5 листопада вчителі міста взяли участь у тренінгу з ...
Дорогі освітяни!                                              
  Шановні освітяни, учні та батьки! Щиро вітаю вас з ...
  Управління освіти і науки Тернопільської міської ради ...
Із 2018 року в Тернопільській Українській гімназії ім. І.Франка

Накази

Про затвердження зразків ситуаційного та тестових завдань і критерії оцінювання

          УКРАЇНА

        ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

         УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

 

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94

 

Н А К А З

10.07.2020                                                                                                         № 180

 

 

Про затвердження зразків

ситуаційного та тестових

завдань і критерії оцінювання

 

 

Відповідно до рішення міської ради від 26.06.2020 № 7/51/14 щодо «Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити зразок тестових та ситуаційних завдань (Додаток 1).
 2. Затвердити зразок критерій оцінювання завдань для кандидата на посаду комунального закладу освіти Тернополя (Додаток 2).
 3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора ТКМЦНОІМ Литвинюк Г.І.

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                                        О.П.Похиляк

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу управління освіти і науки ТМР

від  10.07.2020 р.  № 180

 

Зразок

Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, професійних компетентностей та ситуаційного завдання для кандидата на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

 1. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу здійснюють. …?
 2. Які три рівні повної загальної середньої освіти Ви знаєте?
 3. Здобуття профільної середньої освіти передбачає два спрямування. Назвіть їх.
 4. Яка загальна кількість академічних годин передбачена для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років?
 5. Які органи самоврядування можуть діяти у закладі загальної середньої освіти?
 6. АСПЕКТИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. Педагогічне навантаження на наступний навчальний рік слід доводити до відома педагогів..?
 7. ПОСАДОВІ (РОБОЧІ) ІНСТРУКЦІЇ. Інструкція набуває чинності після того, як…?
 8. Основною функцією освітнього моніторингу є:
 • Визначення механізмів поточного та перспективного регулювання стану освітньої системи
 • Розгляд питання вдосконалення й методичного забезпечення освітнього процесу
 • Організація підвищення кваліфікації вчителів, розвиток їхньої ініціативності та творчості
 • Забезпечення ефективної позашкільної виховної роботи.
 1. Професійні якості менеджера:

Людяність

Доброта

Працелюбність

Відповідальність

Оптимізм

Прагнення постійно підвищувати якість своєї праці.

 1. Принципами контролю в управлінській діяльності є:
 • Своєчасність
 • Гласність
 • Облік
 • Ефективність
 • Координування
 • Регулювання.
 1. За яким кодексом здійснюють фінансово-господарську діяльність заклади освіти:
 • Цивільним кодексом України
 • Бюджетним кодексом України
 • Кодексом законів про працю України
 • Кримінальним кодексом України.
 1. Діяльність керівника щодо забезпечення оновлення і розвитку шкільного колективу та його діяльності  - це:
 • Розвиток самоуправління
 • Активізація шкільного колективу
 • Удосконалення шкільного колективу.
 1. Облік і витрачання коштів фонду загального обов’язково навчання проводиться закладом освіти у порядку, що передбачений для
 • Бюджетних коштів
 • Приватних коштів
 • Внутрішніх коштів
 • Благодійних внесків.
 1. Динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, запроваджувати професійну та/ або подальшу професійну діяльність називається…
 2. Які джерела фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства Ви знаєте?

Ситуаційне завдання.  До Вас прийшов влаштовуватися на роботу молодий учитель. Які критерії та запитання ви адресуєте йому під час співбесіди? Аргументуйте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу управління освіти і науки ТМР

від  10.07.2020 р.  № 180

 

Зразок

Критерії оцінювання завдань для кандидата на посаду керівника комунального закладу освіти

 

Тестові питання та ситуацій-не завдання

(16 балів)

 

 

 

Презентація перспективного розвитку закладу (9 балів)

Ділові, професійні та особистісні якості керівника (9 балів)

Приміт-ка

Презен-табель-ність

(3 бали)

Перспек-тива розвитку закладу

(3 бали)

Ефектив-ність

(3 бали)

Здатність практично організувати роботу колективу й спрямувати її на виконання поставлених завдань

(3 бали)

Здібність орієнтуватися в нормах і етиці трудових відносин

(3 бали)

Лідерські якості (вміння самостійно приймати рішення в умовах ризику), авторитет, комунікабельність

(3 бали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюва-льний підсумок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 773 times
Поділитися

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top