Дорогі освітяни, учні, батьки! Ще один непростий навчальний рік
26 травня 2023 року відбулося нагородження переможців і ...
ВІДБІЙ КАР’ЄРНОЇ ТРИВОГИ!  СТАРТУВАВ ПРОЄКТ ІЗ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ 
  Перемоги тернопільських учнів   28 спортсменів взяли участь
Щиро вітаємо НАРОДНУ ХОРОВУ КАПЕЛУ «ЗОРИНКА» Дитячої хорової ...
Українська школа буде успішна, якщо в ній працює успішний ...
ЗЗСО

ЗЗСО (9)

Понеділок, 07 грудня 2020 10:23

Фінансово-господарска діяльність ТПШ № 2

Written by

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002  № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118) 

 

Затверджений у сумі:

 Шість мільйонів сто сорок дві тисячі чотириста тридцять вісім гривень 00 копійок( 6 142 438, 00грн ).

________________________________________
                        (сума словами і цифрами)

Заступник начальника

 управління освіти і науки ТМР

(посада)
___________________________О.П. Пельвецька
                  (підпис)             (ініціали і прізвище)
                     14.01.2019 р.
              (число, місяць, рік)

                             М. П.

 

КОШТОРИС
на 2019 рік

 

                                                                                          Навчально – виховний комплекс № 32
                                                       (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

                                                                                            м. Тернопіль
                                                            (найменування міста, району, області) 

Вид бюджету ___місцевий _______________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ______06 ЦБ дошкільних навчальних закладів,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)      

                     (грн) 

 

Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

2

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х

 5 214 938, 00

927 500, 00  

6 142 438, 00

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х

  5 214 938, 00

х 

5 214 938, 00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: 

х

 

 

 

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000

х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000

х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

 інші надходження, у тому числі: 

 

х 

 567 500, 00

567 500, 00

 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

 

х 

 567 500, 00

567 500, 00

Неподаткові надходження

20000000

х 

567 500, 00

567 500, 00

Власні надходження бюджетних установ

25000000

х 

567 500, 00

567 500, 00

Надходження від плати  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х 

540 000, 00

540 000, 00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністі

25010100

х 

540 000, 00

540 000, 00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х 

27 500, 00

27 500, 00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

х

15 000, 00

15 000, 00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

х

12 500,00

12 500,00

 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання) 

 

х

360 000,00

360 000,00

Фінансування за активними операціями

600000

х

360 000, 00

360 000, 00

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

х

360 000, 00

360 000, 00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду)

602400

х

360 000, 00

360 000, 00

 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х

5 214 938, 00

927 500, 00

6 142 438, 00

Поточні видатки 

2000

5 214 938, 00

567 500, 00

5 782 438, 00

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

3 721 510, 00

 

3 721 510, 00

Оплата праці 

2110

3 050 010, 00

 

3 050 010, 00

Заробітна плата 

2111

3 050 010, 00

 

3 050 010, 00

Нарахування на оплату праці

2120

671 500, 00

 

671 500, 00

Використання товарів і послуг

2200

1 493 428, 00

567 500, 00

2 060 928, 00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

61 600, 00

20 000 , 00

81 600, 00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220

4 430, 00

 

4 430, 00

Продукти харчування 

2230

270 710, 00

542 500, 00

813 210, 00

1

2

3

4

5

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

94 788, 00

5 000, 00

99 788, 00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

1 060 800, 00

 

1 060 800, 00

Оплата теплопостачання 

2271

645 000,00

 

645 000,00

Оплата водопостачання та водовідведення 

2272

63 400, 00

 

63 400, 00

Оплата електроенергії  

2273

352 400, 00

 

352 400, 00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

1 100, 00

 

1 100, 00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282

1 100, 00

 

1 100, 00

Капітальні видатки 

3000

 

360 000, 00

360 000, 00

Придбання основного капіталу 

3100

 

360 000, 00

360 000, 00

Капітальний ремонт 

3130

 

360 000, 00

360 000, 00

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132

 

360 000, 00

360 000, 00

 

  

  Головний бухгалтер

_____________________Г. Г. Іванечко
(підпис)     (ініціали і прізвище) 

 

  Директор

                  14.01. 2019 р.
               (число, місяць, рік)

М. П.*** 

 

_____________________ О. І. Кузик
(підпис)     (ініціали і прізвище) 

 

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Фінансово-господарска діяльність ТЗОШ № 27

https://drive.google.com/drive/folders/1LBlZzxxF26iStmXhX9EawzY-8GFdkAja

Керівники

Контакти (upravl.osvita@ukr.net)

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

upravl.osvita@ukr.net

Top