Шановні освітяни, учні та батьки! Щиро вітаю вас з ...
  Управління освіти і науки Тернопільської міської ради ...
Із 2018 року в Тернопільській Українській гімназії ім. І.Франка
Пам’ятка засновника (керівника) закладу освіти щодо організації
Для ознайомлення та використання у роботі інформуємо про лист ...

Накази

НАКАЗ

 27.02.2020                                                                                                       № 66

 

 Про результати моніторингу стану забезпечення в закладах освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)

 Керуючись Законом України від 18.12.2018 року №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)», наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.02.2020 року № 111/34394, враховуючи довідку «Про результати моніторингу стану забезпечення у закладах освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)» (додається), на виконання рішення колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 26.02.2020 року (протокол 1/2), з метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти

 НАКАЗУЮ:

 1. Роботу керівників та педагогічних колективів закладів освіти: ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого», ТНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – правовий ліцей №2», Кобзарівської ЗОШ І-ІІІ ст., ТЗОШ №4, № 10, № 11, № 14 ім. Богдана Лепкого, № 16 ім. В.Левицького, № 23, № 27 імені В. Гурняка, № 28, ТЛ № 21- спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, ТНВК "ЗОШ І-ІІІ ст ступенів-економічний ліцей № 9 імені Іванни Блажкевич", ТНВК ШМЛ № 15, ТСШ № 17 імені В. Вихруща щодо забезпечення в закладах освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування) визнати задовільною.
 2. Управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради:
  • Сприяти створенню безпечного освітнього середовища в закладах освіти.
  • Сприяти налагодженню взаємообміну інформацією між структурними підрозділами Національної поліції, управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей.
  • Спільно з структурними підрозділами Національної поліції, управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей розробити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (далі план заходів).
  • Моніторити виконання чинного законодавства щодо створення в закладах освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування).
  • Вживати заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу.
 3. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти:
  • Дотримуватись чинного законодавства та вживати заходи щодо забезпечення створення в закладах освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування).
  • До початку 2020-2021 навчального року розробити та оприлюднити на сайті закладу:
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
 • номери телефонів гарячих ліній, за якими дитина може звернутись та розповісти про булінг (цькування); номери телефонів розмістити і на інформаційних дошках
  • Упродовж навчального року забезпечити проведення моніторингу (за потреби, але не рідше одного разу на семестр) ефективності виконання плану заходів та внесення (за потреби) до нього змін. Стан виконання аналізувати на нарадах, семінарах, педагогічних радах тощо.
  • Сприяти організації роботи по співпраці з органами національної поліції, ювенальною превенцією, управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей та іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії булінгу відповідно до чинного законодавства.
  • З метою раннього виявлення та недопущення випадків проявів агресивної поведінки учнів організовувати роботу із залученням практичних психологів.
  • Тримати на контролі питання щодо реєстрації звернень учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькування). Створити в закладах освіти комісію з розгляду випадків булінгу (цькування).
  • Продовжити практику проведення зі здобувачами освіти та їх батьками превентивної роботи із запобігання та протидії булінгу.Активізувати практику проведення консультаційних годин практичного психолога й соціального педагога. Оформити скриньки довіри.
  • Забезпечити проведення інструктажів для всіх працівників закладу освіти щодо порядку реагування на випадки булінгу (цькування), ознайомити з заходами спрямованими на запобігання та протидію булінгу (цькування) серед учасників освітнього процесу.
 1. Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу (Литвинюк Г.І.):
  • Розробити методичні рекомендації щодо запобігання підліткового насильства, агресивної поведінки й жорстокості серед неповнолітніх, формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини та включити відповідні теми до планів курсів підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних працівників.
  • Організувати проведення семінарів-практикумів, тренінгів для всіх учасників освітнього процесу з питань забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці в закладах освіти.
  • Надавати методичну допомогу закладам освіти щодо створення в закладах освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування).
 2. Наказ розмістити на сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інспектора з позашкільної роботи відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Заблоцьку О.І.

 В.о. начальника управління                                                         І.М.Сум

 Заблоцька Ольга Ігорівна, 528856

УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 

 

НАКАЗ

20.03.2020                                                                                                                       № 93

 

Про внесення змін та доповнень до

наказу управління освіти і науки

від 12.03.2020 року № 88 «Про заходи

щодо запобігання поширенню коронавірусу

COVID-19 на території Тернопільської міської

територіальної громади

 

            На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» та відповідного наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 64-од, враховуючи «Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу», затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 4 жовтня 2006 р. № 359, листів Міністерства освіти і науки України від 13.03.2020 року № 1/9-160 «Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину», від 13.03.2020 №1/9-161 «Щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання через карантин», спільного листа Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки  працівників освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 1/9-162, № 02-5/202 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину»

НАКАЗУЮ:

 1. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, директору Галицького коледжу імені В.Чорновола:
  • На час карантину забезпечити часткове переведення працівників закладів на роботу в гнучкому та/або дистанційному режимі, затвердивши відповідним наказом керівника.
  • Організувати освітній процес (навчальні заняття, консультації тощо) з використанням технологій дистанційного навчання.
  • При організації дистанційного навчання керуватись Положенням про дистанційне навчання, затвердженt наказом МОН України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235 (із змінами).
  • Відтермінувати проведення засідань атестаційних комісій, нарад та інших колективних заходів до стабілізації ситуації, за потреби забезпечувати їх проведення в онлайн режимі.
  • Інформувати здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.
  • Забезпечити режим підвищеної готовності підсистем навчання здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (із питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752.
  • Забезпечити виконання рішень місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді в межах компетенції.
  • Організувати роботу відповідних служб щодо підтримання інженерних споруд, мереж, комунікацій , охорони у закладах освіти.
 2. Відповідальність за виконання наказу покласти на керівників закладів освіти.
 3. Розмістити даний наказ на сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                                                         О.П.Похиляк

 

Сум Ірина Михайлівна 253436      

 

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронаврусу COVID-19

Наказ МОН від 16.03.2020 року МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ

№ 406 від 16 березня 2020 року

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронаврусу COVID-19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, на підставі пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронаврусом SARS-coV-2», підпункт 2 пункту 13 Положення про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752, та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я,

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам органів управління у сфері освіти обласних, Київської міської державної адміністрації, керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, а також керівникам підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), в межах компетенції на період карантину забезпечити:

• дотримання заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами;

• проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання;

• проведення у закладах освіти профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;

• відтермінування проведення атестації працівників закладів освіти та проведення засідань відповідних атестаційних комісій;

• режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752;

• припинення відряджень працівників до МОН, окрім випадків нагальної необхідності та за попереднім погодженням з керівництвом МОН;

• листування з МОН шляхом використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади або шляхом надсилання сканкопій листів на електронну адресу mon@mon.gov.ua.

2. Керівникам установ освіти і закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти на період карантину забезпечити:

• виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання працівниками закладів освіти з іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо) (крім закладів дошкільної, позашкільної освіти та установ освіти);

• запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників закладів освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359;

• обмеження направлення здобувачів освіти та працівників у поїздки по території України та за кордон; не проводити екскурсійні поїздки;

• припинення запрошення іноземних громадян на навчання або проходження стажування та прийом іноземних делегацій;

• перенесення засідань спеціалізованих вчених рад; •

проведення відповідними службами комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму у закладах освіти;

• виконання рішень тимчасових обласних протиепідемічних комісій.

3. Керівникам структурних підрозділів МОН, керівникам підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОН, на період карантину:

1) скасувати або відтермінувати проведення запланованих нарад, заходів державного контролю (нагляду), перевірок, атестаційних та акредитаційних експертиз;

2) призупинити проведення особистого прийому громадян посадовими особами;

3) визначити працівників, відповідальних за опрацювання кореспонденції, що надходить через СЕВОВВ та офіційні електронні адреси.

4. Керівникам структурних підрозділів МОН на період карантину:

1)визначити та затвердити перелік осіб, які можуть працювати дистанційно, забезпечивши при цьому належні результати роботи;

2) забезпечити проведення робочих нарад, надання інформації працівниками структурних підрозділів громадянам за допомогою доступних засобів зв'язку та телекомунікацій. Наради, що потребують особистої участі учасників, проводити лише за розпорядженням керівництва МОН;

3)надавати особисто дозвіл на видачу одноразових перепусток відвідувачам МОН.

5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) на період карантину:

1) забезпечити належні технічні умови для виконання роботи працівниками структурних підрозділів МОН;

2) посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та пропускним режимом у адміністративних будівлях МОН.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2020 року №392 «Про забезпеченнямвиконання профілактичних і протиепідемічних заходів».

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Міністра Юрій ПОЛЮХОВИЧ

НАКАЗ

12.03.2020                                                                                              № 88

Про заходи щодо запобігання

поширенню коронавірусу COVID-19

на території Тернопільської міської

територіальної громади

 

            На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 11.03.2020 № 207 «Про запобігання поширенню на території Тернопільської міської територіальної громади коронавірусу», наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 11.03.2020 № 60-од «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 на території Тернопільської області», враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9 – 154 «Рекомендації щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій, з метою  запобігання  поширенню коронавірусу

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Призупинити із 12 березня до 03 квітня 2020 року освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та Галицькому коледжі імені В.Чорновола.
 2. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та Галицького коледжу імені В.Чорновола:

2.1. Забезпечити інформування учнів, студентів, батьків про тимчасове призупинення освітнього процесу.

2.2 Відмовитись від проведення та участі в масових заходах освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території закладів освіти, зокрема проведення олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів (зокрема конкурсів фахової майстерності), виставок, концертів, пробного зовнішнього незалежного оцінювання тощо.

2.3. Заборонити направлення за кордон здобувачів освіти  та працівників закладів освіти до країн із високим ступенем ризику зараження.

2.4. Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.

2.5. При організації дистанційного навчання в закладах освіти врахувати методичні рекомендації ТКМЦНОІМ, що додаються.

2.6 Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження інфекції та проведення  протиепідемічних  заходів,зокрема,  дезінфекції приміщень, обладнання, інвентарю з використанням дезінфікуючих засобів, що дозволені законодавством до застосування.

2.7. На час карантину заборонити надавати приміщення закладів освіти в оренду для проведення занять з учнями.

2.8. Оплату праці  працівників освіти здійснювати з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач), вихователь виконує інший вид робіт (організаційно-педагогічну, методичну, наукову діяльність тощо).

2.9. Оплату  праці непедагогічних працівників проводити  в розмірі тарифної ставки, відповідно до попереднього навантаження.

 1. Тернопільському комунальному методичному центру науково освітніх інновацій та моніторингу ( Литвинюк Г.І.):

3.1. Методичні заходи, визначені в органайзері (лист ТКМЦНОІМ від 28.02.2020 № 123) проводити дистанційно.

3.2. Курси підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ здійснювати дистанційно, використовуючи платформу MOODLE.

3.3. Викладачам курсів підготувати та надіслати на електронну пошту ТКМЦНОІМ комплекти навчально-методичних матеріалів із визначених розділів освітньої програми для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ.

 1. Наказ розмістити на сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник управління                                                                           О.П.Похиляк

 

 

Сум Ірина Михайлівна 253436

Пельвецька Олена Петрівна 525692

Гнатюк Юлія Володимирівна 521958

Федун Галина Павлівна 254890

 

 

 

 

 

 

Додаток

до наказу управління освіти і науки

Тернопільської міської ради

від 12.03.2020 № 88

 

Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання учнів закладів загальної середньої освіти

 

Дистанційна форма навчання в ЗЗСО запроваджується відповідно до  Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 № 761, листа МОН України від 11.03.2020 №1/9-154«Рекомендації щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих ​респіраторних інфекцій», наказу управління освіти і науки ТОДА від 11.03.2020 № 60-од «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої корона вірусом на території Тернопільської області».

Під час карантину рекомендуємо здійснювати дистанційне навчання через мережу Інтернет.

            Дистанційне навчання організовується відповідно до освітніх програм ЗЗСО.

Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення освітнього процесу можуть використовуватись у ЗЗСО за наявності у них відповідного кадрового та системотехнічного забезпечення.

Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється втаких формах: самостійні роботи, навчальні заняття,  контрольні роботи тощо.

Основні види навчальних занять за дистанційною формою навчання: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.До інших видів навчальних занять при здійсненні освітнього процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проєктів у групах тощо.

Звертаємо увагу, що системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

– апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення й використання веб-ресурсів навчального призначення, управління освітнім процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання в синхронному  й асинхронному режимах;

– інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього процесу в синхронному та асинхронному режимах.

Для забезпечення дистанційного навчання веб-ресурси навчальних дисциплін (програм) можуть містити:

– відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;

– мультимедійні лекційні матеріали;

– термінологічні словники;

– практичні завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

– віртуальні лабораторні роботи з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

– віртуальні тренажери з методичними рекомендаціями щодо їх використання;

 • пакети тестових завдань для проведення контрольних робіт, тестування з автоматизованою перевіркою результатів, тестування з перевіркою вчителем;

– ділові ігри з методичними рекомендаціями щодо їх використання;

– електронні бібліотеки чи посилання на них тощо.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни.

 

Інструменти та електронні ресурси для організації дистанційного навчання:

– електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою;

– форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів в дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проєктом, створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проєкту всіма учасниками освітнього процесу (веб-конференція).

– чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземних мов у дистанційній формі є важливим моментом;

– відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і у призначений час;

– блог (форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей).

Рекомендуємо використовувати:

 

Інструменти для спільної роботи:

 

 

 

 

 

 

Н А К А З

 

19.02.2020 № 54

 

Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти на 2020 - 2021 навчальний рік

 

Керуючись ст. 53 Конституції України, ст. 30 та 66 Закону України «Про освіту», ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 806, наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 13.02.2020 р. №105 «Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти на 2020 - 2021 навчальний рік», з метою забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти та підготовки дітей до навчання в школі

 НАКАЗУЮ:

 

 1. Закріпити території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти згідно з додатками 1, 2 (додаються).
 2. Керівникам закладів освіти:
 3. Забезпечити організацію освітнього процесу з дотриманням вимог законодавства щодо доступності, обов’язковості та законних інтересів здобувачів освіти.
 4. Забезпечити порядок зарахування дітей до закладу освіти:
 5. Першочергово зараховувати дітей:
 • місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене;
 • які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів цього закладу освіти;
 • які є дітьми працівників цього закладу освіти;
 • які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності).
 1. Дітей, які проживають у Тернопільській міській територіальній громаді.
 2. Дітей з інших територіальних громад.
 3. Оприлюднити інформацію про територію обслуговування, закріплену за закладом освіти на сайтах закладів.
 4. Розпочати приймання заяв про зарахування до закладу освіти з 01 березня 2020 року.
 5. Проводити систематичну роботу в інформаційній системі управління освітою (ІСУО) та підтримувати базу даних в актуальному стані.
 6. Щороку, не пізніше 05 вересня, вносити відомості в інформаційну систему управління освітою (ІСУО) про місце реєстрації та проживання учнів, які зараховані до закладу освіти.
 1. 3. Методисту ТКМЦНОІМ Сенькову В.М. оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки ТМР.
 2. 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Начальник управління О. П. Похиляк

 Заблоцька Ольга Ігорівна 528856

Додаток 1

до наказу управління освіти і науки

Тернопільської міської ради

від «19» лютого 2020 року № 54

Перелік

територій обслуговування, закріплених за закладами дошкільної освіти Тернопільської міської ради 

Назва навчального закладу

Територія обслуговування

(назва вулиці)

1

Тернопільський навчально-виховний комплекс № 7 Тернопільської міської ради Тернопільської області

15 квітня (парні 2-10, непарні 1-11, 11а, 11б), Академіка Корольова (парні), Романа Купчинського, Василя Стуса, Симона Петлюри, Київська 18, Академіка Сахарова

2

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 30 Тернопільської міської ради Тернопільської області

3

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 21 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Полковника Морозенка, Дмитра Вишневецького, Леся Курбаса, Володимира Великого (парні), Василя Симоненка (непарні)

4

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 17 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Василя Симоненка (парні), 15 квітня (15-45), Бульвар П.Куліша, Київська (непарні), Володимира Великого (парні), Овочева, Смакули, Яреми, Тарнавського 32.

5

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 9 Тернопільської міської ради Тернопільської області

6

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 4 Тернопільської міської ради Тернопільської області

7

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 14 Тернопільської міської ради Тернопільської області

8

Тернопільський навчально-виховний комплекс № 28 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Братів Бойчуків, Київська (парні),  Пушкіна(непарні), проспект Злуки (49-59), Богдана Лепкого (парні 6-16, непарні 9-13), Тарнавського (парні з 8 -30)

9

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 27 Тернопільської міської ради Тернопільської області

10

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 23 Тернопільської міської ради Тернопільської області

11

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 22 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Чалдаєва, Богдана Лепкого (парні 2, 4, 4а, непарні 1-7), проспект Злуки (35-47), Пушкіна (парні), Коновальця, Чубинського

12

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 33 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Вербицького, Коновальця, Рєпіна, Польового, Гуцульська, Бойківська, Лемківська, Канадська, Вітовського, Сімовича, Будзиновського, Самчука, Самчука бічна.

13

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 31 Тернопільської міської ради

проспект Злуки (непарні 1-33) Тарнавського (непарні), Текстильна, Галицька, провулок Галицький, Спортивна, Лозовецька, Шота Руставелі, Фабрична, Збаражська, Лукяновича, Енергетична, Енергетична бічна, Дубовецька, Бродівська

14

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 15 Тернопільської міської ради Тернопільської області

15

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 12 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Паркова, Весела, Петрушевича, Шухевича, Монюшко, Вояків дивізії Галичина, Північна, Лисенка, Городня, Вертепна, Коцюбинського, Підгородня, Галицька (парні 2-38), Квітова, Бордуляка, Глінки, Чарнецького, Рудницького, Ломоносова, Марка Вовчка, Безкоровайного, Балея, Клінічна, Коцюбтнського, Шопена, Тютюника, Степана Бандери (непарні 1-23)

16

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 29 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Глибока (непарні 1-43, парні 2-52),  Глиняна, Довбуша, Дівоча, провулок Дівочий, Малишка (непарні 1-27, парні 2-20), Новосонячна, Нова, Польова, Підкови, проспект Підкови, Пулюя, Ст.Бандери (непарні 2-36, 36а), Сонячна, Татарська, Шагайди, Деповського (1-8), Дністрінського, Манастирського.

17

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 26 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Монастирського, Слівенська, Дорошенка, Лесі Українки (непарні 1-19), Деповська 10-14, Чайковського, Малишка (непарні 29-39, парні 22-52), Богуна, Толстого, Новосонячна, Глибока (напарні45-59, парні 54-56), Стефаника, Степана Бандери (парні 72-86),

18

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 20 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Степана Бандери (парні 36-70, 88-110, непарні 25-83), Лесі Українки (непарні 21-39), бульвар Данила Галицького, Протасевича (парні 2- 10, 10а)

19

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 6 Тернопільської міської ради Тернопільської області

20

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 2 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Протасевича (непарні, парні 12- 22), Лесі Українки (парні), Довженка, Піскова, Героїв Крут.

21

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 36 Тернопільської міської ради Тернопільської області

22

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 5 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Наливайка, Новий Світ, Новий світ бічна, Чехова (парні 20-24, 11), Вільхова, Транспортна, Кармелюка, Ділова, Циганська, Межова, Березова, Нечая, Котляревського, Білецька, Гнатюка, Набережна, Рівна, Вагилевича, Броварна (парні 16-32, непарні 25-49), провулок Броварний.

23

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 25 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Академіка І.Горбачевського, Гнатюка, І.Котляревського, Я.Головацького, Гніздовського, Ю.Опільського, С.Крушельницької, Броварна (парні 2-14, непарні 1-23), За Рудкою, провулок За Рудкою, Білецька, Чехова (парні 2-18, 18а, непарні 1-9), Камінна, Листопадова, Ясна, І.Франка, Грушевського, бульвар Шевченка (парні 2-10, непарні 1-23), Качали, родини Барвінських Чорновола, Коперніка, Словацького, Богдана Хмельницького.

24

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 24 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Руська (парні 26-54, непарні 25-53), бульвар Шевченка (парні 12-18, непарні 23-53), Січових Стрільців, Пирогова, Шпитальна, Стрімка, Я.Стецька, Замонастирська, провулок Замонастириський, О.Кульчицької, Гоголя, Коперника, Федьковича, Кн.Острозького (непарні 9-53), Богдана Хмельницького, Мостова, Мостова бічна.

25

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 1 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Живова, Острозького (парні, непарні 1-7), Коллонтая, Шептицького, Гайова, Бічна Гайова, Доли, Липова, Перля, Подяльська, Патріарха Мстислава, Медова.

26

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 10 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Над Ставом, Старий Ринок, Замкова, Майдан Волі, Йосипа Сліпого, Сагайдачного, Брюкнера, Валова, Руська (непарні 1-23, парні 2-24), Танцорова, Паращука, Шашкевича, Багата, Медова, Патріарха Мстислава, Січинського, Майдан Мистецтв,.

27

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 38 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Стадникової, Чернівецька, Оболоня, Юрчака, Тиха, Білогірська, Гребінки, Садова, Микулинецька, провулок Микуленецький, Микулинецька-бічна, Шептицького (1-8), Підлісна, Фестивальна, Молодіжна.

28

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 11 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Микулинецька, Гагаріна, Голубовича, Шкільна, Ярмуша, Студинського, Козацька, Гірняка, пров. Шкільний, пров. Садовий

29

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 13 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Миру (1-4), Дружби, Виговського 2-24, Мазепи, Чумацька, Петриківська, Яремчука, Тісна, Тбіліська, Братів Гжицьких, Михалевича

30

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 18 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Провулок Цегляний, Будного, Пилипа Орлика, Винниченка, Карпенка, Юності, Дружби, Драгоманова, Миру (від 5 і до кінця)

31

Тернопільський дошкільний навчальний заклад  3 Тернопільської міської ради Тернопільської області

32

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 16 Тернопільської міської ради Тернопільської області

33

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 37 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Макаренка, Бережанська, Степова, Чумацька, Тролейбусна, Загребельна, Львівська, Максима Кривоноса, Мазепи, Надзбручанська, Південна, майдан Перемоги, Громницького, Спадиста, Куток, Грабовського, Волинська, Лучаківського

34

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 34 Тернопільської міської ради Тернопільської області

35

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 19 Тернопільської міської ради Тернопільської області

36

Тернопільський навчально-виховний комплекс № 35 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Лучаківського, С.Будного, бульвар Просвіти, Тролейбусна

37

Тернопільський навчально-виховний комплекс № 32 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Золотогірська, Бенцаля, Бригадна, Болюха, Глибока Долина, Хліборобна, Вишнева, Підгірна, Лісна, Яблунева, Тернопільська, Приміська, Урожайна, Агрономічна

38

Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 8 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Всі вулиці м. Тернополя

 

Додаток 2

до наказу управління освіти і науки

Тернопільської міської ради

від «19»лютого 2020 року № 54

 

Перелік

територій обслуговування, закріплених за закладами загальної середньої освіти Тернопільської міської ради на 2020-2021 навчальний рік.

 

№ п/п

Назва навчального закладу

Територія обслуговування

(назва вулиці)

1

Тернопільський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–правовий ліцей № 2» Тернопільської міської ради Тернопільської області

А.Чехова (11, 13, 15, 17, з 19 до кінця),Новий Світ, Новий Світ-бічна, Полковника Д.Нечая, Білецька (з 17 до кінця), Березова, І.Вагилевича, Академіка В.Гнатюка, Академіка І.Горбачевського, Ділова, Броварна (26, з 28 до кінця), пров. Броварний, І.Котляревського, Межова, Рівна, Транспортна, Ясна, Дубовецька, Бродівська (з 14 до кінця), Д.Лук’яновича, Циганська, Вільхова, У.Кармелюка, С.Наливайка, Е.Гріга, Поліська, Промислова, Набережна, пров. Холодний, Г.Хоткевича.

2

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

Листопадова, М.Грушевського (непарні), Гетьмана Сагайдачного, В’ячеслава Чорновола, Коперника, Кардинала Сліпого.

3

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Броварна (1-25, 27), Білецька (1–16), Я.Гніздовського, Я.Головацького,  С.Крушельницької (1-13), Шота Руставелі, пров. Збаразький, Збаразька, Лозовецька, Бродівська (1-13), Ю.Словацького, Замкова (1-6, 8), бульвар Тераса Шевченка (від 22), М.Грушевського (парні), Руська (25-39), О.Кульчицької, Б.Хмельницького (1-17).

4

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

За Рудкою, пров. За Рудкою, Юліана Опільського, А.Чехова (1-10, 12, 14, 16, 18), Родини Барвінських, Тераса Шевченка (1-21), Камінна, С.Качали, С.Крушельницької (з 14 до кінця), Б.Хмельницького (з 18), І.Франка, Вояків дивізії „Галичина” (з 22 до кінця), пров. Галицький.

5

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міської ради Тернопільської області

Над Ставом, Руська (до 25), Валова, Замкова (7, від 9 до кінця), майдан Волі, Старий ринок, Танцорова (від 14 парні, від 47 непарні), М.Шашкевича (1-4), Багата, М.Паращука (2, 4), Д.Січинського.

6

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

М.Карпенка (6, з 8 до кінця), Миру (7-13), Гетьмана П.Орлика (крім 1 та 5), М.Драгоманова, Юності, С.Будного (10-18), пров. Цегельний.

7

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Ю.Гагаріна, Микулинецька (за „Ватрою”), пров. Микулинецький, Академіка Студинського, Шкільна, пров. Шкільний, В.Ярмуша, Козацька, Микулинецька-бічна, Молодіжна, Фестивальна, пров. Садовий, Сидора Голубовича, Никифора Гірняка.

8

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - економічний ліцей № 9 ім. Іванни Блажкевич» Тернопільської міської ради Тернопільської області

Гетьмана І.Мазепи (з 7 до кінця), Майдан Перемоги, Львівська, Чумацька (з 30 до кінця), Бережанська, Максима Кривоноса (крім 1,3,5), Загребельна, Макаренка, В.Громницького, Степова, Південна, Волинська, Грабовського, М.Михалевича, Достоєвського, Куток, Спадиста, Надзбручанська, Лучаківського (1-9), Тролейбусна (1-8).

9

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Тернопільської міської ради Тернопільської області

проспект Степана Бандери (45-78, 80, 82), Слівенська, Лесі Українки (непарні 1-13, парні 2-4), А.Чайковського, Піскова, Гетьмана П.Дорошенка, А.Манастирського, Піскова, В.Стефаника, І.Богуна, А.Малишка (від 30), Глибока (з 51 до кінця), Л.Толстого, Полковника УПА Омельяна Польового (1-15), І.Рєпіна (1-13).

10

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Генерала М.Тарнавського (1-31), Спортивна, Чалдаєва (крім 2, 4, 6), Пушкіна, Текстильна, Фабрична, Злуки (непарні 1-37)

11

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» Тернопільської міської ради Тернопільської області

Миру (1-6), Максима Кривоноса (1, 3, 5), Петриківська, В.Винниченка, Дружби, Гетьмана І.Виговського, Братів Гжицьких, Назарія Яремчука, Тісна, Тбіліська, Гетьмана І.Мазепи (1-6), Чумацька (1-29), Гетьмана П.Орлика (1, 5), С.Будного (19-25), М.Карпенка (1-5, 7).

12

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міської ради Тернопільської області

С.Стадникової, Чернівецька, Князя Острозького (з 21 до кінця), Пирогова (з 15), Шпитальна, Гайова, Гайова-бічна, Замонастирська, пров. Замонастирський, Стрімка, Я.Стецька, Живова (1-6, з 38), Микулинецька (до „Ватри”), Є.Гребінки, Г.Коллонтая, Мостова, Мостова-бічна, Садова, Подільська, Й.Перля, Липова.

13

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 ім. Б. Лепкого Тернопільської міської ради Тернопільської області

Лесі Українки (14, 16, 18), О.Довженка, Клима Савури, Протасевича (з 12 до кінця), Героїв Крут.

14

Тернопільський навчально -виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–медичний ліцей № 15» Тернопільської міської ради Тернопільської області

Лесі Українки (15, 17, 19-27), бульвар Данила Галицького, проспект Степана Бандери (79, 81, 83–92).

15

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 ім. В. Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області

С.Будного (1-9, з 26 до кінця), Тролейбусна (з 9 до кінця), бульвар Просвіти, Лучаківського (з 10 до кінця).

16

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

Протасевича (1-10), проспект Степана Бандери (з 94 до кінця), Лесі Українки (непарні з 29), Академіка Сахарова (1, 7), 15 квітня (1 б, в, 2 б, д, к…, 3 б…), Підволочиське шосе (3, 5).

17

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Академіка О.Брюкнера, Ю.Федьковича, Січових Стрільців, М.Гоголя, Руська (з 40 до кінця), Паркова, Є.Петрушевича, Генерала Ю.Тютюнника, Шопена, Генерала Шухевича, Зелена, Монюшко, Бордуляка, Польова, Глибока (1-50), Нова, Новосонячна, Сонячна, Довбуша, І.Пулюя, Академіка Дністрянського, І.Підкови, пров. І.Підкови, Дівоча, пров. Дівочий, Деповська, Глиняна, Татарська, Клінічна, М.Коцюбинського, М.Рудницького, Полковника Д.Вітовського, В.Сімовича, Кошового І.Сірка, М.Глінки, Підгородня, У.Самчука, В.Будзиновського, С.Чарнецького, С.Шагайди, В.Безкоровайного, Академіка С.Балея, Марка Вовчка, Північна, М.Лисенка, Весела, Городна, Вертепна, Квітова, А.Малишка (1-29), М.Ломоносова (1-50), проспект Степана Бандери (1-44), Вояків дивізії „Галичина” (1-21), Галицька (1-32, 34, 36, 38).

18

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Київська (3, 5, 16, 18), 15 Квітня (1–9 непарні, крім 1 б, в, 3 а, б, в), Братів Бойчуків (1, 3, з 17), проспект Злуки (з 55 до кінця).

19

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Руслана Муляра Тернопільської міської ради Тернопільської області

Б.Лепкого (з 8 до кінця), Київська (1, парні 2-14), Братів Бойчуків (5-15), , Смакули, Головацького (Ю.Іллєнка).

20

Тернопільський ліцей № 21 - спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області

Енергетична, Енергетична бічна, проспект Злуки (з 2-24 парні, 39-53), Б.Лепкого (1-7), Чалдаєва (2, 4, 6), Галицька (33, 35, 37, від 39 до кінця), Над Яром.

21

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Тернопільської міської ради Тернопільської області

15 квітня (парні 2-10, крім 2 б,д,к…), Романа Купчинського, Василя Стуса, Академіка Корольова (парні), бульвар С.Петлюри, Академіка Сахарова (крім 1, 7).

22

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Тернопільської міської ради Тернопільської області

П.Чубинського, М.Вербицького, Є.Коновальця, Бойківська, Лемківська, У.Самчука-бічна, М.Ломоносова (від 51), Заміська, Гуцульська, Канадська, Полковника УПА Омельяна Польового (з 16), І.Рєпіна (від 14 до кінця).

23

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Живова (7-37), Оболоня, В.Юрчака, Медова, площа Героїв Євромайдану, Білогірська, Митрополита Шептицького, Тиха, М.Шашкевича (3, від 5 до кінця), Танцорова (1-13, непарні 15-45), М.Паращука (крім 2, 4), Князя Острозького (1-20), Пирогова (1-14), Доли, Патріарха Мстислава.

24

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Тернопільської міської ради Тернопільської області

(мікрорайон Кутківці)

Золотогірська, Хліборобна, Яблунева, В.Болюха, Приміська, Урожайна, Глибока Долина, Тернопільська, Вишнева, Агрономічна, Бригадна, Бенцаля, Лісова, Підгірна.

25

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міської ради Тернопільської області

Київська ( 5 б, 7, 7 а,в,д, 9, 11, 11 а,б, з 13 непарні до кінця), 15 квітня (непарні 15-45), бульвар П.Куліша (з 6, 6 а, 8,10), В.Симоненка (4, 6, 16, 18, 20), Тарнавського (з 32 до кінця), провулок Тарнавського.

26

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міської ради Тернопільської області

В.Симоненка (2, 8, 10, 12, 14), Володимира Великого (1, 3, 5, 7), бульвар П.Куліша (1-5), Яреми, Овочева, М.Липницького.

27

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Тернопільської міської ради Тернопільської області

В.Симоненка (непарні), бульвар Дмитра Вишневецького (1-7), Володимира Великого (непарні з 9), Полковника Морозенка.

28

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

Леся Курбаса, Володимира Великого (парні), бульвар Дмитра Вишневецького (9, 12).

29

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-II ступенів №30» Тернопільської міської ради Тернопільської області

(мікрорайон Пронятин)

Мирна, Глибочанська, Калинова, Зарічна, Медобірна, Низинна, Вербова, Хутірська, Лісова, Хутір Анастазівка, Проектна.

30

Тернопільська класична гімназія Тернопільської міської ради Тернопільської області

М.Вербицького, І.Рєпіна (від 14 до кінця).

31

Тернопільська спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

Лесі Українки (парні 6-14), Героїв Крут.

32

Тернопільська спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня повного дня з поглибленим вивченням основ економіки Тернопільської міської ради Тернопільської області

Степана Бандери (90, 92, 94, 98, 100).

33

Тернопільський навчально-виховний комплекс № 7 Тернопільської міської ради Тернопільської області

15 квітня (парні 2-10), Академіка Корольова (парні), Романа Купчинського, Василя Стуса, бульвар С.Петлюри, Академіка Сахарова (крім 1, 7).

34

Тернопільський навчально-виховний комплекс № 28 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Братів Бойчуків (9, 11, 13, 15).

35

Тернопільський навчально-виховний комплекс № 32 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Золотогірська (9,11,13, 15, з 17 до кінця), Бенцаля, Бригадна (1-10, 44).

36

Тернопільський навчально-виховний комплекс № 35  Тернопільської міської ради Тернопільської області

С.Будного (26, 30, 32, 32 а), Лучаківського 15, бульвар Просвіти 13.

37

Кобзарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тернопільської міської ради Тернопільської області

с.Кобзарівка, с.Носівці, с.Городище, с.Вертелка, с.Гребля.

38

Курівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Миколи Бенцаля Тернопільської міської ради Тернопільської області

с.Курівці, с.В.Глибочок, с.Вороб’ївка.

39

Чернихівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тернопільської міської ради Тернопільської області

с.Чернихів, с.Малашівці, с.Іванківці, с.Плесківці, с.Глядки.

 УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 

Н А К А З

14.01.2020                                                                   № 19

 

 

Про підсумки І - ІІ етапу Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових навчальних

дисциплін у 2019-2020 навчальному році

 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (далі – Положення), наказів Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 02.10.2019 р. № 234-од «Про проведення в області І-ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 09.10.2019 р. № 360 «Про проведення  I-II  етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році» (далі – Наказу), Програми  розвитку освіти на 2020-2023 роки, Положення про іменні стипендії Тернопільської міської ради для обдарованих дітей Тернопільської міської територіальної громади, Положення про преміювання учнів та педагогічних працівників, затверджені рішенням Тернопільської міської ради від 26.01.2016 року (зі змінами), на виконання рішень міської ради від 21.08.2019 р. № 7/п37/1 «Про призначення іменних стипендій Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей», від 25.10.2019 № 7/39/16 «Про внесення змін і доповнень в рішення Тернопільської міської ради від 21.08.2019 р. № 7/п37/1 «Про призначення іменних стипендій Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей», з метою виявлення, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, впровадження нових форм мотивації учнів до творчого самовдосконалення, потреб школярів в ефективній самореалізації індивідуальних інтелектуальних здібностей, соціалізації талановитих учнів на компетентнісно зорієнтований основі із застосуванням сучасних науково-діагностичних та комунікаційних методик, стимулювання системного процесу формування креативного «Я» обдарованої особистості з урахуванням можливостей інформальної освіти, демократизації та надання більшої гласності різним формам конкурсно-навчального спілкування обдарованих учнів проведено  І-ІІ етапи учнівських олімпіад з 18 предметів: української мови та літератури, математики, історії, правознавства, географії, економіки, біології, інформатики, інформаційних технологій, фізики, астрономії, хімії, екології, іноземних мов (англійської, німецької, французької), трудового навчання та образотворчого мистецтва,  а також міську альтернативну психологічну олімпіаду «Терапевт власного «Я»», ІІІ інклюзивну альтернативної олімпіаду «Ми – Чемпіони».

У І етап Всеукраїнських олімпіад  взяли участь 8290 учні загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, що на 1000 учасників більше ніж минулого навчального року.

На підставі п. 2.2 Положення і п. 3.1 Наказу проведено І (міжшкільний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 8-му класі (94 учасника).

Під час реєстрації учасників ефективно застосовано електронний варіант. У всіх ЗЗСО забезпечено належний рівень виконавської дисципліни з боку відповідальних осіб щодо контролю за ходом реєстрації та її результатами. Але предметно-методичними комісіями кількох закладів не подано звітів про проведення І (шкільного) етапу олімпіад, як це передбачено п. 1.4. наказу управління освіти і науки. Зазначені причини певною мірою вплинули на встановлення загальної кількості учасників, а також на ступінь задоволення їх пізнавальних інтересів.

Продовжено проведення І (заочний) етап олімпіади з інформатики, під час якого учні виконували завдання, запропоновані міським журі, за комп’ютерами в навчальних закладах. Роботи учасників були надіслані в єдиний ресурсний центр на базі ТЗОШ № 4, де і здійснювали перевірку. У цьому етапі взяли участь 8- 11 класів у кількості 116 учнів.

У ІІ етапі учнівських предметних олімпіад взяли участь 1895  учасників.

Найбільше учасників (220) було представлено на олімпіаді з математики, що становить 11,6 відсотка, фізики – 189 (10%), англійської мови, хімії  – 169 (8,9 %). Найменше від загальної кількості учнів – економіки (10), що становить 0,5 відсотка. Така статистика наочно демонструє підвищення ефективності співпраці методичної служби з учителями відповідних предметів.

На ІІ етапі найбільше представників було з ТУГ – 6,8 %, ТСШ № 3 – 5,7%,   ТЗОШ № 4, 19  – 3,7 %. Відсоток учасників по класах: 6 – 2,5; 7 – 8,1; 8 – 19,1; 9 – 26,5; 10 – 22; 11 – 21,8. Кількість учнів по класах, які взяли участь засвідчило прогнози минулого року, що сприяло збільшенню учасників у 10 класі та підвищення інтересу дев’ятикласників, що дає змогу прогнозувати більшу результативність у наступні роки.

Найчастіше брали участь в олімпіаді такі учні: Фірман Дмитро (Школа-колегіум), Потіха Андрій (ТЗОШ № 22) – 9; Прокопович Світлана (Школа-колегіум), – 8; Кирилюк Тетяна (ТСШ № 3), Ковальська Каріна (ТТЛ), Путькалець Андрій (ТНВК № 9) – 7; Косар Олег (ТЗОШ № 18), Гасій Вікторі (ТЗОШ № 20), Журавлюк Вікторія (ТЗОШ № 26), Ставицька Анастасія (ТТЛ) – 6.  Ще 16 учасників брали участь у 5 олімпіадах, а 146 учнів – більше, ніж у двох олімпіаді. Тому лише 10 учнів 71 раз забезпечили участь ЗЗСО у міських олімпіадах,  а ще 163 учня –майже у чверть від усіх учасників. Продовжується спостерігатися актуальна проблема застосування здоров’язбережувальних технологій у роботі з обдарованими учнями. Поруч із цим важливими є завдання виявлення нових здібних і талановитих учнів, охочих до участі в олімпіадах.

Закладами освіти міста, ТКМЦНОІМ створено належне науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення для проведення міських олімпіад. Завдяки спільним організаційним зусиллям управління освіти і науки ТМР, методичної служби,  ТУГ, ТСШ № 3, 7, 17, ТНВК № 6, 9, 15, ТЗОШ № 4, 10, 11, 13, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 29 створено належні умови для отримання олімпіадних завдань в електронному вигляді, розмноження матеріалів, комфортних умов для виконання завдань учасниками. Особливу готовність до обдарованих дітей проявили дирекція та педколективи ТСШ № 3, ТНВК № 9, ТЗОШ № 4, 11, 16, 27 проведено 2 олімпіади.

Продовжено традицію залучення до роботи у предметних журі професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів м. Тернополя. 

Належно забезпечено гласність у проведенні олімпіад, результати висвітлювалися на професійному блозі Сенькова В.М., методиста ТКМЦНОІМ, відповідального за роботу з обдарованими дітьми. Така система оповіщення одержала активну підтримку в учнів, вчителів та батьків. Під час проведення олімпіад було он-лайн прокоментовано 37 запитань відвідувачів блогу.  Електронною системою обслуговування олімпіад зафіксовано 30955 відвідувань рубрики «Протоколи ІІ етапу олімпіад» (в середньому – 1719 на одну олімпіаду, що на 35% більше ніж у минулому році). Найбільш популярними були протоколи олімпіад з англійської мови (3189), української мови та літератури (2694), географії (2482),  математика (2366), біологія (2287), фізика (2126), хімія (2117), історія (2053).

За підсумками ІІ етапу розглянуто 3 апеляційні заяви – з історії, біології, та фізики. Заяви розглянуті та рішення комісій доведено до заявників. Зміни у балах зафіксовано у протоколах.

Відповідно до протоколів олімпіад зафіксовано такі результати: 62 – І місця, 139 – ІІ, 287 – ІІІ, що становить 25, 7 % від загальної кількості учасників ІІ етапу.

Кількісні показники зайнятих місць по класах, засвідчили рівномірність розподілу призових місць у класах в залежності від загальної кількості учасників.

 

 

Найвищий показник І місць зафіксовано серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл зафіксовано у ТУГ (41,9 %), ТСШ № 3 (9,7 %), ТСШ № 7 (6,5 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 19  (4,8 %), 24 (3,2 %).

Найвищий показник ІІ місць серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл – ТУГ (20,3 %), ТСШ № 3 (15,9 %), ТСШ № 29 (8 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ №  22 (4,3), 19, 26 (3,6 %).

 

Найвищий показник ІІІ місць серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл  – ТУГ (11,9 %), ТСШ № 3 (10,8 %), ТСШ № 29 (9,5 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 22 (3 %), ТЗОШ № 24 (2,6 %).

Загалом можна зазначити, що підготовка учнів до предметних олімпіад була спрямована на не кількісний склад команди від закладу загальної середньої освіти, а на якість, що демонструє належний рівень роботи та  підготовки з обдарованими дітьми педагогічними колективами.

Найвищі показники в особистій першості продемонстрували Фірман Дмитро (Школа-колегіум), який став призером  8 олімпіад, Потіха Андрій (ТЗОШ № 22) у 6 олімпіадах;   Зубар Ірина, Кирилюк Тетяна (ТСШ № 3), Залян Тігран (ТЗОШ № 4), Шашкевич Анастасія (ТНВК № 9) – у 5 олімпіадах; учні 8-11 класів Костецька Вікторія, Товпишко Данило (ТУГ), Пановик Петро (ТСШ № 17) – у 4 олімпіадах. Переможцями та призерами трьох олімпіад стали 17  учнів ТУГ, ТТЛ, ТКГ, ТСШ № 3, 5, 29,  ТНВК № 6, 9, ТЗОШ № 18. 

Головним показником ефективності роботи з обдарованими учнями з урахуванням результатів ІІ етапу предметних олімпіад є забезпечення її особистісно зорієнтованого характеру. Такий показник шостий рік поспіль встановлено шляхом визначення відсоткової частки призерів олімпіад. За цим коефіцієнтом серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл найкращий показник мають ТУГ (24,6). ТСШ № 3 (15,7 %), ТСШ № 29 (10,7 %).

Серед закладів загальної середньої освіти найвищий показник зафіксовано у ТЗОШ № 24 (11,8 %), ТЗОШ № 19, 22 (10,5 %). Показово, що ТЗОШ № 25, четвертий рік поспіль ввійшла до переліку ЗЗСО, представники яких посіли призові місця.

 

Результати олімпіад продемонстрували вибіркову ефективність профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів.

 Ефективність і системність у роботі з обдарованими дітьми гарантується у багатьох закладах загальної середньої освіти міста належним кадровим забезпеченням творчими учителями, які здійснюють цілеспрямовану педагогічну підтримку здібних школярів, гімназистів, ліцеїстів.

Високу результативність на олімпіадах ІІ етапу продемонстрували вихованці (які зайняли більше ніж одне І місце) таких учителів:  української мови і літератури Зуляк Г.Я. (ТУГ), французької мови Панюс С.В., Шуст Г.І. (ТУГ), фізики Киричук Н.В., Ремез Г.А. (ТУГ), біології Лилик О.М. (ТУГ), хімії Мартиняк Г.В. (ТУГ), трудового навчання Бомко А.Я. (ТСШ № 7).

Інноваційною частиною роботи з обдарованими дітьми є альтернативні олімпіади, що проводяться з метою розкриття комплексних здібностей учнів, фаховій, психологічній підготовці їх до випробувань на формальних олімпіадах.

У поточному навчальному році проведено альтернативну інклюзивну олімпіаду для учнів початкової школи «Ми – чемпіони», а також інтелектуальний кастинг альтернативної олімпіади з психології «Терапевт власного Я» для учнів 9-10 класів.

         Відповідно до протоколів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, матеріалів спільних засідань журі та оргкомітетів, висновки і рішення апеляційних комісій, проаналізувавши результати моніторингових досліджень,  

 

Н А К А З У Ю :

 

 1. Затвердити результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін.
 2. Нагородити грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради учнів, які посіли призові місця у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад (Додаток № 1, 2).
 3. Нагородити грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради за забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до роботи з обдарованими учнями:

- серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл – педагогічний колектив Тернопільську Українську гімназію ім. І.Франка;

- серед закладів загальної середньої освіти м. Тернополя – ТЗОШ № 24.

 1. Оголосити подяку:

4.1. Директорам ТСШ № 3, ТНВК № 9, ТЗОШ № 4, 11, 16, 27 (Петрокушин Р.В., Рибаку Г.В., Левенець Н.І., Літинському П.С., Базуновій Р.Р., Вовку Я.Й. ) за кількаразове створення належних  умов для  проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін.

4.2. Учителям, учні  яких посіли І місце на ІІ етапі Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін (Додаток № 3).

 1. Директору ТКМЦНОІМ (Литвинюк Г.І.) здійснити виплати згідно з рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.01.2016 р. № 7/5/60 «Про преміювання учнів та педагогічних працівників»:

5.1. Нагородити одноразовими преміями в розмірі 500 грн. учнів - переможців II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад у 2019-2020 навчальному році, які посіли І місце (додаток № 1).

 1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

         6.1. Обговорити у педагогічних колективах результативність участі у І та ІІ етапів предметних олімпіад.

6.2. Проаналізувати результативність участі в ІІ етапі учнівських олімпіад  з базових  навчальних дисциплін з метою оптимізації пошуку  та педагогічної підтримки талановитої молоді, запобігання емоційному та фізичному виснаженню учасників олімпіад.

6.3. Надати особливої уваги формуванню компетентності педагогів з питань відбору та електронної реєстрації учасників ІІ етапу та відповідної звітності.

         6.4. Передбачити заохочення вчителів, учні яких досягли значних успіхів за підсумками ІІ етапу олімпіад та учителів – членів журі та оргкомітетів олімпіад.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В.о. начальника управління освіти і науки                                     О.П.Пельвецька

 

Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84

Сеньків Володимир Михайлович,   52-19-58 

     Додаток № 1

                                             до наказу  управління освіти і науки

Тернопільської міської ради  від 14.01.2020 № 19

 

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін

Перше місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Шило Анастасія Андріівна

ТУГ

8

Гудима Ірина Михайлівна

Мельничук Марта Олегівна

ТСШ № 3

9

Чорна Анжела Михайлівна

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

10

Процик Лідія Ярославівна

Шкільна Анастасія Андріївна

ТСШ № 3

11

Ничко Людмила Ярославівна

Астрономія

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

Киричук Наталія Володимирівна

Колесник Роман Романович

ТУГ

11

Ремез Галина Антонівна

Біологія

Криворучко Володимир Ігорович

ТСШ № 3

8

Гетманюк Інна Богданівна

Паламар Олександр Петрович

ТНВК № 15

9

Олійник Іванна Володимирівна

Бліхар Олександр Володимирович

ТУГ

10

Лилик Ольга Михайлівна

Колесникова Анастасія Русланівна

ТУГ

11

Лилик Ольга Михайлівна

Географія

Федчишин Маряна Андріївна

ТЗОШ № 24

8

Меленчук Ольга Василівна

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

9

Бай Оксана Богданівна

Веселовський Олександр Ігорович

ТЗОШ № 19

10

Вітяк Лілія Володимирівна

Терлецький Любомир Сергійович

ТСШ № 29

11

Швець Євдокія Сергіївна

Екологія

Лахіна Анастасія Євгенівна

ТНВК № 9

10

Катериняк Тетяна Богданівна

Бригідир Євген Ігорович

ТСШ № 5

11

Радкевич Марія Миколаївна

Інформатика

Ковальська Каріна Михайлівна

ТТЛ

8

Мороз Тетяна Ігорівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

Мельничук Ірина Василівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

10

Крамар Марія Петрівна

Рутило Богдан Миколайович

Школа-колегіум

11

Гнатик Ірина Вікторівна

Інформаційні тенології

Проць Петро Олегович

ТУГ

10

Чайка Галина Адамівна

Мацик Катерина Дмитрівна

ТУГ

11

Мельничук Ірина Василівна

Історія

Карасьова Юлія Валеріївна

ТЗОШ № 19

8

Цибульська Марія Володимирівна

Салюк Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 14

9

Вовк Галина Володимирівна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

10

Лесечко Юрій Федорович

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

11

Кутень Оксана Антонівна

Математика

Прохоров Олександр Сергійович

ТНВК № 6

6

Доскоч Галина Володимирівна

Лещук Роман Андрійович

ТЗОШ № 19

7

Дудар Галина Михайлівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

Ензельт Ольга Павлівна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

10

Зубович Лілія Василівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Зажерей Галина Андріівна

Німецька мова

Матвіїшин Анастасія Вікторівна

ТСШ № 3

8

Гелюх Тетяна Петрівна

Мудрик Ольга Ярославівна

ТКГ

9

Мудрик Оксана Борисівна

Мартинович Божена Андріївна

ТСШ № 7

10

Стасишин Ольга Зеновіївна

Остапчук Костянтин Іванович

ТСШ № 3

11

Бойко Ірина Леонівна

Образотворче мистецтво

Калінчук Катерина Петрівна

ТСШ № 17

9

Скібньовська Галина Богданівна

Валіон Романна Василівна

ТЗОШ № 24

11

Крих Роман Васильович

Правознавство

Дуда Катерина Андріївна

ТСШ № 3

9

Морозюк Галина Степанівна

Никифорчин Діана Юріївна

ТЗОШ № 26

10

Кулик Наталія Орестівна

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

11

Зозуляк Сергій Володимирович

Трудове навчання

Загорський Роман Васильович

ТСШ № 7

9

Бомок Анатолій Ярославович

Воляник Соломія Ігорівна

ТНВК № 15

9

Репіленко Людмила Львівна

Соломенний Степан Юрійович

ТСШ № 7

11

Бомок Анатолій Ярославович

Носаль Юлія Василівна

ТЗОШ № 4

11

Левенець Наталя Григорівна

Українська мова і література

Бартіш Олена Володимирівна

Школа-колегіум

7

Даценко Олександра Іванівна

Мерецька Анна Вікторівна

ТУГ

8

Зуляк Галина Ярославівна Грабовська Олександра Миколаївна

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

9

Балабан Галина Михайлівна Нова Марія Антонівна

Лепявко Катерина Андріївна

ТУГ

10

Гарматюк Любов Іванівна

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

11

Зуляк Галина Ярославівна

Фізика

Гуцуляк Олег Володимирович

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Дворницький Данило Володимирович

ТТЛ

8

Дворницька Галина Іванівна

Єдинак Владислав Олексійович

ТСШ № 7

8

Остап'юк Сергій Іванович

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

9

Ремез Галина Антонівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

Киричук Наталія Володимирівна

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

Мерецька Анна Вікторівна

ТУГ

8

Шуст Галина Іванівна

Мельник Софія Олександрівна

ТУГ

9

Шуст Галина Іванівна

Маркевич Діана Олегівна

ТУГ

10

Панюс Світлана Василівна

Приведа Анастасія Олександрівна

ТУГ

11

Панюс Світлана Василівна

Хімія

Барановський Богдан Віталійович

ТУГ

7

Мартиняк Галина Володимирівна

Когут Юлія Ігорівна

ТУГ

8

Мартиняк Галина Володимирівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

Мартиняк Галина Володимирівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

Мартиняк Галина Володимирівна

Маслій Олександр Богданович

ТСШ № 29

11

Романишин Тетяна Вікторівна

 

 

 

Додаток № 2

до наказу  управління освіти і науки

Тернопільської міської ради 

від 14.01.2020 № 19

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін

Друге місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

10

Вихристюк Людмила Євгеніївна

Гричух Софія Андріївна

ТСШ № 5

9

Галайда Ольга Ярославівна

Бойко Катерина Богданівна

ТСШ № 29

9

Дзюба Ірина Володимирівна

Гаврищук Максим Юрійович

ТНВК № 6

8

Катола Антоніна Іванівна

Кіт Марія Любомирівна

ТЗОШ № 4

11

Кізілова Галина Олександрівна

Пастух Катерина Вікторівна

ТСШ № 29

8

Кутефа Лариса Василівна

Піхуник Давід

ТУГ

8

Марець Ірина Михайлівна

Мацевко Євгенія Дмитрівна

ТСШ № 3

10

Новікова Любов Євстахіївна

Романків Святослав Степанович

ТСШ № 3

11

Ростоцька Марія Євстахіївна

Бобровська Ірина Степанівна

ТСШ № 3

11

Сабат Марія Романівна

Юрчишин Маркіян Тарасович

ТУГ

10

Теремчук Ірина Василівна

Демчан Каміла Олександрівна

Гімназія "Гармонія"

8

Турчин Оксана Миколаївна

Коломийчук Денис Вікторович

ТСШ № 5

11

Хміляр Марія Зіновіївна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

Чорна Анжела Михайлівна

Астрономія

Лепявко Катерина Андріївна

ТУГ

10

Киричук Наталія Володимирівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

10

Кравчишин Анатолій Тарасович

Чайка Наталія Василівна

ТУГ

10

Киричук Наталія Володимирівна

Какараза Євген Андрійович

ТУГ

11

Ремез Галина Антонівна

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

11

Бойко Наталія Зіновіївна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Хомик Ірина Богданівна

Салюк Олег Богданович

ТСШ № 5

11

Кравчишин Анатолій Тарасович

Біолоігя

Бабій Яна Сергіївна

ТУГ

8

Сопівник Галина Ярославівна

Величко Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 22

8

Свірська Оксана Вікторівна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

9

Лилик Ольга Михайлівна

Тронка Софія Володимирівна

Школа-колегіум

9

Сусла Ігор Петрович

Костюк Анна Андріївна

ТУГ

10

Лилик Ольга Михайлівна

Заремба Роксолана Ігорівна

ТУГ

11

Лилик Ольга Михайлівна

Географія

Бас Тетяна Ігорівна

ТЗОШ № 19

11

Антонюк Сергій Миколайович

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

10

Водовіз Ольга Володимирівна

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

10

Дубенська Валентина Михайлівна

Корпак Катерина Володимирівна

ТНВК № 6

9

Лукашова Валентина Володмимирівна

Гапонюк Світлана Василівна

ТЗОШ № 11

8

Микитюк Олена Вікторівна

Росоловський Олександр Олександрович

ТНВК № 15

8

Савчук Оксана Федорівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

9

Слотюк В.М.

Салюк Олег Богданович

ТСШ № 5

11

Гамулевич Ольга Петрівна

Екологія

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

10

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Костюк Анна Андріївна

ТУГ

10

Лилик Ольга Михайлівна

Литвин Ольвія Соломія Богданівна

ТЗОШ № 25

10

Чуха Галина Зіновіївна

Румак Тереза Вікторівна

ТЗОШ № 26

11

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Економіка

Гуцал Дмитро Олександрович

ТНВК № 9

11

Водовіз Ольга Володимирівна

Медвідь Арсен Олегович

ТКГ

10

Романишин О.М.

Інформатика

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

Мельничук Ірина Василівна

Гуран Роман Максимович

ТЗОШ № 24

11

Самець Іван Володимирович

Проць Петро Олегович

ТУГ

10

Чайка Галина Адамівна

Коверський Володимир Олегович

ТЗОШ № 24

9

Щур Ольга Володимирівна

Інформаційні тенології

Бакалець Андрій Ігорович

ТЗОШ № 4

9

Семчук Андрій Ярославович

Михайлюк Віталій Олегович

ТУГ

9

Мельничук Ірина Василівна

Остап'юк Олександр Сергійович

ТСШ № 7

9

Кіт Тетяна Тарасівна

Ділай Сергій Романович

ТЗОШ № 4

11

Семчук Андрій Ярославович

Марків Катерина Андріївна

ТУГ

11

Мельничук Ірина Василівна

Новицька Христина Остапівна

ТСШ № 3

11

Величенко Надія Іванівна

Історія

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

10

Вовк Галина Володимирівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Дмитрущак Людмила Миколаївна

Баран Данило Ростиславович

ТСШ № 3

8

Курилович Галина Володимирівна

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

9

Кутень Оксана Антонівна

Романів Арсен Ростиславович

ТНВК № 6

10

Лихачинська Іванна Іванівна

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

11

Матвіїв Іван Йосипович

Мельник Володимир Олегович

ТСШ № 3

11

Морозюк Галина Степанівна

Хмарук Світлана Юріївна

ТЗОШ № 19

11

Стасишин Віра Петрівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

Томашевська Лариса Анатоліївна

Котис Антон Ярославович

ТУГ

10

Томашевська Лариса Анатоліївна

Зюбровська Юлія Євгенівна

ТЗОШ № 24

11

Чайка Людмила Станіславівна

Лебідь Марія Володимирівна

ТСШ № 7

9

Чорна Галина Іванівна

Математика

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Базюк О.Я.

Петрик Володимир Юрійович

ТСШ № 29

11

Ботюк Лариса Петрівна

Зуєв Едгар Едуардович

ТУГ

7

Вербицька О.О.

Колесник Роман Романович

ТУГ

11

Гаук Марія Михайлівна

Попа Михайло Вячеславович

ТУГ

9

Ензельт Ольга Павлівна

Яворська Софія Сергіївна

ТУГ

8

Зубович Лілія Василівна

Солонинка Юрій Русланович

ТЗОШ № 19

10

Камінська Ірина Василівна

Максимюк Максим Віталійович

ТУГ

6

Кумановська Наталія Миколаївна

Піхуник Давід

ТУГ

6

Кумановська Наталія Миколаївна

Дідух Максим Юрійович

ТЗОШ № 16

10

Соловей Оксана Михайлівна

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

11

Солодка Неоніла Михайлівна

Грищета Ірина Віталіївна

ТТЛ

10

Яцкова Тетяна Василівна

Дробот Ілля Олександрович

ТТЛ

8

Яцкова Тетяна Василівна

Німецька мова

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

Гелюх Тетяна Петрівна

Тераз Владислав Романович

ТСШ № 3

8

Гелюх Тетяна Петрівна

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

10

Ломакіна Мирослава Ярославівна

Доценко Вікторія Олександрівна

ТКГ

9

Мудрик Оксана Борисівна

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

11

Остапенко Світлана Віталіївна

Тимчук Дмитро Володимирович

ТКГ

8

Остапенко Світлана Віталіївна

Образотворче мистецтво

Бялас Інна Юріївна

ТЗОШ № 16

11

Безкоровайна Ірина Вячеславівна

Лебідь Марія Володимирівна

ТСШ № 7

9

Бернацька Ірина Олегівна

Лисенко Вікторія Григорівна

ТЗОШ № 10

11

Осіпова Тетяна Анатоліївна

Нікітіна Анастасія Володимирівна

ТЗОШ № 13

11

Тарасова Наталія Степанівна

Твердохліб Вікторія Олександрівна

Тернопільський ліцей № 21

9

Хом'як Уляна Ігоріна

Правознавство

Потіха Христина Євгенівна

ТСШ № 29

9

Гуменна Ірина Любомирівна

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

11

Елиїв Олександра Іванівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

Морозюк Галина Степанівна

Аметова Есма Діляверівна

ТЗОШ № 10

9

Шульгіна Валентина Василівна

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

10

Ящишин Галина Зіновіївна

Трудове навчання

Чаплінський Максим Васильович

ТЗОШ № 20

9

Видойник Михайло Степанович

Білінчук Віталій Володимирович

ТЗОШ № 26

9

Гоменюк Олег Іванович

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

11

Захарчук Емілія Орестівна

Жовтонога Анастасія Олександрівна

ТСШ № 7

11

Іващук Вікторія Володимирівна

Бобровський Олександр Артемович

ТЗОШ № 10

9

Кім Ігор Володимирович

Мужевич Тетяна Володимирівна

ТСШ № 29

9

Коник Світлана Григорівна

Хархаліс Юлія Юріївна

ТЗОШ № 26

11

Новосад Людмила Леонідівна

Шачко Павло Петрович

ТСШ № 29

11

Петрик Богдан Миколайович

Гурняк Сніжана Степанівна

ТЗОШ № 22

9

Плюсквік Оксана Євгенівна

Сид Олеся Романівна

ТЗОШ № 4

9

Поворознюк Галина Миколаївна

Корчинський Вадім Богданович

ТНВК № 9

9

Приведа Володимир Дмитрович

Українська мова і література

Цяпа Остап Андрійович

ТЗОШ № 16

7

Балящук Марія Михайлівна

Кушнірчук Ірина Анатоліївна

ТЗОШ № 19

9

Бойко Оксана Степанівна

Ніконенко Ольга Вікторівна

ТСШ № 17

8

Бутрин Леся Василівна

Салюк Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 14

9

Давида Ольга Богданівна

Влох Лілія Сергіївна

ТЗОШ № 18

8

Жизномірська Ірина Іванівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

11

Канак Валентина Миколаївна

Гавришко Анна Андріївна

ТЗОШ № 19

7

Ковальчук Леся Василівна

Сум Марта Романівна

ТСШ № 3

7

Мужилівська Ольга Іванівна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

10

Ониськів Леся Василівна

Ансімова Дарина Миколаївна

ТСШ № 29

7

Ситар Леся Дмитрівна

Гринтус Катерина Михайлівна

ТСШ № 29

9

Чіпак Олександра Степанівна

Фізика

Половинко Андрій Юрійович

ТТЛ

10

Бойко Наталія Зіновіївна

Табалюк Антоніна Михайлівна

ТКГ

8

Гукалюк Ірина Олександрівна

Гринтус Катерина Михайлівна

ТСШ № 29

9

Іваницька Людмила Ярославівна

Климик Максим Юрійович

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ№5

10

Кравчишин Анатолій Тарасович

Гуменний Владислав Тарасович

ТСШ № 3

10

Орлова Наталія Василівна

Криворучко Володимир Ігорович

ТСШ № 3

8

Орлова Наталія Василівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Петриків Марія Луківна

Попа Михайло Вячеславович

ТУГ

9

Ремез Галина Антонівна

Бартіш Олена Володимирівна

Школа-колегіум

7

Хомик Ірина Богданівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Хомик Ірина Богданівна

Французька мова

Вуйда Микола Вікторович

ТУГ

8

Бабій Оксана Григорівна

Печіль Олександр Олександрович

ТУГ

11

Бабій Оксана Григорівна

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

9

Нагорна Наталя Мар'янівна

Жук Дарія Андріївна

ТСШ № 3

10

Сагайдак Катерина Олександрівна

Хімія

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Іщенко Ольга Костянтинівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

11

Іщенко Ольга Костянтинівна

Стаханська Ксенія Олександрівна

ТСШ № 3

8

Іщенко Ольга Костянтинівна

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

10

Іщенко Ольга Костянтинівна

Ковбасюк Віктор Михайлович

ТСШ № 17

11

Каспрук Оксана Дмитрівна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

10

Каспрук Оксана Дмитрівна

Гура Роман Андрійович

ТУГ

7

Мартиняк Галина Володимирівна

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

10

Мартиняк Галина Володимирівна

Чванкіна Регіна Ігорівна

ТУГ

11

Мартиняк Галина Володимирівна

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

10

Нірода Галина Михайлівна

Гринтус Катерина Михайлівна

ТСШ № 29

9

Романишин Тетяна Вікторівна

Чайківська Оксана Андріївна

ТЗОШ № 27

7

Солтис Надія Степанівна

Гнідий Дмитро Ігорович

ТЗОШ № 28

9

Стеців Галина Андріївна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Сторож Марія Романівна

Запорожець Вікторія Вікторівна

ТЗОШ № 22

11

Тарас Наталія Іванівна

Ковальська Каріна Михайлівна

ТТЛ

8

Більчук Людмила Петрівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

9

Більчук Людмила Петрівна

 

Третє місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Біла Олена Василівна

ТЗОШ № 24

8

Бодасюк Людмила Ростиславівна

Голик Мар'яна Михайлівна

ТСШ № 29

8

Вербова Віра Ігорівна

Дзюба Соломія Олегівна

ТСШ № 29

8

Вербова Віра Ігорівна

Дзига Софія Володимирівна

ТСШ № 5

9

Галайда Ольга Ярославівна

Суконнік Микола Миколайович

ТСШ № 5

9

Галайда Ольга Ярославівна

Єдинак Владислав Олексійович

ТСШ № 7

8

Глуха Світлана Михайлівна

Смик Орест Олегович

ТЗОШ № 22

8

Голик Олена Володимирівна

Руснак Андрій Михайлович

ТУГ

9

Гудима Ірина Михайлівна

Соловей Тарас Андрійович

ТСШ № 17

11

Демчук Тетяна Леонідівна

Цар Анастасія Василівна

ТКГ

9

Король Ганна Володимирівна

Доценко Вікторія Олександрівна

ТКГ

9

Куртяк Ірина Олегівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

9

Лазарук Юлія Василівна

Малинич Анастасія Олегівна

ТСШ № 5

8

Лупійчук Марія Іванівна

Сидорович Олександр Романович

ТУГ

8

Мала Людмила Іванівна

Богун Максим Володимирович

ТСШ № 3

10

Павловська-Суїнова Ірина Миколаївна

Резніченко Єлизавета Юріївна

ТСШ № 3

8

Павловська-Суїнова Ірина Миколаївна

Блохіна Поліна Євгенівна

ТТЛ

9

Пік Тетяна Ярославівна

Трач Яна Андріївна

ТСШ № 5

10

Погоріла Оксана Іванівна

Ляска Анастасія Вадимівна

Гімназія "Гармонія"

8

Порохняк Наталія Тарасівна

Стаднік Олександр Олегович

Гімназія "Гармонія"

9

Порохняк Наталія Тарасівна

Трач Юлія Володимирівна

ТСШ № 29

10

Процик Лідія Ярославівна

Хоменко Катерина Юріївна

ТСШ № 29

10

Процик Лідія Ярославівна

Купченко Максим Олександрович

ТСШ № 3

10

Ростоцька Марія Євстахіївна

Дузяк Валентина Юріївна

ТСШ № 3

8

Сабат Мрія Романівна

Захарія Денис Андрійоич

ТСШ № 5

11

Славська Ольга Любомирівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

9

Слободян Леся Орестівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Слотюк Оксана Василівна

Котис Антон Ярославович

ТУГ

10

Теремчук Ірина Василівна

Ониськів Андрій Богданович

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Хмурич Захар Андрійович

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Слив'яна Олеся Ігорівна

ТСШ № 5

11

Хміляр Марія Зіновіївна

Астрономія

Гуменний Владислав Тарасович

ТСШ № 3

10

Романів Тарас Володимирович

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

10

Романів Тарас Володимирович

Федун Богдан Богданович

ТЗОШ № 27

10

Плисюк Богдан Васильвич

Богомол Юліан Олександрович

ТСШ № 3

11

Орлова Наталія Василівна

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

Ремез Галина Антонівна

Біолоігя

Вавринович Катерина Сергіївна

Гімназія "Гармонія"

8

Банах Світлана Володимирівна

Волох Лілія Сергіївна

ТЗОШ № 18

8

Фірман Богдана Миронівна

Олексій Даниїл Святославович

ТНВК № 9

8

Кицкало Галина Романівна

Борис Володимир Павлович

ТЗОШ № 28

9

Берестецька Любов Миколаївна

Бугера Юлія Олександрівна

ТЗОШ № 16

9

Мультан Віра Степанівна

Генсіцька Вікторія Мирославівна

ТЗОШ № 23

9

Кульчицька Галина Ярославівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

9

Лиса Надія Степанівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

Судомир Ліля Мирославівна

Ковальчук Яна Михайлівна

ТЗОШ № 18

9

Фірман Богдана Миронівна

Коверський Володимир Олегович

ТЗОШ № 24

9

Козловська Лариса Петрівна

Нагорна Вікторія Віталіївна

ТНВК № 15

9

Брозницька Любов Ярославівна

Цар Анастасія Василівна

ТКГ

9

Кравчик Ганна Якимівна

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

10

Курило Світлана Михайлівна

Литвинюк Діана Віталіївна

ТЗОШ № 22

10

Стецюк Лариса Романівна

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

10

Лилик Ольга Михайлівна

Пеляк Юлія Ігорівна

ТСШ № 29

10

Табака Оксана Анатоліївна

Романів Арсен Ростиславович

ТНВК № 6

10

Гайда Галина Володимирівна

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

10

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Філик Тетяна Андріїввна

ТНВК № 15

10

Брозницька Любов Ярославівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

10

Катериняк Тетяна Богданівна

Якимчук Сніжана Василівна

ТЗОШ № 11

10

Бригідир Анна Зіновіївна

Антощишин Роман Андрійович

ТСШ № 29

11

Табака Оксана Анатоліївна

Ахроменко Інна Олександрівна

ТЗОШ № 20

11

Васусь Лариса Іванівна

Біловус Ольга Сергіївна

ТСШ № 3

11

Судомир Лілія Мирославівна

Бінас Анастасія Петрівна

ТНВК № 15

11

Олійник Іванна Володимирівна

Драгунцова Вікторія Борисівна

ТНВК № 6

11

Гайда Галина Володимирівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

11

Судомир Лілія Мирославівна

Олексієнко Софія Валеріївна

ТУГ

11

Лилик Ольга Михайлівна

Румак Тереза Вікторівна

ТЗОШ № 26

11

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Скіп Юліана Андріївна

ТНВК № 15

11

Олійник Іванна Володимирівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Савка Оксана Богданівна

Географія

Поляцко Феодосій Костянтинович

ТУГ

11

Бай Оксана Богданівна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

10

Бай Оксана Богданівна

Шевчук Олександр Олегович

ТТЛ

9

Боднарчук Мирослава Богданівна

Василишин Владислав Олегович

ТЗОШ № 18

8

Вітрук Оксана Мирославівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

10

Вітрук Оксана Мирославівна

Нітефор Василь Ігорович

ТЗОШ № 22

10

Данилів Марія Євгенівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Данилів Марія Євгенівна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

10

Ковальчук Лариса Олексіївна

Сидорук Анастасія Романівна

ТСШ № 17

8

Ковальчук Лариса Олексіївна

Джафарова Каміла Джафарівна

ТСШ № 7

9

Кузь Віта Миколаївна

Бабій Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 11

9

Купчак Людмила Григорівна

Зюбровська Юлія Євгенівна

ТЗОШ № 24

11

Макаровська Галина Іванівна

Рудакевич Ірина Володимирівна

ТЗОШ № 28

9

Мариняк Наталія Олексіївна

Марчук Анна Андріївна

ТЗОШ № 27

8

Мельник О.М.

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Осадчук Леся Богданівна

Медвідь Арсен Олегович

ТКГ

10

Романишин О.М.

Саган Дарина Вадимівна

ТКГ

8

Романишин О.М.

Мельник Софія Олександрівна

ТУГ

9

Сампара Оксана Володимирівна

Біловус Ольга Сергіївна

ТСШ № 3

11

Слотюк В.М.

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

9

Слотюк В.М.

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

10

Слотюк В.М.

Павлюк Тетяна Володимирівна

ТЗОШ № 10

10

Тарасова Людмила Миколаївна

Данилков Володимир Олександрович

ТЗОШ № 4

8

Федоруц Микола Васильович

Вирста Богдан Володимирович

ТЗОШ № 16

9

Чотарі Неля Петрівна

Рипнінська Алевтина Юріївна

ТЗОШ № 19

9

Ярема Ганна Василівна

Екологія

Кобельник Роман Володимирович

ТЗОШ № 11

10

Бригідир Анна Зіновіївна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

10

Фірман Богдана Миронівна

Гуцал Дмитро Олександрович

ТНВК № 9

11

Катериняк Тетяна Богданівна

Іващенко Яна Сергіївна

ТНВК № 15

11

Олійник Іванна Володимирівна

Монастириський Олександр Ігорович

ТНВК №6

11

Сиротюк Світлана Василівна

Економіка

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

10

Царик Леся Василівна

Інформатика

Дворницький Данило Володимирович

ТТЛ

8

Мороз Тетяна Ігорівна

Вибираний Владислав Павлович

ТНВК № 2

9

Панчук Н.М.

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Плюсквік-Баран Ю. Т.

Древетняк Костянтин Андрійович

ТЗОШ № 4

11

Семчук Андрій Ярославович

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

10

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні тенології

Дворницький Данило Володимирович

ТТЛ

8

Мороз Тетяна Ігорівна

Марчук Катерина Юріївна

ТУГ

8

Мельничук Ірина Василівна

Печінка Максим Вікторович

Тернопільсь-кий ліцей № 21

8

Вейко Уляна Анатоліївна

Вибираний Вадим Павлович

ТНВК № 2

9

Панчук Н.М.

Поворозник Роман Віталійович

ТУГ

9

Мельничук Ірина Василівна

Пойшлий Назар Вікторович

ТСШ № 17

9

Муравицька Олена Володимирівна

Федіков Віктор Олександрович

ТЗОШ № 10

9

Серба Наталія Романівна

Давибіда Володимир Романович

ТЗОШ № 28

10

Пелішко Світлана Іванівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

10

Михайлишин О.В.

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

10

Войтович Богдан Володимирович

Чир Дмитро Миколайович

ТЗОШ № 16

10

Горпинюк Оксана Богданівна

Солтис Максим Васильович

ТЗОШ № 23

11

Солтис Оксана Романівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Гнатик Ірина Вікторівна

Куцан Анжеліна Михйлівна

ТЗОШ № 22

11

Березовська Лариса Олександрівна

Історія

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

10

Бакан Тетяна Степанівна

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

11

Бармак Олена Ярославівна

Голойда Олександр Іванович

ТЗОШ № 8

11

Бачинська Ірина Казимирівна

Куплений Антон Дмитрович

ТСШ № 29

8

Букавин Іван Ярославович

Гулька Антон Сергійович

ТСШ № 29

9

Гуменна Ірина Любомирівна

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

10

Гуменна Ірина Любомирівна

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

11

Конвай Любомир Васильович

Гуменюк Марта Русланівна

ТСШ № 3

8

Курилович Галина Володимирівна

Кочан Анатолій Анатолійович

ТСШ № 3

10

Курилович Галина Володимирівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

9

Морозюк Галина Степанівна

Тронка Софія Володимирівна

Школа-колегіум

9

Сендзюк Ірина Степанівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Сидор Марія Михайлівна

Кушнірчук Ірина Анатоліївна

ТЗОШ № 19

9

Стасишин Віра Петрівна

Василевська Анастасія Володимирівна

ТУГ

10

Томашевська Лариса Анатоліївна

Паращук Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 19

10

Цибульська МаріяВолодимирівна

Соколовський Роман Іванович

ТЗОШ № 24

11

Чайка Людмила Станіславівна

Математика

Климчук Андрій Олександрович

ТЗОШ № 8

8

Базюк Юлія Йосипівна

Пальчак Святослав Ігорович

ТЗОШ № 20

9

Бодасюк Надія Миколаївна

Костів Андрій Святославович

ТСШ № 3

6

Величенко Н.І.

Юрик Діана Романівна

ТЗОШ № 24

8

Вихованець І.М.

Стадник Ілля Олександрович

ТНВК № 6

7

Гандзола Мар'яна Ярославівна

Малюта Олена Іванівна

ТСШ № 29

10

Дворак Галина Григорівна

Співак Матвій

ТЗОШ № 19

6

Дудар Галина Михайлівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

9

Дудник Ольга Володимирівна

Омельян Олександр Андрійович

ТЗОШ № 27

8

Єрьоменко Тетяна Леонідівна

Бабій Яна Сергіївна

ТУГ

8

Зубович Лілія Василівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

10

Зубович Лілія Василівна

Іващук Юлія Андріївна

ТСШ № 29

6

Калугіна Ольга романівна

Журавлюк Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 26

8

Коваль Марія Мар'янівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Ковальчук Ірина Омелянівна

Половинко Андрій Юрійович

ТТЛ

10

Козбур Галина Євгенівна

Грицина Ярослав Русланович

ТНВК № 6

8

Лисобей Людмила Василівна

Христич Максим Ігорович

ТЗОШ № 11

6

Лозінська Марія Володимирівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

10

Масло Оксана Василівна

Зайцева Анна Олександрівна

ТНВК № 15

6

Потішна Ірина Петрівна

Катрук Станіслав Сергійович

ТЗОШ № 14

7

Серкіз Людмила Олександрівна

Собко Ярослав Миколайович

ТТЛ

11

Ситник Ірина Василівна

Клим Діана Вікторівна

ТСШ № 29

8

Солодченко Ліана Іванівна

Коробій Павло Петрович

ТЗОШ № 18

8

Татарин Галина Богданівна

Дворницький Данило Володимирович

ТТЛ

8

Яцкова Тетяна Василівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

9

Яцкова Тетяна Василівна,

Козбур Галина Євгенівна

Німецька мова

Кусяк Каріна Андріївна

ТСШ № 29

8

Будій Оксана Ярославівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

9

Гелюх Тетяна Петрівна

Левицька Ліліана Андріївна

ТСШ № 17

11

Колибаб'юк Марія Казимирівна

Мужевич Тетяна Володимирівна

ТСШ № 29

9

Кравчук Тетяна Володимирівна

Гумен Соломія Володимирівна

ТСШ № 5

11

Мариніна Ольга Іванівна

Сушко Степан Михайлович

ТСШ № 5

11

Мариніна Ольга Іванівна

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

10

Мудрик Оксана Борисівна

Стельмах Надія Олегівна

ТКГ

10

Мудрик Оксана Борисівна

Табалюк Антоніна Михайлівна

ТКГ

8

Мудрик Оксана Борисівна

Крушельницька Олеся Вікторівна

ТСШ № 17

8

Регалюк Леся Богданівна

Дячун Климент Андрійович

ТКГ

8

Рейтор Мирослава Василівна

Образотворче мистецтво

Ярема Анастасія Русланівна

ТЗОШ № 19

11

Волянська Любов Василівна

Доскач Катерина Володимирівна

ТНВК № 6

9

Горбач Наталія Дмитрівна

Іванчук Софія Любомирівна

ТНВК № 6

11

Горбач Наталія Дмитрівна

Поворозник Віталій Володимирович

ТНВК № 6

11

Горбач Наталія Дмитрівна

Шачко Павло Петрович

ТСШ № 29

11

Грищишин Алла Володимирівна

Заваринська Ангеліна Андріївна

ТЗОШ № 14

9

Зелінка Уляна Степанівна

Теслюк Андрій Андрійович

ТЗОШ № 14

11

Зелінка Уляна Степанівна

Теслюк Діана Андріївна

ТЗОШ № 24

9

Крих Роман Васильович

Романюк Юлія Василівна

ТЗОШ № 22

9

Лисюк Леся Романівна

Трофімова Віолетта Андріївна

ТЗОШ № 22

9

Лисюк Леся Романівна

Боднар Марта Андріївна

ТУГ

11

Михалевич Галина Романівна

Матвіїв Інна Володимирівна

ТЗОШ № 27

9

Пілюкова Оксана Володимирівна

Дерев'яник Поліна Володимирівна

ТЗОШ № 18

11

Рибчак Наталія Анатоліївна

Кійко Надія Юріївна

ТСШ № 3

9

Філь Катерина Дмитрівна

Посунько Юлія Сергіївна

ТНВК № 9

9

Фугель Світлана Богданівна

Правознавство

Вербова Єлизавета Сергіївна

ТСШ № 29

10

Гуменна Ірина Любомирівна

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

9

Елиїв Олександра Іванівна

Собчак Анастасія Андріївна

ТНВК № 6

10

Зозуляк Сергій Володимирович

Гасій Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 20

9

Іваник Марія Дмитрівна

Берегуляк Софія Олександрівна

ТСШ № 7

10

Кульчицька Тетяна Володимирівна

Корпак Катерина Володимирівна

ТНВК № 6

9

Лихачинська Іванна Іванівна

Двикалюк Ірина Володимирівна

ТЗОШ № 18

9

Мадараш Марія Василівна

Жук Дарія Андріївна

ТСШ № 3

10

Морозюк Галина Степанівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

10

Папроцька Світлана Володимирівна

Залян Тигран Артурович

ТЗОШ № 4

9

Рилова Галина Володимирівна

Дубчак Олеся Еміліанівна

ТЗОШ № 14

11

Стародуб Віра Миколаївна

Хмарук Світлана Юріївна

ТЗОШ № 19

11

Ухач Олександра Василівна

Стецько-Тарнавська Марта Михайлівна

ТКГ

9

Чарнош В.Б.

Коверський Володимир Олегович

ТЗОШ № 24

9

Чечота Ганна Романівна

Ліптуга Вікторія Олександрівна

ТНВК № 2

9

Ящишин Галина Зіновіївна

Мазуренко Вікторія Ігорівна

ТНВК № 2

9

Ящишин Галина Зіновіївна

Трудове навчання

Ковалишин Дарія Іванівна

ТЗОШ № 24

9

Андрушків Світлана Володимирівна

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

Грабовський Ярослав Ілліч

Логинський Анатолій Вікторович

ТЗОШ № 18

11

Здирок Оксана Михайлівна

Левицький Андрій Богданович

ТЗОШ № 10

11

Кім Ігор Володимирович

Ящук Іван Володимирович

ТЗОШ № 8

9

Кметь Олександр Степанович

Задорожна Анастасія Володимирівна

ТСШ № 29

11

Коник Світлана Григорівна

Чухарський Максим Юрійович

ТЗОШ № 23

11

Кульчицький Михайло Степанович

Соловський Володимир Сергійович

ТЗОШ № 27

9

Марцинюк Роман Дмитрович

Гурняк Віталій Вікторович

ТСШ № 29

9

Петрик Богдан Миколайович

Бабій Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 11

9

Плисюк Наталія Петрівна

Генсіцька Вікторія Мирославівна

ТЗОШ № 23

9

Садовська Наталя Миколаївна

Космина Максим Володимирович

ТСШ №3

9

Тригук Тарас Володимирович

Зьомко Ірина Олексендрівна

ТЗОШ № 20

9

Фірман Зіновій Євгенович

Корпак Катерина Володимирівна

ТНВК № 6

9

Яремчук Ганна Семенівна

Українська мова і література

Петрова Яна Сергіївна

ТЗОШ № 16

11

Балящук Марія Михайлівна

Чайковська Оксана Андріївна

ТЗОШ № 27

7

Вальчак Ганна Євстафіївна

Волошин Сергій Віталійович

Школа-колегіум

11

Даценко Олександра Іванівна

Закордонець Соломія Миколаївна

ТЗОШ № 16

8

Качанова Ірина Володимирівна

Вівчар Марія Михайлівна

ТЗОШ № 23

8

Кліщ Марія Миронівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

10

Кобернюк Ганна Іллівна

Малюта Олена Іванівна

ТСШ № 29

10

Кропельницька Тетяна Іванівна

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

10

Кубішин Лариса Василівна

Волянська Дарина Юріївна

ТСШ № 17

9

Мандзй Людмила Олексіївна

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

10

Мужилівська Ольга Іванівна

Голда Дана Андріївна

ТУГ

9

Нова Марія Антонівна

Шкурак Людмила Ігорівна

ТУГ

11

Нова Марія Антонівна

Бугера Юлія Олександрівна

ТЗОШ № 16

9

Очеретнюк Ірина Мирославівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

10

Пилипчук Світлана Ярославівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

8

Пиріг Анна Михайлівна

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

11

Підручняк Ольга Павлівна

Василишин Анна Олегівна

ТНВК № 6

7

Рачинська Галина Степанівна

Василишин Богдана Василівна

ТУГ

7

Слюзар Галина Рудольфівна Чирська Наталя Петрівна

Петрушка Христина Андріївна

ТСШ № 5

10

Стецик Наталія Петрівна

Цибуляк Вікторія Володимирівна

ТКГ

8

Тимчук Володимир Михайлович

Бас Тетяна Ігорівна

ТЗОШ № 19

11

Федорович Галина Орестівна

Григорчук Вікторія Юріївна

ТЗОШ № 19

10

Федорович Галина Орестівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

9

Філь Катерина Дмитрівна

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

10

Форманюк Зоряна Ярославівна

Гаджук Ангеліна Володимирівна

ТНВК № 15

7

Шмігель Олена Євгенівна

Наконечна Лілія Олегівна

ТЗОШ № 4

8

Якубишина Галина Богданівна

Фізика

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

11

Бойко Наталія Зіновіївна

Кульчицький Дмитро Сергійович

ТЗОШ № 13

10

Вовк Віра Михайлівна

Зелененький Юрій Констянтинович

ТСШ № 17

10

Гайдамаха Мирослав Саверинович

Дробот Ілля Олександрович

ТТЛ

8

Дворницька Галина Іванівна

Ковальська Каріна Михайлівна

ТТЛ

8

Дворницька Галина Іванівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

9

Дворницька Галина іванівна

Грицина Ярослав Русланович

ТНВК № 6

8

Ензельт Олександр Миколайович

Стадник Ілля Олександрович

ТНВК № 6

7

Ензельт Олександр Миколайович

Ратушняк Дмитро Юрійович

ТЗОШ № 27

7

Єрьоменко Т. Л.

Главацький Владислав Іванович

ТСШ № 29

7

Іванова Лариса Петрівна

Бабій Яна Сергіївна

ТУГ

8

Киричук Наталія Володимирівна

Барановський Богдан Віталійович

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Наконечний Богдан Вікторович

ТУГ

10

Киричук Наталія Володимирівна

Рудавський Денис Тарасович

ТУГ

8

Киричук Наталія Володимирівна

Половчук Павло Михайлович

ТЗОШ № 22

7

Климчук Олег Андрійович

Салюк Олег Богданович

ТСШ№5

11

Кравчишин Анатолій Тарасович

Вибираний Владислав Павлович

ТНВК № 2

9

Магера Роман Петрович

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

10

Мурза Світлана Зіновіївна

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Орлова Наталія Василівна

Гнатів Уляна Степанівна

ТЗОШ № 22

7

Петриків Марія Луківна

Турчин Антон Ярославович

Тернопільсь-кий ліцей № 21

8

Пиць Ксенія Ігорівна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

9

Ремез Галина Антонівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

9

Ремез Галина Антонівна

Агеєв Ілля В`ячиславович

ТЗОШ № 11

9

Сівозад Ірина Василівна

Кобельник Роман Володимирович

ТЗОШ № 11

9

Сівозад Ірина Василівна

Мохун Володимир Сергійович

Школа-колегіум

9

Хомик Ірина Богданівна

Хімія

Лонський Ілля Іванович

ТКГ

7

Биць Тетяна Володимирівна

Табалюк Антоніна Михайлівна

ТКГ

8

Биць Тетяна Володимирівна

Дробот Ілля Олександрович

ТТЛ

8

Більчук Людмила Петрівна

Онишко Валерія Віталіївна

ТЗОШ № 24

8

Гордій Дарія Василівна

Яцків Максим Володимирович

ТЗОШ № 14

11

Горішна Олександра Василівна

Костін Олена Віталіївна

ТЗОШ № 20

8

Грицюк Тетяна Володимирівна

Рудакевич Юлія Іванівна

ТЗОШ № 24

9

Зарічна Олена Василівна

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

9

Іщенко Ольга Костянтинівна

Масна Анна Романівна

ТСШ № 17

7

Каспрук Оксана Дмитрівна

Чіп Анастасія Миколаївна

ТСШ № 17

9

Каспрук Оксана Дмитрівна

Паламарчук Наталія Андріївна

ТУГ

9

Мартиняк Галина Володимирівна

Наконечний Арсен Анатолійович

ТНВК № 6

7

Моліцька Алла Леонідівна

Ружицький Максим Миколайович

ТНВК № 15

11

Моліцька Алла Леонідівна

Стадник Ілля Олександрович

ТНВК № 6

7

Моліцька Алла Леонідівна

Кучер Марк Августин Миколайович

Школа-колегіум

7

Насипана Ольга Володимирівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

11

Насипана Ольга Володимирівна

Хоменчук Арсен Володимиривич

ТЗОШ № 10

8

Павлюк Тетяна Петрівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

9

Попович Юлія Степанівна

Стець Сабріна Сергіївна

ТЗОШ № 13

10

Ратинська Ліна Гнатівна

Главацький Владислав Іванович

ТСШ № 29

7

Романишин Тетяна Вікторівна

Пеляк Юлія Ігорівна

ТСШ № 29

10

Романишин Тетяна Вікторівна

Олексій Даниїл Святославович

ТНВК № 9

8

Сірант Ольга Василівна

Гондз Ольга Григорівна

Гімназія "Гармонія"

8

Спільніченко Ольга Іванівна

Домбровська Марія Олександрівна

ТЗОШ № 28

8

Стеців Галина Андріївна

Скиба Максим Вікторович

ТСШ № 3

7

Хома Віра Вячеславівна

Журавлюк Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 26

8

Шинкар Надія В'ячеславівна

Савчук Олександр Тарасович

ТЗОШ № 23

10

Шкіра Ірина Володимирівна

 

 Додаток № 3

                                                                                                 до наказу  управління освіти і науки

                                                                                                  Тернопільської міської ради                  

                                                                      від 14.01.2020 № 19

 

Список учителів,

учні  яких посіли І місце на ІІ етапі Всеукраїнських  олімпіад

з базових навчальних дисциплін

Предмет

ЗЗСО

Прізвище, ім’я, по батькові учителя

Англійська мова

ТУГ

Гудима Ірина Михайлівна

Англійська мова

ТСШ № 3

Ничко Людмила Ярославівна

Англійська мова

ТСШ № 29

Процик Лідія Ярославівна

Англійська мова

ТСШ № 3

Чорна Анжела Михайлівна

Астрономія

ТСШ № 5

Радкевич Марія Миколаївна

Біолоігя

ТСШ № 3

Гетманюк Інна Богданівна

Біолоігя

ТНВК № 15

Олійник Іванна Володимирівна

Біолоігя

ТУГ

Лилик Ольга Михайлівна

Географія

ТЗОШ № 24

Меленчук Ольга Василівна

Географія

ТУГ

Бай Оксана Богданівна

Географія

ТЗОШ № 19

Вітяк Лілія Володимирівна

Географія

ТСШ № 29

Швець Євдокія Сергіївна

Екологія

ТНВК № 9

Катериняк Тетяна Богданівна

Інформатика

Школа-колегіум

Гнатик Ірина Вікторівна

Інформатика

ТСШ № 5

Крамар М.

Інформатика, інформаційні технології

ТУГ

Мельничук Ірина Василівна

Інформатика

ТТЛ

Мороз Тетяна Ігорівна

Інформаційні тенології

ТУГ

Чайка Галина Адамівна

Історія

ТЗОШ № 14

Вовк Галина Володимирівна

Історія

ТУГ

Кутень Оксана Антонівна

Історія

ТСШ № 17

Лесечко Юрій Федорович

Історія

ТЗОШ № 19

Цибульська Марія Володимирівна

Математика

ТНВК № 6

Доскоч Галина Володимирівна

Математика

ТЗОШ № 19

Дудар Галина Михайлівна

Математика

ТУГ

Ензельт Ольга Павлівна

Математика

Школа-колегіум

Зажерей Галина Андріівна

Математика

ТУГ

Зубович Лілія Василівна

Німецька мова

ТСШ № 3

Бойко Ірина Леонівна

Німецька мова

ТСШ № 3

Гелюх Тетяна Петрівна

Німецька мова

ТКГ

Мудрик Оксана Борисівна

Німецька мова

ТСШ № 7

Стасишин Ольга Зеновіївна

Образотворче мистецтво

ТЗОШ № 24

Крих Роман Васильович

Образотворче мистецтво

ТСШ № 17

Скібньовська Галина Богданівна

Правознавство

ТНВК № 6

Зозуляк Сергій Володимирович

Правознавство

ТЗОШ № 26

Кулик Наталія Орестівна

Правознавство

ТСШ № 3

Морозюк Галина Степанівна

Трудове навчання

ТСШ № 7

Бомок Анатолій Ярославович

Трудове навчання

ТЗОШ № 4

Левенець Наталя Григорівна

Трудове навчання

ТНВК № 15

Репіленко Людмила Львівна

Українська мова і література

ТУГ

Балабан Галина Михайлівна

Українська мова і література

ТУГ

Нова Марія Антонівна

Українська мова і література

ТУГ

Гарматюк Любов Іванівна

Українська мова і література

Школа-колегіум

Даценко Олександра Іванівна

Українська мова і література

ТУГ

Зуляк Галина Ярославівна

Українська мова і література

ТУГ

Грабовська Олександра Миколаївна

Фізика

ТТЛ

Дворницька Галина Іванівна

Фізика

ТУГ

Киричук Наталія Володимирівна

Фізика

ТСШ № 7

Остап'юк Сергій Іванович

Фізика

ТУГ

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

ТУГ

Панюс Світлана Василівна

Французька мова

ТУГ

Шуст Галина Іванівна

Хімія

ТУГ

Мартиняк Галина Володимирівна

Хімія

ТСШ № 29

Романишин Тетяна Вікторівна

 

 

 

 

 

 

Сторінка 4 із 10

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top