20 травня 2020 року продовжує свою роботу ...
У сквері на вулиці C.Качали, 1 триває облаштування ...
Вже зовсім скоро в обласному центрі запрацюють дитячі садочки.
Ініціативні, умотивовані та креативні керівники, заступники ...
На засіданні оперативного штабу обговорено ситуацію щодо ...

Рекомендації щодо заповнення класного журналу
НУШ
Відповідно до наказу Міністерства освіти № 1362 від 07 грудня 2018 року(зі змінами від
09.01.2020 року), заповнювати класний журнал мають право класний керівник та вчителі, які
викладають окремі предмети у початкових класах Нової української школи. На них покладена
особиста відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.
Записи в журналі робляться виключно державною мовою. На тих сторінках, що відведені для
навчальних предметів з іноземних мов, можуть записуватись теми уроків, екскурсій, проектів
мовою навчального предмета.
Робити записи на всіх сторінках журналу необхідно чітко й розбірливо, пастою або чорнилом
одного кольору. Якщо для вивчення окремих предметів клас ділиться на групи, то для кожної з
них у журналі відводяться окремі сторінки і після назви предмета у дужках записують номер групи
(I група; II група).
Предметна інтеграція змісту початкової освіти має бути відображена в робочому плані закладу
загальної середньої освіти. Назви предметів у розкладі занять учнів і класному журналі мають
співпадати з їх назвами у робочому навчальному плані.
Типовими освітніми програмами визначається реалізація змісту дев'яти освітніх галузей у
навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова», «Математика», «Фізична культура»
та двох інтегрованих курсах «Я досліджую світ», «Мистецтво». Типова освітня програма,
розроблена під керівництвом О. Я. Савченко, передбачає ще і навчальний предмет «Технології і
дизайн».
Освітня галузь «Мовно-літературна» за типовою освітньою програмою під керівництвом О. Я.
Савченко реалізується у навчальних предметах «Українська мова» та «Іноземна мова». Запис у
журналі «Українська мова» в цьому випадку фіксується як окремий предмет (7 годин на тиждень).
Освітня галузь «Мовно-літературна» за типовою освітньою програмою під керівництвом Р. Б.
Шияна реалізується у навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та
інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Вивчення української мови передбачає часовий розподіл
програмового матеріалу між предметом «Українська мова» та інтегрованим курсом «Я досліджую
світ» (мовно-літературна галузь), відповідно до якого 5 годин на тиждень використовується на
вивчення української мови як окремого предмета, 2 години української мови на тиждень включені
до інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь). Відповідно до зазначеного
українська мова фіксується як окремий предмет (5 годин на тиждень). В інтегрованому курсі «Я
досліджую світ» зміст мовно-літературної галузі розгортається лінійно разом із змістом решти
галузей, що інтегруються, і записується на сторінках, виділених для курсу «Я досліджую світ».
Для обох програм запис навчального предмета «Іноземна мова» зверху у лівій частині сторінки
журналу уточнюється назвою мови, яка вивчається. Якщо клас ділиться на групи, у дужках
записується номер групи. Для кожної групи відводяться окремі сторінки для запису уроків.
Освітня галузь «Математична» реалізується через вивчення окремого навчального предмета
«Математика» (за типовою освітньою програмою О. Я. Савченко у 1-2 класах - 4 години, у 3-4
класах - 5 годин на тиждень; за типовою освітньою програмою Р. Б. Шияна у 1-2 класах - 3
години, у 3-4 класах – 4 години на тиждень) та включенням програмового змісту з математики,
розрахованого на 1 навчальну годину, в інтегрований курс «Я досліджую світ» (за типовою
освітньою програмою Р. Б. Шияна). При заповненні журналу навчальний предмет «Математика»
фіксується на одній сторінці, зміст записується відповідно до календарно-тематичного
планування.
Зміст освітніх галузей «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та
історична», «Технологічна» представлений в інтегрованому курсі «Я досліджую світ».
Запис змісту уроків інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для обох програм фіксується
відповідно до календарно-тематичного планування. Виокремлювати освітні галузі не потрібно.
Календарне, поурочне планування та модельна програма складається вчителем у довільній
формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг,

структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є
індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах закладу загальної
середньої освіти, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.
Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, включаючи свободу
викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність,
вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі,
розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і
технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.
Вчитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, самостійно переносити
теми уроків відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на
вивчення окремих тем.
Оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи здійснюється вербально. Облік
результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що здійснюється з урахуванням динаміки
зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці, фіксується в свідоцтві досягнень.
У 1 класі домашнє завдання не задається та відповідно не фіксується у класному журналі. У 2
класі домашнє завдання є необов’язковим, проте на непарній сторінці розвороту журналу в графі
«Завдання додому» можуть зазначатися пошуково-дослідницькі та творчі завдання.
У 3-4 класах домашні завдання, у разі їх надання, обов’язково фіксуються у класному журналі. У
відповідній графі стисло записуються зміст (сторінки підручника, номери задач тощо) та/або
спосіб виконання завдання (вивчити напам'ять, повторити, розв'язати тощо). Допускається запис
домашнього завдання (назва тексту тощо) мовою навчального предмета (іноземною,
національної меншини).
На вихідні, святкові та канікулярні дні домашнє завдання не задається та відповідно не
фіксується у класному журналі.

Середа, 15 січня 2020 12:21

Увага!!!

До уваги тернополян!
Карантин не оголошували!
Освітні установи працюють у звичному режимі

Від початку 2020-го року у Тернопільській міській територіальній громаді розпочала діяти Програма розвитку освіти на 2020-2022 роки, яку затвердили на засіданні чергової сесії міської ради в грудні минулого року. 

Дана програма є логічним продовженням Програми розвитку освіти Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2019 роки, метою якої є створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі, відповідно до потреб та запитів Тернопільської громади згідно із сучасними вимогами суспільства.

Важливим для освітньої галузі громади у наступні декілька років буде: удосконалення роботи з обдарованою молоддю та дітьми з інтелектуальними і творчими здібностями, розвиток учнівського самоврядування та лідерського руху, посилення ефективності заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді, формування ефективної системи роботи з управлінськими кадрами, професійний розвиток педагогів, якісне функціонування системи соціально-психологічного супроводу щодо вирішення актуальних питань антикризового спілкування, психологічного супроводу та адаптації внутрішньо переміщених осіб, створення оптимальної інформаційної інфраструктури.

Серед основних завдань програми на 2020-2022 роки є:

  • розбудова мережі закладів дошкільної освіти (надалі ЗДО), підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою;
  • розвиток та функціонування системи загальної середньої та позашкільної освіти;
  • забезпечення доступності, безперервності та підвищення якості освітніх послуг у громаді;
  • створення умов для здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами;
  • створення та удосконалення мережі профільної старшої школи на основі аналізу можливостей сучасного ринку праці в аспекті соціально-економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади;
  • розвиток професійного потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів Тернопільської міської територіальної громади;
  • пошук мобільних підходів щодо вдосконалення інноваційного освітнього середовища;
  • забезпечення безоплатним харчуванням  вихованців ЗДО, учнів ЗЗСО  відповідно до чинного законодавства, в т.ч. учнів - дітей учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених та інших категорій відповідно до рішень міської ради.

Виконання програми сприятиме вирішенню завдань щодо створення механізму розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти; підвищенню якості виховного процесу та рівня організації формування вмінь і навичок за інтересами, забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, підготовки до активної професійної та громадської діяльності учнів; зростанню інтелектуального, культурного, духовно - морального потенціалу учня; запровадженню випереджувальних педагогічних методик для згуртування школярів та учнівської молоді навколо сучасних ініціатив, спрямованих на виконання колективних творчих справ; популяризації моделі сучасного розвитку виховної системи громади на основі партнерських відносин з культурно-просвітницькими закладами громади, дитячо-молодіжними громадськими організаціями, місцевою пресою та телебаченням.

 

 https://tmrada.gov.ua/

 

СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРИП ТА ГРВІ У ТЕРНОПОЛІ НИЖЧЕ ПОРОГОВИХ ПОКАЗНИКІВ

✔Показник становить лише 64,6% від орієнтовного розрахункового показника визначення низького рівня початку епідемії

✔Попри низький поріг захворювання, відмічається високий показник госпіталізації.

✔На сьогодні в стаціонарі знаходиться на лікуванні 36 хворих з пневмоніями. Вагомою причиною є те, що хворі потрапляли у стаціонар уже на 5-7, а іноді і на 10-ту добу після початку захворювання уже з ускладненнями.

УВАГА❗ Тернопільські медики звертаються до тернополян з проханням не займатися самолікуванням та пройти вакцинацію, а сімейних лікарів - приходити додому до пацієнтів❗

ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ

✔З метою оперативного реагування на усі випадки в місті сформовано оперативний штаб, який вивчатиме потенційну загрозу поширення пневмонії, забезпечуватиме широке інформування населення про необхідність звертання до лікарів на ранніх стадіях хвороби.

✔Телефони зв’язку з оперативним штабом – 52-56-96, електронна пошта - voz_ta_mz@ukr.net.

 
 
 

Державною службою якості освіти затверджений план здійснення заходів державного нагляду на 2020 рік. Відповідний наказ підписаний головою служби Русланом Гураком.

Документ містить перелік закладів загальної середньої освіти, у яких у 2020 році будуть проведені інституційні аудити. До переліку включено 101 заклад, що представляють різні регіони України.

Також документом визначені дати початку та строки здійснення аудиту в кожній зі шкіл.

Перший аудит розпочнеться 21 січня в одній зі шкіл Дніпропетровської області.

Проведення аудиту здійснюватимуть обласні управління Державної служби якості освіти.

У Держслужбі якості освіти зазначають, що за два тижні до початку проведення аудиту школа отримає відповідне повідомлення.

Перелік шкіл - за покликанням:

http://osvita.ua/school/69431/

Сторінка 10 із 92

Керівникам

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top