Діти, перебуваючи за кордоном, не мають навчатися паралельно
  Під час проведення вступної кампанії Міністерство освіти і
20 грудня 2022 року в Українському Домі «Перемога» відбулося ...
Безпечний простір, який задовольняє потреби дітей бути ...
5 листопада вчителі міста взяли участь у тренінгу з ...
Дорогі освітяни!                                              

Накази

 УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 

Н А К А З

14.01.2020                                                                   № 19

 

 

Про підсумки І - ІІ етапу Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових навчальних

дисциплін у 2019-2020 навчальному році

 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (далі – Положення), наказів Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 02.10.2019 р. № 234-од «Про проведення в області І-ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 09.10.2019 р. № 360 «Про проведення  I-II  етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році» (далі – Наказу), Програми  розвитку освіти на 2020-2023 роки, Положення про іменні стипендії Тернопільської міської ради для обдарованих дітей Тернопільської міської територіальної громади, Положення про преміювання учнів та педагогічних працівників, затверджені рішенням Тернопільської міської ради від 26.01.2016 року (зі змінами), на виконання рішень міської ради від 21.08.2019 р. № 7/п37/1 «Про призначення іменних стипендій Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей», від 25.10.2019 № 7/39/16 «Про внесення змін і доповнень в рішення Тернопільської міської ради від 21.08.2019 р. № 7/п37/1 «Про призначення іменних стипендій Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей», з метою виявлення, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, впровадження нових форм мотивації учнів до творчого самовдосконалення, потреб школярів в ефективній самореалізації індивідуальних інтелектуальних здібностей, соціалізації талановитих учнів на компетентнісно зорієнтований основі із застосуванням сучасних науково-діагностичних та комунікаційних методик, стимулювання системного процесу формування креативного «Я» обдарованої особистості з урахуванням можливостей інформальної освіти, демократизації та надання більшої гласності різним формам конкурсно-навчального спілкування обдарованих учнів проведено  І-ІІ етапи учнівських олімпіад з 18 предметів: української мови та літератури, математики, історії, правознавства, географії, економіки, біології, інформатики, інформаційних технологій, фізики, астрономії, хімії, екології, іноземних мов (англійської, німецької, французької), трудового навчання та образотворчого мистецтва,  а також міську альтернативну психологічну олімпіаду «Терапевт власного «Я»», ІІІ інклюзивну альтернативної олімпіаду «Ми – Чемпіони».

У І етап Всеукраїнських олімпіад  взяли участь 8290 учні загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, що на 1000 учасників більше ніж минулого навчального року.

На підставі п. 2.2 Положення і п. 3.1 Наказу проведено І (міжшкільний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 8-му класі (94 учасника).

Під час реєстрації учасників ефективно застосовано електронний варіант. У всіх ЗЗСО забезпечено належний рівень виконавської дисципліни з боку відповідальних осіб щодо контролю за ходом реєстрації та її результатами. Але предметно-методичними комісіями кількох закладів не подано звітів про проведення І (шкільного) етапу олімпіад, як це передбачено п. 1.4. наказу управління освіти і науки. Зазначені причини певною мірою вплинули на встановлення загальної кількості учасників, а також на ступінь задоволення їх пізнавальних інтересів.

Продовжено проведення І (заочний) етап олімпіади з інформатики, під час якого учні виконували завдання, запропоновані міським журі, за комп’ютерами в навчальних закладах. Роботи учасників були надіслані в єдиний ресурсний центр на базі ТЗОШ № 4, де і здійснювали перевірку. У цьому етапі взяли участь 8- 11 класів у кількості 116 учнів.

У ІІ етапі учнівських предметних олімпіад взяли участь 1895  учасників.

Найбільше учасників (220) було представлено на олімпіаді з математики, що становить 11,6 відсотка, фізики – 189 (10%), англійської мови, хімії  – 169 (8,9 %). Найменше від загальної кількості учнів – економіки (10), що становить 0,5 відсотка. Така статистика наочно демонструє підвищення ефективності співпраці методичної служби з учителями відповідних предметів.

На ІІ етапі найбільше представників було з ТУГ – 6,8 %, ТСШ № 3 – 5,7%,   ТЗОШ № 4, 19  – 3,7 %. Відсоток учасників по класах: 6 – 2,5; 7 – 8,1; 8 – 19,1; 9 – 26,5; 10 – 22; 11 – 21,8. Кількість учнів по класах, які взяли участь засвідчило прогнози минулого року, що сприяло збільшенню учасників у 10 класі та підвищення інтересу дев’ятикласників, що дає змогу прогнозувати більшу результативність у наступні роки.

Найчастіше брали участь в олімпіаді такі учні: Фірман Дмитро (Школа-колегіум), Потіха Андрій (ТЗОШ № 22) – 9; Прокопович Світлана (Школа-колегіум), – 8; Кирилюк Тетяна (ТСШ № 3), Ковальська Каріна (ТТЛ), Путькалець Андрій (ТНВК № 9) – 7; Косар Олег (ТЗОШ № 18), Гасій Вікторі (ТЗОШ № 20), Журавлюк Вікторія (ТЗОШ № 26), Ставицька Анастасія (ТТЛ) – 6.  Ще 16 учасників брали участь у 5 олімпіадах, а 146 учнів – більше, ніж у двох олімпіаді. Тому лише 10 учнів 71 раз забезпечили участь ЗЗСО у міських олімпіадах,  а ще 163 учня –майже у чверть від усіх учасників. Продовжується спостерігатися актуальна проблема застосування здоров’язбережувальних технологій у роботі з обдарованими учнями. Поруч із цим важливими є завдання виявлення нових здібних і талановитих учнів, охочих до участі в олімпіадах.

Закладами освіти міста, ТКМЦНОІМ створено належне науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення для проведення міських олімпіад. Завдяки спільним організаційним зусиллям управління освіти і науки ТМР, методичної служби,  ТУГ, ТСШ № 3, 7, 17, ТНВК № 6, 9, 15, ТЗОШ № 4, 10, 11, 13, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 29 створено належні умови для отримання олімпіадних завдань в електронному вигляді, розмноження матеріалів, комфортних умов для виконання завдань учасниками. Особливу готовність до обдарованих дітей проявили дирекція та педколективи ТСШ № 3, ТНВК № 9, ТЗОШ № 4, 11, 16, 27 проведено 2 олімпіади.

Продовжено традицію залучення до роботи у предметних журі професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів м. Тернополя. 

Належно забезпечено гласність у проведенні олімпіад, результати висвітлювалися на професійному блозі Сенькова В.М., методиста ТКМЦНОІМ, відповідального за роботу з обдарованими дітьми. Така система оповіщення одержала активну підтримку в учнів, вчителів та батьків. Під час проведення олімпіад було он-лайн прокоментовано 37 запитань відвідувачів блогу.  Електронною системою обслуговування олімпіад зафіксовано 30955 відвідувань рубрики «Протоколи ІІ етапу олімпіад» (в середньому – 1719 на одну олімпіаду, що на 35% більше ніж у минулому році). Найбільш популярними були протоколи олімпіад з англійської мови (3189), української мови та літератури (2694), географії (2482),  математика (2366), біологія (2287), фізика (2126), хімія (2117), історія (2053).

За підсумками ІІ етапу розглянуто 3 апеляційні заяви – з історії, біології, та фізики. Заяви розглянуті та рішення комісій доведено до заявників. Зміни у балах зафіксовано у протоколах.

Відповідно до протоколів олімпіад зафіксовано такі результати: 62 – І місця, 139 – ІІ, 287 – ІІІ, що становить 25, 7 % від загальної кількості учасників ІІ етапу.

Кількісні показники зайнятих місць по класах, засвідчили рівномірність розподілу призових місць у класах в залежності від загальної кількості учасників.

 

 

Найвищий показник І місць зафіксовано серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл зафіксовано у ТУГ (41,9 %), ТСШ № 3 (9,7 %), ТСШ № 7 (6,5 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 19  (4,8 %), 24 (3,2 %).

Найвищий показник ІІ місць серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл – ТУГ (20,3 %), ТСШ № 3 (15,9 %), ТСШ № 29 (8 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ №  22 (4,3), 19, 26 (3,6 %).

 

Найвищий показник ІІІ місць серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл  – ТУГ (11,9 %), ТСШ № 3 (10,8 %), ТСШ № 29 (9,5 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 22 (3 %), ТЗОШ № 24 (2,6 %).

Загалом можна зазначити, що підготовка учнів до предметних олімпіад була спрямована на не кількісний склад команди від закладу загальної середньої освіти, а на якість, що демонструє належний рівень роботи та  підготовки з обдарованими дітьми педагогічними колективами.

Найвищі показники в особистій першості продемонстрували Фірман Дмитро (Школа-колегіум), який став призером  8 олімпіад, Потіха Андрій (ТЗОШ № 22) у 6 олімпіадах;   Зубар Ірина, Кирилюк Тетяна (ТСШ № 3), Залян Тігран (ТЗОШ № 4), Шашкевич Анастасія (ТНВК № 9) – у 5 олімпіадах; учні 8-11 класів Костецька Вікторія, Товпишко Данило (ТУГ), Пановик Петро (ТСШ № 17) – у 4 олімпіадах. Переможцями та призерами трьох олімпіад стали 17  учнів ТУГ, ТТЛ, ТКГ, ТСШ № 3, 5, 29,  ТНВК № 6, 9, ТЗОШ № 18. 

Головним показником ефективності роботи з обдарованими учнями з урахуванням результатів ІІ етапу предметних олімпіад є забезпечення її особистісно зорієнтованого характеру. Такий показник шостий рік поспіль встановлено шляхом визначення відсоткової частки призерів олімпіад. За цим коефіцієнтом серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл найкращий показник мають ТУГ (24,6). ТСШ № 3 (15,7 %), ТСШ № 29 (10,7 %).

Серед закладів загальної середньої освіти найвищий показник зафіксовано у ТЗОШ № 24 (11,8 %), ТЗОШ № 19, 22 (10,5 %). Показово, що ТЗОШ № 25, четвертий рік поспіль ввійшла до переліку ЗЗСО, представники яких посіли призові місця.

 

Результати олімпіад продемонстрували вибіркову ефективність профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів.

 Ефективність і системність у роботі з обдарованими дітьми гарантується у багатьох закладах загальної середньої освіти міста належним кадровим забезпеченням творчими учителями, які здійснюють цілеспрямовану педагогічну підтримку здібних школярів, гімназистів, ліцеїстів.

Високу результативність на олімпіадах ІІ етапу продемонстрували вихованці (які зайняли більше ніж одне І місце) таких учителів:  української мови і літератури Зуляк Г.Я. (ТУГ), французької мови Панюс С.В., Шуст Г.І. (ТУГ), фізики Киричук Н.В., Ремез Г.А. (ТУГ), біології Лилик О.М. (ТУГ), хімії Мартиняк Г.В. (ТУГ), трудового навчання Бомко А.Я. (ТСШ № 7).

Інноваційною частиною роботи з обдарованими дітьми є альтернативні олімпіади, що проводяться з метою розкриття комплексних здібностей учнів, фаховій, психологічній підготовці їх до випробувань на формальних олімпіадах.

У поточному навчальному році проведено альтернативну інклюзивну олімпіаду для учнів початкової школи «Ми – чемпіони», а також інтелектуальний кастинг альтернативної олімпіади з психології «Терапевт власного Я» для учнів 9-10 класів.

         Відповідно до протоколів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, матеріалів спільних засідань журі та оргкомітетів, висновки і рішення апеляційних комісій, проаналізувавши результати моніторингових досліджень,  

 

Н А К А З У Ю :

 

 1. Затвердити результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін.
 2. Нагородити грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради учнів, які посіли призові місця у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад (Додаток № 1, 2).
 3. Нагородити грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради за забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до роботи з обдарованими учнями:

- серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл – педагогічний колектив Тернопільську Українську гімназію ім. І.Франка;

- серед закладів загальної середньої освіти м. Тернополя – ТЗОШ № 24.

 1. Оголосити подяку:

4.1. Директорам ТСШ № 3, ТНВК № 9, ТЗОШ № 4, 11, 16, 27 (Петрокушин Р.В., Рибаку Г.В., Левенець Н.І., Літинському П.С., Базуновій Р.Р., Вовку Я.Й. ) за кількаразове створення належних  умов для  проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін.

4.2. Учителям, учні  яких посіли І місце на ІІ етапі Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін (Додаток № 3).

 1. Директору ТКМЦНОІМ (Литвинюк Г.І.) здійснити виплати згідно з рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.01.2016 р. № 7/5/60 «Про преміювання учнів та педагогічних працівників»:

5.1. Нагородити одноразовими преміями в розмірі 500 грн. учнів - переможців II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад у 2019-2020 навчальному році, які посіли І місце (додаток № 1).

 1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

         6.1. Обговорити у педагогічних колективах результативність участі у І та ІІ етапів предметних олімпіад.

6.2. Проаналізувати результативність участі в ІІ етапі учнівських олімпіад  з базових  навчальних дисциплін з метою оптимізації пошуку  та педагогічної підтримки талановитої молоді, запобігання емоційному та фізичному виснаженню учасників олімпіад.

6.3. Надати особливої уваги формуванню компетентності педагогів з питань відбору та електронної реєстрації учасників ІІ етапу та відповідної звітності.

         6.4. Передбачити заохочення вчителів, учні яких досягли значних успіхів за підсумками ІІ етапу олімпіад та учителів – членів журі та оргкомітетів олімпіад.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В.о. начальника управління освіти і науки                                     О.П.Пельвецька

 

Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84

Сеньків Володимир Михайлович,   52-19-58 

     Додаток № 1

                                             до наказу  управління освіти і науки

Тернопільської міської ради  від 14.01.2020 № 19

 

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін

Перше місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Шило Анастасія Андріівна

ТУГ

8

Гудима Ірина Михайлівна

Мельничук Марта Олегівна

ТСШ № 3

9

Чорна Анжела Михайлівна

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

10

Процик Лідія Ярославівна

Шкільна Анастасія Андріївна

ТСШ № 3

11

Ничко Людмила Ярославівна

Астрономія

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

Киричук Наталія Володимирівна

Колесник Роман Романович

ТУГ

11

Ремез Галина Антонівна

Біологія

Криворучко Володимир Ігорович

ТСШ № 3

8

Гетманюк Інна Богданівна

Паламар Олександр Петрович

ТНВК № 15

9

Олійник Іванна Володимирівна

Бліхар Олександр Володимирович

ТУГ

10

Лилик Ольга Михайлівна

Колесникова Анастасія Русланівна

ТУГ

11

Лилик Ольга Михайлівна

Географія

Федчишин Маряна Андріївна

ТЗОШ № 24

8

Меленчук Ольга Василівна

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

9

Бай Оксана Богданівна

Веселовський Олександр Ігорович

ТЗОШ № 19

10

Вітяк Лілія Володимирівна

Терлецький Любомир Сергійович

ТСШ № 29

11

Швець Євдокія Сергіївна

Екологія

Лахіна Анастасія Євгенівна

ТНВК № 9

10

Катериняк Тетяна Богданівна

Бригідир Євген Ігорович

ТСШ № 5

11

Радкевич Марія Миколаївна

Інформатика

Ковальська Каріна Михайлівна

ТТЛ

8

Мороз Тетяна Ігорівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

Мельничук Ірина Василівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

10

Крамар Марія Петрівна

Рутило Богдан Миколайович

Школа-колегіум

11

Гнатик Ірина Вікторівна

Інформаційні тенології

Проць Петро Олегович

ТУГ

10

Чайка Галина Адамівна

Мацик Катерина Дмитрівна

ТУГ

11

Мельничук Ірина Василівна

Історія

Карасьова Юлія Валеріївна

ТЗОШ № 19

8

Цибульська Марія Володимирівна

Салюк Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 14

9

Вовк Галина Володимирівна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

10

Лесечко Юрій Федорович

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

11

Кутень Оксана Антонівна

Математика

Прохоров Олександр Сергійович

ТНВК № 6

6

Доскоч Галина Володимирівна

Лещук Роман Андрійович

ТЗОШ № 19

7

Дудар Галина Михайлівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

Ензельт Ольга Павлівна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

10

Зубович Лілія Василівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Зажерей Галина Андріівна

Німецька мова

Матвіїшин Анастасія Вікторівна

ТСШ № 3

8

Гелюх Тетяна Петрівна

Мудрик Ольга Ярославівна

ТКГ

9

Мудрик Оксана Борисівна

Мартинович Божена Андріївна

ТСШ № 7

10

Стасишин Ольга Зеновіївна

Остапчук Костянтин Іванович

ТСШ № 3

11

Бойко Ірина Леонівна

Образотворче мистецтво

Калінчук Катерина Петрівна

ТСШ № 17

9

Скібньовська Галина Богданівна

Валіон Романна Василівна

ТЗОШ № 24

11

Крих Роман Васильович

Правознавство

Дуда Катерина Андріївна

ТСШ № 3

9

Морозюк Галина Степанівна

Никифорчин Діана Юріївна

ТЗОШ № 26

10

Кулик Наталія Орестівна

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

11

Зозуляк Сергій Володимирович

Трудове навчання

Загорський Роман Васильович

ТСШ № 7

9

Бомок Анатолій Ярославович

Воляник Соломія Ігорівна

ТНВК № 15

9

Репіленко Людмила Львівна

Соломенний Степан Юрійович

ТСШ № 7

11

Бомок Анатолій Ярославович

Носаль Юлія Василівна

ТЗОШ № 4

11

Левенець Наталя Григорівна

Українська мова і література

Бартіш Олена Володимирівна

Школа-колегіум

7

Даценко Олександра Іванівна

Мерецька Анна Вікторівна

ТУГ

8

Зуляк Галина Ярославівна Грабовська Олександра Миколаївна

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

9

Балабан Галина Михайлівна Нова Марія Антонівна

Лепявко Катерина Андріївна

ТУГ

10

Гарматюк Любов Іванівна

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

11

Зуляк Галина Ярославівна

Фізика

Гуцуляк Олег Володимирович

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Дворницький Данило Володимирович

ТТЛ

8

Дворницька Галина Іванівна

Єдинак Владислав Олексійович

ТСШ № 7

8

Остап'юк Сергій Іванович

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

9

Ремез Галина Антонівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

Киричук Наталія Володимирівна

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

Мерецька Анна Вікторівна

ТУГ

8

Шуст Галина Іванівна

Мельник Софія Олександрівна

ТУГ

9

Шуст Галина Іванівна

Маркевич Діана Олегівна

ТУГ

10

Панюс Світлана Василівна

Приведа Анастасія Олександрівна

ТУГ

11

Панюс Світлана Василівна

Хімія

Барановський Богдан Віталійович

ТУГ

7

Мартиняк Галина Володимирівна

Когут Юлія Ігорівна

ТУГ

8

Мартиняк Галина Володимирівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

Мартиняк Галина Володимирівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

Мартиняк Галина Володимирівна

Маслій Олександр Богданович

ТСШ № 29

11

Романишин Тетяна Вікторівна

 

 

 

Додаток № 2

до наказу  управління освіти і науки

Тернопільської міської ради 

від 14.01.2020 № 19

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін

Друге місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

10

Вихристюк Людмила Євгеніївна

Гричух Софія Андріївна

ТСШ № 5

9

Галайда Ольга Ярославівна

Бойко Катерина Богданівна

ТСШ № 29

9

Дзюба Ірина Володимирівна

Гаврищук Максим Юрійович

ТНВК № 6

8

Катола Антоніна Іванівна

Кіт Марія Любомирівна

ТЗОШ № 4

11

Кізілова Галина Олександрівна

Пастух Катерина Вікторівна

ТСШ № 29

8

Кутефа Лариса Василівна

Піхуник Давід

ТУГ

8

Марець Ірина Михайлівна

Мацевко Євгенія Дмитрівна

ТСШ № 3

10

Новікова Любов Євстахіївна

Романків Святослав Степанович

ТСШ № 3

11

Ростоцька Марія Євстахіївна

Бобровська Ірина Степанівна

ТСШ № 3

11

Сабат Марія Романівна

Юрчишин Маркіян Тарасович

ТУГ

10

Теремчук Ірина Василівна

Демчан Каміла Олександрівна

Гімназія "Гармонія"

8

Турчин Оксана Миколаївна

Коломийчук Денис Вікторович

ТСШ № 5

11

Хміляр Марія Зіновіївна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

Чорна Анжела Михайлівна

Астрономія

Лепявко Катерина Андріївна

ТУГ

10

Киричук Наталія Володимирівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

10

Кравчишин Анатолій Тарасович

Чайка Наталія Василівна

ТУГ

10

Киричук Наталія Володимирівна

Какараза Євген Андрійович

ТУГ

11

Ремез Галина Антонівна

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

11

Бойко Наталія Зіновіївна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Хомик Ірина Богданівна

Салюк Олег Богданович

ТСШ № 5

11

Кравчишин Анатолій Тарасович

Біолоігя

Бабій Яна Сергіївна

ТУГ

8

Сопівник Галина Ярославівна

Величко Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 22

8

Свірська Оксана Вікторівна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

9

Лилик Ольга Михайлівна

Тронка Софія Володимирівна

Школа-колегіум

9

Сусла Ігор Петрович

Костюк Анна Андріївна

ТУГ

10

Лилик Ольга Михайлівна

Заремба Роксолана Ігорівна

ТУГ

11

Лилик Ольга Михайлівна

Географія

Бас Тетяна Ігорівна

ТЗОШ № 19

11

Антонюк Сергій Миколайович

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

10

Водовіз Ольга Володимирівна

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

10

Дубенська Валентина Михайлівна

Корпак Катерина Володимирівна

ТНВК № 6

9

Лукашова Валентина Володмимирівна

Гапонюк Світлана Василівна

ТЗОШ № 11

8

Микитюк Олена Вікторівна

Росоловський Олександр Олександрович

ТНВК № 15

8

Савчук Оксана Федорівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

9

Слотюк В.М.

Салюк Олег Богданович

ТСШ № 5

11

Гамулевич Ольга Петрівна

Екологія

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

10

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Костюк Анна Андріївна

ТУГ

10

Лилик Ольга Михайлівна

Литвин Ольвія Соломія Богданівна

ТЗОШ № 25

10

Чуха Галина Зіновіївна

Румак Тереза Вікторівна

ТЗОШ № 26

11

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Економіка

Гуцал Дмитро Олександрович

ТНВК № 9

11

Водовіз Ольга Володимирівна

Медвідь Арсен Олегович

ТКГ

10

Романишин О.М.

Інформатика

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

Мельничук Ірина Василівна

Гуран Роман Максимович

ТЗОШ № 24

11

Самець Іван Володимирович

Проць Петро Олегович

ТУГ

10

Чайка Галина Адамівна

Коверський Володимир Олегович

ТЗОШ № 24

9

Щур Ольга Володимирівна

Інформаційні тенології

Бакалець Андрій Ігорович

ТЗОШ № 4

9

Семчук Андрій Ярославович

Михайлюк Віталій Олегович

ТУГ

9

Мельничук Ірина Василівна

Остап'юк Олександр Сергійович

ТСШ № 7

9

Кіт Тетяна Тарасівна

Ділай Сергій Романович

ТЗОШ № 4

11

Семчук Андрій Ярославович

Марків Катерина Андріївна

ТУГ

11

Мельничук Ірина Василівна

Новицька Христина Остапівна

ТСШ № 3

11

Величенко Надія Іванівна

Історія

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

10

Вовк Галина Володимирівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Дмитрущак Людмила Миколаївна

Баран Данило Ростиславович

ТСШ № 3

8

Курилович Галина Володимирівна

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

9

Кутень Оксана Антонівна

Романів Арсен Ростиславович

ТНВК № 6

10

Лихачинська Іванна Іванівна

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

11

Матвіїв Іван Йосипович

Мельник Володимир Олегович

ТСШ № 3

11

Морозюк Галина Степанівна

Хмарук Світлана Юріївна

ТЗОШ № 19

11

Стасишин Віра Петрівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

Томашевська Лариса Анатоліївна

Котис Антон Ярославович

ТУГ

10

Томашевська Лариса Анатоліївна

Зюбровська Юлія Євгенівна

ТЗОШ № 24

11

Чайка Людмила Станіславівна

Лебідь Марія Володимирівна

ТСШ № 7

9

Чорна Галина Іванівна

Математика

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Базюк О.Я.

Петрик Володимир Юрійович

ТСШ № 29

11

Ботюк Лариса Петрівна

Зуєв Едгар Едуардович

ТУГ

7

Вербицька О.О.

Колесник Роман Романович

ТУГ

11

Гаук Марія Михайлівна

Попа Михайло Вячеславович

ТУГ

9

Ензельт Ольга Павлівна

Яворська Софія Сергіївна

ТУГ

8

Зубович Лілія Василівна

Солонинка Юрій Русланович

ТЗОШ № 19

10

Камінська Ірина Василівна

Максимюк Максим Віталійович

ТУГ

6

Кумановська Наталія Миколаївна

Піхуник Давід

ТУГ

6

Кумановська Наталія Миколаївна

Дідух Максим Юрійович

ТЗОШ № 16

10

Соловей Оксана Михайлівна

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

11

Солодка Неоніла Михайлівна

Грищета Ірина Віталіївна

ТТЛ

10

Яцкова Тетяна Василівна

Дробот Ілля Олександрович

ТТЛ

8

Яцкова Тетяна Василівна

Німецька мова

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

Гелюх Тетяна Петрівна

Тераз Владислав Романович

ТСШ № 3

8

Гелюх Тетяна Петрівна

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

10

Ломакіна Мирослава Ярославівна

Доценко Вікторія Олександрівна

ТКГ

9

Мудрик Оксана Борисівна

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

11

Остапенко Світлана Віталіївна

Тимчук Дмитро Володимирович

ТКГ

8

Остапенко Світлана Віталіївна

Образотворче мистецтво

Бялас Інна Юріївна

ТЗОШ № 16

11

Безкоровайна Ірина Вячеславівна

Лебідь Марія Володимирівна

ТСШ № 7

9

Бернацька Ірина Олегівна

Лисенко Вікторія Григорівна

ТЗОШ № 10

11

Осіпова Тетяна Анатоліївна

Нікітіна Анастасія Володимирівна

ТЗОШ № 13

11

Тарасова Наталія Степанівна

Твердохліб Вікторія Олександрівна

Тернопільський ліцей № 21

9

Хом'як Уляна Ігоріна

Правознавство

Потіха Христина Євгенівна

ТСШ № 29

9

Гуменна Ірина Любомирівна

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

11

Елиїв Олександра Іванівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

Морозюк Галина Степанівна

Аметова Есма Діляверівна

ТЗОШ № 10

9

Шульгіна Валентина Василівна

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

10

Ящишин Галина Зіновіївна

Трудове навчання

Чаплінський Максим Васильович

ТЗОШ № 20

9

Видойник Михайло Степанович

Білінчук Віталій Володимирович

ТЗОШ № 26

9

Гоменюк Олег Іванович

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

11

Захарчук Емілія Орестівна

Жовтонога Анастасія Олександрівна

ТСШ № 7

11

Іващук Вікторія Володимирівна

Бобровський Олександр Артемович

ТЗОШ № 10

9

Кім Ігор Володимирович

Мужевич Тетяна Володимирівна

ТСШ № 29

9

Коник Світлана Григорівна

Хархаліс Юлія Юріївна

ТЗОШ № 26

11

Новосад Людмила Леонідівна

Шачко Павло Петрович

ТСШ № 29

11

Петрик Богдан Миколайович

Гурняк Сніжана Степанівна

ТЗОШ № 22

9

Плюсквік Оксана Євгенівна

Сид Олеся Романівна

ТЗОШ № 4

9

Поворознюк Галина Миколаївна

Корчинський Вадім Богданович

ТНВК № 9

9

Приведа Володимир Дмитрович

Українська мова і література

Цяпа Остап Андрійович

ТЗОШ № 16

7

Балящук Марія Михайлівна

Кушнірчук Ірина Анатоліївна

ТЗОШ № 19

9

Бойко Оксана Степанівна

Ніконенко Ольга Вікторівна

ТСШ № 17

8

Бутрин Леся Василівна

Салюк Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 14

9

Давида Ольга Богданівна

Влох Лілія Сергіївна

ТЗОШ № 18

8

Жизномірська Ірина Іванівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

11

Канак Валентина Миколаївна

Гавришко Анна Андріївна

ТЗОШ № 19

7

Ковальчук Леся Василівна

Сум Марта Романівна

ТСШ № 3

7

Мужилівська Ольга Іванівна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

10

Ониськів Леся Василівна

Ансімова Дарина Миколаївна

ТСШ № 29

7

Ситар Леся Дмитрівна

Гринтус Катерина Михайлівна

ТСШ № 29

9

Чіпак Олександра Степанівна

Фізика

Половинко Андрій Юрійович

ТТЛ

10

Бойко Наталія Зіновіївна

Табалюк Антоніна Михайлівна

ТКГ

8

Гукалюк Ірина Олександрівна

Гринтус Катерина Михайлівна

ТСШ № 29

9

Іваницька Людмила Ярославівна

Климик Максим Юрійович

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ№5

10

Кравчишин Анатолій Тарасович

Гуменний Владислав Тарасович

ТСШ № 3

10

Орлова Наталія Василівна

Криворучко Володимир Ігорович

ТСШ № 3

8

Орлова Наталія Василівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Петриків Марія Луківна

Попа Михайло Вячеславович

ТУГ

9

Ремез Галина Антонівна

Бартіш Олена Володимирівна

Школа-колегіум

7

Хомик Ірина Богданівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Хомик Ірина Богданівна

Французька мова

Вуйда Микола Вікторович

ТУГ

8

Бабій Оксана Григорівна

Печіль Олександр Олександрович

ТУГ

11

Бабій Оксана Григорівна

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

9

Нагорна Наталя Мар'янівна

Жук Дарія Андріївна

ТСШ № 3

10

Сагайдак Катерина Олександрівна

Хімія

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Іщенко Ольга Костянтинівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

11

Іщенко Ольга Костянтинівна

Стаханська Ксенія Олександрівна

ТСШ № 3

8

Іщенко Ольга Костянтинівна

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

10

Іщенко Ольга Костянтинівна

Ковбасюк Віктор Михайлович

ТСШ № 17

11

Каспрук Оксана Дмитрівна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

10

Каспрук Оксана Дмитрівна

Гура Роман Андрійович

ТУГ

7

Мартиняк Галина Володимирівна

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

10

Мартиняк Галина Володимирівна

Чванкіна Регіна Ігорівна

ТУГ

11

Мартиняк Галина Володимирівна

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

10

Нірода Галина Михайлівна

Гринтус Катерина Михайлівна

ТСШ № 29

9

Романишин Тетяна Вікторівна

Чайківська Оксана Андріївна

ТЗОШ № 27

7

Солтис Надія Степанівна

Гнідий Дмитро Ігорович

ТЗОШ № 28

9

Стеців Галина Андріївна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Сторож Марія Романівна

Запорожець Вікторія Вікторівна

ТЗОШ № 22

11

Тарас Наталія Іванівна

Ковальська Каріна Михайлівна

ТТЛ

8

Більчук Людмила Петрівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

9

Більчук Людмила Петрівна

 

Третє місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Біла Олена Василівна

ТЗОШ № 24

8

Бодасюк Людмила Ростиславівна

Голик Мар'яна Михайлівна

ТСШ № 29

8

Вербова Віра Ігорівна

Дзюба Соломія Олегівна

ТСШ № 29

8

Вербова Віра Ігорівна

Дзига Софія Володимирівна

ТСШ № 5

9

Галайда Ольга Ярославівна

Суконнік Микола Миколайович

ТСШ № 5

9

Галайда Ольга Ярославівна

Єдинак Владислав Олексійович

ТСШ № 7

8

Глуха Світлана Михайлівна

Смик Орест Олегович

ТЗОШ № 22

8

Голик Олена Володимирівна

Руснак Андрій Михайлович

ТУГ

9

Гудима Ірина Михайлівна

Соловей Тарас Андрійович

ТСШ № 17

11

Демчук Тетяна Леонідівна

Цар Анастасія Василівна

ТКГ

9

Король Ганна Володимирівна

Доценко Вікторія Олександрівна

ТКГ

9

Куртяк Ірина Олегівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

9

Лазарук Юлія Василівна

Малинич Анастасія Олегівна

ТСШ № 5

8

Лупійчук Марія Іванівна

Сидорович Олександр Романович

ТУГ

8

Мала Людмила Іванівна

Богун Максим Володимирович

ТСШ № 3

10

Павловська-Суїнова Ірина Миколаївна

Резніченко Єлизавета Юріївна

ТСШ № 3

8

Павловська-Суїнова Ірина Миколаївна

Блохіна Поліна Євгенівна

ТТЛ

9

Пік Тетяна Ярославівна

Трач Яна Андріївна

ТСШ № 5

10

Погоріла Оксана Іванівна

Ляска Анастасія Вадимівна

Гімназія "Гармонія"

8

Порохняк Наталія Тарасівна

Стаднік Олександр Олегович

Гімназія "Гармонія"

9

Порохняк Наталія Тарасівна

Трач Юлія Володимирівна

ТСШ № 29

10

Процик Лідія Ярославівна

Хоменко Катерина Юріївна

ТСШ № 29

10

Процик Лідія Ярославівна

Купченко Максим Олександрович

ТСШ № 3

10

Ростоцька Марія Євстахіївна

Дузяк Валентина Юріївна

ТСШ № 3

8

Сабат Мрія Романівна

Захарія Денис Андрійоич

ТСШ № 5

11

Славська Ольга Любомирівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

9

Слободян Леся Орестівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Слотюк Оксана Василівна

Котис Антон Ярославович

ТУГ

10

Теремчук Ірина Василівна

Ониськів Андрій Богданович

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Хмурич Захар Андрійович

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Слив'яна Олеся Ігорівна

ТСШ № 5

11

Хміляр Марія Зіновіївна

Астрономія

Гуменний Владислав Тарасович

ТСШ № 3

10

Романів Тарас Володимирович

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

10

Романів Тарас Володимирович

Федун Богдан Богданович

ТЗОШ № 27

10

Плисюк Богдан Васильвич

Богомол Юліан Олександрович

ТСШ № 3

11

Орлова Наталія Василівна

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

Ремез Галина Антонівна

Біолоігя

Вавринович Катерина Сергіївна

Гімназія "Гармонія"

8

Банах Світлана Володимирівна

Волох Лілія Сергіївна

ТЗОШ № 18

8

Фірман Богдана Миронівна

Олексій Даниїл Святославович

ТНВК № 9

8

Кицкало Галина Романівна

Борис Володимир Павлович

ТЗОШ № 28

9

Берестецька Любов Миколаївна

Бугера Юлія Олександрівна

ТЗОШ № 16

9

Мультан Віра Степанівна

Генсіцька Вікторія Мирославівна

ТЗОШ № 23

9

Кульчицька Галина Ярославівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

9

Лиса Надія Степанівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

Судомир Ліля Мирославівна

Ковальчук Яна Михайлівна

ТЗОШ № 18

9

Фірман Богдана Миронівна

Коверський Володимир Олегович

ТЗОШ № 24

9

Козловська Лариса Петрівна

Нагорна Вікторія Віталіївна

ТНВК № 15

9

Брозницька Любов Ярославівна

Цар Анастасія Василівна

ТКГ

9

Кравчик Ганна Якимівна

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

10

Курило Світлана Михайлівна

Литвинюк Діана Віталіївна

ТЗОШ № 22

10

Стецюк Лариса Романівна

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

10

Лилик Ольга Михайлівна

Пеляк Юлія Ігорівна

ТСШ № 29

10

Табака Оксана Анатоліївна

Романів Арсен Ростиславович

ТНВК № 6

10

Гайда Галина Володимирівна

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

10

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Філик Тетяна Андріїввна

ТНВК № 15

10

Брозницька Любов Ярославівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

10

Катериняк Тетяна Богданівна

Якимчук Сніжана Василівна

ТЗОШ № 11

10

Бригідир Анна Зіновіївна

Антощишин Роман Андрійович

ТСШ № 29

11

Табака Оксана Анатоліївна

Ахроменко Інна Олександрівна

ТЗОШ № 20

11

Васусь Лариса Іванівна

Біловус Ольга Сергіївна

ТСШ № 3

11

Судомир Лілія Мирославівна

Бінас Анастасія Петрівна

ТНВК № 15

11

Олійник Іванна Володимирівна

Драгунцова Вікторія Борисівна

ТНВК № 6

11

Гайда Галина Володимирівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

11

Судомир Лілія Мирославівна

Олексієнко Софія Валеріївна

ТУГ

11

Лилик Ольга Михайлівна

Румак Тереза Вікторівна

ТЗОШ № 26

11

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Скіп Юліана Андріївна

ТНВК № 15

11

Олійник Іванна Володимирівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Савка Оксана Богданівна

Географія

Поляцко Феодосій Костянтинович

ТУГ

11

Бай Оксана Богданівна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

10

Бай Оксана Богданівна

Шевчук Олександр Олегович

ТТЛ

9

Боднарчук Мирослава Богданівна

Василишин Владислав Олегович

ТЗОШ № 18

8

Вітрук Оксана Мирославівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

10

Вітрук Оксана Мирославівна

Нітефор Василь Ігорович

ТЗОШ № 22

10

Данилів Марія Євгенівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Данилів Марія Євгенівна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

10

Ковальчук Лариса Олексіївна

Сидорук Анастасія Романівна

ТСШ № 17

8

Ковальчук Лариса Олексіївна

Джафарова Каміла Джафарівна

ТСШ № 7

9

Кузь Віта Миколаївна

Бабій Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 11

9

Купчак Людмила Григорівна

Зюбровська Юлія Євгенівна

ТЗОШ № 24

11

Макаровська Галина Іванівна

Рудакевич Ірина Володимирівна

ТЗОШ № 28

9

Мариняк Наталія Олексіївна

Марчук Анна Андріївна

ТЗОШ № 27

8

Мельник О.М.

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Осадчук Леся Богданівна

Медвідь Арсен Олегович

ТКГ

10

Романишин О.М.

Саган Дарина Вадимівна

ТКГ

8

Романишин О.М.

Мельник Софія Олександрівна

ТУГ

9

Сампара Оксана Володимирівна

Біловус Ольга Сергіївна

ТСШ № 3

11

Слотюк В.М.

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

Слотюк В.М.

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

10

Слотюк В.М.

Павлюк Тетяна Володимирівна

ТЗОШ № 10

10

Тарасова Людмила Миколаївна

Данилков Володимир Олександрович

ТЗОШ № 4

8

Федоруц Микола Васильович

Вирста Богдан Володимирович

ТЗОШ № 16

9

Чотарі Неля Петрівна

Рипнінська Алевтина Юріївна

ТЗОШ № 19

9

Ярема Ганна Василівна

Екологія

Кобельник Роман Володимирович

ТЗОШ № 11

10

Бригідир Анна Зіновіївна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

10

Фірман Богдана Миронівна

Гуцал Дмитро Олександрович

ТНВК № 9

11

Катериняк Тетяна Богданівна

Іващенко Яна Сергіївна

ТНВК № 15

11

Олійник Іванна Володимирівна

Монастириський Олександр Ігорович

ТНВК №6

11

Сиротюк Світлана Василівна

Економіка

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

10

Царик Леся Василівна

Інформатика

Дворницький Данило Володимирович

ТТЛ

8

Мороз Тетяна Ігорівна

Вибираний Владислав Павлович

ТНВК № 2

9

Панчук Н.М.

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Плюсквік-Баран Ю. Т.

Древетняк Костянтин Андрійович

ТЗОШ № 4

11

Семчук Андрій Ярославович

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

10

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні тенології

Дворницький Данило Володимирович

ТТЛ

8

Мороз Тетяна Ігорівна

Марчук Катерина Юріївна

ТУГ

8

Мельничук Ірина Василівна

Печінка Максим Вікторович

Тернопільсь-кий ліцей № 21

8

Вейко Уляна Анатоліївна

Вибираний Вадим Павлович

ТНВК № 2

9

Панчук Н.М.

Поворозник Роман Віталійович

ТУГ

9

Мельничук Ірина Василівна

Пойшлий Назар Вікторович

ТСШ № 17

9

Муравицька Олена Володимирівна

Федіков Віктор Олександрович

ТЗОШ № 10

9

Серба Наталія Романівна

Давибіда Володимир Романович

ТЗОШ № 28

10

Пелішко Світлана Іванівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

10

Михайлишин О.В.

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

10

Войтович Богдан Володимирович

Чир Дмитро Миколайович

ТЗОШ № 16

10

Горпинюк Оксана Богданівна

Солтис Максим Васильович

ТЗОШ № 23

11

Солтис Оксана Романівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Гнатик Ірина Вікторівна

Куцан Анжеліна Михйлівна

ТЗОШ № 22

11

Березовська Лариса Олександрівна

Історія

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

10

Бакан Тетяна Степанівна

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

11

Бармак Олена Ярославівна

Голойда Олександр Іванович

ТЗОШ № 8

11

Бачинська Ірина Казимирівна

Куплений Антон Дмитрович

ТСШ № 29

8

Букавин Іван Ярославович

Гулька Антон Сергійович

ТСШ № 29

9

Гуменна Ірина Любомирівна

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

10

Гуменна Ірина Любомирівна

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

11

Конвай Любомир Васильович

Гуменюк Марта Русланівна

ТСШ № 3

8

Курилович Галина Володимирівна

Кочан Анатолій Анатолійович

ТСШ № 3

10

Курилович Галина Володимирівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

9

Морозюк Галина Степанівна

Тронка Софія Володимирівна

Школа-колегіум

9

Сендзюк Ірина Степанівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Сидор Марія Михайлівна

Кушнірчук Ірина Анатоліївна

ТЗОШ № 19

9

Стасишин Віра Петрівна

Василевська Анастасія Володимирівна

ТУГ

10

Томашевська Лариса Анатоліївна

Паращук Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 19

10

Цибульська МаріяВолодимирівна

Соколовський Роман Іванович

ТЗОШ № 24

11

Чайка Людмила Станіславівна

Математика

Климчук Андрій Олександрович

ТЗОШ № 8

8

Базюк Юлія Йосипівна

Пальчак Святослав Ігорович

ТЗОШ № 20

9

Бодасюк Надія Миколаївна

Костів Андрій Святославович

ТСШ № 3

6

Величенко Н.І.

Юрик Діана Романівна

ТЗОШ № 24

8

Вихованець І.М.

Стадник Ілля Олександрович

ТНВК № 6

7

Гандзола Мар'яна Ярославівна

Малюта Олена Іванівна

ТСШ № 29

10

Дворак Галина Григорівна

Співак Матвій

ТЗОШ № 19

6

Дудар Галина Михайлівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

9

Дудник Ольга Володимирівна

Омельян Олександр Андрійович

ТЗОШ № 27

8

Єрьоменко Тетяна Леонідівна

Бабій Яна Сергіївна

ТУГ

8

Зубович Лілія Василівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

Зубович Лілія Василівна

Іващук Юлія Андріївна

ТСШ № 29

6

Калугіна Ольга романівна

Журавлюк Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 26

8

Коваль Марія Мар'янівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Ковальчук Ірина Омелянівна

Половинко Андрій Юрійович

ТТЛ

10

Козбур Галина Євгенівна

Грицина Ярослав Русланович

ТНВК № 6

8

Лисобей Людмила Василівна

Христич Максим Ігорович

ТЗОШ № 11

6

Лозінська Марія Володимирівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

10

Масло Оксана Василівна

Зайцева Анна Олександрівна

ТНВК № 15

6

Потішна Ірина Петрівна

Катрук Станіслав Сергійович

ТЗОШ № 14

7

Серкіз Людмила Олександрівна

Собко Ярослав Миколайович

ТТЛ

11

Ситник Ірина Василівна

Клим Діана Вікторівна

ТСШ № 29

8

Солодченко Ліана Іванівна

Коробій Павло Петрович

ТЗОШ № 18

8

Татарин Галина Богданівна

Дворницький Данило Володимирович

ТТЛ

8

Яцкова Тетяна Василівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

9

Яцкова Тетяна Василівна,

Козбур Галина Євгенівна

Німецька мова

Кусяк Каріна Андріївна

ТСШ № 29

8

Будій Оксана Ярославівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

9

Гелюх Тетяна Петрівна

Левицька Ліліана Андріївна

ТСШ № 17

11

Колибаб'юк Марія Казимирівна

Мужевич Тетяна Володимирівна

ТСШ № 29

9

Кравчук Тетяна Володимирівна

Гумен Соломія Володимирівна

ТСШ № 5

11

Мариніна Ольга Іванівна

Сушко Степан Михайлович

ТСШ № 5

11

Мариніна Ольга Іванівна

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

10

Мудрик Оксана Борисівна

Стельмах Надія Олегівна

ТКГ

10

Мудрик Оксана Борисівна

Табалюк Антоніна Михайлівна

ТКГ

8

Мудрик Оксана Борисівна

Крушельницька Олеся Вікторівна

ТСШ № 17

8

Регалюк Леся Богданівна

Дячун Климент Андрійович

ТКГ

8

Рейтор Мирослава Василівна

Образотворче мистецтво

Ярема Анастасія Русланівна

ТЗОШ № 19

11

Волянська Любов Василівна

Доскач Катерина Володимирівна

ТНВК № 6

9

Горбач Наталія Дмитрівна

Іванчук Софія Любомирівна

ТНВК № 6

11

Горбач Наталія Дмитрівна

Поворозник Віталій Володимирович

ТНВК № 6

11

Горбач Наталія Дмитрівна

Шачко Павло Петрович

ТСШ № 29

11

Грищишин Алла Володимирівна

Заваринська Ангеліна Андріївна

ТЗОШ № 14

9

Зелінка Уляна Степанівна

Теслюк Андрій Андрійович

ТЗОШ № 14

11

Зелінка Уляна Степанівна

Теслюк Діана Андріївна

ТЗОШ № 24

9

Крих Роман Васильович

Романюк Юлія Василівна

ТЗОШ № 22

9

Лисюк Леся Романівна

Трофімова Віолетта Андріївна

ТЗОШ № 22

9

Лисюк Леся Романівна

Боднар Марта Андріївна

ТУГ

11

Михалевич Галина Романівна

Матвіїв Інна Володимирівна

ТЗОШ № 27

9

Пілюкова Оксана Володимирівна

Дерев'яник Поліна Володимирівна

ТЗОШ № 18

11

Рибчак Наталія Анатоліївна

Кійко Надія Юріївна

ТСШ № 3

9

Філь Катерина Дмитрівна

Посунько Юлія Сергіївна

ТНВК № 9

9

Фугель Світлана Богданівна

Правознавство

Вербова Єлизавета Сергіївна

ТСШ № 29

10

Гуменна Ірина Любомирівна

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

9

Елиїв Олександра Іванівна

Собчак Анастасія Андріївна

ТНВК № 6

10

Зозуляк Сергій Володимирович

Гасій Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 20

9

Іваник Марія Дмитрівна

Берегуляк Софія Олександрівна

ТСШ № 7

10

Кульчицька Тетяна Володимирівна

Корпак Катерина Володимирівна

ТНВК № 6

9

Лихачинська Іванна Іванівна

Двикалюк Ірина Володимирівна

ТЗОШ № 18

9

Мадараш Марія Василівна

Жук Дарія Андріївна

ТСШ № 3

10

Морозюк Галина Степанівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

10

Папроцька Світлана Володимирівна

Залян Тигран Артурович

ТЗОШ № 4

9

Рилова Галина Володимирівна

Дубчак Олеся Еміліанівна

ТЗОШ № 14

11

Стародуб Віра Миколаївна

Хмарук Світлана Юріївна

ТЗОШ № 19

11

Ухач Олександра Василівна

Стецько-Тарнавська Марта Михайлівна

ТКГ

9

Чарнош В.Б.

Коверський Володимир Олегович

ТЗОШ № 24

9

Чечота Ганна Романівна

Ліптуга Вікторія Олександрівна

ТНВК № 2

9

Ящишин Галина Зіновіївна

Мазуренко Вікторія Ігорівна

ТНВК № 2

9

Ящишин Галина Зіновіївна

Трудове навчання

Ковалишин Дарія Іванівна

ТЗОШ № 24

9

Андрушків Світлана Володимирівна

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

Грабовський Ярослав Ілліч

Логинський Анатолій Вікторович

ТЗОШ № 18

11

Здирок Оксана Михайлівна

Левицький Андрій Богданович

ТЗОШ № 10

11

Кім Ігор Володимирович

Ящук Іван Володимирович

ТЗОШ № 8

9

Кметь Олександр Степанович

Задорожна Анастасія Володимирівна

ТСШ № 29

11

Коник Світлана Григорівна

Чухарський Максим Юрійович

ТЗОШ № 23

11

Кульчицький Михайло Степанович

Соловський Володимир Сергійович

ТЗОШ № 27

9

Марцинюк Роман Дмитрович

Гурняк Віталій Вікторович

ТСШ № 29

9

Петрик Богдан Миколайович

Бабій Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 11

9

Плисюк Наталія Петрівна

Генсіцька Вікторія Мирославівна

ТЗОШ № 23

9

Садовська Наталя Миколаївна

Космина Максим Володимирович

ТСШ №3

9

Тригук Тарас Володимирович

Зьомко Ірина Олексендрівна

ТЗОШ № 20

9

Фірман Зіновій Євгенович

Корпак Катерина Володимирівна

ТНВК № 6

9

Яремчук Ганна Семенівна

Українська мова і література

Петрова Яна Сергіївна

ТЗОШ № 16

11

Балящук Марія Михайлівна

Чайковська Оксана Андріївна

ТЗОШ № 27

7

Вальчак Ганна Євстафіївна

Волошин Сергій Віталійович

Школа-колегіум

11

Даценко Олександра Іванівна

Закордонець Соломія Миколаївна

ТЗОШ № 16

8

Качанова Ірина Володимирівна

Вівчар Марія Михайлівна

ТЗОШ № 23

8

Кліщ Марія Миронівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

10

Кобернюк Ганна Іллівна

Малюта Олена Іванівна

ТСШ № 29

10

Кропельницька Тетяна Іванівна

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

10

Кубішин Лариса Василівна

Волянська Дарина Юріївна

ТСШ № 17

9

Мандзй Людмила Олексіївна

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

10

Мужилівська Ольга Іванівна

Голда Дана Андріївна

ТУГ

9

Нова Марія Антонівна

Шкурак Людмила Ігорівна

ТУГ

11

Нова Марія Антонівна

Бугера Юлія Олександрівна

ТЗОШ № 16

9

Очеретнюк Ірина Мирославівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

10

Пилипчук Світлана Ярославівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Пиріг Анна Михайлівна

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

11

Підручняк Ольга Павлівна

Василишин Анна Олегівна

ТНВК № 6

7

Рачинська Галина Степанівна

Василишин Богдана Василівна

ТУГ

7

Слюзар Галина Рудольфівна Чирська Наталя Петрівна

Петрушка Христина Андріївна

ТСШ № 5

10

Стецик Наталія Петрівна

Цибуляк Вікторія Володимирівна

ТКГ

8

Тимчук Володимир Михайлович

Бас Тетяна Ігорівна

ТЗОШ № 19

11

Федорович Галина Орестівна

Григорчук Вікторія Юріївна

ТЗОШ № 19

10

Федорович Галина Орестівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

9

Філь Катерина Дмитрівна

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

10

Форманюк Зоряна Ярославівна

Гаджук Ангеліна Володимирівна

ТНВК № 15

7

Шмігель Олена Євгенівна

Наконечна Лілія Олегівна

ТЗОШ № 4

8

Якубишина Галина Богданівна

Фізика

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

11

Бойко Наталія Зіновіївна

Кульчицький Дмитро Сергійович

ТЗОШ № 13

10

Вовк Віра Михайлівна

Зелененький Юрій Констянтинович

ТСШ № 17

10

Гайдамаха Мирослав Саверинович

Дробот Ілля Олександрович

ТТЛ

8

Дворницька Галина Іванівна

Ковальська Каріна Михайлівна

ТТЛ

8

Дворницька Галина Іванівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

9

Дворницька Галина іванівна

Грицина Ярослав Русланович

ТНВК № 6

8

Ензельт Олександр Миколайович

Стадник Ілля Олександрович

ТНВК № 6

7

Ензельт Олександр Миколайович

Ратушняк Дмитро Юрійович

ТЗОШ № 27

7

Єрьоменко Т. Л.

Главацький Владислав Іванович

ТСШ № 29

7

Іванова Лариса Петрівна

Бабій Яна Сергіївна

ТУГ

8

Киричук Наталія Володимирівна

Барановський Богдан Віталійович

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Наконечний Богдан Вікторович

ТУГ

10

Киричук Наталія Володимирівна

Рудавський Денис Тарасович

ТУГ

8

Киричук Наталія Володимирівна

Половчук Павло Михайлович

ТЗОШ № 22

7

Климчук Олег Андрійович

Салюк Олег Богданович

ТСШ№5

11

Кравчишин Анатолій Тарасович

Вибираний Владислав Павлович

ТНВК № 2

9

Магера Роман Петрович

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

10

Мурза Світлана Зіновіївна

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Орлова Наталія Василівна

Гнатів Уляна Степанівна

ТЗОШ № 22

7

Петриків Марія Луківна

Турчин Антон Ярославович

Тернопільсь-кий ліцей № 21

8

Пиць Ксенія Ігорівна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

9

Ремез Галина Антонівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

Ремез Галина Антонівна

Агеєв Ілля В`ячиславович

ТЗОШ № 11

9

Сівозад Ірина Василівна

Кобельник Роман Володимирович

ТЗОШ № 11

9

Сівозад Ірина Василівна

Мохун Володимир Сергійович

Школа-колегіум

9

Хомик Ірина Богданівна

Хімія

Лонський Ілля Іванович

ТКГ

7

Биць Тетяна Володимирівна

Табалюк Антоніна Михайлівна

ТКГ

8

Биць Тетяна Володимирівна

Дробот Ілля Олександрович

ТТЛ

8

Більчук Людмила Петрівна

Онишко Валерія Віталіївна

ТЗОШ № 24

8

Гордій Дарія Василівна

Яцків Максим Володимирович

ТЗОШ № 14

11

Горішна Олександра Василівна

Костін Олена Віталіївна

ТЗОШ № 20

8

Грицюк Тетяна Володимирівна

Рудакевич Юлія Іванівна

ТЗОШ № 24

9

Зарічна Олена Василівна

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

9

Іщенко Ольга Костянтинівна

Масна Анна Романівна

ТСШ № 17

7

Каспрук Оксана Дмитрівна

Чіп Анастасія Миколаївна

ТСШ № 17

9

Каспрук Оксана Дмитрівна

Паламарчук Наталія Андріївна

ТУГ

9

Мартиняк Галина Володимирівна

Наконечний Арсен Анатолійович

ТНВК № 6

7

Моліцька Алла Леонідівна

Ружицький Максим Миколайович

ТНВК № 15

11

Моліцька Алла Леонідівна

Стадник Ілля Олександрович

ТНВК № 6

7

Моліцька Алла Леонідівна

Кучер Марк Августин Миколайович

Школа-колегіум

7

Насипана Ольга Володимирівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Насипана Ольга Володимирівна

Хоменчук Арсен Володимиривич

ТЗОШ № 10

8

Павлюк Тетяна Петрівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

9

Попович Юлія Степанівна

Стець Сабріна Сергіївна

ТЗОШ № 13

10

Ратинська Ліна Гнатівна

Главацький Владислав Іванович

ТСШ № 29

7

Романишин Тетяна Вікторівна

Пеляк Юлія Ігорівна

ТСШ № 29

10

Романишин Тетяна Вікторівна

Олексій Даниїл Святославович

ТНВК № 9

8

Сірант Ольга Василівна

Гондз Ольга Григорівна

Гімназія "Гармонія"

8

Спільніченко Ольга Іванівна

Домбровська Марія Олександрівна

ТЗОШ № 28

8

Стеців Галина Андріївна

Скиба Максим Вікторович

ТСШ № 3

7

Хома Віра Вячеславівна

Журавлюк Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 26

8

Шинкар Надія В'ячеславівна

Савчук Олександр Тарасович

ТЗОШ № 23

10

Шкіра Ірина Володимирівна

 

 Додаток № 3

                                                                                                 до наказу  управління освіти і науки

                                                                                                  Тернопільської міської ради                  

                                                                      від 14.01.2020 № 19

 

Список учителів,

учні  яких посіли І місце на ІІ етапі Всеукраїнських  олімпіад

з базових навчальних дисциплін

Предмет

ЗЗСО

Прізвище, ім’я, по батькові учителя

Англійська мова

ТУГ

Гудима Ірина Михайлівна

Англійська мова

ТСШ № 3

Ничко Людмила Ярославівна

Англійська мова

ТСШ № 29

Процик Лідія Ярославівна

Англійська мова

ТСШ № 3

Чорна Анжела Михайлівна

Астрономія

ТСШ № 5

Радкевич Марія Миколаївна

Біолоігя

ТСШ № 3

Гетманюк Інна Богданівна

Біолоігя

ТНВК № 15

Олійник Іванна Володимирівна

Біолоігя

ТУГ

Лилик Ольга Михайлівна

Географія

ТЗОШ № 24

Меленчук Ольга Василівна

Географія

ТУГ

Бай Оксана Богданівна

Географія

ТЗОШ № 19

Вітяк Лілія Володимирівна

Географія

ТСШ № 29

Швець Євдокія Сергіївна

Екологія

ТНВК № 9

Катериняк Тетяна Богданівна

Інформатика

Школа-колегіум

Гнатик Ірина Вікторівна

Інформатика

ТСШ № 5

Крамар М.

Інформатика, інформаційні технології

ТУГ

Мельничук Ірина Василівна

Інформатика

ТТЛ

Мороз Тетяна Ігорівна

Інформаційні тенології

ТУГ

Чайка Галина Адамівна

Історія

ТЗОШ № 14

Вовк Галина Володимирівна

Історія

ТУГ

Кутень Оксана Антонівна

Історія

ТСШ № 17

Лесечко Юрій Федорович

Історія

ТЗОШ № 19

Цибульська Марія Володимирівна

Математика

ТНВК № 6

Доскоч Галина Володимирівна

Математика

ТЗОШ № 19

Дудар Галина Михайлівна

Математика

ТУГ

Ензельт Ольга Павлівна

Математика

Школа-колегіум

Зажерей Галина Андріівна

Математика

ТУГ

Зубович Лілія Василівна

Німецька мова

ТСШ № 3

Бойко Ірина Леонівна

Німецька мова

ТСШ № 3

Гелюх Тетяна Петрівна

Німецька мова

ТКГ

Мудрик Оксана Борисівна

Німецька мова

ТСШ № 7

Стасишин Ольга Зеновіївна

Образотворче мистецтво

ТЗОШ № 24

Крих Роман Васильович

Образотворче мистецтво

ТСШ № 17

Скібньовська Галина Богданівна

Правознавство

ТНВК № 6

Зозуляк Сергій Володимирович

Правознавство

ТЗОШ № 26

Кулик Наталія Орестівна

Правознавство

ТСШ № 3

Морозюк Галина Степанівна

Трудове навчання

ТСШ № 7

Бомок Анатолій Ярославович

Трудове навчання

ТЗОШ № 4

Левенець Наталя Григорівна

Трудове навчання

ТНВК № 15

Репіленко Людмила Львівна

Українська мова і література

ТУГ

Балабан Галина Михайлівна

Українська мова і література

ТУГ

Нова Марія Антонівна

Українська мова і література

ТУГ

Гарматюк Любов Іванівна

Українська мова і література

Школа-колегіум

Даценко Олександра Іванівна

Українська мова і література

ТУГ

Зуляк Галина Ярославівна

Українська мова і література

ТУГ

Грабовська Олександра Миколаївна

Фізика

ТТЛ

Дворницька Галина Іванівна

Фізика

ТУГ

Киричук Наталія Володимирівна

Фізика

ТСШ № 7

Остап'юк Сергій Іванович

Фізика

ТУГ

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

ТУГ

Панюс Світлана Василівна

Французька мова

ТУГ

Шуст Галина Іванівна

Хімія

ТУГ

Мартиняк Галина Володимирівна

Хімія

ТСШ № 29

Романишин Тетяна Вікторівна

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 Н А К А З

28.12.2019                                                                   № 504

 Про участь команди м. Тернополя

у ІІІ етапі Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових навчальних

дисциплін у 2019-2020 навчальному році

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (далі – Положення), наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 02.10.2019 р. № 234-од, управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 09.10.2019 р. № 360 та на підставі рішення оргкомітетів та журі ІІ етапу олімпіад

 

НАКАЗУЮ:

 1. Командам м. Тернополя взяти участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:

 

15 січня, 9.00

- географія,

16 січня, 9.00

- астрономія, 

19 січня, 9.00

- математика,

20 січня, 9.00

- образотворче мистецтво,

21 січня, 9.00

- економіка,

22 січня, 9.00

- хімія,

23 січня, 9.00

- англійська мова, 

24 січня, 9.00

- правознавство,

25 січня, 9.00

- біологія,

26 січня, 9.00

- фізика,

27 січня, 9.00

- українська мова і література,

28 січня, 9.00

- німецька мова,

- французька мова,

29 січня, 9.00

- екологія,

30 січня, 9.00

- історія,

31 січня, 9.00

- трудове навчання,

01 лютого, 9.00

- інформатика,

08 лютого, 9.00

- інформаційні технології.

 2. Відповідальність за підготовку команд, забезпечення їх участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів покласти на Тернопільський методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, зокрема:

 - математика

- Соловей О.М.;

- правознавство

- Вівчара А.Д.;

- географія

- Вітрук О.М.;

- німецька мова

- Турчин О.М.;

- французька мова

- Турчин О.М.;

- трудове навчання

- Репіленко Л.Л.;

- фізика

- Соловей О.М.;

- українська мова і література

- Гапон Л.О.;

- хімія

- Тарас Н.І.;

- історія

- Вівчара А.Д.;

- біологія

- Козловську Л.П.;

- екологія

- Козловську Л.П.;

- англійська мова

- Турчин О.М.;

- економіка

- Вітрук О.М.;

- образотворче мистецтво

- Федун Г.П.;

- астрономія

- Соловей О.М.;

- інформатика

- Соловей О.М.;

- інформаційні технології

- Соловей О.М.;

 1. Затвердити склад команд для участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (Додаток № 1).
 2. Відповідальність за збереження життя і здоров’я членів команд покласти на керівників команд.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Начальник управління освіти і науки                                 О.П.Похиляк

 Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84

Сеньків Володимир Михайлович, 52 19 58

 

 Додаток № 1

                                                                       до наказу  управління освіти і науки

                                                                         Тернопільської міської ради           

                                                                                        від 28.12.2019  № 502

Економіка:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

9

 

2.

Медвідь Арсен Олегович

ТКГ

10

10

ІІ

3.

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

10

10

ІІІ

4.

Гуцал Дмитро Олександрович

ТНВК № 9

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Царик Лесю Василівну, вчителя економіки ТНВК № 9

 Образотворче мистецтво:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Калінчук Катерина Петрівна

ТСШ № 17

9

9

І

2.

Лебідь Марія Володимирівна

ТСШ № 7

9

9

ІІ

3.

Валіон Романна Василівна

ТЗОШ № 24

11

11

І

4.

Нікітіна Анастасія Володимирівна

ТЗОШ № 13

11

11

ІІ

5.

Лисенко Вікторія Григорівна

ТЗОШ № 10

9

11

ІІ

Керівником команди призначено Осіпову Тетяну Анатоліївну, вчителя образотворчого мистецтва ТЗОШ № 10

 Математика:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Лещук Роман Андрійович

ТЗОШ № 19

7

7

І

2.

Зуєв Едгар Едуардович

ТУГ

7

7

ІІ

3.

Яворська Софія Сергіївна

ТУГ

8

8

ІІ

4.

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

9

І

5.

Попа Михайло Вячеславович

ТУГ

9

9

ІІ

6.

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

10

10

І

7.

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

11

І

8.

Колесник Роман Романович

ТУГ

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Ензельт Ольгу Павлівну, вчителя математики ТУГ

 Німецька мова:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Мудрик Ольга Ярославівна

ТКГ

9

9

І

2.

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

9

ІІ

3.

Мартинович Божена Андріївна

ТСШ № 7

10

10

І

4.

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

10

10

ІІ

5.

Остапчук Костянтин Іванович

ТСШ № 3

11

11

І

6.

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Мудрик Оксану Борисівну, вчителя німецької мови ТКГ

 Французька мова:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Мельник Софія Олександрівна

ТУГ

9

9

І

2.

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

9

9

ІІ

3.

Маркевич Діана Олегівна

ТУГ

10

10

І

4.

Жук Дарія Андріївна

ТСШ № 3

10

10

ІІ

5.

Приведа Анастасія Олександрівна

ТУГ

11

11

І

6.

Печіль Олександр Олександрович

ТУГ

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Панюс Світлану Василівну, вчителя французької мови ТУГ

 Географія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Федчишин Маряна Андріївна

ТЗОШ № 24

8

8

І

2.

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

9

9

І

3.

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

9

9

ІІ

4.

Веселовський Олександр Ігорович

ТЗОШ № 19

10

10

І

5.

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

10

10

ІІ

6.

Терлецький Любомир Сергійович

ТСШ № 29

11

11

І

7.

Салюк Олег Богданович

ТСШ № 5

11

11

ІІ

             

Керівником команди призначено Меленчук Ольгу Василівну, вчителя географії ТЗОШ № 24

 Трудове навчання:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Воляник Соломія Ігорівна

ТНВК № 15

9

9

І

2.

Сид Олеся Романівна

ТЗОШ № 4

9

9

ІІ

3.

Носаль Юлія Василівна

ТЗОШ № 4

11

11

І

4.

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

11

11

ІІ

5.

Загорський Роман Васильович

ТСШ № 7

9

9

І

6.

Соломенний Степан Юрійович

ТСШ № 7

11

11

ІІ

7.

Чухарський Максим Юрійович

ТЗОШ № 23

11

11

ІІІ

Керівником команди призначено вчителів трудового навчання Репіленко Людмилу Львівну (ТНВК № 15), Бомка Анатолія Ярославовича (ТСШ № 7)

 Англійська мова:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Мельничук Марта Олегівна

ТСШ № 3

9

9

І

2.

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

10

10

І

3.

Мацевко Євгенія Дмитрівна

ТСШ № 3

10

10

ІІ

4.

Шкільна Анастасія Андріївна

ТСШ № 3

11

11

І

5.

Бобровська Ірина Степанівна

ТСШ № 3

11

11

ІІ

6.

Коломийчук Денис Вікторович

ТСШ № 5

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Сабат Марію Романівну, вчителя англійської мови ТСШ № 3

 Хімія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Когут Юлія Ігорівна

ТУГ

8

8

І

2.

Стаханська Ксенія Олександрівна

ТСШ № 3

8

8

ІІ

3.

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

9

І

4.

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

9

9

ІІ

5.

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

10

І

6.

Маслій Олександр Богданович

ТСШ № 29

11

11

І

7.

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Матриняк Галину Володимирівну, вчителя хімії ТУГ

 Історія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Карасьова Юлія Валеріївна

ТЗОШ № 19

8

8

І

2.

Салюк Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 14

9

9

І

3.

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

10

10

І

4.

Романів Арсен Ростиславович

ТНВК № 6

10

10

ІІ

5.

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

11

11

І

6.

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Лихачинську Іванну Іванівну, вчителя історії ТНВК № 6

 Екологія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Лахіна Анастасія Євгенівна

ТНВК № 9

10

10

І

2.

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

10

10

ІІ

3.

Бригідир Євген Ігорович

ТСШ № 5

11

11

І

4.

Румак Тереза Вікторівна

ТЗОШ № 26

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Дем'янчук Ірину Миколаївну, вчителя екології ТЗОШ № 26

 Астрономія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

10

І

2.

Лепявко Катерина Андріївна

ТУГ

10

10

ІІ

3.

Колесник Роман Романович

ТУГ

11

11

І

4.

Какараза Євген Андрійович

ТУГ

11

11

ІІ

5.

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Киричук Наталію Володимирівну, вчителя астрономії ТУГ

 Українська мова і література:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Мерецька Анна Вікторівна

ТУГ

8

8

І

3.

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

9

9

І

4.

Гринтус Катерина Михайлівна

ТСШ № 29

9

9

ІІ

5.

Лепявко Катерина Андріївна

ТУГ

10

10

І

6.

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

10

10

ІІ

7.

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

11

11

І

Керівником команди призначено Зуляк Галину Ярославівну, вчителя української мови і літератури ТУГ

 Інформатика:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

9

І

2.

Коверський Володимир Олегович

ТЗОШ № 24

9

9

ІІ

3.

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

10

10

І

4.

Проць Петро Олегович

ТУГ

10

10

ІІ

5.

Рутило Богдан Миколайович

Школа-колегіум

11

11

І

6.

Гуран Роман Максимович

ТЗОШ № 24

11

11

ІІ

      Керівником команди призначено Мельничук Ірину Василівну, вчителя інформатики ТУГ

 Фізика:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Єдинак Владислав Олексійович

ТСШ № 7

8

8

І

2.

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

9

9

І

3.

Попа Михайло Вячеславович

ТУГ

9

9

ІІ

4.

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

10

І

5.

Микитишин Артем Павлович

ТСШ№5

10

10

ІІ

6.

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

11

І

7.

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

11

ІІ

 Керівником команди призначено Ремез Галину Антонівну, вчителя фізики ТУГ

 Правознавство:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Дуда Катерина Андріївна

ТСШ № 3

9

9

І

2.

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

9

ІІ

3.

Никифорчин Діана Юріївна

ТЗОШ № 26

10

10

І

4.

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

10

10

ІІ

5.

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

11

11

І

6.

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Морозюк Галину Степанівну, вчителя правознавства ТСШ № 3

 Біологія:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Криворучко Володимир Ігорович

ТСШ № 3

8

8

І

2.

Паламар Олександр Петрович

ТНВК № 15

9

9

І

3.

Тронка Софія Володимирівна

Школа-колегіум

9

9

ІІ

4.

Бліхар Олександр Володимирович

ТУГ

10

10

І

5.

Костюк Анна Андріївна

ТУГ

10

10

ІІ

6.

Колесникова Анастасія Русланівна

ТУГ

11

11

І

7.

Заремба Роксолана Ігорівна

ТУГ

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Лилик Ольгу Михайлівну, вчителя біології ТУГ

 Інформаційні технології:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Найменування навчального закладу

Клас навчання

Клас, за який виконуватиме завдання

Місце, заняте на ІІ етапі

1.

Остап'юк Олександр Сергійович

ТСШ № 7

9

9

ІІ

2.

Проць Петро Олегович

ТУГ

10

10

І

3.

Марків Катерина Андріївна

ТУГ

11

11

ІІ

Керівником команди призначено Чайку Галину Адамівну, вчителя інформатики ТУГ

НАКАЗ

 

 08.11.2019                                                                                                  №397                                                    

 

Про підготовку та проведення в 2020 році

зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на

основі повної загальної середньої освіти

 

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту», частини третьої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення зовнішнього  незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року №533), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року №25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за №118/29986, наказів Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року №635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2019 року за №578/33549, від 09 липня 2019 року №947 «Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 жовтня 2019 року №689-од «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 2020 році», наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 10 жовтня 2019 року №139 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році», на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 05.11.2019 року №260-од «Про підготовку та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з метою організованого проведення у 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Заступнику начальника-начальнику відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Тернопільської міської ради Сум І.М., директору Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методисту Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчуку А.В., керівникам закладів освіти  Тернопільської міської територіальної громади:

1.1.Забезпечити проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з української мови і літератури, історії України, математики, англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології, географії, фізики, хімії.

1.2.Довести до відома учнів-випускників закладів загальної середньої освіти, педагогічної й батьківської громадськості Тернопільської міської територіальної громади інформацію про надання права кожному зареєстрованому учаснику зовнішнього незалежного оцінювання на складання тестів не більше як із чотирьох навчальних предметів, зазначених у пункті 1.1. цього наказу, а також, що в 2020 році результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів   (українська мова і література (українська мова), математика або історія України (період XX – початок XXІ століття), а також один навчальний предмет за вибором випускника) зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів закладів загальної середньої освіти які у 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

1.3. Забезпечити проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року в травні-червні згідно з графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

1.4.До 07 квітня 2020 року сформувати мережу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання на території м. Тернополя і забезпечити згідно з вимогами всі необхідні умови для їх роботи.

1.5.Погодити кандидатури відповідальних за пункти тестування, заступників відповідальних за пункти тестування й забезпечити внесення даних про них у електронну базу залучених.

2.Керівникам закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади: 

2.1.Створити умови для реєстрації та подання реєстраційних документів з 03 лютого до 17 березня 2020 року учнів, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти  та надання їм консультаційної та технічної допомоги.

2.2.Призначити в підпорядкованих навчальних закладах осіб, відповідальних за реєстрацію.

2.3.У визначені терміни інформувати управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу про кількість зареєстрованих учасників тестування.

2.4.Директорам ТЗОШ №10,24,26,27,28, ТЛ-СМШ №21 і ТСШ №29 забезпечити аудиторії пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов  засобами відтворення звукових файлів із CD-дисків (із розрахунку один засіб на аудиторію тестування).

 1. Директору Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методисту Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчуку А.В., керівникам закладів загальної середньої освіти:

3.1. До 15.05.2020 року здійснити підбір, навчання педагогічних працівників та внести дані про них в електронну базу залучених, які забезпечуватимуть проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування (старші інструктори, інструктори, чергові), та в пунктах перевірки завдань сертифікаційних робіт з української мови і літератури, математики і  англійської мови.

3.2. Під час роботи з електронною базою осіб, залучених до тестування, дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Забезпечити виконання в повному обсязі навчальних планів і програм в тих навчальних закладах, приміщення яких будуть використовуватися як пункти тестування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в травні 2020 року.

3.4. Провести 21 та 28 березня 2020 року пробне тестування з предметів,

зазначених в п.1.1. наказу, за кошти фізичних та юридичних осіб, та з дотриманням вимог, зазначених в п.2.4. наказу.

 1. 4. Директору Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методисту Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчуку А.В.:

4.1. Здійснити інформаційне, організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році.

4.2. У визначені терміни подавати узагальнені інформації, звіти про хід підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році.

4.3. Провести протягом 2019/2020 навчального року цикл семінарів, нарад, зустрічей щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання для педагогічних працівників, спеціалістів управління освіти і науки, методистів ТКМЦНОІМ, керівників навчальних закладів, громадськості та засобів масової інформації міста.

4.4. Забезпечити організаційно-методичний супровід пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

 1. 5.Відповідальність за своєчасне і повне виконання заходів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році покласти на заступника начальника-начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Тернопільської міської ради Сум І.М., директора Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Г.І., методиста Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Трофимчука А.В., керівників закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади.

6.Даний наказ розмістити на сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління О.П. Похиляк

 

Трофимчук Андрій Васильович (0352) 52-00-03

     НАКАЗ

 24.10.2019                                                                                                                             № 379

 Про результати зовнішнього незалежного

оцінювання у 2019 році

 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Тернопільської міської ради, наказу управління освіти і науки від 11.09.2019 року № 334 «Про підготовку та проведення засідання колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради», на виконання рішень колегій управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 22.10.2019 року «Про моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів та студентів закладів освіти області у 2019 році» (протокол № 5) та управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 23.10.2019 року протокол № 3/2 «Про результати зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році», з метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Роботу відповідальних та помічників відповідальних за пункти  тестування ТНВКШЛ № 6, ТНВКШЕЛ № 9 І. Блажкевич, ТНВК ШМЛ № 15, ТЛ № 21-СМШ ім. І. Герети, ТЗОШ № 10, 11, 13, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 28, ТСШ № 29, відповідальних за пункти перевірки ТЗОШ № 4, ТСШ № 5 вважати задовільною.
 2. Згідно з рейтингом ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО-2019 року відзначити належну роботу адміністрацій та педагогічних колективів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка, Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів № 3.
 3. Управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради,  Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу:
 4. До 01.11.2019 року розробити План заходів щодо підготовки та проведення ЗНО-2020 року.
 5.  Забезпечити участь педагогічних та науково-педагогічних працівників в заходах із питань організації підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
 6. Продовжити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед випускників закладів загальної середньої освіти, педагогічної та батьківської громадськості щодо умов і особливостей проведення державної підсумкової атестації у 2019-2020 навчальному році.
 1. 4.Керівникам закладів загальної середньої освіти:

4.1.  Протягом жовтня-листопада 2019 року проаналізувати результати ЗНО-2019 та заслухати  на педагогічних радах (довідка додається).

4.2. Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання якості знань випускників.

4.3. Продовжити системне інформування батьків, педагогів, учнів 11-12 класів щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

4.4. Систематизувати роботу шкільних предметних методичних структур із питань вивчення кращого досвіду щодо підготовки  учнів до ЗНО.

4.5. Забезпечити залучення педагогічних працівників для організації та проведення ЗНО-2020 року відповідно до кількості учасників.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника – начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Сум. І.М.

 

 

 

Начальник управління                                                               О.П. Похиляк                     

 

 

 

 

Сум Ірина Михайлівна 253436

Трофимчук Андрій Васильович 520003

 

НАКАЗ

 

12.11.2019                                                                                                     № 398

 Про організацію та проведення

в місті Тернополі всеукраїнського конкурсу

«Учитель року - 2020»

 На виконання Указу Президента України від 29.06.1995 № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2018  № 370, наказу МОН України від 10.06.2019 № 798 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», наказу  управління освіти і науки Тернопільської  обласної державної адміністрації від 11.11.2019 № 265-од «Про визначення зон І туру та умови  проведення ІІ туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», листа МОН України «Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» від  23.08.2019 №1/11-7730 та  з метою підтримки творчих вчителів міста

 НАКАЗУЮ :

 

 1. Забезпечити проведення І (міського) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» (далі – Конкурс) відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо Умов та порядку проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020».
 2. І (міський) тур усеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» провести з   листопада по  грудень 2019 року в номінаціях: «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта», «Хімія».
 3. Провести зональний тур у номінаціях «Зарубіжна література» та «Історія» за спільними наказами управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Підволочиської та Микулинецької ОТГ.
 4. Затвердити склад оргкомітету (додаток 1) та фахових журі (додаток 2) І (міського) туру Конкурсу.
 5. Керівникам закладів загальної середньої освіти довести інформацію про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» до відома педагогічних працівників навчальних закладів.
 6. Членам фахових журі з 11.11.2019 року по 15.11.2019 року відвідати уроки  вчителів-конкурсантів.
 7. Оргкомітету міського туру Конкурсу:

7.1. Провести фінал міського туру Конкурсу:

              -  02.12.2019 р. –  номінація «Початкова освіта» – в актовій залі  управління освіти  і науки;

              -  03.12.2019 р. – номінація «Образотворче мистецтво» – в актовій залі управління освіти  і науки;

              -  03.12.2019 р. –  номінація «Хімія» – в актовій залі  управління освіти  і науки;

              - 05.12.2019 р. – номінації зонального туру «Зарубіжна література», «Історія»;

             -  06.12.2019р. – підбиття підсумків міського туру Конкурсу –

  в актовій залі  управління освіти  і науки.

7.2. Висвітлювати інформацію про перебіг та підсумки  міського туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» на сайтах управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.

7.3. До 14 грудня 2019 року надіслати в оргкомітет другого (обласного) туру Конкурсу звіт про підсумки I туру Конкурсу, заявки на участь переможців (один у кожній номінації), інформаційні картки учасників, особисті заяви вчителів-переможців про згоду брати участь в обласному турі.

 1. Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу:

        8.1.Здійснювати організаційно-педагогічне та науково-методичне забезпечення підготовки і проведення міського туру Конкурсу.

        8.2. Фінансування міського туру Конкурсу здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету.

 1. Контроль за  виконанням  наказу залишаю за собою.

 

 В.о.начальника  управління                                                            І.М.Сум

 Литвинюк Галина Іванівна, 52 00 12

Гнатюк Юлія Володимирівна  52 19 58

Федун Галина Павлівна 25 48 90

                                                                                                                

 Додаток 1

до наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради

від 12.11.2019 р.  № 398

  Склад оргкомітету І (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020»

 

 1. Литвинюк Г.І., директор ТКМЦНОІМ, голова оргкомітету;
 2. Федун Г.П., заступник директора ТКМЦНОІМ, співголова;
 3. Гапон Л.О., методист ТКМЦНОІМ;
 4. Ковальчук Л.М., методист ТКМЦНОІМ;
 5. Вівчар А.Д., методист ТКМЦНОІМ;
 6. Гордіюк Н.М., методист ТКМЦНОІМ;
 7. Тарас Н.І., методист ТКМЦНОІМ;
 8. Сеньків В.М., методист ТКМЦНОІМ;
 9. Кухар В.М., голова Президії профспілки м.Тернополя (за згодою).

 Додаток 2

до наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради

від 12.11.2019 р.  № 398

                                                           Склад журі

І (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Образотворче мистецтво»

 Вольська С. О., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка, голова журі.

Члени журі:

Чернявська Т. Т., вчитель образотворчого мистецтва ТНВКШПЛ № 2;

Кізілова Г. О. – учитель образотворчого мистецтва ТЗОШ І-ІІІ ступенів № 4;

Тарасова Н. С., вчитель образотворчого мистецтва ТЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 ім. А. Юркевича;

Безкоровайна І. В., вчитель образотворчого мистецтва ТЗОШ І-ІІІ ступенів № 16 ім. В. Левицького.

                                                                 Склад журі

І (міського)  туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Початкова освіта»

 Сум І.М.,заступник начальника управління - начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної  освіти, голова журі.

Члени журі:

Копка Т.В., вчитель початкових класів ТСШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов;

Кордуба Н.Я., вчитель початкових класів ТСШ(ОЕ);

Жигайло О.І., вчитель початкових класів ТКГ;

Добровольська О.М., директор ТЗОШ І-ІІІ ст..№ 14 ім. Б.Лепкого.

                                                            Склад журі

міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020»   у номінації «Хімія»

 Романишиш Т.В., вчитель хімії ТСШ І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов, голова журі.

Члени журі:

Більчук Л.П., заступник директора ТТЛ, вчитель хімії;

Грицюк Т.В., вчитель хімії ТЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. Р.Муляра;

Стеців Г.А.,  вчитель хімії ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28;

Спільниченко О.І.  вчитель хімії  Галицького коледжу ім. В.Чорновола.

НАКАЗ

 09.10.2019                                                                                                    № 364

 Про організацію та проведення

VІІ міського конкурсу педпрацівників

«Парадигма освітніх інновацій - 2020»

 На виконання Закону України «Про освіту», «Концепції нової української школи», «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 526-р), відповідно до плану роботи  Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, з метою залучення педагогів міста до творчої продуктивної діяльності, вдосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу

 НАКАЗУЮ:

 Провести VІІ міський конкурс «Парадигма освітніх інновацій - 2020» у два етапи:

 • перший етап – заочний (до 05 грудня 2019 року);

-   другий етап – очний  (грудень 2019 року – за окремим графіком).

 1. Затвердити :

2.1. Положення про VІІ міський конкурс «Парадигма освітніх інновацій -2020» (далі - Конкурс) (додаток 1).

2.2. Склад оргкомітету Конкурсу (додаток 2).

2.3. Склад журі Конкурсу (додаток 3).

 1. Керівникам навчальних закладів:

3.1. До 05.12.2019 року подати в ТКМЦНОІМ (каб. № 37) роботу та заявку на участь у конкурсі в паперовому варіанті (додаток 4).

 1. Результати конкурсу врахувати при атестації педагогічних працівників.
 2. Методистам ТКМЦ НОІМ:

5.1. Надавати консультативну допомогу з питань підготовки та проведення міського Конкурсу.

5.2. Перебіг та результати Конкурсу висвітлювати на персональних блогах та сайтах управління освіти і науки ТМР, ТКМЦНОІМ.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 В. о. начальника управління                                                   І.М.Сум

 Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84

Гнатюк Юлія Володимирівна, 52 19 58

 Додаток 1

до наказу управління освіти і науки

від 09.10.2019 № 364

 ПОЛОЖЕННЯ

про VІІ  міський конкурс

«Парадигма освітніх інновацій - 2020»

 І.Загальні положення

 1.1. Освітніми інноваціями (далі – інноваціями) є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності.

1.2. Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом (розробка, апробація, застосування інновацій), а також комплексом змін, що вноситимуться в систему освіти внаслідок застосування запропонованої інновації.

1.3.Інноваційна освітня діяльність на рівні освітнього закладу передбачає:

 • апробацію інновацій та експериментальну перевірку продуктивності та можливості застосування в освітньому процесі закладу;
 • застосування державних стандартів освіти, базового компонента змісту дошкільної освіти, інваріантної та варіативної складової змісту загальної середньої та позашкільної освіти.

1.4. Умови здійснення інноваційної освітньої діяльності на рівні закладу:

 • дотримання прав фізичних осіб освітнього процесу, їх життя і здоров’я;
 • керованість інноваційної освітньої діяльності;
 • готовність керівників ЗДО, ЗЗСО, ЗПО та педпрацівників закладів до інноваційної освітньої діяльності.

1.5. Опис інновацій у системі роботи закладу – це обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке та повне розкриття їх змісту.

 ІІ. Засновник й організатор Конкурсу:

 • Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу .

 ІІІ. Мета Конкурсу:

 • залучення педагогів міста до творчої продуктивної діяльності щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу, моделювання власних шкільних моделей і їх практичне  застосування в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.

 ІV. Завдання Конкурсу:

 • пошук шляхів організації освітніх, педагогічних і управлінських нововведень;
 • створення служб підтримки (психологічної служби, органів громадськості) ефективного перебігу інноваційних процесів, використання моніторингових досліджень;
 • розширення змістово-інформаційного та технологічного компонентів дошкільної, загальної та позашкільної освіти на принципах особистісно зорієнтованого підходу;
 • виявлення готовності педагогічних колективів та керівників до пошуково-дослідницької роботи як основної форми інноваційного пошуку;
 • розробка, апробація інновацій, які сприяють розвитку навчального закладу в обраному напрямі;
 • популяризація педагогічних здобутків педагогів-новаторів та інших учасників освітнього процесу;
 • створення перспективних моделей інноваційного середовища закладу освіти;
 • створення нової методичної моделі інноваційної діяльності закладів освіти міста;
 • спільне моделювання та проектування освітніми закладами концепції педагогічної інноватики в місті.

 Учасники Конкурсу

До участі в Конкурсі запрошуються: педагогічні  працівники закладів освіти, класні керівники, психологи, дефектологи, логопеди, соціальні педагоги, педагоги-організатори, вихователі ГПД, керівники гуртків ЗЗСО та позашкільних навчальних закладів, працівники дошкільних установ.

 VІ. Умови участі у Конкурсі

 На перший етап Конкурсу можуть бути представлені роботи у номінаціях:

 1. Інноваційне освітнє середовище навчального закладу.
 2. Проєкт моделі внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності.
 3. Модель профільної школи (ліцею) в умовах реформування освіти.
 4. Дієвість оновленої методичної структури закладу.
 5. Роль психологічної служби у створенні безпечного освітнього середовища закладу.
 6. Вплив розвивального середовища  ЗДО на формування компетентностей дітей дошкільного віку.

 Конкурсні  роботи, які не відповідають вимогам  Положення,                     НЕ ОЦІНЮЮТЬСЯ.

 Конкурсна робота повинна бути виконана в текстовому редакторі Word Times New Roman 14pt з інтервалом 1,5.

Обсяг текстових матеріалів: від 7 до 10 сторінок,  перша з яких – титульна.

Схеми, таблиці, графіки, фото (не більше чотирьох фотографій!) – винести в додатки.

На титульній сторінці вказати повну назву закладу,  назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові, посаду виконавця.

Зміст текстових матеріалів повинен включати: 

 • формулювання основної ідеї, обґрунтування її актуальності і практичної значущості;
 • формулювання конкретної мети й завдань, що випливають з основної ідеї;
 • покроковий опис їх реалізації із виокремленням конкретних інноваційних підходів, методик, методів, технологій, технік.

 Роботи слід подати в паперовому варіанті до 05 грудня 2019 року в ТКМЦНОІМ (бульв.  Т. Шевченка, 1, каб. 37, Литвинюк Галині Іванівні).

За результатами першого (заочного) етапу Конкурсу, журі обирає переможців (кількість переможців визначається членами журі), які стають учасниками другого (очного) етапу.

Другий (очний ) етап відбудеться у грудні 2019 року (за окремим графіком).

 VІІ.  Журі Конкурсу

 Журі Конкурсу формується з числа науково-педагогічних працівників, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки нормативно-правових і методичних матеріалів, фахівців відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників наукових установ та організацій, представників  НАПН України (за згодою).

Пріоритет у визначенні переможців Конкурсу журі надаватиме роботам у другій і третій номінаціях.

 

VІІІ. Критерії оцінювання робіт:

 • презентабельність – виразність інноваційної ідеї, рівень її представлення, культура презентації, популярність ідеї в навчальному закладі (5 балів);
 • ефективність – результативність кожного учасника освітнього процесу; аналіз результатів своєї діяльності (5 балів);
 • технологічність – чіткий алгоритм апробації ідеї, наявність оригінальних прийомів актуалізації, проблематизації, прийомів пошуку і відкриття, рефлексії: самоаналізу, самокорекції (5 балів);
 • прогресивність – актуальність і науковість змісту, наявність нових ідей, здатність автора не тільки до методичного, а й наукового узагальнення досвіду роботи (5 балів);
 • ексклюзивність – яскраво виражена індивідуальність: масштаб і рівень, вибір, повнота й оригінальність реалізації інноваційних ідей (5 балів);
 • орієнтація на особистісні сфери і структури: використання знань, умінь, навичок у дієво-практичній сфері (5 балів);
 • естетика оформлення виставкового місця та матеріалів  (5 балів).

 

ІХ. Нагородження переможців Конкурсу

Переможці визначаються за результатами очного етапу  Конкурсу.

Переможці І етапу, які стали учасниками ІІ етапу, нагороджуються грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради, сертифікатами ТКМЦ НОІМ.

Результати Конкурсу будуть враховані при атестації педагогічних працівників.

         Журі залишає за собою право нагородити грошовими преміями окремих учасників ІІ етапу Конкурсу, які висунули цікаві, практично значущі ідеї щодо шляхів модернізації структури освітньої діяльності в закладах.

          Результати Конкурсу затверджуються наказом управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

  Додаток 2

до наказу управління

освіти і науки

від  09.10.2019 № 364

 Склад організаційного комітету

VІІ міського конкурсу

«Парадигма освітніх інновацій - 2020»

 Голова оргкомітету – Сум І.М., заступник начальника управління освіти і науки  Тернопільської міської ради.

 Члени оргкомітету:

 • Козловська Л.П., методист ТКМЦНОІМ;
 • Трофимчук А.В., методист ТКМЦНОІМ;
 • Сеньків В.М., методист ТКМЦНОІМ;
 • Гордіюк Н.М., методист ТКМЦНОІМ;
 • Кульчицька О.М., методист ТКМЦНОІМ

Додаток  3

до наказу управління

освіти і науки

від  09.10.2019 № 364

                                                       Склад журі     

 VІІ міського конкурсу

«Парадигма освітніх інновацій - 2020» 

Голова журі – Литвинюк Г.І. , директор ТКМЦНОІМ

Секретар журі – Гнатюк Ю.В. – заступник директора ТКМЦНОІМ.

 Члени журі:

 • Балик Надія Романівна, к. п. н., доцент кафедри фундаментальних дисциплін ТНПУ імені В. Гнатюка (за згодою);
 • Федун Г.П., заступник директора ТКМЦНОІМ;
 • Гапон Л.О., методист ТКМЦНОІМ;
 • Нюня Т.Л., методист ТКМЦНОІМ;
 • Несмашна Г.Є., методист ТКМЦНОІМ;
 • Погорєлко Т.Ю., методист ТКМЦНОІМ;
 • Турчин О.М., методист ТКМЦНОІМ.

    

  Додаток 4

  до наказу управління

  освіти і науки

  від  09.10.2019 № 364

 Заявка на участь у VІІ міському конкурсі

         «Парадигма освітніх інновацій - 2020»

 

№з/п

Заклад

ПІБ учасника, посада

Тема роботи

Напрям

 

 

 

 

 

 

 

Сторінка 5 із 11

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top