У кожній професії є особливі люди - вони вміють дивувати без ...
Із болем сповіщаємо про відхід у засвіти видатного педагога й ...
25 листопада 2021 року у Тернопільському національному ...
23 листопада 2021 року стартувало D#07 T’mistechko інноваційних
На виконання листа Міністерства цифрової трансформації України
19 листопада 2021 року заступником начальника управління освіти

Накази

Про стан забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти підручниками та навчальними посібниками у 2021/2022 навчальному році

                                                                    НАКАЗ

           25.10.2021                                                                                           № 349

 Про стан забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти

підручниками та навчальними посібниками у 2021/2022 навчальному році

 

            Відповідно до Положення про управління освіти і науки, затвердженого рішенням Тернопільської міської ради   від 22 лютого 2019 року № 7/32/27 (зі змінами та доповненнями), на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 24.09.2021року №324 «Про підготовку та проведення засідання колегії управління освіти  і  науки Тернопільської міської ради», враховуючи довідку «Про стан забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти підручниками та навчальними посібниками у 2021/2022 навчальному році» (додається), на виконання рішення колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 20.10.2021 року, протокол 3/2 «Про стан забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти підручниками та навчальними посібниками у 2021/2022 навчальному році», з метою збереження наявних фондів підручників, системи постачання та розповсюдження літератури, створення умов для забезпечення закладів загальної середньої освіти підручниками

 НАКАЗУЮ:

 1. Управлінню освіти і науки забезпечити чисельність працівників шкільних бібліотек відповідно до  потреби.
 2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

2.1. Здійснювати належний контроль за роботою бібліотек освітніх закладів, щорічно заслуховувати на педраді звіт завідуючих бібліотеками про роботу за поточний навчальний рік.

2.2. Звернути увагу на стан облаштування  шкільних бібліотек, особливо, засобами цифровізації, сприяти працівникам  бібліотек у оформленні  приміщень бібліотек відповідно до вимог Концепції Нової української школи  схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р.
            2.3. Організовувати системне інформування батьків, педагогічних працівників, про забезпечення підручниками здобувачів освіти 1-12 класів.

2.4. Посилити контроль за об’єктивністю вибору та замовлення підручників педагогічними працівниками.

2.5.Аналізувати результати вибору та замовлення підручників з подальшим затвердженням на педагогічних радах та оприлюднювати на сайтах закладів загальної середньої освіти.

2.6.Сприяти та мотивувати педагогів ЗЗСО до написання якісних підручників та отримання грифу Міністерства освіти і науки України.

 1. Працівникам шкільних бібліотек:

3.1.Створити  блоги  або сторінки на сайтах закладів, наповнювати їх актуальною інформацією для всіх учасників освітнього процесу.

3.2. Включити в плани індивідуальної траєкторії професійного розвитку питання нарощування цифрової компетентності  шкільного бібліотекаря.

 1. Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу:

4.1. З метою якісної підготовки державного замовлення на видання підручників, щорічно надавати інформацію про фактичну та прогнозовану кількість здобувачів освіти і педагогічних працівників в  управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

4.2.Організовувати зустрічі  з авторами підручників та навчальних посібників, видавцями.

4.3. Включити в план курсів неперервної освіти програму «Цифрова грамотність бібліотечного фахівця».

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника – начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Ірину Сум.

 Начальник управління                                                              Ольга ПОХИЛЯК

 Ольга Кульчицька  0352520003

Додаток до наказу

управління освіти і науки ТМР

від 25.10.2021 № 349      

 

Довідка

про стан забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти підручниками  та навчальними посібниками у 2021/2022 н.р.

         Контроль за використанням навчальної літератури у  закладах загальної середньої освіти – один з важливих напрямків роботи управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

        Відповідно до нормативних документів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України,  зокрема, Листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021року № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році” , наказу  МОН від 12.07.2021 № 795 “Про надання грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти”, наказу МОН від 10.08.2021року №898 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року №795» у   ЗЗСО  використовуються лише підручники і посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки та відповідають Переліку діючих програм та підручників на поточний навчальний рік.

         Закон України «Про освіту» (прийнятий 05.09.2017року і набрав чинності 28.09.2017) ст.4, п.3 гласить, що держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України № 41 від 23.01.2019 року «Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників»), проте, з року в рік  їх не вистачає, і органи управління освітою та керівники закладів освіти  шукають можливості для 100% забезпечення учнів та вчителів.

Але якщо вартість підручників, виданих за державні кошти з великими накладами, становить 35-45 грн, то вартість закупівлі батьками та управлінням освіти – від 100 до 170 грн.

              Видання паперових підручників з окремого навчального предмета здійснюється один раз на п’ять навчальних років з розрахунку до 120% максимальної кількості здобувачів освіти за наступні п’ять навчальних років та фактичної кількості педагогічних працівників.

Якщо прогнозована кількість здобувачів освіти певного класу за наступні п’ять навчальних років зменшується, видання підручників здійснюється з розрахунку 100% максимальної кількості здобувачів освіти і педагогічних працівників.

Прогнозовану кількість учнів та педагогічних працівників та потребу у підручниках подають обласні департаменти (управління) освітою тобто «Придбання підручників та посібників здійснюється у порядку, визначеному законодавством, у осіб, які мають виключно майнові права на зазначені підручники та посібники» (пункт 7  Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників).

В останні роки держава друкує кілька лінійок підручників – для початкової та базової середньої освіти:

у 2018 році – для 1,5 та 10 класів;

у 2019 році – для 2, 6 та 11 класів;

у 2020 році, відповідно, для 3 та частково для 7 класів;

у 2021 році друкувалися підручники для 4 та частково для 8 класів.

  Оскільки, у початковій школі впроваджується Нова українська школа й відбулося оновлення Державного стандарту початкової школи і програм, то створюються нові підручники.

 У Додатоку 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 22.01.2020 року № 1/9-39 «Інструктивно-методичні матеріали для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 3 та 7 класів за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору» сказано, що безпосередній вибір підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника здійснюють вчителі ЗЗСО, який схвалюється на засіданні педагогічної ради ЗЗСО, протокол якого підписують члени педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір підручників. ЗЗСО на своїх вебсайтах оприлюднюють протокол педагогічної ради.

   Будь-яка зміна вибору ЗЗСО не допускається. Кожен факт зміни вибору ЗЗСО розглядається на Колегії Міністерства освіти і науки України (далі - МОН) під час розгляду питання про затвердження переліку підручників, що друкуватимуться за кошти державного бюджету.

Остаточне рішення про включення або не включення кожного з таких підручників до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, ухвалюється Колегією МОН.

Кожен педагогічний працівник ЗЗСО має право повідомити на «гарячу телефонну лінію» МОН (044) 248-17-50, (044) 248-21-61 чи письмово на поштову адресу МОН (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) або ІМЗО (вул. Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035) про вплив або бажання третіх осіб вплинути на його волевиявлення щодо вибору підручників чи про факт зміни волевиявлення вчителів ЗЗСО, у якому він працює. А вчителі мають змогу обрати підручник для викладання під час конкурсного відбору серед запропонованих авторами.

Друк підручників для початкової школи відбувається у повному обсязі.

Конкурс підручників для класів базової середньої школи відбувається частково і лише з тих предметів, де оновилися програми, по більшій частині предметів здійснюється перевидання підручників п’ятирічної давності.

Перевидання підручників.

    Відповідно до законодавства, підручники з окремих навчальних предметів, що були раніше видані за кошти державного бюджету, за рішенням МОН можуть бути повторно видані, у тому числі іншим видавцем, без проведення конкурсного відбору, з урахуванням результатів їх повторного вибору закладами освіти та педагогами (пункт 12 Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників). Але з однієї назви видаються не більше трьох підручників,  які за результатами повторного вибору закладами освіти отримали найвищі узагальнені результати. З умовами повторного друку ви можете ознайомитися у відповідній постанові Кабінету Міністрів. П. 12. Підручники (крім електронних) з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що були раніше видані за кошти державного бюджету, за рішенням МОН можуть бути повторно видані, у тому числі іншим видавцем, без проведення конкурсного відбору з урахуванням результатів їх повторного вибору закладами освіти.

        Наприклад, у 2021 році (Наказ МОН № 477 від 27.02.2021 року «Про видання підручників для 8 класу закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2021 році»)  відбувся друк підручників для 8 класу.

   Частина підручників видавалася за результатами конкурсного відбору («Всесвітня історія», «Історія України», «Інформатика»), а частина – це перевидання підручників 2016 року. Не перевидавалися:«Зарубіжна література», «Основи здоров’я», «Мистецтво», «Біологія»,  «Українська мова» автор Глазова О.П., «Німецька мова», «Французька мова».

        Якщо, наприклад, у 2016 році вчителі могли обирати на конкурсі серед восьми підручників з української мови для 8 класу різних авторів, то у 2021 році відбулося перевидання старих підручників з української мови лише двох назв, і вчителі могли обирати підручники лише серед двох авторів.

        Щодо предмета англійська мова для 8 класів, то у 2021 році був перевиданий лише один підручник для 8 класу авторки О. Карп’юк , видання 2016 року.

        Така ж ситуація з таких предметів: українська мова, англійська мова, алгебра, геометрія, географія, фізика, хімія та мови національних меншин. Тобто з цих предметів учні вчилися, а вчителі навчали з 2018 до 2021 року, а тепер будуть навчатися і навчати з 2021 по 2026 роки, тобто ті самі підручники протягом 10 років.

        Подібна ситуація з друком підручників для 7-го класу у 2020 році. Конкурс був оголошений (Наказ МОН № 1543 від 12.12.2019 року «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (7 клас)») з таких предметів: історія України, всесвітня історія, інформатика та українська мова для класів з навчанням мовами національних меншин (польська, румунська, угорська). А повторне видання підручників для 7 класу редакції 2015 року було здійснено (Наказ МОН № 731 від 02.06.2020 року «Про повторне видання підручників для 7 класу закладів загальної середньої освіти») з таких предметів: українська мова та література, англійська, німецька, французька та іспанська мови, зарубіжна література, алгебра, географія, біологія, хімія, фізика, основи здоров’я, мистецтво та мови національних меншин. 

        У 2019 році конкурс підручників для 6 класів відбувся (Наказ МОН № 474 від 12.04.2019 року «Про видання підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2019 році») лише для таких предметів: всесвітня історія, інформатика, українська мова для класів з навчанням мовами національних меншин (молдавською, польською, російською, румунською, угорською). Але лише у листопаді 2020 року були перевидані (Наказ МОН № 1372 від 04.11.2020 року «Про повторне видання підручників для 6 класу закладів загальної середньої освіти у 2020 році») підручники редакції 2014 року з української мови, зарубіжної літератури, математики, біології, географії та основ здоров’я.            Така ситуація з перевиданням підручників пов’язана з нестачею коштів у бюджеті та складністю проведення одночасно кількох конкурсів підручників для різних класів.

   Чому виникає нестача підручників?

    Щороку у соціальних мережах батьки та вчителі скаржаться на нестачу підручників. Чому так стається, адже їх друкують відповідно до максимальної кількості здобувачів освіти на наступні п’ять навчальних років та фактичної кількості педагогічних працівників?

     Причин декілька.

Одна з головних – це зміна контингенту учнів. Простіше кажучи: підручників загалом по країні вистачає, але їх розподіл за регіонами і громадами не відповідає реальній потребі.

Така ситуація виникає через наступні причини:

 • різке збільшення населення у великих містах та у навколишніх населених пунктах;
 • реформа децентралізації, у результаті якої утворилися нові громади;
 • реорганізація та оптимізація мережі закладів освіти, створення опорних шкіл та їх філій, ліцеїв, гімназій.

Друга причина – відсутність централізованого всеукраїнського обліку та інвентаризації підручників.

      Як вирішується проблема:      

1.Завдяки створеній  системі роботи щодо забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти здійснюється моніторинг  реальної потреби у навчальній літературі за всіма типами навчальних програм; 

2.Органи управління освітою та школи здійснюють перерозподіл підручників у межах територіальної одиниці;

3.Частина батьків все ж купує підручники;

   Відповідно до Наказу МОН від 22.08.2017р. №1228 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 р. за № 1139/31007 «Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації»   П. 11.  Прописано, що списані згідно з актом підручники і навчальні посібники передаються до установ, що займаються заготівлею вторинної сировини. Кошти, одержані від списаних підручників і навчальних посібників, перераховуються на відповідний поточний рахунок загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу чи вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації і повинні бути використані для придбання необхідних навчальних підручників і посібників».

  Якщо питання не вирішується, то передбачається направлення листів-запитів від батьків або закладу освіти до місцевого управління освітою, від нього до обласного департаменту (управління) освітою і далі – до резервного фонду. А це – досить довго. Адже, відповідно до законодавства, кожен орган влади зобов’язаний надати відповідь протягом 30 днів.

   Які питання можна вирішити через  Державну інформаційну систему освіти (ДІСО) :  

 1. Реальна потреба для учнів та учителів на поточний навчальний рік по кожному з підручників за авторами видань;
 2. Кількість отриманих підручників з зазначенням років видання;
 3. Фактична наявність підручників на обліку у фондах бібліотек навчальних закладів (за даними щорічної інвентаризації);
 4. Рух фонду підручників (обмін між ЗЗСО та ОУО) – отримання та надання на тимчасове використання
 5. Додаткова потреба у підручниках (кількість, якої не вистачає для 100% забезпечення);
 6. Наявність резерву для здійснення обміну підручниками;
 7. Аналітико-статистичні показники забезпечення навчальною літературою у розрізі основних ланок загальної середньої освіти (початкова школа, неповна середня та повна середня освіти).

  Але потрібно, щоб кожен бібліотекар мав доступ до електронної системи ДІСО, а це означає: на робочому столі у бібліотекаря має бути комп’ютер, підключений до мережі Інтернет, логін і пароль для входу, якими користуються відповідальні за звітність.

 Якщо в межах області також відсутні підручники, яких так потребують учні та педагоги, наступний, третій крок – заклад освіти або управління освітою   міста  або обласне  управління освіти може звернутися до спеціального резервного фонду підручників, за зберігання та видачу з нього підручників відповідає 

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

Юридична адреса:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36,

тел. (044) 248-91-13

 Особливої уваги потребує забезпечення підручниками учнів ЗЗСО з інклюзивною формою навчання.  В Україні ще поки не розроблено ніякого державного механізму щодо забезпечення підручниками учнів цієї категорії і діти навчаються за звичайними підручниками. 

Залишається дієвим контроль  управління освіти і науки за використанням учнями усієї друкованої продукції шкільного асортименту. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 16.09.2013 р. № 639, у  ЗЗСО не повинна використовуватися продукція без документального підтвердження відповідності санітарно-епідеміологічним нормам та педагогічним вимогам, адже за цим стоїть питання фізичного та морального здоров'я учнів. 

Щодо забезпечення художньою літературою. В основному за кошти державного бюджету із серії «Шкільна бібліотека», а також організація акцій у ЗЗСО «Подаруй бібліотеці книгу».

Хочу відзначити, що у 2021 завдяки проєкту «Портал» фонд художньої літератури у навчальних закладах № 3, №16, №24 поповнився на 100 тис. в кожній.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017року №177 «Про припинення використання бібліотечно – бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек» у бібліотеках ЗЗСО триває робота щодо переходу на УДК.

Read 30 times Last modified on Середа, 27 жовтня 2021 05:58
Поділитися

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top