5 листопада вчителі міста взяли участь у тренінгу з ...
Дорогі освітяни!                                              
  Шановні освітяни, учні та батьки! Щиро вітаю вас з ...
  Управління освіти і науки Тернопільської міської ради ...
Із 2018 року в Тернопільській Українській гімназії ім. І.Франка

Накази

Про роботу методичної служби міста з питань реалізації Концепції «Нова українська школа»

НАКАЗ

 

15.11.2018                                                                                      № 431

 

Про роботу методичної служби міста

з питань реалізації Концепції «Нова

українська школа»

 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Тернопільської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 16.03.2018 року №7/23/30, плану роботи управління на 2018 рік, на виконання наказу управління від 16.10.2018 року №373 «Про підготовку та проведення засідання колегії управління освіти і науки Тернопільської міської ради», враховуючи інформацію «Про роботу методичної служби з питань реалізації Концепції «Нова українська школа» ( додається) та на виконання рішення колегії  управління від 24.10.2018 (протокол №3/2)

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Управлінню освіти і науки:
 2. Забезпечити в повному обсязі виконання плану заходів щодо запровадження Концепції «Нова українська школа».
 3. Тримати на постійному контролі стан забезпечення закладів загальної середньої освіти меблями.
 4. До 01 грудня 2018 року проаналізувати питання щодо раціонального розподілу та використання коштів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року №237 «Нова українська школа» керівниками закладів загальної середньої освіти.
 1. Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу:

2.1. Здійснювати науково-методичний супровід педагогічних колективів закладів освіти щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти, оновлених навчальних програм у практику роботи.

2.2. Сприяти формуванню нової моделі методичної підготовки вчителя школи І ступеня відповідно до концептуальних засад Нової української школи, змінивши її зміст, форми та результат.

2.3. Створювати умови для творчої самореалізації педагогів через залучення їх до методичної роботи, фахових конкурсів, виставок, мотивувати до створення авторських науково-методичних посібників.

2.4. Здійснювати  моніторинг процесу впровадження нового Держстандарту закладів пілотного дослідження  на базі 2-Б класу ТЗОШ № 16 та 2-Г класу ТЗОШ № 28.

 1. Керівникам освітніх закладів м.Тернополя:

3.1. Створювати  належні умови для обов’язкового проходження онлайн-  курсу педагогами початкових класів на платформі студії онлайн-освіти EdEra відповідно до Концепції «Нова українська школа» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

                                                                                    Постійно

3.2. Забезпечити обов'язкове проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 навчальному році згідно з Планом-графіком очного навчання та Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України від 15.01.2018 № 36.                                 

                                                                                     Жовтень-листопад, 2018

3.3.  Завершити облаштування  освітнього  середовища 1-их класів сучасними меблями, комп’ютерним обладнанням і дидактичними матеріалами, передбачених наказом МОН України від 23 березня 2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової  української школи».

                                                                                      До 01.12.2018

3.4.  Упроваджувати особистісно зорієнтовані технології компетентнісного та діяльнісного підходів в освітній процес закладів.                       

                                                                                      Постійно

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                       О.П.Похиляк

 

Сум Ірина Михайлівна 253436

Гордіюк Надія Мирославівна 251283

 

Додаток

до наказу управління

освіти і науки

від 15.11.2018 року № 431

 

Інформація

«Про роботу методичної служби з питань реалізації Концепції “НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА”

Успіх освітньої реформи у великій мірі залежить від професіоналізму нас усіх: управлінців, методичних служб, керівників, учителів, які повинні не тільки усвідомлювати  суть та шляхи модернізації, а й вибудовувати умови практичного її втілення. І тому не конкуренція, а співпраця в учительських спільнотах – основа успіху під час впровадження нового Держстандарту.

Отож, НУШ стартувала.

ЯК НАВЧАТИМУТЬ СЬОГОДНІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ?

Головна ідея Нової української школи – компетентнісне навчання.Це означає,що учні не просто будуть набуватиз нань, а вчитимуться використовувати  їх на практиці.

Значну частину навчального часу в НУШ буде присвячено роботі в групі. Причому школярі не просто разом розв’язуватимуть, наприклад, математичні приклади, а робитимуть проекти і спільно шукатимуть рішення проблем.

Тому В НУШ діти часто навчатимуться, граючись. Для таких дітей природно-відповідний спосіб сприйняття світу через діяльність, зокрема, через гру наранньому етапі навчання – у шестирічному віці, а далі через діяльнісне навчання . Це означає, що вони опановуватимуть той самий навчальний матеріал, але в інший спосіб. Вчителю не потрібно буде більшість часу розповідати щось класу, стоячи біля дошки. Через гру (тобто моделювання ситуацій із додаванням руху, гумору й творчих завдань) учні зможуть дізнатись набагато більше.

У світі, який швидко змінюється, потрібно не відставати, а значить – уміти самостійно навчатись. Саме тому навчання в НУШ буде побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислюватиме вивчене, а вчитель допомагатиме їй у цьому.

Емоційний інтелект і вміння спілкуватись.Навчання цьому – одне з важливих завдань Нової української школи. Дітям пропонуватимуть висловлювати свої почуття і думки,слухати один одного і не робити людині щось, що їй неприємно. Цьому, зокрема, навчатимуть під час ранкового кола – щоденної зустрічі, на якій діти обговорюватимуть свій емоційний стан, власні думки, актуальні питання класного і шкільного життя, або ж просто говоритимуть на цікаві їм теми.

Аби діти розуміли взаємозв’язки й мали цілісну картинку світу, у початковій школі пропонується інтегроване навчання.

НУШ – це школа, доступна для всіх. Саме тому двері всіх шкіл розкриваються перед дітьми з особливими освітніми потребами.

Нове освітнє середовище , що дає  можливість для різних форм навчальної діяльності.

І , звичайно, НОВИЙ УЧИТЕЛЬ з новими професійними ролями.

У зв’язку з реформуванням середньої освіти   у 2017-2018 н.р.   активізовано науково-методичну роботу  з учителями початкових класів та їх самоосвітню роботу щодо  переосмислення своєї ролі при здійсненні освітнього процесу у Новій українській школі. Процес і зміст підготовки вчителя зазнає суттєвих змін. Відповідно оновлені і всі інші форми методичної роботи.

 Структура методичної роботи з учителями школи І ступеня підпорядкована реалізації нової методичної проблеми   «Розвиток професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителя початкових класів як основа моделювання інноваційного освітнього простору».

Пріоритети у методичній роботі: допомога вчителеві швидко адаптуватися до змін в освітньому процесі,  науково-методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти, активізація інноваційного потенціалу педагогічних колективів.

З метою створення умов для професійного зростання, підвищення педагогічної  майстерності і кваліфікації педагогів працює ІНТЕРАКТИВНА ШКОЛА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  «Формування інноваційного навчально-виховного середовища молодшого школяра».

Нинішня революція у навчанні стосується саме переосмислення ролі вчителя, який нині в Україні не в фаворі.  У Концепції Нової української школи зазначено, що «Нова  школа потребує нового вчителя,   який може стати агентом змін… У зв’язку з цим варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерела знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини».

 І тому перше заняття ІШСВ було присвячене ознайомленню з діяльністю педагога з тьюторською позицією та використанням тьюторських технологій.  

За словами міністра освіти Л.Гриневич «освітня реформа орієнтована на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну  до критичного мислення цілісну особистість,  патріота  з активною позицією,  інноватора,      здатного змінювати навколишній світ та вчитися          впродовж життя.  Важливими є розвиток вмінь: вміння розв’язувати проблеми; вміння приймати рішення; вміння конструктивно керувати емоціями; вміння співпрацювати в команді -   вміння критично мислити.                                                                        Наступне   заняття  ІШСВ  – тренінг «Методика розвитку критичного мислення учнів у початковій школі»,  проведений за участю  Олени Пометун, члена–кореспондента НАПН України, доктора пед.наук, професорки, творчої директорки неурядової організації «Учителі за демократію та партнерство», наукової керівниці та консультантки українських українських  і міжнародних освітніх проектів, авторки посібників, програм, підручників, наукових статей, експертки з освітніх інновацій, і Тетяни Ремех, старшого наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук, учителя-методиста.

За програмою професійного розвитку учителів «Методика розвитку критичного мислення учнів початкової школи» у 2017-2018 н.р. пройшли навчання 150 педагогів.

Оновлення змісту й методик навчання молодших школярів зумовлене потребою в систематичному використанні можливостей початкової освіти для здійснення особистісно орієнтованого навчання в умовах інтегрованого навчання. Реформування сучасної освіти лежить на шляху подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних програм, де освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний інтегративний підхід. «Формування ключових компетентностей молодшого школяра на засадах міжпредметної інтеграції» - тема  практикуму ще одного заняття ІШСВ.

Ще одна нова форма роботи – ФОКУС-ГРУПИ  (focus group discussion)  «Забезпечення особистісно-компетентнісного  підходу до навчання» (Презентуючи концепцію «Нова українська школа», міністр оголосила важливим пріоритетом оновлення змісту освіти - введення особистісно-компетентнісного підходу в середній школі) -    один  із різновидів групових дискусій (бесід) з однорідними групами працівників, здібності та інтелект яких сконцентровані (сфокусовані) на певній темі. Застосування фокус-групи дає можливість вирішувати типові завдання (групи учителів 1, 2, 3,4 класів,  учителів інформатики, української мови).

Учителі 1-их класів (20.09.2017, ТЗОШ № 16) під час роботи  своєї групи (моделювання) обговорили особливості методики проведення нестандартних форм організації навчального процесу з метою створення сприятливого середовища для адаптації  дітей, оскільки успішність адаптаційного періоду має надзвичайно важливе значення у початковий період навчання першокласника,   познайомились з досвідом роботи проведення уроків «під відкритим небом», а також розробили модель однієї з найпоширеніших форм  уроку – екскурсії. На цьому ж занятті відбулася презентація методичного посібника  «Осінні уроки першокласника» , в якому  творчим колективом учителів початкових класів м. Тернополя  розроблені конспекти окремих навчальних занять у формі уроків-екскурсій, уроків-імпровізацій, уроків-ігор, уроків-театралізацій, інтегрованих уроків, які проводяться за межами класу, школи впродовж вересня-жовтня.

Учителі української мови початкових класів (22.11.2017, ТСШ № 17) (практикум) вирішували важливу проблему  щодо викладання рідної мови: як досягнути ефективності уроку української мови. Педагоги ознайомились  із завданнями мовно-літературної освітньої галузі згідно з новим Державним стандартом початкової загальної освіти; склали конструктор сучасного уроку української мови; а також створили модель уроку в 3 класі, дотримуючись компетентнісно зорієнтованого підходу. Під час створення конструктора (конспекту) уроку учителі звертали увагу на чітке формулювання мети, завдань, типу, форми проведення  уроку; конкретизацію методів, прийомів; запис дій учителя та передбачування  дій учнів; раціональний розподіл часу; виділення структурних елементів навчальної діяльності.

Для учителів 2-их класів (06.12.2017, ТНВК ШМЛ № 15) проведено панорамне заняття «Формування здоров’язбережувальної компетентності школярів засобами технології «Навчання в русі»,  як суттєво необхідного заходу, стимулюючого пошук найбільш ефективних форм, засобів та методів розширення рухової активності, що забезпечує один із найважливіших факторів здорової життєдіяльності дітей.

Реалізуючи особистісно-компетентнісний  підхід до навчання,  ФОКУС-ГРУПА учителів 3-іх класів  познайомилась  із новими методами навчання на основі запиту учнів через дослідження (Inqury Based Learning), при використанні яких можна навчити дитину вчитися самостійно, уникнути пасивності учнів на уроці (21 лютого 2018, ТЗОШ № 14). 

Сьогодні  виникає потреба готовності вчителя до використання нововведень у навчальний процес.  МАЙСТЕРНЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ (кер. Копка Т.В., ТСШ № 3) «Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом упровадження нових форм та методів навчання»-   виконує роль лабораторії, де напрацьовуються й апробуються педагогічні ідеї, новітні технології, нові підходи до викладання, авторські програми, методичні посібники, систематизується та узагальнюється передовий педагогічний досвід, наукові досягнення, розробляються технології їх впровадження.

      У центрі уваги  роботи першого заняття МАЙСТЕРНІ - експрес-курсів (31.10.2017) стояло питання щодо реалізації наскрізних вмінь молодшого школяра засобами технології «Читання та письмо для розвитку критичного мислення. Під час практичного опрацювання системи DAILY 5 педагоги переконались, що технологія розроблена таким чином, щоб навчати учнів виробляти витривалість та самостійність у кожному з її компонентів. Вправи системи є надзвичайно різноманітними, що збільшує мотивацію та інтелектуальну зайнятість учнів, їх творчу діяльність.

На допомогу учителям з даного питання підготовлено методичний посібник «Щоденні кроки до успіху».

02 грудня 2017 року МАЙСТЕРНЯ  запросила педагогів на медіа-журнал «Використання мобільних та ігрових технологій в освітньому процесі».  Учасники ознайомились з on-line сервісами для створення дидактичних матеріалів (ребусів, кросвордів, пазлів, хмар, карт знань та ін.) для проведення уроків, вчилися створювати власні інтерактивні вправи. Під час складання  конструктора уроку з ігровими технологіями, учителі дізналися, як активізувати учнів, відправивши їх у віртуальну подорож; як занурити у навчання, створивши доповнену реальність на уроці; як викликати дитячі емоції, працюючи із зображеннями в онлайн-режимі. Підбиваючи підсумки медіа-журналу, учасники дійшли висновку, що знання методики використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи надасть можливість використовувати інструментарій активного та безпечного входження дитини в інформаційне суспільство, сприяти  бажанню вчитися і мати від цього задоволення.

Опановуючи новітні практики, технології, методики, учасники МАЙСТЕРНІ (кер. Копка Т.В., ТСШ №3) у ІІ семестрі ознайомились з роллю і значенням соціо-ігрової технології у соціально-особистісному розвитку та організації навчальної діяльності дитини. Свою роботу Майстерня закінчила панорамою педагогічних знахідок, якими поділились учасники V міського конкурсу «Парадигма освітніх інновацій» (Перун Н.В., ТЗОШ № 11; Пасічник М.П., ТЗОШ № 20; Томащук Р.В., ТЗОШ № 10; Горбачук І.В., ТЗОШ № 23; Волкова О.Ю., ТЗОШ № 28; Волинська Л.В., ТЗОШ № 13).

31 жовтня 2017 року на базі  ТСШ № 3 відбувся тренінг для вчителів початкових класів «Впровадження ІКТ в освітній процес на прикладі інтерактивного курсу з математики VCHY.COM.UA" .               

Тренінг провела спеціаліст по роботі з освітніми установами освітньої платформи vchy.com.ua  Порицька Оксана Іванівна, тренер «Інтерактивної школи». Мета навчання – інформування вчителів про освітні можливості  платформи «ВЧИ.КОМ.ЮА», розгляд можливостей її використання для навчання школярів 1-4 класів.

З метою усунення суперечок між  запитами школи і програмними можливостями ДНЗ,  удосконалення  форм організації і методів навчання, спрямування освітньо-виховного процесу на становлення особистості дитини працює інтегрована форма робота  - ПРОЛЕМНЕ КОЛО фахівців дошкільної і початкової освіти. 25  жовтня 2017 року на базі  Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа–колегіум  Патріарха Йосифа Сліпого»   відбулось засідання проблемного столу  вихователів  дошкільних навчальних закладів  та вчителів початкових класів з теми «Діагностика невдач у навчанні першокласників», мета якого - здійснити аналіз причин, що призводять до невдач у навчанні першокласників; з'ясувати особливості адаптації першокласників, включаючи дошкільний етап; налагодити співпрацю між дошкільними  і загальноосвітніми навчальними закладами.

10 травня 2018 р. на базі ЗДО № 20 відбувся психолого-педагогічний семінар з теми «Портрет старшого дошкільника напередодні вступу до школи».

Ці заходи дають змогу педагогам дитячого садка і школи розв’язувати проблемні питання, виявляти недоліки, що заважають здійсненню наступності у роботі, визначати способи вдосконалення освітньої роботи.

         

Протягом усього періоду функціонував  КОНСУЛЬТПУНКТ «Особистісно-професійний розвиток педагога». Перебудові педагога сприяють не тільки групові,  колективні форми методичної діяльності, але й індивідуальна робота, кропітка самоосвіта. 

У  2017-2018 н.р.  основна увага приділена підготовці учителів початкових класів , які у цьому н.р. працюють у 1-их класах.

Здійснено роз’яснювальну роботу щодо підвищення кваліфікації вчителів через обов’язковий онлайн-курс на платформі EdEra (http://gordiuknadija.blogspot.com/ 2018/01/26; 2018/01/31);

проведено навчання 110 вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 навчальному році, відповідно до  Типової  освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типової  освітньої програми  організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти» від 15.01.2018 № 36): настановча очна сесія (лютий), друга очна сесія (березень), підсумкова очна сесія (червень);

організовано авторський майстер-клас Скворцової Світлани Олексіївни, доктора педагогічних наук, професора, члена кореспондента НАПН України, розробника Державного стандарту початкової освіти та співавтора навчально - методичного комплекту "Математика. 1 клас", розробленого до програми НУШ 1 ( Савченко О.Я.), який Світлана Олексіївна презентувала (10.05.2018 року, ТЗОШ № 28);

організовано  зустріч-діалог учителів майбутніх перших класів з представниками видавництв "БОГДАН", "ПІДРУЧНИКИ І  ПОСІБНИКИ", "АСТОН", "РАНОК" і авторами підручників («Математика» Корчевська О.П.. Козак М.В.; «Мистецтво» Кізілова Г.О., Шулько О.А.; «Українська мова. Буквар» Наумчук М.М.; Чумарна М.І.; «Я досліджую світ» Гладюк Т.В.),  які розповіли про особливості упровадження та приділили особливу увагу концептуальним засадам нових підручників (14 травня 2018 р., ТЗОШ №24). Учителі початкових класів  - співавтори нових підручників, за якими будуть навчатися учні1-их класів (Заброцька С.Г.,ТСШ №3 «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах); Шулько О.А., ТЗОШ №22; Кізілова Г.О., ТЗОШ № 4 - «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти).

А у вересні уже цього н.р. – творча зустріч з авторами підручника і посібника «Я досліджую світ» Ольгою Волощенко і Олексанрою Козак, які є також членами авторського колективу зі створення нового Держстандарту і Типової освітньої програми НУШ2 (під керівництвом Шияна);

Здійснюється  спостереження за впровадженням проекту нового Держстандарту початкової загальної освіти  у 1 класах ТЗОШ №16 (вч. Роговська Л.І.), ТЗОШ № 28 (Коник Н.Я.) (Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 26.09.2017 № 438 «Про проведення пілотного дослідження на локальному рівні щодо впровадження державного стандарту початкової загальної освіти на базі 1-Б класу ТЗОШ № 16 та 1-Г класу ТЗОШ № 28). Як показали результати, найголовніші зміни стосувалися методів навчання: перехід від знаннєвої школи до школи компетентностей. Головне завдання , яке стояло перед учителями,  адаптувати дітей  до життя. На уроках  діти вчилися  використовувати отримані знання на практиці. Учителі задоволені успіхами вихованців. Зокрема, діти на уроках активні, самоорганізовані, зацікавлені у навчальному процесі, мають можливість більше рухатися. У цих двох освітніх закладах  маємо унікальну ситуацію, яка проявляється в тому, що є можливість зіставляти результати успішності пілотних класів з класами, які навчаються за старою програмою для 1 класу. Результати пілотного дослідження висвітлювалися на сайті ТКМЦ та сайтах шкіл.

Підготовлено Методичні рекомендації щодо підвищення кваліфікації учителів початкових класів «Як вчителям пройти обов’язковий  онлайн-курс з підвищення кваліфікації» , Методичні рекомендації щодо проведення інтегрованих уроків, Методичні рекомендації  щодо організації освітнього простору Нової української школи.

У місті , крім двох нових Типових освітніх програм, реалізується Освітня  Програма початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (ХНПУ ім. Г.Сковороди). У ньому беруть участь 8 освітніх закладів м. Тернополя (ТНВКШПЛ №2, ТЗОШ №4, ТСШ№5, ТЗОШ №13, ТЗОШ № 18, ТЗОШ № 24, ТЗОШ №28, ТСПІМ, ТСПОЕ).  

 ТЗОШ № 4  працює за освітньою програмою «На крилах успіху» для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук, науковий керівник А.Цимбалару)

Усі програми відповідають Державному стандарту. Підтвердженням є лист МОНУ про проведення відповідних експертиз Державної служби якості освіти від 25.05.2018 № 1/9-344.

Нове освітнє середовище.

Для того, щоб реалізувати ідеї Концепції НУШ, учні мають перебувати в новому освітньому середовищі для забезпечення особистісно зорієнтованого навчання. З Держбюджету виділено один мільярд гривень на обладнання для класів.

Це – парти-трансформери, які можна легко пересунути для роботи в групах, нова техніка і розвивальні ігри.

Під час відзначення міського свята Дня працівника освіти у фойє Українського   дому «Перемога»  облаштовано частинку інтер’єру сучасного класного приміщення з осередками навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями, змінним тематичним осередком (фліп-чарт дошка), осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, кріслами-пуфами, подушками з м'яким покриттям. Ще раз висловлюємо слова вдячності за допомогу ТСШ №3, 4,7,  14, 24, ОЕ.

З Держбюджету виділено один мільярд гривень на обладнання для класів. У м. Тернополі виділено на впровадження Держстандарту початкової освіти    6 593 700 грн., в т.ч.:

- з державного бюджету 4 615 600 грн.

- з  місцевого бюджету    1 978 100грн. на придбання     

     -   дидактичного  матеріалу ( з розрахунку на один клас  - 20, 3 тис. грн.)

 • закупівлі меблів (парти, стільчики з розрахунку на 1 учня – 1,3 тис. грн.)
 • комп’ютерного та мультимедійного обладнання (з розрахунку на  1 школу – 10, 1 тис. грн.)

Освоєно       62% коштів, в т.ч.:

 • - з державного бюджету   59% - 2 705 800 грн.
 • - з  місцевого бюджету      67% - 1 334 000 грн. 

Придбано

 • 6,3 тис. наборів дидактичного матеріалу,
 • 1206 комплектів меблів,
 • 86 одиниць техніки ( 21 од. ноутбуків, 7 од. інтерактивних проекторів, 37 од. багатофункціональних пристроїв, 16 од. ламінаторів, 39 од. мобільних стаціонарних дощок та інше обладнання) .

У відповідності до графіку виготовлення та завезення продукції до кінця жовтня має бути освоєно 83% коштів. Залишок коштів заплановано використати у листопаді 2018 року.

Read 2929 times Last modified on Середа, 21 листопада 2018 06:29
Поділитися

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top