Міжнародне наукове стажування у Варшаві серед потенційно ...
  Традиційний всеукраїнський конкурс «Учитель року» буде ...
Опитування з питань проведення предметних олімпіад за ...
Привітали освітян громади з професійним святом міський голова ...
Дорога освітянська родино! Щиро вітаю з професійним святом!
  Визначено результати спецсесії ЄВІ до магістратури. Її ...

Накази

Про стан та перспективи розвитку  освіти в Тернопільській міській  територіальній громаді

                                                             Н А К А З

 27.08.2021                                                                                 №  284 

     

Про стан та перспективи розвитку освіти в Тернопільській міській територіальній громаді

 На виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 27 серпня 2021 року №145/01-07 «Про стан та перспективи розвитку освіти в Тернопільській області», розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 21 серпня                                                2021 року № 537/01.02-01 ,,Про організований початок 2021/2022 навчального року в закладах освіти області”, враховуючи рішення серпневої конференції педагогічних працівників м. Тернополя від 27.08.2021 року, з метою подальшого реформування освітньої галузі, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної сучасної освіти, забезпечення стабільної діяльності закладів та установ освіти Тернопільської міської ради у 2021/2022 навчальному році

 НАКАЗУЮ:

 1.Управлінню освіти і науки , структурним підрозділам управління :

1.1 Координувати роботу закладів та установ освіти Тернопільської міської ради щодо реалізації законодавчих актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень і доручень міського голови,  обласних та міських програм у галузі освіти.

1.2. Удосконалювати мережу закладів освіти з профільним навчанням, до початку 2021/2022 н.р. вжити заходів щодо розширення мережі класів з поглибленим вивченням предметів та профільним навчанням у відповідності до Концепції профільного навчання в старшій школі, Статутів закладів та їх Програм розвитку, розширювати мережу закладів освіти із профільним навчанням з предметів природничо-математичного циклу.

1.3. Сприяти впровадженню різноманітних моделей організації освіти, координувати роботу щодо реформування мережі закладів та установ освіти  в умовах децентралізації влади.

1.4.  Продовжити роботу з розширення мережі закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності, зокрема шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, впровадження інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти.

1.5. Сприяти виконанню завдань з розбудови Нової української школи та реалізації програм ,,Спроможна школа для кращих результатів” і ,,Велике будівництво”, інвестиційних проєктів у галузі освіти, надавати всебічну допомогу установам та закладам освіти комунальної власності з підготовки цих проєктів, забезпечувати постійний моніторинг їх реалізації.

1.6. Забезпечити контроль стану дотримання вимог чинного законодавства з питань цивільного захисту, охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.7. Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи у початковій школі.

1.8. Активізувати роботу щодо передачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної у комунальну власність.

1.9. Протягом 2021/2022 н. р. спрямовувати роботу закладів професійної (професійно-технічної) освіти на забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці.

1.10. Взяти на контроль виконання державного та регіонального замовлення на підготовку робітників та фахових молодших бакалаврів закладами професійної (професійно-технічної) освіти;

1.11. Продовжити процес оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з метою створення закладів нового типу, здатних забезпечити сучасні умови для якісної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів  враховуючи потреби регіону.

1.12. Здійснювати координацію фізкультурно-спортивної, культурно-екскурсійної та виховної роботи, що базується на формуванні патріотизму, духовних, громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах.

1.13. Координувати діяльність закладів освіти в умовах запроваджених Кабінетом Міністрів України протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом .

1.14. Забезпечувати наповнення веб-сайту управління освіти і науки  інформаційними матеріалами щодо стану реформування й розвитку освітньої галузі.

  1. Керівникам закладів освіти:

2.1.  Забезпечити здійснення комплексу заходів, спрямованих на економію та ефективне використання бюджетних коштів та одночасне залучення коштів інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.

2.2.  Здійснити належну підготовку закладів освіти до нового навчального року, забезпечити безперешкодний доступ для дітей з особливими освітніми потребами до будівель і приміщень.

2.3. Забезпечити дотримання вимог санітарного законодавства , постанов Головного санітарного лікаря України щодо дотримання протиепідемічних заходів у закладах освіти.

2.4.  Забезпечити об’єктивне оцінювання знань учнів як невід’ємної складової освітнього процесу.

2.5. Здійснювати інформатизацію та комп’ютеризацію освітнього процесу, продовжувати забезпечення підключення закладів освіти до високошвидкісного Інтернету.

2.6.  Створювати нове освітнє середовище шляхом облаштування закладів освіти сучасними меблями, комп’ютерним обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання.

2.7. Забезпечити реалізацію інноваційного освітнього проєкту ,,Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти” базової  школи (5 класи) згідно з концепцією реформи НУШ за новими освітніми стандартами на компетентнісній основі в пілотних закладах освіти з 2021/2022 н.р.

2.8. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у освітній простір шляхом створення спеціальних умов для їх навчання в інклюзивних та спеціальних класах(групах) закладів  освіти.

2.9. Вжити необхідних організаційно-практичних заходів щодо надання здобувачам освіти гарантованих послуг з якісного, висококалорійного та безпечного харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                                        від 24 березня 2021 р.  № 305 ,,Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

2.10. Забезпечити організацію безпечного перевезення дітей, учнів і вчителів до місць навчання, праці та проживання, належного використання шкільних автобусів, їх технічного обслуговування, зберігання й використання, розробки й суворого дотримання затверджених транспортних маршрутів.

2.11. Сприяти проведенню профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнівської та студентської молоді.

2.12. Забезпечити створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 р. № 11/34394 ,,Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”.

2.13. Здійснювати профілізацію освітнього процесу, організацію допрофільної та профільної підготовки вихованців закладів позашкільної освіти, організовувати дистанційну, змішану форми навчання, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами.

2.14.  Активізувати роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створювати умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації. Налагодити співпрацю із закладами вищої та фахової передвищої освіти щодо роботи з обдарованими дітьми.

2.15. Забезпечити в закладах освіти атмосферу довіри, співпереживання, взаємоповаги і взаємодопомоги. Розвивати освітнє середовище як безпечне місце, вільне від дискримінації, насильства й булінгу (цькування), у якому дитина завжди може отримати потрібну допомогу.

  1. Тернопільському методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу (Галині Литвинюк):

3.1.  Спрямовувати діяльність ТКМЦНОІМ  на сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічній підтримці та консультуванню, а саме: організовувати і здійснювати консультування з питань планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників; проведення супервізії; розроблення документів закладу освіти; особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання; впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

3.2. Сприяти використанню в роботі фахівцями  професійного стандарту за професіями ,,Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, ,,Вчитель закладу загальної середньої освіти”, ,,Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)” (далі – Професійний стандарт), затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 24 грудня 2020 року №2736 та професійного стандарту за професією ,,Практичний психолог закладу освіти”, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24.11.2020 року № 2425, а саме: розроблення інструментарію для проведення вчителями самооцінювання; допомога вчителям у плануванні та визначенні траєкторії професійного розвитку; формування бази даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (веб-ресурси), необхідних для професійного розвитку вчителів.

3.3.      Забезпечувати консультування учасників освітнього процесу з актуальних питань впровадження Концепції Нової української школи, освітніх програм і навчальних планів, сучасних технологій навчання, використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій.

3.4.      Здійснювати науково-методичний супровід  закладів  освіти, які включені до всеукраїнських, регіональних, локальних експериментів.

3.5.      Сприяти проведенню супервізії для професійного та особистісного розвитку педагогів в умовах реалізації завдань Нової української школи.

3.6.      Забезпечувати консультативний супровід впровадження формувального та рівневого оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

3.7.      Забезпечити організацію та здійснення освітнього процесу в системі неперервної післядипломної педагогічної освіти відповідно до ліцензованих освітніх програм та обсягів.

3.8.        Враховувати Професійні стандарти під час розроблення стратегії розвитку і плану діяльності ТКМЦНОІМ, що мають узгоджуватися із потребами і запитами керівників закладів освіти, вчителів, практичних психологів тощо.

  1. Інклюзивно-ресурсному центру №1 (Тетяні Бабійчук):

4.1.  Дотримуватися змін до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545, у частині збільшення перебування на посаді керівників інклюзивно-ресурсних центрів.

4.2.  Проводити комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з дотриманням протиепідемічних вимог.

4.3. Продовжувати інформувати батьків про можливість дистанційного подання документів для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини через автоматизовану систему роботи інклюзивно-ресурсного центру.

4.4.  Повідомляти батькам або іншим законним представникам дітей з особливими освітніми потребами про їхні права, консультувати щодо мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, зарахування до цих закладів.

4.5.  Сприяти забезпеченню інклюзивно-ресурсного центру відповідними фахівцями.

  1. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти:

5.1.  Здійснювати заходи з модернізації освітнього середовища, ліцензування затребуваних на ринку праці нових професій і спеціальностей.

5.2.  Активно впроваджувати в освітній процес сучасні технології виробництва, проєкти державно-приватного партнерства, налагоджувати співпрацю між роботодавцями та закладами освіти з використанням елементів дуальної форми навчання, проходження практики та працевлаштуванням випускників.

5.3.  Забезпечити виконання основних заходів обласної програми розвитку та підвищення якості професійної освіти на 2019-2022 роки.

5.4.  Не допускати звуження автономії закладів фахової передвищої освіти, яка полягає в їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо освітніх, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань їх діяльності.

5.5.  Активізувати роботу з підготовки установчих документів закладів освіти для передачі цілісних майнових комплексів з державної у комунальну власність.

5.6.  До 01 жовтня 2021 року вжити вичерпних заходів з підготовки до безперебійного функціонування усіх систем в осінньо-зимовий період, впровадження енергозберігаючих технологій, проведення обстежень стану будівель та споруд, а також забезпечення виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

5.7.  Забезпечити постійний контроль за економним споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

5.8.  Вживати заходів щодо поліпшення естетичних і санітарно-гігієнічних умов навчання, проживання, організації харчування та дозвілля учнів та студентів закладів освіти.

5.9. Здійснювати прийом учнів та студентів на перший курс навчання відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових документів, згідно з ліцензійними обсягами та доведеними регіональним й державним замовленнями.

5.10.  Забезпечити оновлення змісту професійної освіти та впровадження з 01 вересня 2021 року підготовки робітників за вимогами Державних стандартів професійної освіти на основі компетентнісного підходу з усіх професій, а також відображення у навчальних програмах сучасних наукових досягнень техніки та технологій.

5.11.  На базі створених навчально-практичних центрів забезпечити не тільки здобуття учнями обраної професії, а й якісне професійно-технічне навчання слухачів, перепідготовку незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування працівників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

5.12.  У ІІ кварталі 2022 року забезпечити належні умови для участі учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти у зовнішньому незалежному оцінюванні.

5.13.  Активізувати пропагування робітничих професій, впроваджувати нові форми і методи профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та незайнятого населення, координувати свої дії з управліннями освіти і науки Тернопільської міської ради та обласної державної адміністрації.

5.14.  Постійно вживати заходів щодо поліпшення умов навчання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з особливими освітніми потребами, надання їм соціально-педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків.

5.15.  Сприяти злагодженій роботі органів учнівського та студентського самоврядування закладів освіти, студентських профспілок, забезпечити тісну співпрацю адміністрацій з їх представниками.

5.16.  Активізувати роботу щодо запровадження міжнародного досвіду, використовувати інноваційні підходи щодо організації освітнього та навчально-виробничого процесів, змісту професійної, фахової передвищої та вищої освіти, участі у міжнародних проєктах та дослідженнях з питань визначення якості освіти.

 6.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

 Начальник  управління                                                             Ольга ПОХИЛЯК

 Ірина Сум 0352 253436

Read 44 times Last modified on Середа, 22 вересня 2021 08:32
Поділитися

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top