У кожній професії є особливі люди - вони вміють дивувати без ...
Із болем сповіщаємо про відхід у засвіти видатного педагога й ...
25 листопада 2021 року у Тернопільському національному ...
23 листопада 2021 року стартувало D#07 T’mistechko інноваційних
На виконання листа Міністерства цифрової трансформації України
19 листопада 2021 року заступником начальника управління освіти

Накази

Про створення комфортного освітнього  середовища та організований початок  2021/2022 навчального року

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА   РАДА

Управління освіти і науки

 

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 
   

 

 

НАКАЗ

 

21.10.202                                                                                                                          1№ 344

 

Про створення комфортного освітнього

середовища та організований початок

2021/2022 навчального року

 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки, затвердженого рішенням Тернопільської міської ради від 22 лютого 2019 року №7/32/27, на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 24.09.2021 №324 «Про підготовку та проведення засідання колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради» , враховуючи довідки « Про створення комфортного освітнього середовища та організований початок 2021/2022 навчального року» ( додатки 1,2 додаються), на виконання рішення колегії від 20.10.2021 року протокол №3/1, наказу управління Державної служби якості освіти в Тернопільській області від 04.10.2021 №69-од «Про основні напрямки і завдання створення здорового і безпечного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти Тернопільської області», з метою здійснення консолідованих заходів для створення безпечного освітнього середовища в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Тернопільської міської ради

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Управліннюосвіти і науки:

1.1. Здійснювати контроль за неухильнимдотриманнямзаконодавствакерівникамизакладівосвіти, зокремавимогстатті 30 Закону України «Про освіту».

1.2. Посилити контроль за харчуванням у закладах освіти,  дотриманнямвимогсанітарногозаконодавства з питаньбезпеки та якостіхарчовихпродуктів, виконання норм харчування, відповідності меню вимогамчотиритижневого сезонного меню (крімвипадків, коли використовується меню, рекомендоване МОЗ України), а такожвимогстосовноматеріально-технічногозабезпеченняшкільнихїдалень та харчоблоків закладів дошкільної освіти.

1.3. Забезпечити надання якісних освітніх послуг дітям дошкільного віку шляхом розширення мережі закладів дошкільної освіти  і створення додаткових місць.

1.4. Організувативеденняоблікудітейшкільноговіку, якіпроживаютьчиперебувають на територіїадміністративно-територіальноїодиниці, шляхом створення й оновленняреєстру за формою та процедурою, передбаченими пунктами 5–8 Порядку веденняоблікудітейдошкільного, шкільноговіку та учнів, затвердженогоПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 13.09.2017 № 684 (іззмінами).

1.5. Відповіднимрозпорядчим документом щорічновизначатитериторіюобслуговування для закладівзагальноїсередньої та дошкільноїосвіти.

  1. Керівникамзакладівдошкільної, загальноїсередньої та позашкільноїосвіти:

  2.1. Забезпечитизбереженнянавчально-методичної та матеріально-технічноїбазизакладівосвіти на рівні, достатньому для виконаннявимогдержавнихстандартівосвіти та ліцензійних умов провадженняосвітньоїдіяльності

2.2. Постійнооновлювати й поповнюватиматеріально-технічну базу кабінетівфізики, хімії, біології, географії, інформатики, іноземнихмов, навчальнихмайстерень.

2.3. Забезпечитиздоровехарчуваннядітей в закладах освіти, налагодившибезперебійнепостачанняякісними продуктами.

  2.4. Створити в закладах освітиінклюзивнесередовище, яке гарантує особам з особливимиосвітніми потребами безперешкодний доступ до освітніхпослуг.

  2.5. Забезпечитизакладиосвітидостатньоюкількістюцифровихзасобівнавчання.

  2.6. Умотивовуватипедагогічнихпрацівниківпідвищуватирівеньвикладання шляхом використаннясучасних психолого-педагогічнихта  інформаційно-комунікаційнихтехнологій.

  2.7. З 2022/2023 року впровадити в практику обов’язковеведенняелектроннихжурналів у початковихкласахзакладівосвіти.

  2.8. Забезпечуватипрозорість і публічністьухвалення й виконанняуправлінськихрішень шляхом оприлюднення  наофіційних вебсайтах закладівосвітизвітів про отримані й використанікошти, закупленітовари, замовлені й наданіпослуги, спрямовані на розвитокматеріально-технічноїбази закладу.

  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника-начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Ірину Сум.

 

 

 

Начальник управління  Ольга ПОХИЛЯК                   

 

 

 

 

Ірина Сум 0352253436

Ірина Антонюк 0352528856

 

 

Read 49 times
Поділитися

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top