернополя

 Згідно з інформацією «Про ситуацію з захворюваністю на кір в м. Тернополі», яку було заслухано на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді 28 січня 2019 року, епідемічна ситуація із захворюваності на кір в м. Тернополі є неблагополучною.

З метою недопущення поширення інфекції та стабілізації епідемічної ситуації у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти та коледжах, на виконання рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді від 28.01.2019 року протокол № 1

 НАКАЗУЮ:

 Заборонити з 29.01.2019 року відвідування закладів дошкільної та загальної середньої освіти дітьми, які не мають жодного щеплення проти кору на період неблагополучної ситуації по захворюваності на кір.

 1. Керівникам закладів освіти:
 2. Інформувати батьків дітей, не щеплених від кору про необхідність проведення щеплень.
 3. Забезпечити якісний ранковий прийом та щоденний нагляд за станом здоров’я дітей і персоналу. Виключити можливість перебування у закладах хворих дітей та працівників з ознаками кору,  респіраторної інфекції.
 4. У закладах дошкільної освіти на період неблагополучної епідемічної ситуації на кір приймати дітей із довідками від дільничних лікарів про відсутність контакту з інфекційними хворими, якщо дитина не відвідувала заклад 5 і більше календарних днів.
 5. У закладах загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, коледжах при відсутності у класах (групах)  більше 20 % учнів (студентів) вирішувати питання щодо закриття (припинення) навчання в окремих класах (групах).
 6. Копії наказів щодо припинення, а згодом відновлення навчання, оперативно подавати в управління освіти і науки Тернопільської міської ради та Тернопільський міський відділ ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» .
 7. Продовжити щоденний моніторинг за повнотою відвідування учнями закладів із причини захворювання на грип та ГРВІ.
 8. Посилити контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми у закладах освіти.
 9. Забезпечити дотримання посиленого санепідрежиму, зокрема, вологого прибирання із застосуванням деззасобів, обов’язкового провітрювання.
 10. Дотримуватись групової ізоляції в закладах дошкільної освіти, у приміщеннях та на групових майданчиках.
 11. Тимчасово припинити проведення спортивно-масових заходів, обмежити участь дітей та молоді в загальноміських заходах.
 12. Відповідальність за виконання наказу покласти на керівників закладів освіти.
 13. Оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки Тернопільської  міської  ради.
 14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Начальник управління                                                             О.П.Похиляк

 Сум Ірина Михайлівна 253436

 

УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 

Н А К А З

23.01.2019                                                                                        № 35

 

 

 

Про підсумки І - ІІ етапу Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових навчальних

дисциплін у 2018-2019 навчальному році

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (далі – Положення), наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 03.10.2018 р. № 251, управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 09.10.2018 р. № 368 (далі – Наказу), рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.01.2016 р. № 7/5/60 «Про іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Тернополя», «Про преміювання учнів та педагогічних працівників», з метою виявлення, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, впровадження нових форм мотивації учнів до творчого самовдосконалення, потреб школярів в ефективній самореалізації індивідуальних інтелектуальних здібностей, соціалізації талановитих учнів на компетентнісно зорієнтований основі із застосуванням сучасних науково-діагностичних та комунікаційних методик, стимулювання системного процесу формування креативного «Я» обдарованої особистості з урахуванням можливостей інформальної освіти, демократизації та надання більшої гласності різним формам конкурсно-навчального спілкування обдарованих учнів проведено  І-ІІ етапи учнівських олімпіад з 19 предметів: української мови та літератури, математики, історії, правознавства, географії, економіки, біології, інформатики, інформаційних технологій, фізики, астрономії, хімії, екології, іноземних мов (англійської, німецької, французької, російської), трудового навчання та образотворчого мистецтва,  а також міську альтернативну лідерську олімпіаду «Терапевт власного «Я»», конкурсу проектів розвитку Клубу обдарованих школярів Тернополя у форматі «печа-куча» «Революція КОШТу».

У І етап Всеукраїнських олімпіад  взяли участь 7262 учні загальноосвітніх навчальних закладів різних типів.

На підставі п. 2.2 Положення і п. 3.1 Наказу знову проведено міжшкільний варіант І етапу учнівських олімпіад з правознавства у 10-му класі (101 учасник).

Під час реєстрації учасників ефективно застосовано електронний варіант. У всіх ЗЗСО забезпечено належний рівень виконавської дисципліни з боку відповідальних осіб щодо контролю за ходом реєстрації та її результатами. Але предметно-методичними комісіями кількох закладів не подано звітів про проведення І (шкільного) етапу олімпіад, як це передбачено п. 1.4. наказу управління освіти і науки. Зазначені причини певною мірою вплинули на встановлення загальної кількості учасників, а також на ступінь задоволення їх пізнавальних інтересів.

Продовжено проведення І (заочний) етап олімпіади з інформатики, під час якого учні виконували завдання, запропоновані міським журі, за комп’ютерами у своїх школах, після чого роботи учасників надсилали в єдиний ресурсний центр на базі ТЗОШ № 4, де і здійснювали перевірку. У цьому етапі взяли участь 8- 11 класів у кількості 89 учнів.

У ІІ етапі учнівських предметних олімпіад взяли участь 1976  учасників.

Найбільше учасників – 224 – представлено на олімпіаді з математики, що становить 11,6 відсотка, англійської мови – 209 (10,8 %), хімії – 171 (8,8%) найменше від загальної кількості учнів – з російської мови та літератури 5 чол., що становить 0,3 відсотка. Така статистика наочно демонструє підвищення ефективності співпраці методичної служби з учителями відповідних предметів.

На ІІ етапі найбільше представників було з ТУГ – 7,1 %, ТСШ № 3 – 6,4%,   ТСШ № 5 – 5 %. Відсоток учасників по класах: 6 – 2,4; 7 – 7,7; 8 – 20,7; 9 – 25, 3; 10 – 20; 11 – 23,8. Кількість учнів по класах, які взяли участь засвідчує  велике зацікавлення дев’ятикласників, що дає змогу прогнозувати більшу результативність у наступні роки.

Найчастіше брали участь в олімпіаді такі учні: Фірман Дмитро (Школа-колегіум) – 9; Зубар Ірина, Кирилюк Тетяна, (ТСШ № 3), Малиняк Роксолана (ТНВК № 9), Слотюк Антон (ТНВК № 30) – 8; Савка Олеся (ТСШ № 3), Микитишин Артем, Сторчак Олександр (ТСШ № 5), Прокопович Світлана (Школа-колегіум) – 7, Сліпченко Дарина (ТСШ № 3), Костюк Віта (ТЗОШ № 14). Зюбровська Юлія (ТЗОШ № 24) – 6. Ще 88 учасників брали участь більше ніж у двох олімпіаді. Тому лише 12 учнів 89 разів забезпечили участь ЗЗСО у міських олімпіадах,  а ще 88 учні – 440 виступів, що становить майже чверть від усіх учасників. Продовжується спостерігатися актуальна проблема застосування здоров’язбережувальних технологій у роботі з обдарованими учнями. Поруч із цим важливими є завдання виявлення нових здібних і талановитих учнів, охочих до участі в олімпіадах.

Закладами освіти міста, ТКМЦ створено належне науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення для проведення міських олімпіад. Завдяки спільним організаційним зусиллям управління, методичної служби,  ТУГ, ТСШ № 3, 5, 7, 17, ТНВК № 6, 9, 15, ТЗОШ № 4, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 28 вдалося забезпечити сприятливі умови для отримання електронної інформації про завдання для учасників, розмноження матеріалів, комфортних умов для виконання завдань учасниками. Особливу готовність до обдарованих дітей проявили дирекція та педколективи ТЗОШ № 4 проведено 4 олімпіади, ТНВК № 9 - 3, ТСШ № 3, ТНВК № 15, ТЗОШ № 16, 22, 26 – 2. Продовжено традицію залучення до роботи у предметних журі професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів м. Тернополя. 

Належно забезпечено гласність у проведенні олімпіад, результати висвітлювалися на професійному блозі методиста, відповідального за роботу з обдарованими дітьми (Сеньків В.М.). Така система оповіщення одержала активну підтримку в учнів, вчителів та батьків. Під час проведення олімпіад було он-лайн прокоментовано 46 запитань, які ставили відвідувачі блогу.  Електронною системою обслуговування олімпіад зафіксовано 25356 відвідувань рубрики «Протоколи ІІ етапу олімпіад» (в середньому – 1334 на одну олімпіаду, що на 30% більше ніж у минулому році). Найбільш популярними були протоколи олімпіад з біології (3432), англійської мови (3252),  хімії (2277), географії та математики (2009).

За підсумками ІІ етапу розглянуто 2 апеляційні заяви – з математики та інформатики. Заяви розглянуті та рішення комісій доведено до заявників. Зміни у балах зафіксовано у протоколах.

Увага до кожної особистості під час олімпіад стимулювала мотивованість учасників на результат. Протоколи олімпіад зафіксували 63 – І місця, 143 – ІІ, 283 – ІІІ, що становить 24, 7 % від загальної кількості учасників ІІ етапу.

Кількісні показники зайнятих місць по класах, засвідчили рівномірність розподілу призових місць у 9 і 11 класах, де і була найбільша кількість учасників.

Найвищий показник І місць зафіксовано серед закладів для обдарованих дітей у ТУГ (30,2 %), ТСШ № 3 (20,6 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 20, 22 (4,8 %).

 

 

Найвищий показник ІІ місць – ТУГ (20,3 %), ТСШ № 3 (16,8 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 14, 24 (4,2 %).

 

 

 

 

 

Найвищий показник ІІІ місць – ТУГ (13,5 %), ТСШ № 3 (10 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 16 (3,6 %), ТЗОШ № 4, 22, 23, 26 (3,2 %).

Загалом можна зазначити, підготовка учнів до предметних олімпіад була спрямована на не кількісний склад команди від закладу загальної середньої освіти, а на якість, що демонструє належний рівень роботи та  підготовки з обдарованими дітьми педагогічними колективами.

Найвищі показники в особистій першості продемонстрували Кипибіда Діана, Костецька Вікторія (ТУГ), Кирилюк Тетяна, Лукащук Василь, Савка Олеся (ТСШ№ 3), Фірман Дмитро (Школа-колегіум), Костюк Віта (ТЗОШ № 14), Софія Бойко (ТКГ), які стали призером  5 олімпіад; учні 8-11 класів Бойко Софія, Волошин Петро, Колесник Роман (ТУГ), Сліпченко Дарина (ТСШ № 3), Микитишин Артем, Сторчак Олександр (ТСШ № 5), Пановик Петро (ТСШ № 17), Малиняк Роксолана (ТНВК № 9) – у 4 олімпіадах. Переможцями та призерами трьох олімпіад стали 21  учень ТУГ, ТТЛ, ТСШ № 3, 17, 29,  ТНВК № 2, 9, ТЗОШ № 16, 18, 22, 23, 24. 

Головним показником ефективності роботи з обдарованими учнями з урахуванням результатів ІІ етапу предметних олімпіад є забезпечення її особистісно зорієнтованого характеру. Такий показник п’ятий рік поспіль встановлено шляхом визначення відсоткової частки призерів олімпіад. За цим коефіцієнтом серед закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей найкращий показник має Тернопільська українська гімназія ім. І.Франка (27,5).

Серед закладів загальної середньої освіти найвищий показник зафіксовано у ТЗОШ № 23 (9,1 %). Показово, що ТЗОШ № 25, третій рік поспіль ввійшла до переліку ЗЗСО, представники яких посіли призові місця.

Результати олімпіад продемонстрували вибіркову ефективність профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів. Другий рік поспіль простежується збільшення результативності профільних навчальних закладів ТНВК № 2, 9.

 Ефективність і системність у роботі з обдарованими дітьми гарантується у багатьох закладах загальної середньої освіти міста належним кадровим забезпеченням творчими учителями, які здійснюють цілеспрямовану педагогічну підтримку здібних школярів, гімназистів, ліцеїстів.

Високу результативність на олімпіадах другого етапу продемонстрували вихованці (які зайняли більше ніж одне І місце) вчителів фізики Киричук Н.В. (ТУГ), біології Товстиги І.З. (ТУГ) – 3; і двох переможців: німецька мова Мудрик О.Б. (ТКГ), Мариніна О.І. (ТСШ № 5), хімія Мартиняк Г.В. (ТУГ), Іщенко О.К.  (ТСШ № 3), фізика, астрономія Бойко Н.З. (ТТЛ), географія Ковальчук Л.О. (ТСШ № 17), історія, правознавство Морозюк Г.С. (ТСШ № 3), інформатика, інформаційні технології Чайка Г.А. (ТУГ).

Повноправною частиною роботи з обдарованими дітьми стали й альтернативні олімпіади, призначення яких полягає у ширшому розкритті комплексних здібностей учнів, фаховій, психологічній підготовці їх до випробувань на формальних олімпіадах.

У поточному навчальному році проведено фінал конкурсу проектів розвитку Клубу обдарованих школярів Тернополя у форматі «печа-куча» «Революція КОШТу», у якому взяли участь 12 учні. Переможцем стала Софія Рябоконь (ТЗОШ № 26).

         Розглянувши результати моніторингових досліджень, матеріали спільних засідань журі та оргкомітетів, висновки і рішення, за підсумками ІІ етапу  Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін,

 

Н А К А З У Ю :

 

 1. Затвердити результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін.
 2. Нагородити грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради учнів, які посіли призові місця у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад (Додаток № 1, 2).
 3. Нагородити грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради за забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до роботи з обдарованими учнями:

- серед закладів загальної середньої освіти для обдарованих учнів – педагогічний колектив Тернопільську Українську гімназію ім. І.Франка;

- серед закладів загальної середньої освіти м. Тернополя – ТЗОШ № 23.

 1. Оголосити подяку:

4.1. Директорам ТСШ № 3, ТНВК № 9, 15, ТЗОШ № 4, 16, 22, 26 (в.о. Пільгун С.В., Рибаку Г.В., Солтис Т.С., Левенець Н.І., Базуновій Р.Р., Климчуку О.А., Ніроді Г.М. ) за кількаразове створення належних  умов для  проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін.

4.2. Учителям, учні  яких посіли І місце на ІІ етапі Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін (Додаток № 3).

 1. Директору ТКМЦ (Литвинюк Г.І.) здійснити виплати згідно з рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.01.2016 р. № 7/5/60 «Про преміювання учнів та педагогічних працівників»:

5.1. Нагородити одноразовими преміями в розмірі 500 грн. учнів - переможців II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад у 2018-2019 навчальному році, які посіли І місце (додаток № 1).

 1. Директорам закладів загальної середньої освіти:

         6.1. Обговорити у педагогічних колективах результативність участі у І та ІІ етапів предметних олімпіад.

6.2. Проаналізувати підсумки проведення І-ІІ етапів учнівських олімпіад  з базових  навчальних дисциплін з метою оптимізації пошуку  та педагогічної підтримки талановитої молоді, запобігання емоційному та фізичному виснаженню учасників олімпіад.

6.3. Надати особливої уваги формуванню компетентності педагогів з питань відбору та електронної реєстрації учасників ІІ етапу та відповідної звітності.

         6.4. Передбачити заохочення вчителів, учні яких досягли значних успіхів за підсумками ІІ етапу олімпіад та учителів – членів журі та оргкомітетів олімпіад.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління освіти і науки                                           О.П.Похиляк

 

 

 

Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84

Сеньків Володимир Михайлович,   52-19-58 

       Додаток № 1

                                             до наказу  управління освіти і науки

Тернопільської міської ради  від ______.2019 № ___

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін

Перше місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Бобровська Ірина Степанівна

ТСШ № 3

10

Дидина Наталія Олександрівна

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Дідик Олеся Володимирівна

Мацевко Євгенія Дмитрівна

ТСШ № 3

9

Новікова Любов Євстахіївна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Чорна Анжела Михайлівна

Астрономія

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

10

Бойко Наталія Зіновіївна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Біологія

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Стахурська Віра Павлівна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

Товстига Ірина Зіновіївна

Заремба Роксолана Ігорівна

ТУГ

10

Товстига Ірина Зіновіївна

Костюк Анна Андріївна

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Географія

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Ковбасюк Віктор Михайлович

ТСШ № 17

10

Ковальчук Лариса Олексіївна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

9

Ковальчук Лариса Олексіївна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

Сампара Оксана Володимирівна

Екологія

Бригідир Євген Ігорович

ТСШ № 5

10

Радкевич Марія Миколаївна

Касянчук Надія Михайлівна

ТУГ

11

Сопівник Галина Ярославівна

Економіка

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Бай Оксана Богданівна

Вдовін Богдан Богдагович

ТТЛ

10

Боднарчук Мирослава Богданівна

Інформатика

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Крамар Марія Петрівна

Струк Олександр Сергійович

ТТЛ

11

Мороз Тетяна Ігорівна

Шевченко Назар Тарасович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

Кобельник Роман Володимирович

ТЗОШ № 11

8

Затильна Галина Леонідівна

Мацик Катерина Дмитрівна

ТУГ

10

Мельничук Ірина Василівна

Семенець Володимир Петрович

ТЗОШ № 4

11

Семчук Андрій Ярославович

Проць Петро Олегович

ТУГ

9

Чайка Галина Адамівна

Історія

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Бармак Олена Ярославівна

Ступак Соломія Вікторівна

ТЗОШ № 22

9

Краснопольська Руслана Андріївна

Мельничук Марта Олексіївна

ТСШ № 3

8

Морозюк Галина Степанівна

Марцінів Юрій Богданович

ТЗОШ № 20

11

Оршак Ольга Юріївна

Математика

Фареник Юлія Віталіївна

ТЗОШ № 20

6

Будняк Галина Мефодіївна

Руснак Андрій Михайлович

ТУГ

8

Ензельт Ольга Павлівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Зажерей Галина Андріївна

Костюк Богдан Андрійович

ТУГ

11

Кондратьєва Лариса Іванівна

Ковальська Каріна Михайлівна

ТЗОШ № 23

7

Скибньовська Ольга Ярославівна

Німецька мова

Гумен Соломія Володимирівна

ТСШ № 5

10

Мариніна Ольга Іванівна

Турківська Вікторія Романівна

ТСШ № 5

11

Мариніна Ольга Іванівна

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

9

Мудрик О.Б.

Мудрик Ольга Ярославівна

ТКГ

8

Мудрик О.Б.

Образотворче мистецтво

Ліщук Юлія Віталіївна

ТСШ № 7

9

Мартинюк Ірина Олегівна

Нікітіна Анастасія Володимирівна

ТЗОШ № 13

11

Тарасова Наталія Степанівна

Правознавство

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

10

Зозуляк Сергій Володимирович

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Морозюк Галина Степанівна

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

9

Ящишин Г.З.

Трудове навчання

Архитко Роман Дмитрович

ТСШ № 7

9

Бомок Анатолій Ярославович

Лемішка Олег Михайлович

ТЗОШ № 28

11

Вовчишин Олег Іванович

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

11

Захарчук Емілія Орестівна

Зьомко Ірина Олександрівна

ТЗОШ № 20

9

Новосад Людмила Леонідівна

Українська мова і література

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

8

Балабан Галина Михайлівна, Нова Марія Антонівна

Шмагло Віталія Дмитрівна

ТЗОШ № 10

7

Волинець Галина Георгіївна

Лепявко Катерина Андріївна

ТУГ

9

Гарматюк Любов Іванівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Канак Валентина Миколаївна

Максимович Катерина Андріївна

ТЗОШ № 22

11

Стасіна Надія Миколаївна

Фізика

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

10

Бойко Наталія Зіновіївна

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Киричук Наталія Володимирівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

7

Петриків Марія Луківна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Хомик Ірина Богданівна

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

Дольна Олена Ігорівна

ТУГ

9

Грабовська Зоряна Ярославівна

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

8

Нагорна Наталя Мар'янівна

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Сагайдак Катерина Олександрівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Сисак Ірина Степанівна

Хімія

Огороднік Василь Романович

ТЗОШ № 11

7

Демків Наталія Іванівна

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

10

Іщенко Ольга Костянтинівна

Стаханська Анастасія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Іщенко Ольга Костянтинівна

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

9

Мартиняк Галина Володимирівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

Мартиняк Галина Володимирівна

         

Додаток № 2

до наказу  управління освіти і науки

Тернопільської міської ради 

від ______.2019 № ____

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін

Друге місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

9

Білоус С.В.

Назаренко Юрій Тарасович

ТСШ № 3

11

Васько Ольга Ігорівна

Гричух Софія Андріївна

ТСШ № 5

8

Галайда Ольга Ярославівна

Петрушка Христина Андріївна

ТСШ № 5

9

Гірняк Галина Ярославівна

Піменова Каміла Юріївна

ТСШ № 3

10

Дидина Наталія Олександрівна

Касіян Максим Ігорович

ТНВК № 6

9

Купецька Ольга Петрівна

Радіо Ольга Олегівна

ТСШ № 29

11

Кутефа Л.В.

Собчишин Мирослав Романович

ТУГ

9

Павлюк Ганна Володимирівна

Маланчук Ілля Ігорович

ТСШ № 3

10

Ростоцька Марія Євстахіївна

Шафранський Іван Вікторович

ТЗОШ № 10

8

Сірачук Лариса Миколаївна

Хрустальова Софія Сергіївна

ТСШ № 3

8

Стецюк Ольга Федорівна

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Астрономія

Величко Діана Вадимівна

ТСШ № 3

11

Базюк Ольга Яківна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

10

Кравчишин Анатолій Тарасович

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Хомик Ірина Богданівна

Біологія

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Катериняк Тетяна Богданівна

Вирста Віталій Володимирович

ТЗОШ № 16

11

Мультан Віра Степанівна

Александрович Діана Олександрівна

ТНВК № 15

11

Олійник Іванна Володимирівна

Касянчук Надія Михайлівна

ТУГ

11

Сопівник Галина Ярославівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Судомир Лілія Мирославівна

Тронка Софія Володимирівна

Школа-колегіум

8

Сусла Ігор Петрович

Горішний Михайло Ігорович

ТУГ

8

Товстига Ірина Зіновіївна

Колесникова Анастасія Русланівна

ТУГ

10

Товстига Ірина Зіновіївна

Ковальчук Яна Михайлівна

ТЗОШ № 18

8

Фірман Богдана Миронівна

Парій Максим Васильович

ТЗОШ № 28

11

Цуп Олена Степанівна

Географія

Поляцко Феодосій Костянтинович

ТУГ

10

Бай Оксана Богданівна

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

8

Бай Оксана Богданівна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

9

Бай Оксана Богданівна

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Дубенська Валентина Михайлівна

Салюк Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 14

8

Дубенська Валентина Михайлівна

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

10

Климюк Ірина Борисівна

Загричук Олеся Григорівна

ТСШ № 7

8

Кузь Віта Миколаївна

Демків Ксенія Миколаївна

ТЗОШ № 11

10

Купчак Людмила Григорівна

Грабовська Уляна Ігорівна

ТЗОШ № 27

9

Мельник Олександра Мирославівна

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Романишин Ольга Миколаївна

Медвідь Арсен Олегович

ТКГ

9

Романишин Ольга Миколаївна

Петришин Станіслав Андрійович

ТУГ

11

Сампара Оксана Володимирівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Слотюк Валентина Миколаївна

Екологія

Дуда Микола Ігорович

ТЗОШ № 11

11

Бригідир Анна Зіновіївна

Федишин Лілія Володимирівна

ТЗОШ № 23

11

Гнатович Ірина Богданівна

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Катериняк Тетяна Богданівна

Ільченко Анастасія Віталіївна

ТЗОШ № 24

10

Курило Світлана Михайлівна

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Судомир Лілія Мирославівна

Батьківська Аліна Мар'янівна

ТЗОШ № 25

10

Чуха Галина Зіновіївна

Економіка

Дідух Марія Юріївна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

10

Водовіз О.В.

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Дубенська Валентина Михайлівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Сампара Оксана Володимирівна

Інформатика

Тригубець Мирослав Іванович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

Новицька Христина Остапівна

ТСШ № 3

10

Величенко Надія Іванівна

Чесниківський Максим Сергійович

ТСШ № 3

8

Драпак Оксана Миколаївна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

8

Крамар Марія Петрівна

Михайлюк Віталій Олегович

ТУГ

8

Мельничук Ірина Василівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

9

Михайлишин Ольга Володимирівна

Зубюк Денис Валентинович

ТТЛ

11

Мороз Тетяна Ігорівна

Кушнір Тетяна Миколаївна

ТЗОШ № 10

9

Серба Наталія Романівна

Історія

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

9

Бакан Тетяна Степанівна

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

9

Вовк Галина Володимирівна

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

10

Конвай Любомир Васильович

Романів Арсен Ростиславович

ТНВК № 6

9

Лихачинська Іванна Іванівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

8

Морозюк Галина Степанівна

Левицька Марта Михайлівна

ТСШ № 3

10

Морозюк Галина Степанівна

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Олійник Марія Григорівна

Ковбасюк Віктор Михайлович

ТСШ № 17

10

Сич Наталія Іванівна

Кушнірчук Ірина Анатоліївна

ТЗОШ № 19

8

Стасишин Віра Петрівна

Саган Максим Євгенович

ТЗОШ № 11

11

Чернецька Інна Вільямівна

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

9

Чечота Ганна Романівна

Математика

Ямкова Єва Дмитрівна

Школа-колегіум

7

Василюк Юлія Зіновіївна

Колесник Роман Романович 

ТУГ

10

Гаук Марія Михайлівна

Зуєв Едгар Едуардович

ТУГ

6

Дайчак Галина Йосифівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

Ензельт Ольга Павлівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Зубович Лілія Василівна

Яворська Софія Сергіївна

ТУГ

7

Зубович Лілія Василівна

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Кондратьєва Лариса Іванівна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Кондратьєва Лариса Іванівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Масло Оксана Василівна

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

10

Солодка Неоніла Михайлівна

Стаханська Анастасія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Штокало Марія Леонідівна

Німецька мова

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

Бойко Ірина Леонівна

Доценко Вікторія Олександрівна

ТКГ

8

Мудрик О.Б.

Стельмах Надія Олегівна

ТКГ

9

Мудрик О.Б.

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Остапенко С.В.

Ковальчук Христина Володимирівна

ТСШ № 17

11

Регалюк Леся Богданівна

Скірак Вікторія Богданівна

ТКГ

10

Рейтор М.В.

Образотворче мистецтво

Барна Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 23

9

Буряк Оксана Василівна

Іванчук Софія Любомирівна

ТНВК № 6

9

Горбач Наталія Дмитрівна

Колісник Катерина Ігорівна

ТЗОШ № 4

11

Кізілова Галина Олександрівна

Валіон Романна Василівна

ТЗОШ № 24

11

Крих Роман Васильович

Калашник Ілона Константинівна

ТЗОШ № 24

9

Крих Роман Васильович

Ковальчук Христина Володимирівна

ТСШ № 17

11

Скібньовська Галина Богданівна

Правознавство

Пановий Петро Романович

ТСШ № 17

9

Лесечко Ю.Ф.

Дідух Марія Юріівна

ТСШ № 3

11

Морозюк Галина Степанівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Морозюк Галина Степанівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

9

Папроцька Світлана Володимирів

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Стародуб Віра Миколаївна

Трудове навчання

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

9

Андрушків Світлана Володимирівна

Жовтонога Анастасія Олександрівна

ТСШ № 7

11

Іващук Вікторія Володимирівна

Іванців Владислав Андрійович

ТЗОШ № 28

9

Кадиков Сергій Георгійович

Душенько Інна Любомирівна

ТСШ № 29

9

Коник Світлана Григорівна

Соловйова Діана Євгенівна

ТСШ № 29

11

Коник Світлана Григорівна

Колісник Владислав Петрович

ТЗОШ № 23

11

Кульчицький Михайло Степанович

Носаль Юлія Василівна

ТЗОШ № 4

11

Левенець Наталя Григорівна

Глиняний Богдан Федорович

ТЗОШ № 22

9

Музика Олександр Юліанович

Сидій Роман Васильович

ТСШ № 29

9

Петрик Богдан Миколайович

Жеребецька Марта Богданівна

ТЗОШ № 22

9

Плюсквік Оксана Євгенівна

Корпак Катерина Володимирівна

ТНВК № 6

9

Яремчук Ганна Семенівна

Українська мова і література

Волошин Сергій Віталійович

Школа-колегіум

10

Даценко Олександра Іванівна

Влох Лілія Сергіївна

ТЗОШ № 18

7

Жизномірська Ірина Іванівна, Мудеревич Ліля Михайлівна

Ляска Анастасія Вадимівна

Гімназія «Гармонія"

7

Зарихта Ольга Володимирівна

Оплета Ольга Іванівна

ТСШ № 3

11

Канак Валентина Миколаївна

Романюк Христина Тарасівна

ТНВК № 9

9

Кобернюк Ганна Іллівна

Малюта Олена Іванівна

ТСШ № 29

9

Кропельницька Тетяна Іванівна

Голда Дана Андріївна

ТУГ

8

Нова Марія Антонівна

Шкурак Людмила Ігорівна

ТУГ

10

Нова Марія Антонівна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

9

Ониськів Леся Василівна

Кобель Христина Богданівна

ТЗОШ № 11

8

Перейма Людмила Ярославівна

Петрова Яна Сергіївна

ТЗОШ № 16

10

Петрокушин Руслана Володимирівна

Радіо Ольга Олегівна

ТСШ № 29

11

Ситар Леся Дмитрівна

Масик Олександра Сергіївна

ТУГ

11

Слюзар Галина Рудольфівна

Бас Тетяна Ігорівна

ТЗОШ № 19

10

Фудорович Галина Орестівна

Андрухів Софія Михайлівна

ТЗОШ № 19

7

Ходякова Тетяна Іванівна

Фізика

Половинко Андрій Юрійович

ТТЛ

9

Бойко Наталія Зіновіївна

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

10

Бойко Наталія Зіновіївна

Юрик Діана Романівна

ТЗОШ № 24

7

Головіна Світлана Анатоліївна

Грицина Ярослав Русланович

ТНВК № 6

7

Ензельт Олександр Миколайович

Бабій Яна Сергіївна

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Кравчишин Анатолій Тарасович

Гуменний Владислав Тарасович

ТСШ № 3

9

Орлова Наталя Василівна

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

Орлова Наталя Василівна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

Кійко Надія Юріївна

ТСШ № 3

8

Нагорна Наталя Мар'янівна

Маркевич Діана Олегівна

ТУГ

9

Панюс Світлана Василівна

Приведа Анастасія Олександрівна

ТУГ

10

Панюс Світлана Василівна

Хімія

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

8

Іщенко Ольга Костянтинівна

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

9

Іщенко Ольга Костянтинівна

Пановик  Петро Романович

ТСШ № 17

9

Каспрук Оксана Дмитрівна

Перегінець Вікторія Тарасівна

ТЗОШ № 18

8

Круляк Ольга Іванівна

Савченко Ілля Іванович

ТУГ

11

Мартиняк Галина Володимирівна

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Сірант Ольга Василівна

Гнідий Дмитро Ігорович

ТЗОШ № 28

8

Стеців Галина Андріївна

Стаханська Ксенія Олександрівна

ТСШ № 3

7

Хома Віра Вячеславівна

         

 Третє місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Ковальчук Станіслав Валерійович

ТСШ № 29

11

Бахурська Н.В.

Бриль Яна Юріївна

ТЗОШ № 16

11

Василенко Неоніла Віталіївна

Когут Аліна Вікторівна

ТСШ № 3

11

Васько Ольга Ігорівна

Романюк Христина Тарасівна

ТНВК № 9

9

Вихристюк Людмила Євгенівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

9

Вихристюк Людмила Євгенівна

Дзига Софія Володимирівна

ТСШ № 5

8

Галайда Ольга Ярославівна

Мила Злата Денисівна

ТСШ № 5

8

Галайда Ольга Ярославівна

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Грода Галина Михайлівна

Бойко Катерина Богданівна

ТСШ № 29

8

Дзюба І.В.

Лупійчук Святослав Вікторович

ТСШ № 5

11

Довгошия Ольга Петрівна

Скірак Вікторія Богданівна

ТКГ

10

Єлфімова С.В.

Пліс Маркіян Русланович

ТНВК № 6

11

Катола Антоніна Іванівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

8

Кацюк Олена Станіславівна

Шумелда Юлія Михайлівна

ТСШ № 7

10

Ковальчук Ніна В'ячеславівна

Цар Анастасія Василівна

ТКГ

8

Король Г.В.

Трач Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 24

8

Кривоус Мирослава Богданівна

Даценко Вікторія Олександрівна

ТКГ

8

Куртяк І.О.

Биндас Яна Едуардівна

ТУГ

9

Мала Людмила Іванівна

Котис Антон Ярославович

ТУГ

9

Мала Людмила Іванівна

Богун Максим Володимирович

ТСШ № 3

9

Павловська-Суїнова Ірина Миколаївна

Деменцевич Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 13

9

Павшок Галина Степанівна

Хорош Софія Володимирівна

ТСШ № 7

8

Перейма Ірина Миколаївна

Трач Яна Андріївна

ТСШ № 5

9

Погоріла Оксана Іванівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

8

Прокопів Алла Мирославівна

Свербіцький Юрій Ігорович

ТКГ

11

Сікора  Г.І.

Захарія Денис Андрійович

ТСШ № 5

10

Славська Ольга Любомирівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Слотюк Оксана Василівна

Кійко Надія Юріївна

ТСШ № 3

8

Стецюк Ольга Федорівна

Дідич Валерія Володимирівна

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Касянчук Надія Михайлівна

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Ониськів Андрій Богданович

ТУГ

10

Теремчук Ірина Василівна

Хмурич Захар Андрійович

ТУГ

10

Теремчук Ірина Василівна

Костенко Еліна Богданівна

ТЗОШ № 11

9

Фокін Віталій Володимирович

Янко Вероніка Василівна

ТСШ № 5

10

Хміляр Марія Зіновіївна

Гулька Антон Сергійович

ТСШ № 29

8

Хоменко Т.В.

Лисак Ігор Ігорович

ТКГ

11

Цибуляк К.П.

Мельничук Марта Олегівна

ТСШ № 3

8

Чорна Анжела Михайлівна

Борщук Христина Любомирівна

ТЗОШ № 8

8

 

Астрономія

Остапчук Костянтин Іванович

ТСШ № 3

10

Базюк Ольга Яківна

Філіпович Тетяна Іванівна

ТЗОШ № 10

11

Білецька Надія Ярославівна

Какараза Євген Андрійович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Біологія

Соломончук Христина Віталіївна

ТЗОШ № 10

11

Беднарчук Тетяна Федорівна

Філик Тетяна Андріївна

ТНВК № 15

9

Брозницька Любов Ярославівна

Романів Арсен Ростиславович

ТНВК № 6

9

Гайда Галина Володимирівна

Федишин Лілія Володимирівна

ТЗОШ № 23

11

Гнатович Ірина Богданівна

Румак Тереза Вікторівна

ТЗОШ № 26

10

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

9

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Коверський Володимир Олегович

ТЗОШ № 24

8

Думенко Галина Іванівна

Чіп Анастасія Миколаївна

ТСШ № 17

8

Каспрук Оксана Дмитрівна

Червінська Ярина Тарасівна

ТКГ

11

Кравчик Ганна Якимівна

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

9

Курило Світлана Михайлівна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

8

Ласійчук Богдана Петрівна

Олексюк Людмила Володимирівна

ТЗОШ № 16

10

Мультан Віра Степанівна

Бінас Анастасія Петрівна

ТНВК № 15

10

Олійник Іванна Володимирівна

Олексієнко Софія Валеріївна

ТНВК № 15

10

Олійник Іванна Володимирівна

Петрук Ірина Русланівна

ТЗОШ № 14

10

Стахурська Віра Павлівна

Литвинюк Діана Віталіївна

ТЗОШ № 22

9

Стецюк Лариса Романівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Судомир Лілія Мирославівна

Знак Катерина Юріївна

Школа-колегіум

11

Сусла Ігор Петрович

Фільварська Христина Володимирівна

ТСШ № 29

8

Табака Оксана Анатоліївна

Бліхар Олександр Володимирович

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Голда Дана Андріївна

ТУГ

8

Товстига Ірина Зіновіївна

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Географія

Оплета Ольга Іванівна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталівна

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

10

Боднарчук Мирослава Богданівна

Шевчук Олександр Олегович

ТТЛ

8

Боднарчук Мирослава Богданівна

Круп"яник Аліна Іванівна

ТЗОШ № 28

11

Ботярко Марія Ярославівна

Пукас Богдан Ігорович

ТЗОШ № 18

10

Вітрук Оксана Мирославівна

Перегінець Вікторія Тарасівна

ТЗОШ № 18

8

Вітрук Оксана Мирославівна

Шозда Ліліана Андріївна

ТНВК № 9

11

Водовіз Ольга Володимирівна

Салюк Олег Богданович

ТСШ № 5

10

Гамулевич Ольга Петрівна

Довбня Дар`я Ігорівна

ТЗОШ № 4

9

Гузанова Ірина Олександрівна

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

9

Дубенська Валентина Михайлівна

Федишин Лілія Володимирівна

ТЗОШ № 23

11

Климюк Ірина Борисівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

9

Крамар Людмила Богданівна

Бабій Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 11

8

Купчак Людмила Григорівна

Драгунцова Вікторія Борисівна

ТНВК № 6

10

Лукашова Валентина Володимирівна

Зюбровська Юлія Євгенівна

ТЗОШ № 24

10

Макаровська Галина Іванівна

Рудакевич Ірина Володимирівна

ТЗОШ № 28

8

Мариняк Наталія Олексіївна

Проць Яна Ігорівна

ТЗОШ № 24

11

Меленчук Ольга Василівна

Паршин Яна Анріївна

Гімназія "Гармонія"

9

Паршин Любомира Анатоліївна

Цар Анастасія Василівна

ТКГ

8

Романишин Ольга Миколаївна

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

9

Царик Леся Василівна

Вирста Богдан Володимирович

ТЗОШ № 16

8

Чотарі Неля Петрівна

Екологія

Мотрук Олег Васильович

ТНВК № 2

11

Дудас Марія Володимирівна

Гопко Валерія Віталіївна

ТЗОШ № 16

11

Лилик Ольга Михайлівна

Зарудна Дарина Олегівна

ТНВК № 6

11

Сиротюк Світлана Василівна

Біловус Ольга Сергіївна

ТСШ № 3

10

Судомир Лілія Мирославівна

Економіка

Величко Діана Вадимівна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Клизуб Павло Петрович

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Зубюк Денис Валентинович

ТТЛ

11

Боднарчук Мирослава Богданівна

Гніденко Анастасія Тарасівна

ТНВК № 9

10

Водовіз О.В.

Василевська Анастасія Володимирівна

ТУГ

9

Сампара Оксана Володимирівна

Корнійчук Роман Сергійович

ТЗОШ № 16

11

Чотарі Неля Петрівна

Інформатика

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Крамар Марія Петрівна

Струк Олександр Сергійович

ТТЛ

11

Мороз Тетяна Ігорівна

Шевченко Назар Тарасович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Тригубець Мирослав Іванович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Цебрій Вікторія Олексіївна

ТУГ

11

Іващук Альона Василівна

Брегін Остап - Павло Ярославович

ТТЛ

8

Мороз Тетяна Ігорівна

Семенець Володимир Петрович

ТЗОШ № 4

11

Семчук Андрій Ярославович

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

9

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

Куцан Анжеліна Михайлівна

ТЗОШ № 22

9

Березовська Лариса Олександрівна

Величко Діана

ТСШ № 3

11

Войтович Богдан Володимирович

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

9

Драпак Оксана Миколаївна

Дворницький Данило Володимирович

ТЗОШ № 25

8

Єрмолаєва Ганна Олексіївна

Бабій Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 11

8

Затильна Галина Леонідівна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

9

Крамар Марія Петрівна

Батьківська Катерина Володимирівна

ТЗОШ № 16

10

Мирон Надія Ярославівна

Багрій Максим Андрійович

ТЗОШ № 18

10

Муринська Наталія Ігорівна

Вибираний Владислав Павлович

ТНВК № 2

8

Панчук Наталія Мирославівна

Цимбалюк Олександр Сергійович

ТЗОШ № 28

9

Пелішко Світлана Іванівна

Штекля Максим Іванович

ТЗОШ № 22

10

Плюсквік-Баран Юлія Тарасівна

Ділай Сергій Романович

ТЗОШ № 4

10

Семчук Андрій Ярославович

Колодій Олег Олегович

ТЗОШ № 10

11

Серба Наталя Романівна

Головняк Максим Русланович

ТЗОШ № 27

9

Смакула Ірина Зіновіївна

Марцинишин Андрій Володимирович

ТЗОШ № 28

8

Телекова Наталія Петрівна

Історія

Фандзига Роман Романович

ТЗОШ № 28

8

Баран Богдан Миколайович

Максимович Катерина Андріївна

ТЗОШ № 22

11

Гринюка Богдан Михайлович

Гулька Антон Сергійович

ТСШ № 29

8

Гуменна Ірина Любомирівна

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

9

Гуменна Ірина Любомирівна

Хоменко Софія Сергіївна

ТЗОШ № 24

11

Карпик Світлана Миколаївна

Щирба Дмитро Олександрович

ТСШ № 5

8

Коваль Сергій Васильович

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Курилович Галина Володимирівна

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

8

Кутень Оксана Антонівна

Попа Михайло Вячеславович

ТУГ

8

Кутень Оксана Антонівна

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

10

Кутень Оксана Антонівна

Майкович Христина Віталіївна

ТНВК № 6

11

Лихачинська Іванна Іванівна

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

9

Максимишина Галина Павлівна

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

10

Матвіїв Іван Йосипович

Петришин Станіслав Андрійович

ТУГ

11

Мельник Ганна Федорівна

Цеберський Володимир Віталійович

ТУГ

11

Мельник Ганна Федорівна

Ковальчук Христина Володимирівна

ТСШ № 17

11

Сич Наталія Іванівна

Хмарук Світлана Юріївна

ТЗОШ № 19

10

Стасишин Віра Петрівна

Пукас Богдан Ігорович

ТЗОШ № 18

10

Схаб Ольга Іванівна

Перегінець Вікторія Тарасівна

ТЗОШ № 18

8

Схаб Ольга Іванівна

Василевська Анастасія Володимирівна

ТУГ

9

Томашевська Лариса Анатоліївна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Томашевська Лариса Анатоліївна

Ханас Олександр Ярославович

ТУГ

9

Томашевська Лариса Анатоліївна

Лебідь Марія Володимирівна

ТСШ № 7

8

Чорна Галина Іванівна

Математика

Мотрук Дмитро Віталійович

ТЗОШ № 23

8

Возна Марія Степанівна

Горошко Назарій Андрійович

ТЗОШ № 11

7

Горошко Надія Михайлівна

Кобельник Роман Володимирович

ТЗОШ № 11

8

Горошко Надія Михайлівна

Бульчак Богдан Вікторович

ТСШ № 29

11

Дворак Галина Григорівна

Любовіцький Данило Олексійович

ТЗОШ № 4

10

Домбровська Галина Михайлівна

Половинко Андрій Юрійович

ТТЛ

9

Козбур Галина Євгенівна

Грицина Ярослав Русланович

ТНВК № 6

7

Лисобей Людмила Василівна

Фомічов Єлісей Антонович

ТЗОШ № 4

7

Павлінська Анелія Василівна

Мохун Володимир Сергійович

Школа-колегіум

8

Панасюк Наталія Дмитрівна

Катрук Станіслав Сергійович

ТЗОШ № 14

6

Серкіз Людмила Олександрівна

Корнилів Володимир Ігорович

ТТЛ

11

Ситник Ірина Василівна

Блохіна Поліна Євгенівна

ТТЛ

8

Солодка Неоніла Михайлівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

8

Солодка Неоніла Михайлівна

Фостик Олександр Володимирович

ТНВК № 2

6

Стецик Галина Петрівна

Курчій Вікторія Олександрівна

ТЗОШ № 11

6

Стецик Оксана Сергіївна

Коробій Павло Петрович

ТЗОШ № 18

7

Татарин Галина Богданівна

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

Штокало Марія Леонідівна

Гришета Ірина Віталіївна

ТТЛ

9

Яцкова Тетяна Василівна

Німецька мова

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Гелюх Тетяна Петрівна

Мужевич Тетяна Володимирівна

ТСШ № 29

8

Кравчук Тетяна Володимирівна

Нікуліна Анастасія Ростиславівна

ТСШ № 17

10

Крушельницький Олександр Романович

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Кулик Ірина Анатоліївна

Борецька Марія Володимирівна

ТСШ № 29

11

Ломакіна М.Я.

Захарія Денис Андрійович

ТСШ № 5

10

Мариніна Ольга Іванівна

Левчук Анастасія Юріївна

ТСШ № 5

10

Мариніна Ольга Іванівна

Ясіновська Діана Андріївна

ТСШ № 17

11

Регалюк Леся Богданівна

Образотворче мистецтво

Бойчук Соломія Василівна

ТЗОШ № 16

9

Безкоровайна Ірина Вячеславівна

Колісник Владислав Петрович

ТЗОШ № 23

11

Буряк Оксана Василівна

Ярема Анастасія Русланівна

ТЗОШ № 19

11

Волянська Любов Василівна

Решетуха Уляна Павлівна

ТСШ № 5

11

Гаргура Галина Степанівна

Поворозник Віталій Володимирович

ТНВК № 6

9

Горбач Наталія Дмитрівна

Овчаренко Марія Ігорівна

Тернопільський ліцей № 21

11

Журавель Наталія Павлівна

Голоюх Ганна Євгенівна

ТЗОШ № 4

9

Кізілова Галина Олександрівна

Вівчар Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 22

9

Лисюк Леся Романівна

Лисенко Вікторія Григорівна

ТЗОШ № 10

9

Осіпова Тетяна Анатоліївна

Соломончук Христина Віталіївна

ТЗОШ № 10

11

Осіпова Тетяна Анатоліївна

Тлумацька Анастасія Володимирівна

ТЗОШ № 13

9

Тарасова Наталія Степанівна

Правознавство

Вербова Єлизавета Сергіївна

ТСШ № 29

9

Гуменна Ірина Любомирівна

Собчак Анастасія Андріївна

ТНВК № 6

9

Зозуляк Сергій Володимирович

Олійник Денис Сергійович

ТЗОШ № 23

9

Конвай Любомир Васильович

Максимович Катерина Андріївна

ТЗОШ № 22

11

Краснопольська Руслана Андріївна

Никифорчин Діана Юріївна

ТЗОШ № 26

9

Кулик Наталія Орестівна

Берегуляк Софія Олександрівна

ТСШ № 7

9

Кульчицька Тетяна Володимирівна

Цеберський Володимир Віталійович

ТУГ

11

Мельник Ганна Федорівна

Зубар Юлія Ігорівна

ТСШ № 3

10

Морозюк Галина Степанівна

Процюк Катерина Сергіївна

ТЗОШ № 4

9

Рилова Галина Володимирівна

Хмарук Світлана Юріївна

ТЗОШ № 19

10

Ухач Олександра Василівна

Трудове навчання

Василюк Олеся Романівна

ТНВК № 2

11

Ящишин Г.З.

Мотлас Вадим Володимирович

ТЗОШ № 26

9

Гоменюк Олег Іванович

Ханас Олександр Ярославович

ТУГ

9

Грабовський Ярослав Ілліч

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

Гробовський Ярослав Ілліч

Ядчишин Мар'ян Володимирович

ТЗОШ № 13

11

Керничний Богдан Васильвич

Лучко Денис Олегович

ТЗОШ № 10

11

Кім Ігор Володимирович

Козак Олена Ігорівна

ТЗОШ № 26

9

Кушнір Надія Цезарівна

Кузьмович Володимир Юрійович

ТЗОШ № 27

11

Марцинюк Роман Дмитрович

Ковбаса Дмитро Романович

ТНВК № 6

9

Марцинюк Роман Дмитрович

Залеська Оксана Іванівна

ТКГ

11

Остапенко Наталія Вікторівна

Огінська Дарина Сеогіївна

ТЗОШ № 19

9

Паляниця Наталія Василівна

Білоскурська Ірина Василівна

ТЗОШ № 22

11

Плюсквік Оксана Євгенівна

Боцян Андрій Ігорович

Школа-колегіум

9

Пшеничний Андрій Андрійович

Халупняк Юрій Миколайович

Тернопільський ліцей № 21

11

Романишин Іван Степанович

Проць Олена Олегівна

ТУГ

9

Фенюк Галина Йосипівна

Маринович Олена Олегівна

ТНВК № 6

11

Яремчук Ганна Семенівна

Українська мова і література

Аметова Есма Діляверівна

ТЗОШ № 10

8

Басіста Ольга Володимирівна

Курилюк Вероніка Ігорівна

ТУГ

9

Грабовська Олександра Миколаївна, Гарматюк Любов Іванівна

Огороднік Василь Романович

ТЗОШ № 11

7

Дика Надія Мирославівна,

Ситар Володимир Григорович

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

10

Зуляк Галина Ярославівна

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

8

Канак Валентина Миколаївна, Мужилівська Ольга Іванівна

Вівчар Марія Михайлівна

ТЗОШ № 23

7

Кліщ Марія Миронівна

Журавлюк Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 26

7

Кобилянська Галина Іванівна

Папірянська Софія Іванівна

ТНВК № 6

9

Кольба Валентина Олексіївна

Антощишин Роман Андрійович

ТСШ № 29

10

Кропельницька Тетяна Іванівна

Олійник Денис Сергійович

ТЗОШ № 23

9

Лисевич Любов Петрівна

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

8

Марусин Галина Іванівна

Гасій Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 20

8

Назарко Надія Зіновіївна

Ониськів Андрій Богданович

ТУГ

10

Нова Марія Антонівна

Ніконенко Ольга Вікторівна

ТСШ № 17

7

Ониськів Леся Василівна

Бугера Юлія Олександрівна

ТЗОШ № 16

8

Очеретнюк Ірина Мирославівна

Гопко Валерія Віталіївна

ТЗОШ № 16

11

Очеретнюк Ірина Мирославівна

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Підручняк Ольга Павлівна

Круп҆яник Аліна Іванівна

ТЗОШ № 28

11

Пюрко Ольга Миколаївна

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

10

Тарасюк Лариса Анастасіївна

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Філь Катерина Дмитрівна

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

9

Форманюк Зоряна Ярославівна

Бортник Вікторія Любомирівна

ТЗОШ № 13

7

 

Фізика

Бас Тетяна Ігоріва

ТЗОШ № 19

10

Байко Руслана Яремівна

Голойда Олександр Сергійович

ТЗОШ № 8

10

Беднарчук Марія Йосипівна

Сампара Софія Русланівна

ТЗОШ № 8

7

Беднарчук Марія Йосипівна

Українець Дмитро Русланович

ТТЛ

11

Бойко Наталія Зіновіївна

Мазур Дмитро Володимирович

ТНВК № 6

10

Бутрин Ольга Богданівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

8

Врублевський Натан Станіславович

Зелененький Юрій Констянтинович

ТСШ № 17

9

Гайдамаха Мирослав Саверинович

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Гукалюк І. О.

Табалюк Антоніна Михайлівна

ТКГ

7

Гукалюк І. О.

Зубюк Денис Валентинович

ТТЛ

11

Дворницька Галина Іванівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

8

Дворницька Галина Іванівна

Михайлова Анастасія Миколаївна

ТНВК № 6

9

Ензельт Олександр Миколайович

Дворницький Данило Володимирович

ТЗОШ № 25

8

Єрмолаєва Ганна Олексіївна

Омелян Олександр Андрійович

ТЗОШ № 27

7

Єрьоменко Тетяна Леонідівна

Гринтус Катерина Михайлівна

ТСШ № 29

8

Іваницька Людмила Ярославівна

Бульчак Богдан Вікторович

ТСШ № 29

11

Іванова Лариса Петрівна

Максимяк Дмитро Русланович

ТСШ № 29

9

Іванова Лариса Петрівна

Костюк Богдан Андрійович

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Рудавський Денис Тарасович

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Салюк Олег Богданович

ТСШ № 5

10

Кравчишин Анатолій Тарасович

Журавлюк Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 26

7

Литвинко Оксана Павлівна

Никифорчин Діана Юріївна

ТЗОШ № 26

9

Литвинко Оксана Павлівна

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

9

Оверко Ольга Йосипівна

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

10

Орлова Наталя Василівна

Войтюк Вікторія Сергіївна

ТСШ № 3

7

Орлова Наталя Василівна

Хомишин Олександра Андріївна

ТСШ № 3

11

Орлова Наталя Василівна

Диба Максим Ігорович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Руснак Андрій Михайлович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Романів Тарас Володимирович

Кушнір Тетяна Миколаївна

ТЗОШ № 10

9

Семчишин Тетяна Сергіївна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

8

Сенишин Олег Ярославович

Агеєв Ілля В`ячиславович

ТЗОШ № 11

8

Сівозад Ірина Василівна

Вирста Богдан Володимирович

ТЗОШ № 16

8

Туранова Тетяна Станіславівна

Мохун Володимир Сергійович

Школа-колегіум

8

Хомик Ірина Богданівна

Французька мова

Жук Дарія Андріївна

ТСШ № 3

9

Сагайдак Катерина Олександрівна

Хімія

Дзюма Вікторія Ігорівна

ТТЛ

9

Більчук Людмила Петрівна

Гасій Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 20

8

Грицюк Тетяна Володимирівна

Борух Юлія Михайлівна

ТНВК № 15

10

Грицюк Тетяна Володимирівна

Рудакевич Юлія Іванівна

ТЗОШ № 24

8

Зарічна Олена Василівна

Клизуб Павло Петрович

ТСШ № 3

11

Іщенко Ольга Костянтинівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Іщенко Ольга Костянтинівна

Волянська Дарина Юріївна

ТСШ № 17

8

Каспрук Оксана Дмитрівна

Климчук Андрій Олександрович

ТЗОШ № 8

7

Козенко Маргарита Григорівна

Мотрук Дмитро Віталійович

ТЗОШ № 23

8

Кравчук Володимир Миколайович

Пукас Богдан Ігорович

ТЗОШ № 18

10

Круляк Ольга Іванівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Мартиняк Галина Володимирівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Насипана Ольга Володимирівна

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

9

Нірода Галина Михайлівна

Петрик Петро Зіновійович

ТЗОШ № 13

8

Ратинська Ліна Гнатівна

Радіо Ольга Олегівна

ТСШ № 29

7

Романишин Тетяна Вікторівна

Парій Максим Васильович

ТЗОШ № 28

11

Стеців Галина Андріївна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

7

Сторож Марія Романівна

Ховалко Олена Ігорівна

ТЗОШ № 22

11

Тарас Наталія Іванівна

Чайковська Діана Андріївна

ТЗОШ № 27

9

Фімляр Надія Ярославівна

Поляк Богдан іванович

ТЗОШ № 19

7

Шенюк Тетяна Богданівна

 Додаток № 3

                                                                                                 до наказу  управління освіти і науки

                                                                                                  Тернопільської міської ради                  

                                                                                              від _______.2019 № ___________

 

Список учителів,

учні  яких посіли І місце на ІІ етапі Всеукраїнських  олімпіад

з базових навчальних дисциплін

Предмет

ЗЗСО

Прізвище, ім’я, по батькові учителя

Англійська мова

ТСШ № 3

Дидина Наталія Олександрівна

Англійська мова

ТСШ № 3

Дідик Олеся Володимирівна

Англійська мова

ТСШ № 3

Новікова Любов Євстахіївна

Англійська мова

ТСШ № 3

Чорна Анжела Михайлівна

Астрономія, фізика

ТТЛ

Бойко Наталія Зіновіївна

Астрономія, фізика

ТУГ

Киричук Наталія Володимирівна

Біологія

ТЗОШ № 14

Стахурська Віра Павлівна

Біологія

ТУГ

Товстига Ірина Зіновіївна

Географія

ТСШ № 3

Бердей Олена Віталіївна

Географія

ТСШ № 17

Ковальчук Лариса Олексіївна

Географія

ТУГ

Сампара Оксана Володимирівна

Екологія

ТСШ № 5

Радкевич Марія Миколаївна

Екологія

ТУГ

Сопівник Галина Ярославівна

Економіка

ТУГ

Бай Оксана Богданівна

Економіка

ТТЛ

Боднарчук Мирослава Богданівна

Інформатика

ТСШ № 5

Крамар Марія Петрівна

Інформатика

ТТЛ

Мороз Тетяна Ігорівна

Інформатика, інформаційні технології

ТУГ

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

ТЗОШ № 11

Затильна Галина Леонідівна

Інформаційні технології

ТУГ

Мельничук Ірина Василівна

Інформаційні технології

ТЗОШ № 4

Семчук Андрій Ярославович

Історія

ТНВК № 9

Бармак Олена Ярославівна

Історія

ТЗОШ № 22

Краснопольська Руслана Андріївна

Історія

ТЗОШ № 20

Оршак Ольга Юріївна

Історія, правознавство

ТСШ № 3

Морозюк Галина Степанівна

Математика

ТЗОШ № 20

Будняк Галина Мефодіївна

Математика

ТУГ

Ензельт Ольга Павлівна

Математика

Школа-колегіум

Зажерей Галина Андріївна

Математика

ТУГ

Кондратьєва Лариса Іванівна

Математика

ТЗОШ № 23

Скибньовська Ольга Ярославівна

Німецька мова

ТСШ № 5

Мариніна Ольга Іванівна

Німецька мова

ТКГ

Мудрик О.Б.

Образотворче мистецтво

ТСШ № 7

Мартинюк Ірина Олегівна

Образотворче мистецтво

ТЗОШ № 13

Тарасова Наталія Степанівна

Правознавство

ТНВК № 6

Зозуляк Сергій Володимирович

Правознавство

ТНВК № 2

Ящишин Г.З.

Трудове навчання

ТСШ № 7

Бомок Анатолій Ярославович

Трудове навчання

ТЗОШ № 28

Вовчишин Олег Іванович

Трудове навчання

ТНВК № 9

Захарчук Емілія Орестівна

Трудове навчання

ТЗОШ № 20

Новосад Людмила Леонідівна

Українська мова і література

ТУГ

Балабан Галина Михайлівна

Українська мова і література

ТУГ

Нова Марія Антонівна

Українська мова і література

ТЗОШ № 10

Волинець Галина Георгіївна

Українська мова і література

ТУГ

Гарматюк Любов Іванівна

Українська мова і література

ТСШ № 3

Канак Валентина Миколаївна

Українська мова і література

ТЗОШ № 22

Стасіна Надія Миколаївна

Фізика

ТЗОШ № 22

Петриків Марія Луківна

Фізика

Школа-колегіум

Хомик Ірина Богданівна

Фізика

ТУГ

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

ТУГ

Грабовська Зоряна Ярославівна

Французька мова

ТСШ № 3

Нагорна Наталя Мар'янівна

Французька мова

ТСШ № 3

Сагайдак Катерина Олександрівна

Французька мова

ТСШ № 3

Сисак Ірина Степанівна

Хімія

ТЗОШ № 11

Демків Наталія Іванівна

Хімія

ТСШ № 3

Іщенко Ольга Костянтинівна

Хімія

ТУГ

Мартиняк Галина Володимирівна

 

 НАКАЗ

03.01.2019                                                                                              № 11

 

Про підготовку та проведення

засідання колегії управління

освіти і науки Тернопільської

міської ради

 

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки Тернопільської міської ради на 2018 рік

 НАКАЗУЮ:

 

 1. Провести 30 січня 2019 року засідання колегії управління освіти і науки за участю керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти з таким порядком денним:
 2. Про  виконання бюджету освітньої галузі за 2018 рік та завдання на 2019 рік. (Доповідає Пельвецька  О.П.)
 3. Про  роботу закладів освіти міста щодо попередження  травматизму, виконання заходів з протипожежної безпеки, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності у 2018 році. (Доповідає Гірчиця П.Г.)
 4. Про стан роботи в управлінні освіти і науки зі зверненнями громадян у 2018 році. (Доповідає Сум І.М.)
 5. Про стан профілактики правопорушень та злочинності серед учнів та учнівської молоді у 2018 році. (Доповідає П’ятночка О.І.)
 6. Про підсумки стану виконання угоди між управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради і радою Профспілки працівників освіти м. Тернополя. (Доповідає Кухар В.М.)
 7. Схвалення плану роботи управління освіти і науки на 2019 рік. (Доповідає Маланчук І.Й.)
 8. Доповідачам до 28.01.2019 року підготувати проекти рішень колегії з визначених питань.
 9. Пельвецькій О.П., Сум І.М., Гірчиці П.Г., Маланчук І.Й., П’ятночці О.І. у триденний термін після засідання підготувати проекти наказів по виконанню рішень колегії.
 10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  

В. о. начальника управління                                                            І.М.Сум                                 

 Сум Ірина Михайлівна 253436

УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 

Н А К А З

26.12.2018                                                                   № 507

 

 

 

Про участь команди м. Тернополя

у ІІІ етапі Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових навчальних

дисциплін у 2018-2019 навчальному році

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 03.10.2018 р. № 251, управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 09.10.2018 р. № 368 та на підставі рішення оргкомітетів та журі ІІ етапу олімпіад

 

НАКАЗУЮ:

 1. Командам м. Тернополя взяти участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:

 

15 січня, 9.00

- географія,

16 січня, 9.00

- астрономія, 

17 січня, 9.00

- російська мова і література,

20 січня, 9.00

- математика,

21 січня, 9.00

- образотворче мистецтво,

22 січня, 9.00

- економіка,

23 січня, 9.00

- хімія,

24 січня, 9.00

- англійська мова, 

25 січня, 9.00

- правознавство,

26 січня, 9.00

- біологія,

27 січня, 9.00

- фізика,

28 січня, 9.00

- історія,

29 січня, 9.00

- німецька мова,

- французька мова,

30 січня, 9.00

- екологія,

31 січня, 9.00

- українська мова і література,

02 лютого, 9.00

- трудове навчання,

03лютого, 9.00

- інформатика,

09 лютого, 9.00

- інформаційні технології.

 2.Відповідальність за підготовку команд, забезпечення їх участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів покласти на Тернопільський методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, зокрема:

 - математика

- Фролову В.С.;

- правознавство

- Вівчара А.Д.;

- російська мова і література

- Сенькова В.М.;

- географія

- Вітрук О.М.;

- німецька мова

- Турчин О.М.;

- французька мова

- Турчин О.М.;

- трудове навчання

- Репіленко Л.Л.;

- фізика

- Фролову В.С.;

- українська мова і література

- Гапон Л.О.;

- хімія

- Тарас Н.І.;

- історія

- Вівчара А.Д.;

- біологія

- Козловську Л.П.;

- екологія

- Козловську Л.П.;

- англійська мова

- Турчин О.М.;

- економіка

 

- Вітрук О.М.;

- образотворче мистецтво

 

- Федун Г.П.;

- астрономія

- Фролову В.С.;

- інформатика

- Фролову В.С.;

- інформаційні технології

- Фролову В.С.;

 1. Затвердити склад команд для участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (Додаток № 1).
 2. Відповідальність за збереження життя і здоров’я членів команд покласти на керівників команд.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 В.о. начальника управління освіти і науки                                  І.М.Сум

 

Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84

Сеньків Володимир Михайлович, 52 19 58

Додаток № 1

                                                                       до наказу  управління освіти і науки

                                                                         Тернопільської міської ради           

                                                                                        від ___________  № ___________

Екологія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Бригідир Євген Ігорович

ТСШ № 5

10

10

І

2.

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

10

ІІ

3.

Касянчук Надія Михайлівна

ТУГ

11

11

І

4.

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Радкевич Марію Миколаївну, вчителя екології ТСШ № 5

 Образотворче мистецтво:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Ліщук Юлія Віталіївна

ТСШ № 7

9

9

І

2.

Валіон Романна Василівна

ТЗОШ № 24

10

11

ІІ

3.

Нікітіна Анастасія Володимирівна

ТЗОШ № 13

11

11

І

4.

Ковальчук Христина Володимирівна

ТСШ № 17

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Криха Романа Васильовича, вчителя образотворчого мистецтва ТЗОШ № 24

 Російська мова і література:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Борецька Каміла Ігорівна

ТЗОШ № 4

9

9

І

2.

Мильнікова Катерина Олексіївна

ТЗОШ № 4

10

10

І

3.

Рига Христина Олегівна

ТЗОШ № 4

11

11

І

Керівником команди призначено Комарову Світлану Ігорівну, вчителя російської мови і літератури ТЗОШ № 4

 Математика:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Ковальська Каріна Михайлівна

ТЗОШ № 23

7

7

І

2.

Руснак Андрій Михайлович

ТУГ

8

8

І

3.

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

8

ІІ

4.

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

9

ІІ

5.

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

10

І

6.

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

10

ІІ

7.

Костюк Богдан Андрійович

ТУГ

11

11

І

Керівником команди призначено Ензельт Ольгу Павлівну, вчителя математики ТУГ

 Географія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

8

І

2.

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

9

9

І

3.

Медвідь Арсен Олегович

ТКГ

9

9

ІІ

4.

Ковбасюк Віктор Михайлович

ТСШ № 17

10

10

І

5.

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

10

10

ІІ

6.

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

11

І

7.

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

11

ІІ

             

Керівником команди призначено Ковальчук Ларису Олексіївну, вчителя географії ТСШ № 17

 Трудове навчання:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Зьомко Ірина Олександрівна

ТЗОШ № 20

9

9

І

2.

Архитко Роман Дмитрович

ТСШ № 7

9

9

ІІ

3.

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

11

11

І

4.

Носаль Юлія Василівна

ТЗОШ № 4

11

11

ІІ

5.

Жовтонога Анастасія Олександрівна

ТСШ № 7

11

11

ІІ

6.

Лемішка Олег Михайлович

ТЗОШ № 28

11

11

І

7.

Колісник Владислав Петрович

ТЗОШ № 23

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Іващук Вікторію Володимирівну, вчителя трудового навчання ТСШ № 7

 Англійська мова:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Мацевко Євгенія Дмитрівна

ТСШ № 3

9

9

І

2.

Собчишин Мирослав Романович

ТУГ

9

9

ІІ

3.

Бобровська Ірина Степанівна

ТСШ № 3

10

10

І

4.

Маланчук Ілля Ігорович

ТСШ № 3

10

10

ІІ

5.

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

11

І

6.

Назаренко Юрій Тарасович

ТСШ № 3

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Дидину Наталію Олександрівну, вчителя англійської мови ТСШ № 3

 Німецька мова:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

9

9

І

2.

Стельмах Надія Олегівна

ТКГ

9

9

ІІ

3.

Гумен Соломія Володимирівна

ТСШ № 5

10

10

І

4.

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

10

ІІ

5.

Турківська Вікторія Романівна

ТСШ № 5

11

11

І

6.

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Мудрик О.Б., вчителя німецької мови ТКГ

 Французька мова:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Дольна Олена Ігорівна

ТУГ

9

9

І

2.

Маркевич Діана Олегівна

ТУГ

9

9

ІІ

3.

Жук Дарія Андріївна

ТСШ № 3

9

9

ІІІ

4.

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

10

І

5.

Приведа Анастасія Олександрівна

ТУГ

10

10

ІІ

6.

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

11

І

Керівником команди призначено Панюс Світлану Василівну, вчителя французької мови ТУГ

 Історія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Мельничук Марта Олексіївна

ТСШ № 3

8

8

І

2.

Ступак Соломія Вікторівна

ТЗОШ № 22

9

9

І

3.

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

9

9

ІІ

4.

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

10

І

5.

Левицька Марта Михайлівна

ТСШ № 3

10

10

ІІ

6.

Марцінів Юрій Богданович

ТЗОШ № 20

11

11

І

7.

Саган Максим Євгенович

ТЗОШ № 11

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Морозюк Галину Степанівну, вчителя історії ТУГ

 Економіка:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

9

ІІ

2.

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

10

10

І

3.

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

10

10

ІІ

4.

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

11

І

5.

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Боднарчук Мирославу Богданівну, вчителя економіки ТТЛ

 Астрономія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

10

10

І

2.

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

10

ІІ

3.

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

10

ІІ

4.

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

11

І

5.

Величко Діана Вадимівна

ТСШ № 3

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Хомик Ірину Богданівну, учителя астрономії Школи-колегіум

 Українська мова і література:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

8

8

І

3.

Лепявко Катерина Андріївна

ТУГ

9

9

І

4.

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

9

9

ІІ

5.

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

10

І

6.

Максимович Катерина Андріївна

ТЗОШ № 22

11

11

І

7.

Радіо Ольга Олегівна

ТСШ № 29

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Балабан Галину Михайлівну, вчителя української мови і літератури ТУГ

 Хімія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

8

І

2.

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

9

9

І

3.

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

9

9

ІІ

4.

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

10

10

І

5.

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

10

ІІ

6.

Стаханська Анастасія Олександрівна

ТСШ № 3

11

11

І

7.

Савченко Ілля Іванович

ТУГ

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Іщенко Ольгу Костянтинівну, вчителя хімії ТСШ № 3

 Фізика:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

8

8

І

2.

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

9

І

3.

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

9

ІІ

4.

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

10

І

5.

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

10

І

6.

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

11

І

7.

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

11

ІІ

       Керівником команди призначено Ремез Галину Антонівну, вчителя фізики ТУГ

 Інформатика:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

2.

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

9

І

3.

Шевченко Назар Тарасович

ТУГ

11

11

І

4.

Тригубець Мирослав Іванович

ТУГ

11

11

ІІ

       Керівником команди призначено Чайку Галину Адамівну, вчителя інформатики ТУГ

 Біологія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

8

І

2.

Горішний Михайло Ігорович

ТУГ

8

8

ІІ

3.

Костюк Анна Андріївна

ТУГ

9

9

І

4.

Заремба Роксолана Ігорівна

ТУГ

10

10

І

5.

Колесникова Анастасія Русланівна

ТУГ

10

10

ІІ

6.

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

11

І

7.

Александрович Діана Олександрівна

ТНВК № 15

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Товстигу Ірину Зіновіївну, вчителя біології ТУГ

 Правознавство:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

9

9

І

2.

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

9

9

ІІ

3.

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

10

10

І

4.

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

10

ІІ

5.

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

11

І

6.

Дідух Марія Юріівна

ТСШ № 3

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Морозюк Галину Степанівну, вчителя правознавства ТСШ № 3

 Інформаційні технології:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Проць Петро Олегович

ТУГ

9

9

І

2.

Мацик Катерина Дмитрівна

ТУГ

10

10

І

3.

Семенець Володимир Петрович

ТЗОШ № 4

11

11

І

Керівником команди призначено Мельник Ірину Василівну, вчителя інформатики ТУГ 

НАКАЗ

 

15.11.2018                                                                                      № 431

 

Про роботу методичної служби міста

з питань реалізації Концепції «Нова

українська школа»

 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Тернопільської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 16.03.2018 року №7/23/30, плану роботи управління на 2018 рік, на виконання наказу управління від 16.10.2018 року №373 «Про підготовку та проведення засідання колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради», враховуючи інформацію «Про роботу методичної служби з питань реалізації Концепції «Нова українська школа» ( додається) та на виконання рішення колегії  управління від 24.10.2018 (протокол №3/2)

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Управлінню освіти і науки:
 2. Забезпечити в повному обсязі виконання плану заходів щодо запровадження Концепції «Нова українська школа».
 3. Тримати на постійному контролі стан забезпечення закладів загальної середньої освіти меблями.
 4. До 01 грудня 2018 року проаналізувати питання щодо раціонального розподілу та використання коштів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року №237 «Нова українська школа» керівниками закладів загальної середньої освіти.
 1. Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу:

2.1. Здійснювати науково-методичний супровід педагогічних колективів закладів освіти щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти, оновлених навчальних програм у практику роботи.

2.2. Сприяти формуванню нової моделі методичної підготовки вчителя школи І ступеня відповідно до концептуальних засад Нової української школи, змінивши її зміст, форми та результат.

2.3. Створювати умови для творчої самореалізації педагогів через залучення їх до методичної роботи, фахових конкурсів, виставок, мотивувати до створення авторських науково-методичних посібників.

2.4. Здійснювати  моніторинг процесу впровадження нового Держстандарту закладів пілотного дослідження  на базі 2-Б класу ТЗОШ № 16 та 2-Г класу ТЗОШ № 28.

 1. Керівникам освітніх закладів м.Тернополя:

3.1. Створювати  належні умови для обов’язкового проходження онлайн-  курсу педагогами початкових класів на платформі студії онлайн-освіти EdEra відповідно до Концепції «Нова українська школа» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

                                                                                    Постійно

3.2. Забезпечити обов'язкове проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 навчальному році згідно з Планом-графіком очного навчання та Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України від 15.01.2018 № 36.                                 

                                                                                     Жовтень-листопад, 2018

3.3.  Завершити облаштування  освітнього  середовища 1-их класів сучасними меблями, комп’ютерним обладнанням і дидактичними матеріалами, передбачених наказом МОН України від 23 березня 2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової  української школи».

                                                                                      До 01.12.2018

3.4.  Упроваджувати особистісно зорієнтовані технології компетентнісного та діяльнісного підходів в освітній процес закладів.                       

                                                                                      Постійно

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                       О.П.Похиляк

 

Сум Ірина Михайлівна 253436

Гордіюк Надія Мирославівна 251283

 

Додаток

до наказу управління

освіти і науки

від 15.11.2018 року № 431

 

Інформація

«Про роботу методичної служби з питань реалізації Концепції “НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА”

Успіх освітньої реформи у великій мірі залежить від професіоналізму нас усіх: управлінців, методичних служб, керівників, учителів, які повинні не тільки усвідомлювати  суть та шляхи модернізації, а й вибудовувати умови практичного її втілення. І тому не конкуренція, а співпраця в учительських спільнотах – основа успіху під час впровадження нового Держстандарту.

Отож, НУШ стартувала.

ЯК НАВЧАТИМУТЬ СЬОГОДНІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ?

Головна ідея Нової української школи – компетентнісне навчання.Це означає,що учні не просто будуть набуватиз нань, а вчитимуться використовувати  їх на практиці.

Значну частину навчального часу в НУШ буде присвячено роботі в групі. Причому школярі не просто разом розв’язуватимуть, наприклад, математичні приклади, а робитимуть проекти і спільно шукатимуть рішення проблем.

Тому В НУШ діти часто навчатимуться, граючись. Для таких дітей природно-відповідний спосіб сприйняття світу через діяльність, зокрема, через гру наранньому етапі навчання – у шестирічному віці, а далі через діяльнісне навчання . Це означає, що вони опановуватимуть той самий навчальний матеріал, але в інший спосіб. Вчителю не потрібно буде більшість часу розповідати щось класу, стоячи біля дошки. Через гру (тобто моделювання ситуацій із додаванням руху, гумору й творчих завдань) учні зможуть дізнатись набагато більше.

У світі, який швидко змінюється, потрібно не відставати, а значить – уміти самостійно навчатись. Саме тому навчання в НУШ буде побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислюватиме вивчене, а вчитель допомагатиме їй у цьому.

Емоційний інтелект і вміння спілкуватись.Навчання цьому – одне з важливих завдань Нової української школи. Дітям пропонуватимуть висловлювати свої почуття і думки,слухати один одного і не робити людині щось, що їй неприємно. Цьому, зокрема, навчатимуть під час ранкового кола – щоденної зустрічі, на якій діти обговорюватимуть свій емоційний стан, власні думки, актуальні питання класного і шкільного життя, або ж просто говоритимуть на цікаві їм теми.

Аби діти розуміли взаємозв’язки й мали цілісну картинку світу, у початковій школі пропонується інтегроване навчання.

НУШ – це школа, доступна для всіх. Саме тому двері всіх шкіл розкриваються перед дітьми з особливими освітніми потребами.

Нове освітнє середовище , що дає  можливість для різних форм навчальної діяльності.

І , звичайно, НОВИЙ УЧИТЕЛЬ з новими професійними ролями.

У зв’язку з реформуванням середньої освіти   у 2017-2018 н.р.   активізовано науково-методичну роботу  з учителями початкових класів та їх самоосвітню роботу щодо  переосмислення своєї ролі при здійсненні освітнього процесу у Новій українській школі. Процес і зміст підготовки вчителя зазнає суттєвих змін. Відповідно оновлені і всі інші форми методичної роботи.

 Структура методичної роботи з учителями школи І ступеня підпорядкована реалізації нової методичної проблеми   «Розвиток професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителя початкових класів як основа моделювання інноваційного освітнього простору».

Пріоритети у методичній роботі: допомога вчителеві швидко адаптуватися до змін в освітньому процесі,  науково-методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти, активізація інноваційного потенціалу педагогічних колективів.

З метою створення умов для професійного зростання, підвищення педагогічної  майстерності і кваліфікації педагогів працює ІНТЕРАКТИВНА ШКОЛА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  «Формування інноваційного навчально-виховного середовища молодшого школяра».

Нинішня революція у навчанні стосується саме переосмислення ролі вчителя, який нині в Україні не в фаворі.  У Концепції Нової української школи зазначено, що «Нова  школа потребує нового вчителя,   який може стати агентом змін… У зв’язку з цим варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерела знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини».

 І тому перше заняття ІШСВ було присвячене ознайомленню з діяльністю педагога з тьюторською позицією та використанням тьюторських технологій.  

За словами міністра освіти Л.Гриневич «освітня реформа орієнтована на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну  до критичного мислення цілісну особистість,  патріота  з активною позицією,  інноватора,      здатного змінювати навколишній світ та вчитися          впродовж життя.  Важливими є розвиток вмінь: вміння розв’язувати проблеми; вміння приймати рішення; вміння конструктивно керувати емоціями; вміння співпрацювати в команді -   вміння критично мислити.                                                                        Наступне   заняття  ІШСВ  – тренінг «Методика розвитку критичного мислення учнів у початковій школі»,  проведений за участю  Олени Пометун, члена–кореспондента НАПН України, доктора пед.наук, професорки, творчої директорки неурядової організації «Учителі за демократію та партнерство», наукової керівниці та консультантки українських українських  і міжнародних освітніх проектів, авторки посібників, програм, підручників, наукових статей, експертки з освітніх інновацій, і Тетяни Ремех, старшого наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук, учителя-методиста.

За програмою професійного розвитку учителів «Методика розвитку критичного мислення учнів початкової школи» у 2017-2018 н.р. пройшли навчання 150 педагогів.

Оновлення змісту й методик навчання молодших школярів зумовлене потребою в систематичному використанні можливостей початкової освіти для здійснення особистісно орієнтованого навчання в умовах інтегрованого навчання. Реформування сучасної освіти лежить на шляху подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних програм, де освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний інтегративний підхід. «Формування ключових компетентностей молодшого школяра на засадах міжпредметної інтеграції» - тема  практикуму ще одного заняття ІШСВ.

Ще одна нова форма роботи – ФОКУС-ГРУПИ  (focus group discussion)  «Забезпечення особистісно-компетентнісного  підходу до навчання» (Презентуючи концепцію «Нова українська школа», міністр оголосила важливим пріоритетом оновлення змісту освіти - введення особистісно-компетентнісного підходу в середній школі) -    один  із різновидів групових дискусій (бесід) з однорідними групами працівників, здібності та інтелект яких сконцентровані (сфокусовані) на певній темі. Застосування фокус-групи дає можливість вирішувати типові завдання (групи учителів 1, 2, 3,4 класів,  учителів інформатики, української мови).

Учителі 1-их класів (20.09.2017, ТЗОШ № 16) під час роботи  своєї групи (моделювання) обговорили особливості методики проведення нестандартних форм організації навчального процесу з метою створення сприятливого середовища для адаптації  дітей, оскільки успішність адаптаційного періоду має надзвичайно важливе значення у початковий період навчання першокласника,   познайомились з досвідом роботи проведення уроків «під відкритим небом», а також розробили модель однієї з найпоширеніших форм  уроку – екскурсії. На цьому ж занятті відбулася презентація методичного посібника  «Осінні уроки першокласника» , в якому  творчим колективом учителів початкових класів м. Тернополя  розроблені конспекти окремих навчальних занять у формі уроків-екскурсій, уроків-імпровізацій, уроків-ігор, уроків-театралізацій, інтегрованих уроків, які проводяться за межами класу, школи впродовж вересня-жовтня.

Учителі української мови початкових класів (22.11.2017, ТСШ № 17) (практикум) вирішували важливу проблему  щодо викладання рідної мови: як досягнути ефективності уроку української мови. Педагоги ознайомились  із завданнями мовно-літературної освітньої галузі згідно з новим Державним стандартом початкової загальної освіти; склали конструктор сучасного уроку української мови; а також створили модель уроку в 3 класі, дотримуючись компетентнісно зорієнтованого підходу. Під час створення конструктора (конспекту) уроку учителі звертали увагу на чітке формулювання мети, завдань, типу, форми проведення  уроку; конкретизацію методів, прийомів; запис дій учителя та передбачування  дій учнів; раціональний розподіл часу; виділення структурних елементів навчальної діяльності.

Для учителів 2-их класів (06.12.2017, ТНВК ШМЛ № 15) проведено панорамне заняття «Формування здоров’язбережувальної компетентності школярів засобами технології «Навчання в русі»,  як суттєво необхідного заходу, стимулюючого пошук найбільш ефективних форм, засобів та методів розширення рухової активності, що забезпечує один із найважливіших факторів здорової життєдіяльності дітей.

Реалізуючи особистісно-компетентнісний  підхід до навчання,  ФОКУС-ГРУПА учителів 3-іх класів  познайомилась  із новими методами навчання на основі запиту учнів через дослідження (Inqury Based Learning), при використанні яких можна навчити дитину вчитися самостійно, уникнути пасивності учнів на уроці (21 лютого 2018, ТЗОШ № 14). 

Сьогодні  виникає потреба готовності вчителя до використання нововведень у навчальний процес.  МАЙСТЕРНЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ (кер. Копка Т.В., ТСШ № 3) «Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом упровадження нових форм та методів навчання»-   виконує роль лабораторії, де напрацьовуються й апробуються педагогічні ідеї, новітні технології, нові підходи до викладання, авторські програми, методичні посібники, систематизується та узагальнюється передовий педагогічний досвід, наукові досягнення, розробляються технології їх впровадження.

      У центрі уваги  роботи першого заняття МАЙСТЕРНІ - експрес-курсів (31.10.2017) стояло питання щодо реалізації наскрізних вмінь молодшого школяра засобами технології «Читання та письмо для розвитку критичного мислення. Під час практичного опрацювання системи DAILY 5 педагоги переконались, що технологія розроблена таким чином, щоб навчати учнів виробляти витривалість та самостійність у кожному з її компонентів. Вправи системи є надзвичайно різноманітними, що збільшує мотивацію та інтелектуальну зайнятість учнів, їх творчу діяльність.

На допомогу учителям з даного питання підготовлено методичний посібник «Щоденні кроки до успіху».

02 грудня 2017 року МАЙСТЕРНЯ  запросила педагогів на медіа-журнал «Використання мобільних та ігрових технологій в освітньому процесі».  Учасники ознайомились з on-line сервісами для створення дидактичних матеріалів (ребусів, кросвордів, пазлів, хмар, карт знань та ін.) для проведення уроків, вчилися створювати власні інтерактивні вправи. Під час складання  конструктора уроку з ігровими технологіями, учителі дізналися, як активізувати учнів, відправивши їх у віртуальну подорож; як занурити у навчання, створивши доповнену реальність на уроці; як викликати дитячі емоції, працюючи із зображеннями в онлайн-режимі. Підбиваючи підсумки медіа-журналу, учасники дійшли висновку, що знання методики використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи надасть можливість використовувати інструментарій активного та безпечного входження дитини в інформаційне суспільство, сприяти  бажанню вчитися і мати від цього задоволення.

Опановуючи новітні практики, технології, методики, учасники МАЙСТЕРНІ (кер. Копка Т.В., ТСШ №3) у ІІ семестрі ознайомились з роллю і значенням соціо-ігрової технології у соціально-особистісному розвитку та організації навчальної діяльності дитини. Свою роботу Майстерня закінчила панорамою педагогічних знахідок, якими поділились учасники V міського конкурсу «Парадигма освітніх інновацій» (Перун Н.В., ТЗОШ № 11; Пасічник М.П., ТЗОШ № 20; Томащук Р.В., ТЗОШ № 10; Горбачук І.В., ТЗОШ № 23; Волкова О.Ю., ТЗОШ № 28; Волинська Л.В., ТЗОШ № 13).

31 жовтня 2017 року на базі  ТСШ № 3 відбувся тренінг для вчителів початкових класів «Впровадження ІКТ в освітній процес на прикладі інтерактивного курсу з математики VCHY.COM.UA" .               

Тренінг провела спеціаліст по роботі з освітніми установами освітньої платформи vchy.com.ua  Порицька Оксана Іванівна, тренер «Інтерактивної школи». Мета навчання – інформування вчителів про освітні можливості  платформи «ВЧИ.КОМ.ЮА», розгляд можливостей її використання для навчання школярів 1-4 класів.

З метою усунення суперечок між  запитами школи і програмними можливостями ДНЗ,  удосконалення  форм організації і методів навчання, спрямування освітньо-виховного процесу на становлення особистості дитини працює інтегрована форма робота  - ПРОЛЕМНЕ КОЛО фахівців дошкільної і початкової освіти. 25  жовтня 2017 року на базі  Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа–колегіум  Патріарха Йосифа Сліпого»   відбулось засідання проблемного столу  вихователів  дошкільних навчальних закладів  та вчителів початкових класів з теми «Діагностика невдач у навчанні першокласників», мета якого - здійснити аналіз причин, що призводять до невдач у навчанні першокласників; з'ясувати особливості адаптації першокласників, включаючи дошкільний етап; налагодити співпрацю між дошкільними  і загальноосвітніми навчальними закладами.

10 травня 2018 р. на базі ЗДО № 20 відбувся психолого-педагогічний семінар з теми «Портрет старшого дошкільника напередодні вступу до школи».

Ці заходи дають змогу педагогам дитячого садка і школи розв’язувати проблемні питання, виявляти недоліки, що заважають здійсненню наступності у роботі, визначати способи вдосконалення освітньої роботи.

         

Протягом усього періоду функціонував  КОНСУЛЬТПУНКТ «Особистісно-професійний розвиток педагога». Перебудові педагога сприяють не тільки групові,  колективні форми методичної діяльності, але й індивідуальна робота, кропітка самоосвіта. 

У  2017-2018 н.р.  основна увага приділена підготовці учителів початкових класів , які у цьому н.р. працюють у 1-их класах.

Здійснено роз’яснювальну роботу щодо підвищення кваліфікації вчителів через обов’язковий онлайн-курс на платформі EdEra (http://gordiuknadija.blogspot.com/ 2018/01/26; 2018/01/31);

проведено навчання 110 вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 навчальному році, відповідно до  Типової  освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типової  освітньої програми  організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти» від 15.01.2018 № 36): настановча очна сесія (лютий), друга очна сесія (березень), підсумкова очна сесія (червень);

організовано авторський майстер-клас Скворцової Світлани Олексіївни, доктора педагогічних наук, професора, члена кореспондента НАПН України, розробника Державного стандарту початкової освіти та співавтора навчально - методичного комплекту "Математика. 1 клас", розробленого до програми НУШ 1 ( Савченко О.Я.), який Світлана Олексіївна презентувала (10.05.2018 року, ТЗОШ № 28);

організовано  зустріч-діалог учителів майбутніх перших класів з представниками видавництв "БОГДАН", "ПІДРУЧНИКИ І  ПОСІБНИКИ", "АСТОН", "РАНОК" і авторами підручників («Математика» Корчевська О.П.. Козак М.В.; «Мистецтво» Кізілова Г.О., Шулько О.А.; «Українська мова. Буквар» Наумчук М.М.; Чумарна М.І.; «Я досліджую світ» Гладюк Т.В.),  які розповіли про особливості упровадження та приділили особливу увагу концептуальним засадам нових підручників (14 травня 2018 р., ТЗОШ №24). Учителі початкових класів  - співавтори нових підручників, за якими будуть навчатися учні1-их класів (Заброцька С.Г.,ТСШ №3 «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах); Шулько О.А., ТЗОШ №22; Кізілова Г.О., ТЗОШ № 4 - «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти).

А у вересні уже цього н.р. – творча зустріч з авторами підручника і посібника «Я досліджую світ» Ольгою Волощенко і Олексанрою Козак, які є також членами авторського колективу зі створення нового Держстандарту і Типової освітньої програми НУШ2 (під керівництвом Шияна);

Здійснюється  спостереження за впровадженням проекту нового Держстандарту початкової загальної освіти  у 1 класах ТЗОШ №16 (вч. Роговська Л.І.), ТЗОШ № 28 (Коник Н.Я.) (Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 26.09.2017 № 438 «Про проведення пілотного дослідження на локальному рівні щодо впровадження державного стандарту початкової загальної освіти на базі 1-Б класу ТЗОШ № 16 та 1-Г класу ТЗОШ № 28). Як показали результати, найголовніші зміни стосувалися методів навчання: перехід від знаннєвої школи до школи компетентностей. Головне завдання , яке стояло перед учителями,  адаптувати дітей  до життя. На уроках  діти вчилися  використовувати отримані знання на практиці. Учителі задоволені успіхами вихованців. Зокрема, діти на уроках активні, самоорганізовані, зацікавлені у навчальному процесі, мають можливість більше рухатися. У цих двох освітніх закладах  маємо унікальну ситуацію, яка проявляється в тому, що є можливість зіставляти результати успішності пілотних класів з класами, які навчаються за старою програмою для 1 класу. Результати пілотного дослідження висвітлювалися на сайті ТКМЦ та сайтах шкіл.

Підготовлено Методичні рекомендації щодо підвищення кваліфікації учителів початкових класів «Як вчителям пройти обов’язковий  онлайн-курс з підвищення кваліфікації» , Методичні рекомендації щодо проведення інтегрованих уроків, Методичні рекомендації  щодо організації освітнього простору Нової української школи.

У місті , крім двох нових Типових освітніх програм, реалізується Освітня  Програма початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (ХНПУ ім. Г.Сковороди). У ньому беруть участь 8 освітніх закладів м. Тернополя (ТНВКШПЛ №2, ТЗОШ №4, ТСШ№5, ТЗОШ №13, ТЗОШ № 18, ТЗОШ № 24, ТЗОШ №28, ТСПІМ, ТСПОЕ).  

 ТЗОШ № 4  працює за освітньою програмою «На крилах успіху» для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук, науковий керівник А.Цимбалару)

Усі програми відповідають Державному стандарту. Підтвердженням є лист МОНУ про проведення відповідних експертиз Державної служби якості освіти від 25.05.2018 № 1/9-344.

Нове освітнє середовище.

Для того, щоб реалізувати ідеї Концепції НУШ, учні мають перебувати в новому освітньому середовищі для забезпечення особистісно зорієнтованого навчання. З Держбюджету виділено один мільярд гривень на обладнання для класів.

Це – парти-трансформери, які можна легко пересунути для роботи в групах, нова техніка і розвивальні ігри.

Під час відзначення міського свята Дня працівника освіти у фойє Українського   дому «Перемога»  облаштовано частинку інтер’єру сучасного класного приміщення з осередками навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями, змінним тематичним осередком (фліп-чарт дошка), осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, кріслами-пуфами, подушками з м'яким покриттям. Ще раз висловлюємо слова вдячності за допомогу ТСШ №3, 4,7,  14, 24, ОЕ.

З Держбюджету виділено один мільярд гривень на обладнання для класів. У м. Тернополі виділено на впровадження Держстандарту початкової освіти    6 593 700 грн., в т.ч.:

- з державного бюджету 4 615 600 грн.

- з  місцевого бюджету    1 978 100грн. на придбання     

     -   дидактичного  матеріалу ( з розрахунку на один клас  - 20, 3 тис. грн.)

 • закупівлі меблів (парти, стільчики з розрахунку на 1 учня – 1,3 тис. грн.)
 • комп’ютерного та мультимедійного обладнання (з розрахунку на  1 школу – 10, 1 тис. грн.)

Освоєно       62% коштів, в т.ч.:

 • - з державного бюджету   59% - 2 705 800 грн.
 • - з  місцевого бюджету      67% - 1 334 000 грн. 

Придбано

 • 6,3 тис. наборів дидактичного матеріалу,
 • 1206 комплектів меблів,
 • 86 одиниць техніки ( 21 од. ноутбуків, 7 од. інтерактивних проекторів, 37 од. багатофункціональних пристроїв, 16 од. ламінаторів, 39 од. мобільних стаціонарних дощок та інше обладнання) .

У відповідності до графіку виготовлення та завезення продукції до кінця жовтня має бути освоєно 83% коштів. Залишок коштів заплановано використати у листопаді 2018 року.

 

НАКАЗ

 

 15.11.2018                                                                                                                        №427                                                      

 

Про підготовку та проведення в 2019 році

зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на

основі повної загальної середньої освіти

 

            Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту» частини третьої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення зовнішнього  незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986, наказів Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р . за № 1030/32482, від 28 вересня 2018 року №1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2018 року №790-од «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 2019 році», наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 12 жовтня 2018 року №154 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році», на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 08.11.2018 року. №283 «Про підготовку та проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з метою організованого проведення у 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Заступнику начальника-начальнику відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Тернопільської міської ради Сум І.М., директору Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методисту Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчуку А.В., керівникам закладів освіти  м. Тернополя:

1.1.Забезпечити проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з української мови і літератури, історії України, математики, англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології, географії, фізики, хімії.

1.2.Довести до відома учнів-випускників закладів освіти, педагогічної й батьківської громадськості м. Тернополя інформацію про надання права кожному зареєстрованому учаснику зовнішнього незалежного оцінювання на складання тестів не більше як із чотирьох навчальних предметів, зазначених у пункті 1.1. цього наказу, а також, що в 2019 році результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів   (українська мова і література (українська мова), математика або історія України (період XX – початок XXІ століття), а також один навчальний предмет за вибором випускника) зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів закладів загальної середньої освіти які у 2019 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

1.3. Забезпечити проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року в травні-червні згідно з графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

1.4. До 05 квітня 2019 року сформувати мережу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання на території м. Тернополя і забезпечити згідно з вимогами всі необхідні умови для їх роботи.

1.5.Погодити кандидатури відповідальних за пункти тестування, заступників відповідальних за пункти тестування й забезпечити внесення даних про них у електронну базу залучених.

 1. Керівникам закладів освіти м. Тернополя:

2.1. Створити умови для реєстрації та подання реєстраційних документів з 05 лютого до 18 березня 2019 року всіх випускників закладів освіти 2019 року та надання їм консультаційної та технічної допомоги.

2.2. Призначити в підпорядкованих навчальних закладах осіб, відповідальних за реєстрацію.

2.3. У визначені терміни інформувати управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу про кількість зареєстрованих учасників тестування.

2.4. Директорам ТЗОШ № 10, 24, 26, 27, 28, ТЛ-СМШ № 21 і ТСШ № 29 забезпечити аудиторії пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов  засобами відтворення звукових файлів із CD-дисків (із розрахунку один засіб на аудиторію тестування).

 1. Директору Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методисту Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчуку А.В., керівникам закладів загальної середньої освіти:

3.1. До 17.05.2019 року здійснити підбір, навчання педагогічних працівників та внести дані про них в електронну базу залучених, які забезпечуватимуть проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування (старші інструктори, інструктори, чергові), та в пунктах перевірки завдань сертифікаційних робіт з української мови і літератури, математики і  англійської мови.

3.2. Під час роботи з електронною базою осіб, залучених до тестування, дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Забезпечити виконання в повному обсязі навчальних планів і програм в тих навчальних закладах, приміщення яких будуть використовуватися як пункти тестування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в травні 2019 року.

3.4. Провести 16 та 23 березня 2019 року пробне тестування з предметів,

зазначених в п.1.1. наказу, за кошти фізичних та юридичних осіб, та з дотриманням вимог, зазначених в п.2.4. наказу.

 1. Директору Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методисту Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчуку А.В.:

4.1. Здійснити інформаційне, організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році.

4.2. У визначені терміни подавати узагальнені інформації, звіти про хід підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році.

4.3. Провести протягом 2018/2019 навчального року цикл семінарів, нарад, зустрічей щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання для педагогічних працівників, спеціалістів управління освіти і науки,  методистів ТКМЦНОІМ, керівників навчальних закладів, громадськості та засобів масової інформації міста.

4.4. Забезпечити організаційно-методичний супровід пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

 1. Відповідальність за своєчасне і повне виконання заходів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році покласти на заступника начальника-начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Тернопільської міської ради Сум І.М., директора Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методиста Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчука А.В., керівників закладів загальної середньої освіти міста.
 2. Даний наказ розмістити на сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                                    О.П. Похиляк

  

Трофимчук Андрій Васильович (0352)40-09-94

 

Сторінка 8 із 11

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top