5 листопада вчителі міста взяли участь у тренінгу з ...
Дорогі освітяни!                                              
  Шановні освітяни, учні та батьки! Щиро вітаю вас з ...
  Управління освіти і науки Тернопільської міської ради ...
Із 2018 року в Тернопільській Українській гімназії ім. І.Франка

Накази

Про підсумки І - ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних  дисциплін у 2018-2019 навчальному році

 

УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 

Н А К А З

23.01.2019                                                                                        № 35

 

 

 

Про підсумки І - ІІ етапу Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових навчальних

дисциплін у 2018-2019 навчальному році

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (далі – Положення), наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 03.10.2018 р. № 251, управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 09.10.2018 р. № 368 (далі – Наказу), рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.01.2016 р. № 7/5/60 «Про іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Тернополя», «Про преміювання учнів та педагогічних працівників», з метою виявлення, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, впровадження нових форм мотивації учнів до творчого самовдосконалення, потреб школярів в ефективній самореалізації індивідуальних інтелектуальних здібностей, соціалізації талановитих учнів на компетентнісно зорієнтований основі із застосуванням сучасних науково-діагностичних та комунікаційних методик, стимулювання системного процесу формування креативного «Я» обдарованої особистості з урахуванням можливостей інформальної освіти, демократизації та надання більшої гласності різним формам конкурсно-навчального спілкування обдарованих учнів проведено  І-ІІ етапи учнівських олімпіад з 19 предметів: української мови та літератури, математики, історії, правознавства, географії, економіки, біології, інформатики, інформаційних технологій, фізики, астрономії, хімії, екології, іноземних мов (англійської, німецької, французької, російської), трудового навчання та образотворчого мистецтва,  а також міську альтернативну лідерську олімпіаду «Терапевт власного «Я»», конкурсу проектів розвитку Клубу обдарованих школярів Тернополя у форматі «печа-куча» «Революція КОШТу».

У І етап Всеукраїнських олімпіад  взяли участь 7262 учні загальноосвітніх навчальних закладів різних типів.

На підставі п. 2.2 Положення і п. 3.1 Наказу знову проведено міжшкільний варіант І етапу учнівських олімпіад з правознавства у 10-му класі (101 учасник).

Під час реєстрації учасників ефективно застосовано електронний варіант. У всіх ЗЗСО забезпечено належний рівень виконавської дисципліни з боку відповідальних осіб щодо контролю за ходом реєстрації та її результатами. Але предметно-методичними комісіями кількох закладів не подано звітів про проведення І (шкільного) етапу олімпіад, як це передбачено п. 1.4. наказу управління освіти і науки. Зазначені причини певною мірою вплинули на встановлення загальної кількості учасників, а також на ступінь задоволення їх пізнавальних інтересів.

Продовжено проведення І (заочний) етап олімпіади з інформатики, під час якого учні виконували завдання, запропоновані міським журі, за комп’ютерами у своїх школах, після чого роботи учасників надсилали в єдиний ресурсний центр на базі ТЗОШ № 4, де і здійснювали перевірку. У цьому етапі взяли участь 8- 11 класів у кількості 89 учнів.

У ІІ етапі учнівських предметних олімпіад взяли участь 1976  учасників.

Найбільше учасників – 224 – представлено на олімпіаді з математики, що становить 11,6 відсотка, англійської мови – 209 (10,8 %), хімії – 171 (8,8%) найменше від загальної кількості учнів – з російської мови та літератури 5 чол., що становить 0,3 відсотка. Така статистика наочно демонструє підвищення ефективності співпраці методичної служби з учителями відповідних предметів.

На ІІ етапі найбільше представників було з ТУГ – 7,1 %, ТСШ № 3 – 6,4%,   ТСШ № 5 – 5 %. Відсоток учасників по класах: 6 – 2,4; 7 – 7,7; 8 – 20,7; 9 – 25, 3; 10 – 20; 11 – 23,8. Кількість учнів по класах, які взяли участь засвідчує  велике зацікавлення дев’ятикласників, що дає змогу прогнозувати більшу результативність у наступні роки.

Найчастіше брали участь в олімпіаді такі учні: Фірман Дмитро (Школа-колегіум) – 9; Зубар Ірина, Кирилюк Тетяна, (ТСШ № 3), Малиняк Роксолана (ТНВК № 9), Слотюк Антон (ТНВК № 30) – 8; Савка Олеся (ТСШ № 3), Микитишин Артем, Сторчак Олександр (ТСШ № 5), Прокопович Світлана (Школа-колегіум) – 7, Сліпченко Дарина (ТСШ № 3), Костюк Віта (ТЗОШ № 14). Зюбровська Юлія (ТЗОШ № 24) – 6. Ще 88 учасників брали участь більше ніж у двох олімпіаді. Тому лише 12 учнів 89 разів забезпечили участь ЗЗСО у міських олімпіадах,  а ще 88 учні – 440 виступів, що становить майже чверть від усіх учасників. Продовжується спостерігатися актуальна проблема застосування здоров’язбережувальних технологій у роботі з обдарованими учнями. Поруч із цим важливими є завдання виявлення нових здібних і талановитих учнів, охочих до участі в олімпіадах.

Закладами освіти міста, ТКМЦ створено належне науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення для проведення міських олімпіад. Завдяки спільним організаційним зусиллям управління, методичної служби,  ТУГ, ТСШ № 3, 5, 7, 17, ТНВК № 6, 9, 15, ТЗОШ № 4, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 28 вдалося забезпечити сприятливі умови для отримання електронної інформації про завдання для учасників, розмноження матеріалів, комфортних умов для виконання завдань учасниками. Особливу готовність до обдарованих дітей проявили дирекція та педколективи ТЗОШ № 4 проведено 4 олімпіади, ТНВК № 9 - 3, ТСШ № 3, ТНВК № 15, ТЗОШ № 16, 22, 26 – 2. Продовжено традицію залучення до роботи у предметних журі професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів м. Тернополя. 

Належно забезпечено гласність у проведенні олімпіад, результати висвітлювалися на професійному блозі методиста, відповідального за роботу з обдарованими дітьми (Сеньків В.М.). Така система оповіщення одержала активну підтримку в учнів, вчителів та батьків. Під час проведення олімпіад було он-лайн прокоментовано 46 запитань, які ставили відвідувачі блогу.  Електронною системою обслуговування олімпіад зафіксовано 25356 відвідувань рубрики «Протоколи ІІ етапу олімпіад» (в середньому – 1334 на одну олімпіаду, що на 30% більше ніж у минулому році). Найбільш популярними були протоколи олімпіад з біології (3432), англійської мови (3252),  хімії (2277), географії та математики (2009).

За підсумками ІІ етапу розглянуто 2 апеляційні заяви – з математики та інформатики. Заяви розглянуті та рішення комісій доведено до заявників. Зміни у балах зафіксовано у протоколах.

Увага до кожної особистості під час олімпіад стимулювала мотивованість учасників на результат. Протоколи олімпіад зафіксували 63 – І місця, 143 – ІІ, 283 – ІІІ, що становить 24, 7 % від загальної кількості учасників ІІ етапу.

Кількісні показники зайнятих місць по класах, засвідчили рівномірність розподілу призових місць у 9 і 11 класах, де і була найбільша кількість учасників.

Найвищий показник І місць зафіксовано серед закладів для обдарованих дітей у ТУГ (30,2 %), ТСШ № 3 (20,6 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 20, 22 (4,8 %).

 

 

Найвищий показник ІІ місць – ТУГ (20,3 %), ТСШ № 3 (16,8 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 14, 24 (4,2 %).

 

 

 

 

 

Найвищий показник ІІІ місць – ТУГ (13,5 %), ТСШ № 3 (10 %), серед закладі загальної середньої освіти – ТЗОШ № 16 (3,6 %), ТЗОШ № 4, 22, 23, 26 (3,2 %).

Загалом можна зазначити, підготовка учнів до предметних олімпіад була спрямована на не кількісний склад команди від закладу загальної середньої освіти, а на якість, що демонструє належний рівень роботи та  підготовки з обдарованими дітьми педагогічними колективами.

Найвищі показники в особистій першості продемонстрували Кипибіда Діана, Костецька Вікторія (ТУГ), Кирилюк Тетяна, Лукащук Василь, Савка Олеся (ТСШ№ 3), Фірман Дмитро (Школа-колегіум), Костюк Віта (ТЗОШ № 14), Софія Бойко (ТКГ), які стали призером  5 олімпіад; учні 8-11 класів Бойко Софія, Волошин Петро, Колесник Роман (ТУГ), Сліпченко Дарина (ТСШ № 3), Микитишин Артем, Сторчак Олександр (ТСШ № 5), Пановик Петро (ТСШ № 17), Малиняк Роксолана (ТНВК № 9) – у 4 олімпіадах. Переможцями та призерами трьох олімпіад стали 21  учень ТУГ, ТТЛ, ТСШ № 3, 17, 29,  ТНВК № 2, 9, ТЗОШ № 16, 18, 22, 23, 24. 

Головним показником ефективності роботи з обдарованими учнями з урахуванням результатів ІІ етапу предметних олімпіад є забезпечення її особистісно зорієнтованого характеру. Такий показник п’ятий рік поспіль встановлено шляхом визначення відсоткової частки призерів олімпіад. За цим коефіцієнтом серед закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей найкращий показник має Тернопільська українська гімназія ім. І.Франка (27,5).

Серед закладів загальної середньої освіти найвищий показник зафіксовано у ТЗОШ № 23 (9,1 %). Показово, що ТЗОШ № 25, третій рік поспіль ввійшла до переліку ЗЗСО, представники яких посіли призові місця.

Результати олімпіад продемонстрували вибіркову ефективність профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів. Другий рік поспіль простежується збільшення результативності профільних навчальних закладів ТНВК № 2, 9.

 Ефективність і системність у роботі з обдарованими дітьми гарантується у багатьох закладах загальної середньої освіти міста належним кадровим забезпеченням творчими учителями, які здійснюють цілеспрямовану педагогічну підтримку здібних школярів, гімназистів, ліцеїстів.

Високу результативність на олімпіадах другого етапу продемонстрували вихованці (які зайняли більше ніж одне І місце) вчителів фізики Киричук Н.В. (ТУГ), біології Товстиги І.З. (ТУГ) – 3; і двох переможців: німецька мова Мудрик О.Б. (ТКГ), Мариніна О.І. (ТСШ № 5), хімія Мартиняк Г.В. (ТУГ), Іщенко О.К.  (ТСШ № 3), фізика, астрономія Бойко Н.З. (ТТЛ), географія Ковальчук Л.О. (ТСШ № 17), історія, правознавство Морозюк Г.С. (ТСШ № 3), інформатика, інформаційні технології Чайка Г.А. (ТУГ).

Повноправною частиною роботи з обдарованими дітьми стали й альтернативні олімпіади, призначення яких полягає у ширшому розкритті комплексних здібностей учнів, фаховій, психологічній підготовці їх до випробувань на формальних олімпіадах.

У поточному навчальному році проведено фінал конкурсу проектів розвитку Клубу обдарованих школярів Тернополя у форматі «печа-куча» «Революція КОШТу», у якому взяли участь 12 учні. Переможцем стала Софія Рябоконь (ТЗОШ № 26).

         Розглянувши результати моніторингових досліджень, матеріали спільних засідань журі та оргкомітетів, висновки і рішення, за підсумками ІІ етапу  Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін,

 

Н А К А З У Ю :

 

  1. Затвердити результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін.
  2. Нагородити грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради учнів, які посіли призові місця у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад (Додаток № 1, 2).
  3. Нагородити грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради за забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до роботи з обдарованими учнями:

- серед закладів загальної середньої освіти для обдарованих учнів – педагогічний колектив Тернопільську Українську гімназію ім. І.Франка;

- серед закладів загальної середньої освіти м. Тернополя – ТЗОШ № 23.

  1. Оголосити подяку:

4.1. Директорам ТСШ № 3, ТНВК № 9, 15, ТЗОШ № 4, 16, 22, 26 (в.о. Пільгун С.В., Рибаку Г.В., Солтис Т.С., Левенець Н.І., Базуновій Р.Р., Климчуку О.А., Ніроді Г.М. ) за кількаразове створення належних  умов для  проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін.

4.2. Учителям, учні  яких посіли І місце на ІІ етапі Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін (Додаток № 3).

  1. Директору ТКМЦ (Литвинюк Г.І.) здійснити виплати згідно з рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.01.2016 р. № 7/5/60 «Про преміювання учнів та педагогічних працівників»:

5.1. Нагородити одноразовими преміями в розмірі 500 грн. учнів - переможців II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад у 2018-2019 навчальному році, які посіли І місце (додаток № 1).

  1. Директорам закладів загальної середньої освіти:

         6.1. Обговорити у педагогічних колективах результативність участі у І та ІІ етапів предметних олімпіад.

6.2. Проаналізувати підсумки проведення І-ІІ етапів учнівських олімпіад  з базових  навчальних дисциплін з метою оптимізації пошуку  та педагогічної підтримки талановитої молоді, запобігання емоційному та фізичному виснаженню учасників олімпіад.

6.3. Надати особливої уваги формуванню компетентності педагогів з питань відбору та електронної реєстрації учасників ІІ етапу та відповідної звітності.

         6.4. Передбачити заохочення вчителів, учні яких досягли значних успіхів за підсумками ІІ етапу олімпіад та учителів – членів журі та оргкомітетів олімпіад.

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління освіти і науки                                           О.П.Похиляк

 

 

 

Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84

Сеньків Володимир Михайлович,   52-19-58 

       Додаток № 1

                                             до наказу  управління освіти і науки

Тернопільської міської ради  від ______.2019 № ___

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін

Перше місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Бобровська Ірина Степанівна

ТСШ № 3

10

Дидина Наталія Олександрівна

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Дідик Олеся Володимирівна

Мацевко Євгенія Дмитрівна

ТСШ № 3

9

Новікова Любов Євстахіївна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Чорна Анжела Михайлівна

Астрономія

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

10

Бойко Наталія Зіновіївна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Біологія

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Стахурська Віра Павлівна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

Товстига Ірина Зіновіївна

Заремба Роксолана Ігорівна

ТУГ

10

Товстига Ірина Зіновіївна

Костюк Анна Андріївна

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Географія

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Ковбасюк Віктор Михайлович

ТСШ № 17

10

Ковальчук Лариса Олексіївна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

9

Ковальчук Лариса Олексіївна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

Сампара Оксана Володимирівна

Екологія

Бригідир Євген Ігорович

ТСШ № 5

10

Радкевич Марія Миколаївна

Касянчук Надія Михайлівна

ТУГ

11

Сопівник Галина Ярославівна

Економіка

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Бай Оксана Богданівна

Вдовін Богдан Богдагович

ТТЛ

10

Боднарчук Мирослава Богданівна

Інформатика

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Крамар Марія Петрівна

Струк Олександр Сергійович

ТТЛ

11

Мороз Тетяна Ігорівна

Шевченко Назар Тарасович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

Кобельник Роман Володимирович

ТЗОШ № 11

8

Затильна Галина Леонідівна

Мацик Катерина Дмитрівна

ТУГ

10

Мельничук Ірина Василівна

Семенець Володимир Петрович

ТЗОШ № 4

11

Семчук Андрій Ярославович

Проць Петро Олегович

ТУГ

9

Чайка Галина Адамівна

Історія

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Бармак Олена Ярославівна

Ступак Соломія Вікторівна

ТЗОШ № 22

9

Краснопольська Руслана Андріївна

Мельничук Марта Олексіївна

ТСШ № 3

8

Морозюк Галина Степанівна

Марцінів Юрій Богданович

ТЗОШ № 20

11

Оршак Ольга Юріївна

Математика

Фареник Юлія Віталіївна

ТЗОШ № 20

6

Будняк Галина Мефодіївна

Руснак Андрій Михайлович

ТУГ

8

Ензельт Ольга Павлівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Зажерей Галина Андріївна

Костюк Богдан Андрійович

ТУГ

11

Кондратьєва Лариса Іванівна

Ковальська Каріна Михайлівна

ТЗОШ № 23

7

Скибньовська Ольга Ярославівна

Німецька мова

Гумен Соломія Володимирівна

ТСШ № 5

10

Мариніна Ольга Іванівна

Турківська Вікторія Романівна

ТСШ № 5

11

Мариніна Ольга Іванівна

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

9

Мудрик О.Б.

Мудрик Ольга Ярославівна

ТКГ

8

Мудрик О.Б.

Образотворче мистецтво

Ліщук Юлія Віталіївна

ТСШ № 7

9

Мартинюк Ірина Олегівна

Нікітіна Анастасія Володимирівна

ТЗОШ № 13

11

Тарасова Наталія Степанівна

Правознавство

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

10

Зозуляк Сергій Володимирович

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Морозюк Галина Степанівна

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

9

Ящишин Г.З.

Трудове навчання

Архитко Роман Дмитрович

ТСШ № 7

9

Бомок Анатолій Ярославович

Лемішка Олег Михайлович

ТЗОШ № 28

11

Вовчишин Олег Іванович

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

11

Захарчук Емілія Орестівна

Зьомко Ірина Олександрівна

ТЗОШ № 20

9

Новосад Людмила Леонідівна

Українська мова і література

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

8

Балабан Галина Михайлівна, Нова Марія Антонівна

Шмагло Віталія Дмитрівна

ТЗОШ № 10

7

Волинець Галина Георгіївна

Лепявко Катерина Андріївна

ТУГ

9

Гарматюк Любов Іванівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Канак Валентина Миколаївна

Максимович Катерина Андріївна

ТЗОШ № 22

11

Стасіна Надія Миколаївна

Фізика

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

10

Бойко Наталія Зіновіївна

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Киричук Наталія Володимирівна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

7

Петриків Марія Луківна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Хомик Ірина Богданівна

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

Дольна Олена Ігорівна

ТУГ

9

Грабовська Зоряна Ярославівна

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

8

Нагорна Наталя Мар'янівна

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Сагайдак Катерина Олександрівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Сисак Ірина Степанівна

Хімія

Огороднік Василь Романович

ТЗОШ № 11

7

Демків Наталія Іванівна

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

10

Іщенко Ольга Костянтинівна

Стаханська Анастасія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Іщенко Ольга Костянтинівна

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

9

Мартиняк Галина Володимирівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

Мартиняк Галина Володимирівна

         

Додаток № 2

до наказу  управління освіти і науки

Тернопільської міської ради 

від ______.2019 № ____

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад з базових навчальних дисциплін

Друге місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

9

Білоус С.В.

Назаренко Юрій Тарасович

ТСШ № 3

11

Васько Ольга Ігорівна

Гричух Софія Андріївна

ТСШ № 5

8

Галайда Ольга Ярославівна

Петрушка Христина Андріївна

ТСШ № 5

9

Гірняк Галина Ярославівна

Піменова Каміла Юріївна

ТСШ № 3

10

Дидина Наталія Олександрівна

Касіян Максим Ігорович

ТНВК № 6

9

Купецька Ольга Петрівна

Радіо Ольга Олегівна

ТСШ № 29

11

Кутефа Л.В.

Собчишин Мирослав Романович

ТУГ

9

Павлюк Ганна Володимирівна

Маланчук Ілля Ігорович

ТСШ № 3

10

Ростоцька Марія Євстахіївна

Шафранський Іван Вікторович

ТЗОШ № 10

8

Сірачук Лариса Миколаївна

Хрустальова Софія Сергіївна

ТСШ № 3

8

Стецюк Ольга Федорівна

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Астрономія

Величко Діана Вадимівна

ТСШ № 3

11

Базюк Ольга Яківна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

10

Кравчишин Анатолій Тарасович

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Хомик Ірина Богданівна

Біологія

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Катериняк Тетяна Богданівна

Вирста Віталій Володимирович

ТЗОШ № 16

11

Мультан Віра Степанівна

Александрович Діана Олександрівна

ТНВК № 15

11

Олійник Іванна Володимирівна

Касянчук Надія Михайлівна

ТУГ

11

Сопівник Галина Ярославівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Судомир Лілія Мирославівна

Тронка Софія Володимирівна

Школа-колегіум

8

Сусла Ігор Петрович

Горішний Михайло Ігорович

ТУГ

8

Товстига Ірина Зіновіївна

Колесникова Анастасія Русланівна

ТУГ

10

Товстига Ірина Зіновіївна

Ковальчук Яна Михайлівна

ТЗОШ № 18

8

Фірман Богдана Миронівна

Парій Максим Васильович

ТЗОШ № 28

11

Цуп Олена Степанівна

Географія

Поляцко Феодосій Костянтинович

ТУГ

10

Бай Оксана Богданівна

Сивак Валерія Олегівна

ТУГ

8

Бай Оксана Богданівна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

9

Бай Оксана Богданівна

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Дубенська Валентина Михайлівна

Салюк Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 14

8

Дубенська Валентина Михайлівна

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

10

Климюк Ірина Борисівна

Загричук Олеся Григорівна

ТСШ № 7

8

Кузь Віта Миколаївна

Демків Ксенія Миколаївна

ТЗОШ № 11

10

Купчак Людмила Григорівна

Грабовська Уляна Ігорівна

ТЗОШ № 27

9

Мельник Олександра Мирославівна

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Романишин Ольга Миколаївна

Медвідь Арсен Олегович

ТКГ

9

Романишин Ольга Миколаївна

Петришин Станіслав Андрійович

ТУГ

11

Сампара Оксана Володимирівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Слотюк Валентина Миколаївна

Екологія

Дуда Микола Ігорович

ТЗОШ № 11

11

Бригідир Анна Зіновіївна

Федишин Лілія Володимирівна

ТЗОШ № 23

11

Гнатович Ірина Богданівна

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Катериняк Тетяна Богданівна

Ільченко Анастасія Віталіївна

ТЗОШ № 24

10

Курило Світлана Михайлівна

Савка Олеся Олегівна

ТСШ № 3

11

Судомир Лілія Мирославівна

Батьківська Аліна Мар'янівна

ТЗОШ № 25

10

Чуха Галина Зіновіївна

Економіка

Дідух Марія Юріївна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Матусевич Христина Богданівна

ТНВК № 9

10

Водовіз О.В.

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Дубенська Валентина Михайлівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Сампара Оксана Володимирівна

Інформатика

Тригубець Мирослав Іванович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

Новицька Христина Остапівна

ТСШ № 3

10

Величенко Надія Іванівна

Чесниківський Максим Сергійович

ТСШ № 3

8

Драпак Оксана Миколаївна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

8

Крамар Марія Петрівна

Михайлюк Віталій Олегович

ТУГ

8

Мельничук Ірина Василівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

9

Михайлишин Ольга Володимирівна

Зубюк Денис Валентинович

ТТЛ

11

Мороз Тетяна Ігорівна

Кушнір Тетяна Миколаївна

ТЗОШ № 10

9

Серба Наталія Романівна

Історія

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

9

Бакан Тетяна Степанівна

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

9

Вовк Галина Володимирівна

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

10

Конвай Любомир Васильович

Романів Арсен Ростиславович

ТНВК № 6

9

Лихачинська Іванна Іванівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

8

Морозюк Галина Степанівна

Левицька Марта Михайлівна

ТСШ № 3

10

Морозюк Галина Степанівна

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Олійник Марія Григорівна

Ковбасюк Віктор Михайлович

ТСШ № 17

10

Сич Наталія Іванівна

Кушнірчук Ірина Анатоліївна

ТЗОШ № 19

8

Стасишин Віра Петрівна

Саган Максим Євгенович

ТЗОШ № 11

11

Чернецька Інна Вільямівна

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

9

Чечота Ганна Романівна

Математика

Ямкова Єва Дмитрівна

Школа-колегіум

7

Василюк Юлія Зіновіївна

Колесник Роман Романович 

ТУГ

10

Гаук Марія Михайлівна

Зуєв Едгар Едуардович

ТУГ

6

Дайчак Галина Йосифівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

Ензельт Ольга Павлівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Зубович Лілія Василівна

Яворська Софія Сергіївна

ТУГ

7

Зубович Лілія Василівна

Волошин Петро Зеновійович

ТУГ

11

Кондратьєва Лариса Іванівна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Кондратьєва Лариса Іванівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Масло Оксана Василівна

Вдовін Богдан Богданович

ТТЛ

10

Солодка Неоніла Михайлівна

Стаханська Анастасія Олександрівна

ТСШ № 3

11

Штокало Марія Леонідівна

Німецька мова

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

Бойко Ірина Леонівна

Доценко Вікторія Олександрівна

ТКГ

8

Мудрик О.Б.

Стельмах Надія Олегівна

ТКГ

9

Мудрик О.Б.

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Остапенко С.В.

Ковальчук Христина Володимирівна

ТСШ № 17

11

Регалюк Леся Богданівна

Скірак Вікторія Богданівна

ТКГ

10

Рейтор М.В.

Образотворче мистецтво

Барна Анастасія Ігорівна

ТЗОШ № 23

9

Буряк Оксана Василівна

Іванчук Софія Любомирівна

ТНВК № 6

9

Горбач Наталія Дмитрівна

Колісник Катерина Ігорівна

ТЗОШ № 4

11

Кізілова Галина Олександрівна

Валіон Романна Василівна

ТЗОШ № 24

11

Крих Роман Васильович

Калашник Ілона Константинівна

ТЗОШ № 24

9

Крих Роман Васильович

Ковальчук Христина Володимирівна

ТСШ № 17

11

Скібньовська Галина Богданівна

Правознавство

Пановий Петро Романович

ТСШ № 17

9

Лесечко Ю.Ф.

Дідух Марія Юріівна

ТСШ № 3

11

Морозюк Галина Степанівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Морозюк Галина Степанівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

9

Папроцька Світлана Володимирів

Костюк Віта Віталіївна

ТЗОШ № 14

11

Стародуб Віра Миколаївна

Трудове навчання

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

9

Андрушків Світлана Володимирівна

Жовтонога Анастасія Олександрівна

ТСШ № 7

11

Іващук Вікторія Володимирівна

Іванців Владислав Андрійович

ТЗОШ № 28

9

Кадиков Сергій Георгійович

Душенько Інна Любомирівна

ТСШ № 29

9

Коник Світлана Григорівна

Соловйова Діана Євгенівна

ТСШ № 29

11

Коник Світлана Григорівна

Колісник Владислав Петрович

ТЗОШ № 23

11

Кульчицький Михайло Степанович

Носаль Юлія Василівна

ТЗОШ № 4

11

Левенець Наталя Григорівна

Глиняний Богдан Федорович

ТЗОШ № 22

9

Музика Олександр Юліанович

Сидій Роман Васильович

ТСШ № 29

9

Петрик Богдан Миколайович

Жеребецька Марта Богданівна

ТЗОШ № 22

9

Плюсквік Оксана Євгенівна

Корпак Катерина Володимирівна

ТНВК № 6

9

Яремчук Ганна Семенівна

Українська мова і література

Волошин Сергій Віталійович

Школа-колегіум

10

Даценко Олександра Іванівна

Влох Лілія Сергіївна

ТЗОШ № 18

7

Жизномірська Ірина Іванівна, Мудеревич Ліля Михайлівна

Ляска Анастасія Вадимівна

Гімназія «Гармонія"

7

Зарихта Ольга Володимирівна

Оплета Ольга Іванівна

ТСШ № 3

11

Канак Валентина Миколаївна

Романюк Христина Тарасівна

ТНВК № 9

9

Кобернюк Ганна Іллівна

Малюта Олена Іванівна

ТСШ № 29

9

Кропельницька Тетяна Іванівна

Голда Дана Андріївна

ТУГ

8

Нова Марія Антонівна

Шкурак Людмила Ігорівна

ТУГ

10

Нова Марія Антонівна

Пановик Петро Романович

ТСШ № 17

9

Ониськів Леся Василівна

Кобель Христина Богданівна

ТЗОШ № 11

8

Перейма Людмила Ярославівна

Петрова Яна Сергіївна

ТЗОШ № 16

10

Петрокушин Руслана Володимирівна

Радіо Ольга Олегівна

ТСШ № 29

11

Ситар Леся Дмитрівна

Масик Олександра Сергіївна

ТУГ

11

Слюзар Галина Рудольфівна

Бас Тетяна Ігорівна

ТЗОШ № 19

10

Фудорович Галина Орестівна

Андрухів Софія Михайлівна

ТЗОШ № 19

7

Ходякова Тетяна Іванівна

Фізика

Половинко Андрій Юрійович

ТТЛ

9

Бойко Наталія Зіновіївна

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

10

Бойко Наталія Зіновіївна

Юрик Діана Романівна

ТЗОШ № 24

7

Головіна Світлана Анатоліївна

Грицина Ярослав Русланович

ТНВК № 6

7

Ензельт Олександр Миколайович

Бабій Яна Сергіївна

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Кравчишин Анатолій Тарасович

Гуменний Владислав Тарасович

ТСШ № 3

9

Орлова Наталя Василівна

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

Орлова Наталя Василівна

Бойко Андрій Ігорович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Колесник Роман Романович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

Кійко Надія Юріївна

ТСШ № 3

8

Нагорна Наталя Мар'янівна

Маркевич Діана Олегівна

ТУГ

9

Панюс Світлана Василівна

Приведа Анастасія Олександрівна

ТУГ

10

Панюс Світлана Василівна

Хімія

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

8

Іщенко Ольга Костянтинівна

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

9

Іщенко Ольга Костянтинівна

Пановик  Петро Романович

ТСШ № 17

9

Каспрук Оксана Дмитрівна

Перегінець Вікторія Тарасівна

ТЗОШ № 18

8

Круляк Ольга Іванівна

Савченко Ілля Іванович

ТУГ

11

Мартиняк Галина Володимирівна

Малиняк Роксолана Богданівна

ТНВК № 9

10

Сірант Ольга Василівна

Гнідий Дмитро Ігорович

ТЗОШ № 28

8

Стеців Галина Андріївна

Стаханська Ксенія Олександрівна

ТСШ № 3

7

Хома Віра Вячеславівна

         

 Третє місце

Прізвище, ім'я, по батькові учня

ЗЗСО

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові учителя

Англійська мова

Ковальчук Станіслав Валерійович

ТСШ № 29

11

Бахурська Н.В.

Бриль Яна Юріївна

ТЗОШ № 16

11

Василенко Неоніла Віталіївна

Когут Аліна Вікторівна

ТСШ № 3

11

Васько Ольга Ігорівна

Романюк Христина Тарасівна

ТНВК № 9

9

Вихристюк Людмила Євгенівна

Шашкевич Анастасія Олександрівна

ТНВК № 9

9

Вихристюк Людмила Євгенівна

Дзига Софія Володимирівна

ТСШ № 5

8

Галайда Ольга Ярославівна

Мила Злата Денисівна

ТСШ № 5

8

Галайда Ольга Ярославівна

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Грода Галина Михайлівна

Бойко Катерина Богданівна

ТСШ № 29

8

Дзюба І.В.

Лупійчук Святослав Вікторович

ТСШ № 5

11

Довгошия Ольга Петрівна

Скірак Вікторія Богданівна

ТКГ

10

Єлфімова С.В.

Пліс Маркіян Русланович

ТНВК № 6

11

Катола Антоніна Іванівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

8

Кацюк Олена Станіславівна

Шумелда Юлія Михайлівна

ТСШ № 7

10

Ковальчук Ніна В'ячеславівна

Цар Анастасія Василівна

ТКГ

8

Король Г.В.

Трач Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 24

8

Кривоус Мирослава Богданівна

Даценко Вікторія Олександрівна

ТКГ

8

Куртяк І.О.

Биндас Яна Едуардівна

ТУГ

9

Мала Людмила Іванівна

Котис Антон Ярославович

ТУГ

9

Мала Людмила Іванівна

Богун Максим Володимирович

ТСШ № 3

9

Павловська-Суїнова Ірина Миколаївна

Деменцевич Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 13

9

Павшок Галина Степанівна

Хорош Софія Володимирівна

ТСШ № 7

8

Перейма Ірина Миколаївна

Трач Яна Андріївна

ТСШ № 5

9

Погоріла Оксана Іванівна

Зубар Ірина Ігорівна

ТСШ № 3

8

Прокопів Алла Мирославівна

Свербіцький Юрій Ігорович

ТКГ

11

Сікора  Г.І.

Захарія Денис Андрійович

ТСШ № 5

10

Славська Ольга Любомирівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Слотюк Оксана Василівна

Кійко Надія Юріївна

ТСШ № 3

8

Стецюк Ольга Федорівна

Дідич Валерія Володимирівна

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Касянчук Надія Михайлівна

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Теремчук Ірина Василівна

Ониськів Андрій Богданович

ТУГ

10

Теремчук Ірина Василівна

Хмурич Захар Андрійович

ТУГ

10

Теремчук Ірина Василівна

Костенко Еліна Богданівна

ТЗОШ № 11

9

Фокін Віталій Володимирович

Янко Вероніка Василівна

ТСШ № 5

10

Хміляр Марія Зіновіївна

Гулька Антон Сергійович

ТСШ № 29

8

Хоменко Т.В.

Лисак Ігор Ігорович

ТКГ

11

Цибуляк К.П.

Мельничук Марта Олегівна

ТСШ № 3

8

Чорна Анжела Михайлівна

Борщук Христина Любомирівна

ТЗОШ № 8

8

 

Астрономія

Остапчук Костянтин Іванович

ТСШ № 3

10

Базюк Ольга Яківна

Філіпович Тетяна Іванівна

ТЗОШ № 10

11

Білецька Надія Ярославівна

Какараза Євген Андрійович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Біологія

Соломончук Христина Віталіївна

ТЗОШ № 10

11

Беднарчук Тетяна Федорівна

Філик Тетяна Андріївна

ТНВК № 15

9

Брозницька Любов Ярославівна

Романів Арсен Ростиславович

ТНВК № 6

9

Гайда Галина Володимирівна

Федишин Лілія Володимирівна

ТЗОШ № 23

11

Гнатович Ірина Богданівна

Румак Тереза Вікторівна

ТЗОШ № 26

10

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

9

Дем'янчук Ірина Миколаївна

Коверський Володимир Олегович

ТЗОШ № 24

8

Думенко Галина Іванівна

Чіп Анастасія Миколаївна

ТСШ № 17

8

Каспрук Оксана Дмитрівна

Червінська Ярина Тарасівна

ТКГ

11

Кравчик Ганна Якимівна

Крицька Анастасія Миколаївна

ТЗОШ № 24

9

Курило Світлана Михайлівна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

8

Ласійчук Богдана Петрівна

Олексюк Людмила Володимирівна

ТЗОШ № 16

10

Мультан Віра Степанівна

Бінас Анастасія Петрівна

ТНВК № 15

10

Олійник Іванна Володимирівна

Олексієнко Софія Валеріївна

ТНВК № 15

10

Олійник Іванна Володимирівна

Петрук Ірина Русланівна

ТЗОШ № 14

10

Стахурська Віра Павлівна

Литвинюк Діана Віталіївна

ТЗОШ № 22

9

Стецюк Лариса Романівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Судомир Лілія Мирославівна

Знак Катерина Юріївна

Школа-колегіум

11

Сусла Ігор Петрович

Фільварська Христина Володимирівна

ТСШ № 29

8

Табака Оксана Анатоліївна

Бліхар Олександр Володимирович

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Голда Дана Андріївна

ТУГ

8

Товстига Ірина Зіновіївна

Літнянський Дмитро Андрійович

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

9

Товстига Ірина Зіновіївна

Географія

Оплета Ольга Іванівна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталівна

Ставицька Анастасія Романівна

ТТЛ

10

Боднарчук Мирослава Богданівна

Шевчук Олександр Олегович

ТТЛ

8

Боднарчук Мирослава Богданівна

Круп"яник Аліна Іванівна

ТЗОШ № 28

11

Ботярко Марія Ярославівна

Пукас Богдан Ігорович

ТЗОШ № 18

10

Вітрук Оксана Мирославівна

Перегінець Вікторія Тарасівна

ТЗОШ № 18

8

Вітрук Оксана Мирославівна

Шозда Ліліана Андріївна

ТНВК № 9

11

Водовіз Ольга Володимирівна

Салюк Олег Богданович

ТСШ № 5

10

Гамулевич Ольга Петрівна

Довбня Дар`я Ігорівна

ТЗОШ № 4

9

Гузанова Ірина Олександрівна

Демидяк Сергій Андрійович

ТЗОШ № 14

9

Дубенська Валентина Михайлівна

Федишин Лілія Володимирівна

ТЗОШ № 23

11

Климюк Ірина Борисівна

Косар Олег Анатолійович

ТЗОШ № 18

9

Крамар Людмила Богданівна

Бабій Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 11

8

Купчак Людмила Григорівна

Драгунцова Вікторія Борисівна

ТНВК № 6

10

Лукашова Валентина Володимирівна

Зюбровська Юлія Євгенівна

ТЗОШ № 24

10

Макаровська Галина Іванівна

Рудакевич Ірина Володимирівна

ТЗОШ № 28

8

Мариняк Наталія Олексіївна

Проць Яна Ігорівна

ТЗОШ № 24

11

Меленчук Ольга Василівна

Паршин Яна Анріївна

Гімназія "Гармонія"

9

Паршин Любомира Анатоліївна

Цар Анастасія Василівна

ТКГ

8

Романишин Ольга Миколаївна

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

9

Царик Леся Василівна

Вирста Богдан Володимирович

ТЗОШ № 16

8

Чотарі Неля Петрівна

Екологія

Мотрук Олег Васильович

ТНВК № 2

11

Дудас Марія Володимирівна

Гопко Валерія Віталіївна

ТЗОШ № 16

11

Лилик Ольга Михайлівна

Зарудна Дарина Олегівна

ТНВК № 6

11

Сиротюк Світлана Василівна

Біловус Ольга Сергіївна

ТСШ № 3

10

Судомир Лілія Мирославівна

Економіка

Величко Діана Вадимівна

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Клизуб Павло Петрович

ТСШ № 3

11

Бердей Олена Віталіївна

Зубюк Денис Валентинович

ТТЛ

11

Боднарчук Мирослава Богданівна

Гніденко Анастасія Тарасівна

ТНВК № 9

10

Водовіз О.В.

Василевська Анастасія Володимирівна

ТУГ

9

Сампара Оксана Володимирівна

Корнійчук Роман Сергійович

ТЗОШ № 16

11

Чотарі Неля Петрівна

Інформатика

Микитишин Артем Павлович

ТСШ № 5

9

Крамар Марія Петрівна

Струк Олександр Сергійович

ТТЛ

11

Мороз Тетяна Ігорівна

Шевченко Назар Тарасович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Тригубець Мирослав Іванович

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Цебрій Вікторія Олексіївна

ТУГ

11

Іващук Альона Василівна

Брегін Остап - Павло Ярославович

ТТЛ

8

Мороз Тетяна Ігорівна

Семенець Володимир Петрович

ТЗОШ № 4

11

Семчук Андрій Ярославович

Кипибіда Діана Данилівна

ТУГ

11

Чайка Галина Адамівна

Хілініч Валерій Денисович

ТУГ

9

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

Куцан Анжеліна Михайлівна

ТЗОШ № 22

9

Березовська Лариса Олександрівна

Величко Діана

ТСШ № 3

11

Войтович Богдан Володимирович

Сухарський Максим Валерійович

ТСШ № 3

9

Драпак Оксана Миколаївна

Дворницький Данило Володимирович

ТЗОШ № 25

8

Єрмолаєва Ганна Олексіївна

Бабій Вікторія Андріївна

ТЗОШ № 11

8

Затильна Галина Леонідівна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

9

Крамар Марія Петрівна

Батьківська Катерина Володимирівна

ТЗОШ № 16

10

Мирон Надія Ярославівна

Багрій Максим Андрійович

ТЗОШ № 18

10

Муринська Наталія Ігорівна

Вибираний Владислав Павлович

ТНВК № 2

8

Панчук Наталія Мирославівна

Цимбалюк Олександр Сергійович

ТЗОШ № 28

9

Пелішко Світлана Іванівна

Штекля Максим Іванович

ТЗОШ № 22

10

Плюсквік-Баран Юлія Тарасівна

Ділай Сергій Романович

ТЗОШ № 4

10

Семчук Андрій Ярославович

Колодій Олег Олегович

ТЗОШ № 10

11

Серба Наталя Романівна

Головняк Максим Русланович

ТЗОШ № 27

9

Смакула Ірина Зіновіївна

Марцинишин Андрій Володимирович

ТЗОШ № 28

8

Телекова Наталія Петрівна

Історія

Фандзига Роман Романович

ТЗОШ № 28

8

Баран Богдан Миколайович

Максимович Катерина Андріївна

ТЗОШ № 22

11

Гринюка Богдан Михайлович

Гулька Антон Сергійович

ТСШ № 29

8

Гуменна Ірина Любомирівна

Кардаш Розалія Олексіївна

ТСШ № 29

9

Гуменна Ірина Любомирівна

Хоменко Софія Сергіївна

ТЗОШ № 24

11

Карпик Світлана Миколаївна

Щирба Дмитро Олександрович

ТСШ № 5

8

Коваль Сергій Васильович

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Курилович Галина Володимирівна

Гулкевич Юрій Юрійович

ТУГ

8

Кутень Оксана Антонівна

Попа Михайло Вячеславович

ТУГ

8

Кутень Оксана Антонівна

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

10

Кутень Оксана Антонівна

Майкович Христина Віталіївна

ТНВК № 6

11

Лихачинська Іванна Іванівна

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

9

Максимишина Галина Павлівна

Сіда Софія Сергіївна

ТНВК № 6

10

Матвіїв Іван Йосипович

Петришин Станіслав Андрійович

ТУГ

11

Мельник Ганна Федорівна

Цеберський Володимир Віталійович

ТУГ

11

Мельник Ганна Федорівна

Ковальчук Христина Володимирівна

ТСШ № 17

11

Сич Наталія Іванівна

Хмарук Світлана Юріївна

ТЗОШ № 19

10

Стасишин Віра Петрівна

Пукас Богдан Ігорович

ТЗОШ № 18

10

Схаб Ольга Іванівна

Перегінець Вікторія Тарасівна

ТЗОШ № 18

8

Схаб Ольга Іванівна

Василевська Анастасія Володимирівна

ТУГ

9

Томашевська Лариса Анатоліївна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Томашевська Лариса Анатоліївна

Ханас Олександр Ярославович

ТУГ

9

Томашевська Лариса Анатоліївна

Лебідь Марія Володимирівна

ТСШ № 7

8

Чорна Галина Іванівна

Математика

Мотрук Дмитро Віталійович

ТЗОШ № 23

8

Возна Марія Степанівна

Горошко Назарій Андрійович

ТЗОШ № 11

7

Горошко Надія Михайлівна

Кобельник Роман Володимирович

ТЗОШ № 11

8

Горошко Надія Михайлівна

Бульчак Богдан Вікторович

ТСШ № 29

11

Дворак Галина Григорівна

Любовіцький Данило Олексійович

ТЗОШ № 4

10

Домбровська Галина Михайлівна

Половинко Андрій Юрійович

ТТЛ

9

Козбур Галина Євгенівна

Грицина Ярослав Русланович

ТНВК № 6

7

Лисобей Людмила Василівна

Фомічов Єлісей Антонович

ТЗОШ № 4

7

Павлінська Анелія Василівна

Мохун Володимир Сергійович

Школа-колегіум

8

Панасюк Наталія Дмитрівна

Катрук Станіслав Сергійович

ТЗОШ № 14

6

Серкіз Людмила Олександрівна

Корнилів Володимир Ігорович

ТТЛ

11

Ситник Ірина Василівна

Блохіна Поліна Євгенівна

ТТЛ

8

Солодка Неоніла Михайлівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

8

Солодка Неоніла Михайлівна

Фостик Олександр Володимирович

ТНВК № 2

6

Стецик Галина Петрівна

Курчій Вікторія Олександрівна

ТЗОШ № 11

6

Стецик Оксана Сергіївна

Коробій Павло Петрович

ТЗОШ № 18

7

Татарин Галина Богданівна

Семчишин Павло Миколайович

ТСШ № 3

11

Штокало Марія Леонідівна

Гришета Ірина Віталіївна

ТТЛ

9

Яцкова Тетяна Василівна

Німецька мова

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Гелюх Тетяна Петрівна

Мужевич Тетяна Володимирівна

ТСШ № 29

8

Кравчук Тетяна Володимирівна

Нікуліна Анастасія Ростиславівна

ТСШ № 17

10

Крушельницький Олександр Романович

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Кулик Ірина Анатоліївна

Борецька Марія Володимирівна

ТСШ № 29

11

Ломакіна М.Я.

Захарія Денис Андрійович

ТСШ № 5

10

Мариніна Ольга Іванівна

Левчук Анастасія Юріївна

ТСШ № 5

10

Мариніна Ольга Іванівна

Ясіновська Діана Андріївна

ТСШ № 17

11

Регалюк Леся Богданівна

Образотворче мистецтво

Бойчук Соломія Василівна

ТЗОШ № 16

9

Безкоровайна Ірина Вячеславівна

Колісник Владислав Петрович

ТЗОШ № 23

11

Буряк Оксана Василівна

Ярема Анастасія Русланівна

ТЗОШ № 19

11

Волянська Любов Василівна

Решетуха Уляна Павлівна

ТСШ № 5

11

Гаргура Галина Степанівна

Поворозник Віталій Володимирович

ТНВК № 6

9

Горбач Наталія Дмитрівна

Овчаренко Марія Ігорівна

Тернопільський ліцей № 21

11

Журавель Наталія Павлівна

Голоюх Ганна Євгенівна

ТЗОШ № 4

9

Кізілова Галина Олександрівна

Вівчар Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 22

9

Лисюк Леся Романівна

Лисенко Вікторія Григорівна

ТЗОШ № 10

9

Осіпова Тетяна Анатоліївна

Соломончук Христина Віталіївна

ТЗОШ № 10

11

Осіпова Тетяна Анатоліївна

Тлумацька Анастасія Володимирівна

ТЗОШ № 13

9

Тарасова Наталія Степанівна

Правознавство

Вербова Єлизавета Сергіївна

ТСШ № 29

9

Гуменна Ірина Любомирівна

Собчак Анастасія Андріївна

ТНВК № 6

9

Зозуляк Сергій Володимирович

Олійник Денис Сергійович

ТЗОШ № 23

9

Конвай Любомир Васильович

Максимович Катерина Андріївна

ТЗОШ № 22

11

Краснопольська Руслана Андріївна

Никифорчин Діана Юріївна

ТЗОШ № 26

9

Кулик Наталія Орестівна

Берегуляк Софія Олександрівна

ТСШ № 7

9

Кульчицька Тетяна Володимирівна

Цеберський Володимир Віталійович

ТУГ

11

Мельник Ганна Федорівна

Зубар Юлія Ігорівна

ТСШ № 3

10

Морозюк Галина Степанівна

Процюк Катерина Сергіївна

ТЗОШ № 4

9

Рилова Галина Володимирівна

Хмарук Світлана Юріївна

ТЗОШ № 19

10

Ухач Олександра Василівна

Трудове навчання

Василюк Олеся Романівна

ТНВК № 2

11

Ящишин Г.З.

Мотлас Вадим Володимирович

ТЗОШ № 26

9

Гоменюк Олег Іванович

Ханас Олександр Ярославович

ТУГ

9

Грабовський Ярослав Ілліч

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

11

Гробовський Ярослав Ілліч

Ядчишин Мар'ян Володимирович

ТЗОШ № 13

11

Керничний Богдан Васильвич

Лучко Денис Олегович

ТЗОШ № 10

11

Кім Ігор Володимирович

Козак Олена Ігорівна

ТЗОШ № 26

9

Кушнір Надія Цезарівна

Кузьмович Володимир Юрійович

ТЗОШ № 27

11

Марцинюк Роман Дмитрович

Ковбаса Дмитро Романович

ТНВК № 6

9

Марцинюк Роман Дмитрович

Залеська Оксана Іванівна

ТКГ

11

Остапенко Наталія Вікторівна

Огінська Дарина Сеогіївна

ТЗОШ № 19

9

Паляниця Наталія Василівна

Білоскурська Ірина Василівна

ТЗОШ № 22

11

Плюсквік Оксана Євгенівна

Боцян Андрій Ігорович

Школа-колегіум

9

Пшеничний Андрій Андрійович

Халупняк Юрій Миколайович

Тернопільський ліцей № 21

11

Романишин Іван Степанович

Проць Олена Олегівна

ТУГ

9

Фенюк Галина Йосипівна

Маринович Олена Олегівна

ТНВК № 6

11

Яремчук Ганна Семенівна

Українська мова і література

Аметова Есма Діляверівна

ТЗОШ № 10

8

Басіста Ольга Володимирівна

Курилюк Вероніка Ігорівна

ТУГ

9

Грабовська Олександра Миколаївна, Гарматюк Любов Іванівна

Огороднік Василь Романович

ТЗОШ № 11

7

Дика Надія Мирославівна,

Ситар Володимир Григорович

Турчин Софія Андріївна

ТУГ

10

Зуляк Галина Ярославівна

Нікітенко Тетяна Юріївна

ТСШ № 3

8

Канак Валентина Миколаївна, Мужилівська Ольга Іванівна

Вівчар Марія Михайлівна

ТЗОШ № 23

7

Кліщ Марія Миронівна

Журавлюк Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 26

7

Кобилянська Галина Іванівна

Папірянська Софія Іванівна

ТНВК № 6

9

Кольба Валентина Олексіївна

Антощишин Роман Андрійович

ТСШ № 29

10

Кропельницька Тетяна Іванівна

Олійник Денис Сергійович

ТЗОШ № 23

9

Лисевич Любов Петрівна

Гаврилюк Уляна Юріївна

ТНВК № 2

8

Марусин Галина Іванівна

Гасій Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 20

8

Назарко Надія Зіновіївна

Ониськів Андрій Богданович

ТУГ

10

Нова Марія Антонівна

Ніконенко Ольга Вікторівна

ТСШ № 17

7

Ониськів Леся Василівна

Бугера Юлія Олександрівна

ТЗОШ № 16

8

Очеретнюк Ірина Мирославівна

Гопко Валерія Віталіївна

ТЗОШ № 16

11

Очеретнюк Ірина Мирославівна

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Підручняк Ольга Павлівна

Круп҆яник Аліна Іванівна

ТЗОШ № 28

11

Пюрко Ольга Миколаївна

Вітвіцька Анастасія Мирославівна

ТЗОШ № 23

10

Тарасюк Лариса Анастасіївна

Сліпченко Дарина Миколаївна

ТСШ № 3

9

Філь Катерина Дмитрівна

Гордійчук Юлія Андріївна

ТКГ

9

Форманюк Зоряна Ярославівна

Бортник Вікторія Любомирівна

ТЗОШ № 13

7

 

Фізика

Бас Тетяна Ігоріва

ТЗОШ № 19

10

Байко Руслана Яремівна

Голойда Олександр Сергійович

ТЗОШ № 8

10

Беднарчук Марія Йосипівна

Сампара Софія Русланівна

ТЗОШ № 8

7

Беднарчук Марія Йосипівна

Українець Дмитро Русланович

ТТЛ

11

Бойко Наталія Зіновіївна

Мазур Дмитро Володимирович

ТНВК № 6

10

Бутрин Ольга Богданівна

Залян Тігран Артурович

ТЗОШ № 4

8

Врублевський Натан Станіславович

Зелененький Юрій Констянтинович

ТСШ № 17

9

Гайдамаха Мирослав Саверинович

Бойко Софія Ігорівна

ТКГ

10

Гукалюк І. О.

Табалюк Антоніна Михайлівна

ТКГ

7

Гукалюк І. О.

Зубюк Денис Валентинович

ТТЛ

11

Дворницька Галина Іванівна

Колісник Назар Ярославович

ТТЛ

8

Дворницька Галина Іванівна

Михайлова Анастасія Миколаївна

ТНВК № 6

9

Ензельт Олександр Миколайович

Дворницький Данило Володимирович

ТЗОШ № 25

8

Єрмолаєва Ганна Олексіївна

Омелян Олександр Андрійович

ТЗОШ № 27

7

Єрьоменко Тетяна Леонідівна

Гринтус Катерина Михайлівна

ТСШ № 29

8

Іваницька Людмила Ярославівна

Бульчак Богдан Вікторович

ТСШ № 29

11

Іванова Лариса Петрівна

Максимяк Дмитро Русланович

ТСШ № 29

9

Іванова Лариса Петрівна

Костюк Богдан Андрійович

ТУГ

11

Киричук Наталія Володимирівна

Рудавський Денис Тарасович

ТУГ

7

Киричук Наталія Володимирівна

Салюк Олег Богданович

ТСШ № 5

10

Кравчишин Анатолій Тарасович

Журавлюк Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 26

7

Литвинко Оксана Павлівна

Никифорчин Діана Юріївна

ТЗОШ № 26

9

Литвинко Оксана Павлівна

Путькалець Андрій Олександрович

ТНВК № 9

9

Оверко Ольга Йосипівна

Брюхань Софія Олександрівна

ТСШ № 3

10

Орлова Наталя Василівна

Войтюк Вікторія Сергіївна

ТСШ № 3

7

Орлова Наталя Василівна

Хомишин Олександра Андріївна

ТСШ № 3

11

Орлова Наталя Василівна

Диба Максим Ігорович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Руснак Андрій Михайлович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Слободян Дмитро Андрійович

ТУГ

10

Ремез Галина Антонівна

Товпишко Данило Ростиславович

ТУГ

8

Ремез Галина Антонівна

Кирилюк Тетяна Вікторівна

ТСШ № 3

8

Романів Тарас Володимирович

Кушнір Тетяна Миколаївна

ТЗОШ № 10

9

Семчишин Тетяна Сергіївна

Сторчак Олександр Валерійович

ТСШ № 5

8

Сенишин Олег Ярославович

Агеєв Ілля В`ячиславович

ТЗОШ № 11

8

Сівозад Ірина Василівна

Вирста Богдан Володимирович

ТЗОШ № 16

8

Туранова Тетяна Станіславівна

Мохун Володимир Сергійович

Школа-колегіум

8

Хомик Ірина Богданівна

Французька мова

Жук Дарія Андріївна

ТСШ № 3

9

Сагайдак Катерина Олександрівна

Хімія

Дзюма Вікторія Ігорівна

ТТЛ

9

Більчук Людмила Петрівна

Гасій Вікторія Володимирівна

ТЗОШ № 20

8

Грицюк Тетяна Володимирівна

Борух Юлія Михайлівна

ТНВК № 15

10

Грицюк Тетяна Володимирівна

Рудакевич Юлія Іванівна

ТЗОШ № 24

8

Зарічна Олена Василівна

Клизуб Павло Петрович

ТСШ № 3

11

Іщенко Ольга Костянтинівна

Лукащук Василь Васильович

ТСШ № 3

10

Іщенко Ольга Костянтинівна

Волянська Дарина Юріївна

ТСШ № 17

8

Каспрук Оксана Дмитрівна

Климчук Андрій Олександрович

ТЗОШ № 8

7

Козенко Маргарита Григорівна

Мотрук Дмитро Віталійович

ТЗОШ № 23

8

Кравчук Володимир Миколайович

Пукас Богдан Ігорович

ТЗОШ № 18

10

Круляк Ольга Іванівна

Костецька Вікторія Юріївна

ТУГ

9

Мартиняк Галина Володимирівна

Фірман Дмитро Богданович

Школа-колегіум

10

Насипана Ольга Володимирівна

Рябоконь Софія Олександрівна

ТЗОШ № 26

9

Нірода Галина Михайлівна

Петрик Петро Зіновійович

ТЗОШ № 13

8

Ратинська Ліна Гнатівна

Радіо Ольга Олегівна

ТСШ № 29

7

Романишин Тетяна Вікторівна

Парій Максим Васильович

ТЗОШ № 28

11

Стеців Галина Андріївна

Потіха Андрій Юрійович

ТЗОШ № 22

7

Сторож Марія Романівна

Ховалко Олена Ігорівна

ТЗОШ № 22

11

Тарас Наталія Іванівна

Чайковська Діана Андріївна

ТЗОШ № 27

9

Фімляр Надія Ярославівна

Поляк Богдан іванович

ТЗОШ № 19

7

Шенюк Тетяна Богданівна

 Додаток № 3

                                                                                                 до наказу  управління освіти і науки

                                                                                                  Тернопільської міської ради                  

                                                                                              від _______.2019 № ___________

 

Список учителів,

учні  яких посіли І місце на ІІ етапі Всеукраїнських  олімпіад

з базових навчальних дисциплін

Предмет

ЗЗСО

Прізвище, ім’я, по батькові учителя

Англійська мова

ТСШ № 3

Дидина Наталія Олександрівна

Англійська мова

ТСШ № 3

Дідик Олеся Володимирівна

Англійська мова

ТСШ № 3

Новікова Любов Євстахіївна

Англійська мова

ТСШ № 3

Чорна Анжела Михайлівна

Астрономія, фізика

ТТЛ

Бойко Наталія Зіновіївна

Астрономія, фізика

ТУГ

Киричук Наталія Володимирівна

Біологія

ТЗОШ № 14

Стахурська Віра Павлівна

Біологія

ТУГ

Товстига Ірина Зіновіївна

Географія

ТСШ № 3

Бердей Олена Віталіївна

Географія

ТСШ № 17

Ковальчук Лариса Олексіївна

Географія

ТУГ

Сампара Оксана Володимирівна

Екологія

ТСШ № 5

Радкевич Марія Миколаївна

Екологія

ТУГ

Сопівник Галина Ярославівна

Економіка

ТУГ

Бай Оксана Богданівна

Економіка

ТТЛ

Боднарчук Мирослава Богданівна

Інформатика

ТСШ № 5

Крамар Марія Петрівна

Інформатика

ТТЛ

Мороз Тетяна Ігорівна

Інформатика, інформаційні технології

ТУГ

Чайка Галина Адамівна

Інформаційні технології

ТЗОШ № 11

Затильна Галина Леонідівна

Інформаційні технології

ТУГ

Мельничук Ірина Василівна

Інформаційні технології

ТЗОШ № 4

Семчук Андрій Ярославович

Історія

ТНВК № 9

Бармак Олена Ярославівна

Історія

ТЗОШ № 22

Краснопольська Руслана Андріївна

Історія

ТЗОШ № 20

Оршак Ольга Юріївна

Історія, правознавство

ТСШ № 3

Морозюк Галина Степанівна

Математика

ТЗОШ № 20

Будняк Галина Мефодіївна

Математика

ТУГ

Ензельт Ольга Павлівна

Математика

Школа-колегіум

Зажерей Галина Андріївна

Математика

ТУГ

Кондратьєва Лариса Іванівна

Математика

ТЗОШ № 23

Скибньовська Ольга Ярославівна

Німецька мова

ТСШ № 5

Мариніна Ольга Іванівна

Німецька мова

ТКГ

Мудрик О.Б.

Образотворче мистецтво

ТСШ № 7

Мартинюк Ірина Олегівна

Образотворче мистецтво

ТЗОШ № 13

Тарасова Наталія Степанівна

Правознавство

ТНВК № 6

Зозуляк Сергій Володимирович

Правознавство

ТНВК № 2

Ящишин Г.З.

Трудове навчання

ТСШ № 7

Бомок Анатолій Ярославович

Трудове навчання

ТЗОШ № 28

Вовчишин Олег Іванович

Трудове навчання

ТНВК № 9

Захарчук Емілія Орестівна

Трудове навчання

ТЗОШ № 20

Новосад Людмила Леонідівна

Українська мова і література

ТУГ

Балабан Галина Михайлівна

Українська мова і література

ТУГ

Нова Марія Антонівна

Українська мова і література

ТЗОШ № 10

Волинець Галина Георгіївна

Українська мова і література

ТУГ

Гарматюк Любов Іванівна

Українська мова і література

ТСШ № 3

Канак Валентина Миколаївна

Українська мова і література

ТЗОШ № 22

Стасіна Надія Миколаївна

Фізика

ТЗОШ № 22

Петриків Марія Луківна

Фізика

Школа-колегіум

Хомик Ірина Богданівна

Фізика

ТУГ

Ремез Галина Антонівна

Французька мова

ТУГ

Грабовська Зоряна Ярославівна

Французька мова

ТСШ № 3

Нагорна Наталя Мар'янівна

Французька мова

ТСШ № 3

Сагайдак Катерина Олександрівна

Французька мова

ТСШ № 3

Сисак Ірина Степанівна

Хімія

ТЗОШ № 11

Демків Наталія Іванівна

Хімія

ТСШ № 3

Іщенко Ольга Костянтинівна

Хімія

ТУГ

Мартиняк Галина Володимирівна

 

Read 2239 times
Поділитися

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top