У кожній професії є особливі люди - вони вміють дивувати без ...
Із болем сповіщаємо про відхід у засвіти видатного педагога й ...
25 листопада 2021 року у Тернопільському національному ...
23 листопада 2021 року стартувало D#07 T’mistechko інноваційних
На виконання листа Міністерства цифрової трансформації України
19 листопада 2021 року заступником начальника управління освіти

Накази

Про порядок закінчення 2017-2018 навчального  року та проведення ДПА учнів ( вихованців )  у закладах загальної середньої освіти міста

20.02.2018                                                                         № 60

 

Про порядок закінчення 2017-2018 навчального

року та проведення ДПА учнів ( вихованців )

у закладах загальної середньої освіти міста

 

 

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, підпунктів 1,3,4,5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2017 року за

№1014/30882, із змінами, листів Міністерства освіти і науки України 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 22.01 2018 №1/9-27 «Щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2017-2018 навчальному році», від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 14.02.2018 №34 «Про порядок закінчення 2017-2018 н.р. та проведення ДПА учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти області», з метою організованого закінчення 2017-2018 навчального року та проведення ДПА

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1.1. Здійснити закінчення 2017-2018 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти відповідно до зазначених вище документів:

1.1.1. Організувати навчальні екскурсії та навчальну практику учнів (за рішенням закладів освіти) відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61 та провести в 1-4 класах з 29 травня по 1 червня, у 5-8, 10 класах - з 29 травня по 8 червня 2018 року.

1.1.2. Визначити педагогічною радою предмет ДПА за вибором закладу освіти, скласти графік проведення ДПА для випускників закладів I та II ступенів і затвердити наказом керівника закладу освіти до 4 квітня 2018 року.

1.1.3. Затвердити атестаційні завдання для проведення ДПА здобувачів початкової освіти та базової середньої освіти, укладені вчителями закладів освіти, відповідно до затверджених МОН України орієнтовних вимог.

1.1.4.Дозволити для здобувачів початкової освіти провести в закладах загальної середньої освіти звивченням мов національних меншин додатково ДПА з мови національної меншини. Рішення про проведення ДПА з мови національної меншини прийняти педагогічною радою на підставі письмових звернень батьків (одного з батьків) або їх законних представників і затвердити  наказом керівника закладу освіти.

1.1.5. У закладах освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин здобувачам базової середньої освіти третім предметом дозволити провести

ДПА з мови національної меншини або інтегрованого курсу «Література».

1.1.6.Результати ДПА не враховувати при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учні проходили атестацію; оцінки за ДПА виставити у Класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом « Річна» та у табелі навчальних досягнень учням 4-х класів, додаток до свідоцтва про базову середню освіту учням 9-х класів.

1.1.7. Провести ДПА в закладах загальної середньої освіти I ступеня з двох предметів : української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання ) і математики. Атестацію з кожного предмета провести письмово у формі підсумкових контрольних робіт (рекомендований термін проведення ДПА 03.05-18.05 2018 року).

1.1.8.Здійснити оцінювання підсумкових контрольних робіт відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 13.04.2011 №329,зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 року за №566/19304, наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222»).

Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х класах не проводити.

1.1.9. Провести ДПА в закладах загальної середньої освіти II ступеня у письмовій формі з трьох предметів : української мови, математики та предмета за вибором  педагогічної ради закладу освіти з одного із зазначених предметів: української літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови (англійської, або німецької, або іспанської, або французької- відповідно до навчального плану закладу освіти), історії України, всесвітньої історії правознавства (практичного курсу), географії, біології, хімії, фізики, інформатики (рекомендований термін проведення ДПА  29.05-08.06 2018 року).

1.1.10. Провести ДПА випускників закладів загальної середньої освіти III ступеня у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі-ЗНО) з 22 травня по 14 липня 2018 року (основна сесія: 22 травня-13 червня; додаткова сесія: 2-14 липня) згідно з графіком, затвердженим наказом МОН України від 19 вересня 2017 року №1287 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з трьох предметів:української мови, математики або історії України ( період ХХ- початок ХХI століття), випускники вибирають один з двох предметів незалежно від профілю закладу освіти; предмета за вибором учня з одного із зазначених: біології, хімії, фізики, географії, іноземної мови (англійської, або німецької,  або іспанської,або французької), математики, історії України ( період ХХ- початок ХХІ століття). Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета історію України і навпаки.

1.1.10.1.Провести додатково, за бажанням учня, у закладах загальної середньої освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин ДПА з четвертого предмета- мови національної меншини за місцем навчання та за завданнями, укладеними вчителями закладу освіти.

1.1.10.2. Навчальні заняття для учнів 11-х класів у день проведення ДПА у формі ЗНО(22.05,24.05) не проводити.

1.1.10.3.Зарахувати результати ЗНО як результат ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти випускникам старшої школи на основі відомостей, які надійдуть до закладу освіти в електронному вигляді, засвідчених електронним цифровим підписом Українського центру оцінювання якості освіти.

1.1.10.4. Внести оцінки за ДПА в додаток до атестата про повну загальну середню освіту з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв учнів .

1.1.10.5. Надати право учням закладів загальної середньої освіти з вечірньою формою навчання пройти ДПА за місцем навчання за завданнями, укладеними вчителями закладу освіти, відповідно до затверджених МОН України орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. У разі виявлення бажання такими учнями взяти участь у ЗНО, вони проходять ДПА у формі ЗНО з трьох предметів.

1.1.10.6. Провести ДПА для учнів (вихованців), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну(після проведення додаткової сесії ЗНО), за місцем навчання в строки, визначені закладом освіти (але не раніше 14 липня 2018 року), за завданнями, укладеними закладом освіти.

1.1.10.7. Надати право на підставі рішення педагогічної ради закладу освіти та відповідного наказу пройти атестацію в строки,визначені закладом освіти (але не раніше 14 липня 2018 року), за завданнями, укладеними закладом освіти, учням(вихованцям), які не змогли через поважні причини взяти участь як в основній, так і додатковій сесіях ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, надавши відповідні довідки.

1.1.10.8. Звільнити від ДПА у формі ЗНО учнів, які мають захворювання або патологічні стани, наведені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому спільним наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 №1027/900, якщо вони не реєструвалися для участі в ЗНО. Учні, які зареєструвалися для проходження ЗНО, мають проходити ДПА у формі ЗНО на загальних засадах.

1.1.10.9. Дозволити пройти ДПА в закладі освіти у вересні ц.р. за завданнями, укладеними закладами освіти, особам, які не з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин, та особам, зареєстрованим на екстернатну форму навчання, але які не зареєструвалися у встановленітерміни для участі в ЗНО,за виняткомосіб, якіпроживають на тимчасовоокупованійтериторії.

1.1.10.10.Зарахувати як результат ДПА випускникамзакладівзагальноїсередньоїосвіти, які в 2017,2018 роках (по 1 червня 2018 року з англійськоїмови, по 29 травня 2018 року- з іспанської, німецької, французькоїмов) отрималиміжнароднийсертифікат (диплом) мовногоіспитуDeutchesSprachdiplom (DSD),ÖsterreichischesSprachdiplomDeutsch (ÖSD), GoetheZertifikatB l, Goethe-Zertifikat B2 - німецька мова; DELF/DALF - французькамова; IELTS, TOEFL, CambridgeEnglishLanguageAssessment, PearsonTestofEnglish (PTE - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) рівня В-1 або вище - у разі вивчення відповідної мови на рівні стандарту або академічному рівні,рівня В-2 або вище — у разі вивчення відповідної мови на профільному рівні,результати зазначених іспитів (за бажанням випускника). У додаток доатестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційну оцінку з іноземної мови 12 балів.

1.1.10.11. Випускникам, які отримали міжнародний сертифікат (диплом)мовного іспиту, після реєстрації для проходження ДПА з іноземної мови уформі ЗНО і до 2 квітня 2018 року не здійснили перереєстрацію, виставитиоцінки за ДПА з іноземної мови за результатами ЗНО.

1.1.10.12. Виставити атестаційну оцінку з іноземної мови 12 баліввипускникам, які отримають міжнародний сертифікат (диплом) мовногоіспиту рівня В-1, В-2 (і вище) у період з 3 квітня до 1 червня 2018 року занглійської мови (до 29 травня - з іспанської, німецької, французької мов) тапроходитимуть ДПА з іноземної мови у формі ЗНО, у додаток до атестата проповну загальну середню освіту (за зверненням випускника).

1.1.11. Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бутиприсутніми особи, уповноважені місцевими органами управління освітою, тапредставники батьківського комітету (ради) закладу освіти, але не більшеоднієї особи, уповноваженої місцевими органами управління освітою, і небільше двох представників батьківського комітету (ради) в одномуприміщенні (аудиторії).

1.1.12. Здійснювати звільнення від проходження ДПА, створенняапеляційних комісій, подання на розгляд апеляцій відповідно до Положенняпро державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальноїсередньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30 грудня2014 року № 1547.

1.1.13. Рішення про нагородження претендентів золотою або срібноюмедалями приймати на спільному засіданні педагогічної ради та радинавчального закладу, оформляти наказом керівника закладу освіти таздійснювати відповідно до наказу МОН України від 17.03.2015 № 306 «Прозатвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення унавчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого уМіністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799.

1.1.14. Здійснити ДПА учнів (вихованців) Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи  на основі річного оцінювання у випускних класах.

1.1.15. Виставити бали за ДПА в додатки до свідоцтв про базовузагальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту вграфу «Державна підсумкова атестація» та врахувати при визначеннісереднього балу документа про здобуття освіти. Особам, звільненим відпроходження ДПА за станом здоров’я, у додаток до атестата замість оцінкизробити запис «звільнений» («звільнена»).

1.2. Вручити документи про здобуття освіти учням-випускникам 9-х класів(09.06.2018),11-х класів (23.06.2018) наурочистих зборах. Вручення документів проводити в приміщеннях, щовідповідають вимогам техніки безпеки.

1.3. Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення свята закінченнязакладу освіти, збір коштів на урочистості, подарунки  закладам освіти,педагогічним працівникам тощо.

1.4. Закінчити 2017-2018 навчальний рік у закладах загальної середньоїосвіти міста не пізніше 1 липня 2018 року (п. 1 ст. 16 Закону України «Прозагальну середню освіту»).

1.5. Вжити заходів щодо виконання навчальних планів і програмзакладами освіти, які призупиняли навчальний процес через епідеміологічнуситуацію.

1.6. Забезпечити інформування батьків, учнів випускних класів,громадськості з питань закінчення навчального року та проведення ДПА.

1.7. Оформити до 1 квітня 2018 року в кожному  закладі загальної середньої освітивідповідні інформаційні стенди, на яких розмістити номери телефонів «гарячоїлінії» управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації: (0352) 52-21-14, 52-24-63.

1.8. Подати до 23 березня 2018 року в управління освіти і науки(Сум І.М.)  інформацію про учнів 9-х класів, які є претендентами наодержання свідоцтва з відзнакою.

1.9. Керівникам закладів загальної середньої освіти, на базі яких будутьфункціонувати пункти тестування:

1.9.1. Прийняти відповідні рішення щодо організації освітнього процесу.

1.9.2. Створити безпечні умови та забезпечити належне медичнеобслуговування у пунктах тестування (спільно з іншими відповіднимиструктурами).

1.10. Надати право закладам загальної середньої освіти самостійно вирішити питання щодо :

1.10.1. Надати учням 11-х класів вихідні дні 21.05 та 23.05 для підготовки до проведення ДПА з математики та української мови.

1.10.2. Вжити заходи щодо засвоєння учнями 1-10-х класів змісту кожного навчального предмета в повному обсязі до 24.05 2018 року.

1.11.  До 20 квітня 2018 року подати в управління освіти і науки Тернопільської міської ради (Сум І.М.)на погодження склад атестаційних комісій і графіки проведення ДПА.

1.12. Провести свято «Останній дзвоник» 25 травня 2018 року.

2.Директору Тернопільського комунального методичного центрунауково-освітніх інновацій та моніторингу (Литвинюк Г.І.), заступнику начальника-начальнику відділу дошкільної,середньої та позашкільної освіти (Сум І.М.):

2.1. До 30 квітня 2018 року провести інструктивну нараду для заступників директорів закладів загальної середньої освіти з питань закінчення 2017-2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

2.2. До 1 квітня 2018 року сформувати апеляційні комісії з предметів, зяких проводиться державна підсумкова атестація у закладах освіти .

2.3. Надавати методичну допомогу закладам загальної середньої освіти з питань закінчення 2017-2018 н. р. та проведення ДПА.

2.4. До 27 квітня 2018 року підготувати рекомендації та сценаріїурочистих свят «Останній дзвоник», «Випускник - 2018» та розмістити їх насайті ТКМЦ НОІМ.

3.Заступнику начальника-начальнику відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти (Сум І.М. ) до 1 квітня 2018 року подати в управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації інформацію про учнів 9-х класів, які є претендентами на одержання свідоцтва з відзнакою; про учнів 11-х класів, які є претендентами на нагородження золотою та срібною медалями.

4.Провести загальноміське свято «Випускник-2018» 23 червня 2018 року.

  1. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на керівників закладів загальної середньої освіти.

6.Розмістити наказ на сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник управління                                                                  О.П.Похиляк

 

Сум Ірина Михайлівна 253436

 

Read 2038 times Last modified on Четвер, 06 вересня 2018 11:07
Поділитися

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top