5 листопада вчителі міста взяли участь у тренінгу з ...
Дорогі освітяни!                                              
  Шановні освітяни, учні та батьки! Щиро вітаю вас з ...
  Управління освіти і науки Тернопільської міської ради ...
Із 2018 року в Тернопільській Українській гімназії ім. І.Франка

Накази

Про роботу із зверненнями громадян у 2018 році

НАКАЗ

 

05.02.2019                                                                                        № 47

 

 Про роботу із зверненнями

громадян у 2018 році

 

Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян на сучасному етапі є одним із пріоритетних завдань управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Протягом 2018 року розгляд звернень громадян в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради проводився відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та ґарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів.

Аналіз стану забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення свідчить, що управлінням освіти і науки здійснювалися заходи, спрямовані на вирішення важливих проблем заявників, дотримання конституційних прав і свобод громадян. Належна увага зосереджувалась на підвищенні персональної відповідальності посадових осіб управління освіти і науки за розгляд письмових звернень громадян, поданих прохань на особистих прийомах у міського голови, його заступників, у начальника управління освіти і науки та тих, що надійшли на урядову телефонну «гарячу лінію».

Відповідно до чинного законодавства розроблялися й реалізовувалися заходи з покращення організації роботи зі зверненнями та об’єктивним розглядом звернень. Затверджено графік прийому громадян начальником управління та його заступниками, на громадських засадах організовувалися юридичні консультації методистом ТКМЦНОІМ Вівчарем А.Д.

Для забезпечення неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, задоволення законних вимог заявників наказами управління освіти і науки Тернопільської міської ради створювалися комісії, які кваліфіковано вивчали порушені питання і готували відповіді заявникам. Так, протягом жовтня-грудня 2018 року відповідно до наказу управління освіти і науки від 16.10.2018 № 375 «Про створення комісії» розглядалося звернення мами учня 7-го класу ТНВК «Школи-ліцею № 6» на урядову телефонну «гарячу лінію» з проханням провести перевірку щодо порушення прав дітей.Розгляд даного звернення проводився за участю заявниці.

Відповідно до наказу управління від 29.10.2018 №396 «Про розгляд звернення Войтової Марини Вікторівни, матері учня 5- Б класу ТЗОШ №4 Войтова Ярослава» розглядалися звернення заявниці, які надійшли до управління освіти і науки Тернопільської міської ради та департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України щодо конфлікту між однокласниками. Дане звернення також розглядалося за участю заявниці та її законного представника.

Відповідно до наказу управління освіти і науки від 23.11.2018 № 461 «Про розгляд звернення Бояринцевої О.Б.» комісійно розглядалися звернення заявниці до Тернопільської місцевої прокуратури щодо психологічного тиску зі сторони адміністрації закладу .

Відповідно до наказу управління освіти і науки від 27.12.2018 № 509 «Про створення комісії» розглядалося звернення батьків ДНЗ № 31 на урядову телефонну «гарячу лінію» щодо збору коштів з батьків.

За результатами розгляду звернень громадян, у ході яких підтвердились факти серйозних порушень у роботі та суттєві недоліки в організації освітнього процесу, незадовільної роботи щодо порушення прав дітей та приниження їхньої гідності окремим педагогічним працівникам вказано на неналежне виконання посадових обов’язків, оголошено догани.

У 2018 році до управління освіти і науки надійшло 792 звернення від юридичних та фізичних осіб, проти 510 у 2017 році. Порівняно з 2017 роком кількість звернень збільшилась на 282.

На урядову телефонну «гарячу лінію» у 2018 році надійшло 15 звернень, що удвічі перевищує показник 2017 року. До Міністерства освіти і науки України заявники зверталися з такими питаннями:

-придбання підручників з англійської мови (ТНВК «Школа-правовий ліцей № 2»);

-оплата за перебування дітей у групах продовженого дня (ТСШ № 5, ТНВК «Школа-медичний ліцей № 15», ТЗОШ № 27);

-поділ класів на групи при вивченні англійської мови ( ТСШ № 5);

- щодо порушення прав дітей (ТНВК «Школа-ліцей № 6»);

-щодо неналежного освітлення класних приміщень та коридорів школи (ТСШ № 7);

- навчання по суботах із 27.10.2018 року, що в свою чергу несе за собою перевантаження учнів;

-про зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладів дошкільної освіти (ЗДО № 20);

-зарахування та оплата за надані послуги у закладах дошкільної освіти дітей, які не зареєстровані у м. Тернополі;

-про відмову у зарахуванні до закладу дошкільної освіти через відсутність вакцинації (ЗДО № 14);

-про збір коштів з батьків (ЗДО № 31).

Слід зазначити, що на всі ці звернення надані обґрунтовані відповіді. Повторних звернень із зазначених питань не надходило.

У 2018 році надійшло 46 депутатських звернень, у яких депутати різних рівнів порушували питання:

-влаштування дітей, які не зареєстровані у м. Тернополі у заклади дошкільної освіти та оплата за надані послуги у цих закладах;

-надання платних послуг у закладах загальної середньої освіти;

-звільнення від плати за харчування;

-фінансова звітність та матеріально-технічна база закладів освіти;

-приниження гідності дітей та педагогічну етику.

Рекордною у цьому році була кількість колективних звернень. Найбільше таких звернень надійшло від батьків Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені І. Ґерети, що становить 28% від усіх звернень фізичних осіб,які розглядались у 2018 році. Слід зазначити , що частина цих звернень розглядалась безпосередньо начальником  та працівниками управління у закладі. Неодноразово відбувалися зустрічі з педагогічним колективом та батьківською громадськістю.

У порівнянні з 2017 роком збільшилась кількість скарг батьків щодо неетичної поведінки педагогів по відношенню до дітей, недотримання норм педагогічної етики, порушення прав дітей, приниження їхньої гідності, необ’єктивного оцінювання, перевантаження домашніми завданнями.

Звернення, що містять інформацію про надзвичайні ситуації техногенного та природного характерута про обставини, існування яких може спричинити шкоду життю та здоров’ю учасникам освітнього процесу, розглядаються невідкладно.

Своєчасне реагування на проблемні питання порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань та вжиття заходів щодо подальшого упередження скарг одне з основних завдань управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Питання організації роботи зі зверненнями громадян заслуховується щомісячно на розширених нарадах при міському голові, двічі на рік на колегіях управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської міської ради, апаратних нарадах у начальника управління.

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також підвищення ефективності роботи закладів освіти міста із зверненнями громадян, на виконання рішення колегії управління освіти і науки від 30 січня 2019 року протокол № 1/2 «Про роботу із зверненнями громадян у 2018 році»

НАКАЗУЮ:

 1. Заступникам начальника, головним інспекторам та спеціалістам управління освіти і науки:
 2. Посилити контроль за повним, об’єктивним і кваліфікованим розглядом звернень громадян, не допускати порушень термінів їх розгляду, фактів надання некоректних, неповних або неточних відповідей та перебування звернення на розгляді й контролі тривалий час.
 3. Постійно здійснювати моніторинг у закладах освіти міста, які знаходяться у підпорядкуванні управління щодо дотримання законодавства з питань звернень громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують та за результатами аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо вирішення порушених проблем.
 4. Детально аналізувати стан розгляду заяв і скарг громадян, в тому числі звернень, які надходять на прямі телефонні лінії, звертаючи при цьому особливу увагу на ті негативні фактори, що породжують звернення.
 5. Керівникам закладів освіти:
 6. Забезпечувати своєчасний, повний, об’єктивний і кваліфікований розгляд звернень громадян на рівні закладів освіти.
 7. Інформувати педагогів та батьківську громадськість пропочерговість звернень у різні інстанції, мотивуючи тим, що усі питання повертаються на розгляд у заклад освіти.
 8. З метою попередження та врегулювання конфліктних ситуацій проводити роз’яснювальну роботу з актуальних питань галузі освіти та трудового законодавства серед учасників освітнього процесу.
 9. Двічі на рік обговорювати на нарадах у педагогічних колективах питання щодо організації роботи із зверненнями громадян.
 10. Методисту ТКМЦ НОІМ Сенькову В.М. оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки.
 11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Начальник управління                                            О.П.Похиляк

 Сум Ірина Михайлівна 253436

Read 381 times Last modified on Понеділок, 11 лютого 2019 06:37
Поділитися

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top